84 cấu trúc trong tiếng anh

tổng hợp 84 cấu trúc trong tiếng anh

tổng hợp 84 cấu trúc trong tiếng anh
... không làm ) He spoke so quickly that I couldn’t understand him ( Anh ta nói nhanh đến mức mà hiểu ) 50 CN + be + such + ( tính từ ) + danh từ + that + CN + động từ VD: It is such a difficult exercise ... ( for smb ) + to smt VD: It is difficult for old people to learn English ( Người có tuổi học tiếng Anh khó ) 32 To be interested in + N / V_ing ( Thích / làm ) VD: We are interested in reading ... 52 To find it + tính từ + to smt VD: We find it difficult to learn English ( Chúng thấy học tiếng Anh khó ) 53 To make sure of smt ( Bảo đảm điều ) that + CN + động từ VD: I have to make sure...
 • 8
 • 1,243
 • 17

Các cấu trúc trong tiếng anh

Các cấu trúc trong tiếng anh
... không làm ) He spoke so quickly that I couldn’t understand him ( Anh ta nói nhanh đến mức mà hiểu ) 20 CN + be + such + ( tính từ ) + danh từ + that + CN + động từ VD: It is such a difficult exercise ... 22 To find it + tính từ + to smt VD: We find it difficult to learn English ( Chúng thấy học tiếng Anh khó ) 23 To make sure of smt ( Bảo đảm điều ) that + CN + động từ VD: I have to make sure ... VD: He offered me a job in his company ( Anh ta mời làm việc cho công ty ) 31 To rely on smb ( tin cậy, dựa dẫm vào ) VD: You can rely on him ( Bạn tin anh ) 32 To keep promise ( Gĩư lời hứa )...
 • 5
 • 5,045
 • 194

Các Cấu trúc trong tiếng anh

Các Cấu trúc trong tiếng anh
... thực hành nói tiếng anh ngày) 31 It is + tính từ + ( for smb ) + to smt : ( khó để làm ) e.g It is difficult for old people to learn English (Người có tuổi học tiếng Anh khó) 32 To be ... được) He spoke so quickly that I couldn’t understand him (Anh ta nói nhanh đến mức mà hiểu được anh ta) 50 CN + be + such + ( tính từ ) + danh từ + that + CN + động từ e.g It is such a difficult ... về… ) e.g I am good at swimming (Tôi bơi rất giỏi) e.g He is very bad at English (Anh ấy rất kém về Tiếng anh) 17 by chance = by accident (adv): ( tình cờ ) e.g I met her in Paris by chance...
 • 10
 • 89
 • 0

các cấu trúc trong tiếng anh

các cấu trúc trong tiếng anh
... ( Mất ( ) thời gian để làm gì)VD: It took me an hour to this exercise.( Tôi tiếng để làm ) Các cấu trúc câu tiếng anh 55 To spend + time / money + on smt ( Dành thời gian / tiền bạc vào gìdoing ... quan tâm đến e.g Mrs Brown is interested in going shopping on Sundays * Câu phủ định tiếng anh / học từ tiếng anh 22 to waste + time/ money + V-ing: tốn tiền thời gian làm gìe.g He always wastes ... làm )2 He spoke so quickly that I couldn’t understand him.( Anh ta nói nhanh đến mức mà hiểu ) 50 CN + be + such + ( tính từ ) + danh từ + that + CN + động từ.VD: It is such a difficult exercise...
 • 11
 • 207
 • 0

40 cấu trúc câu hay trong tiếng anh

40 cấu trúc câu hay trong tiếng anh
... ( for smb ) + to smt VD: It is difficult for old people to learn English ( Người có tuổi học tiếng Anh khó ) 32 To be interested in + N / V_ing ( Thích / làm ) VD: We are interested in reading ... làm ) VD: It’s the first time we have visited this place ( Đây lần tới thăm nơi ) 35 enough + danh từ ( đủ ) + ( to smt ) VD: I don’t have enough time to study ( Tôi đủ thời gian để học ) 36 ... It’s time smb did smt ( Đã đến lúc phải làm ) VD: It’s time we went home ( Đã đến lúc phải nhà ) 40 It’s not necessary for smb to smt = Smb don’t need to smt ( Ai không cần thiết phải làm ) doesn’t...
 • 5
 • 2,213
 • 54

Các cấu trúc câu hay trong tiếng anh ppt

Các cấu trúc câu hay trong tiếng anh ppt
... câu hỏi lớp tiếng anh 39 Khi bạn lớp học Anh Văn cố gắng nói Tiếng Anh lớp Điều giúp bạn tạo phản xạ nói tiếng Anh tốt Sau số câu hỏi cách diễn đạt hay dùng Bạn ghi nhớ sử dụng thường xuyên tiếng ... hợp hình ảnh ẩn dụ nhà báo nơi Trong văn phong báo chí tiếng Anh, phố biết “nói” Các nhà “lên tiếng Cung điện Buckingham _ nơi nữ hoàng hoàng gia Anh _ ví dụ Trong câu “Buckingham Palace says that ... lời ăn tiếng nói! • To be guilty of a crime: Phạm trọng tội • To be guilty of forgery: Phạm tội giả mạo • To be gunning for sb: Tìm hội để công Date 20/8/2010 2) Các cấu trúc câu hay tiếng anh( 2)...
 • 51
 • 819
 • 3

Khám phá câu hỏi trong tiếng Anh docx

Khám phá câu hỏi trong tiếng Anh docx
... Tiếng Anh có nhiều loại câu hỏi có chức mục đích khác nhau.Mỗi laoi jcaau hỏi có cách cáu tạo mục đích khác Dưới tổng hợp loại câu hỏi giúp bạn có nhìn khái quát loại câu hỏi tiếng Anh Tiếng ... When will she come back? Chú ý tránh nhầm lẫn với câu sai ví dụ phần 8.2.1 Câu hỏi phức (embedded question) Là câu câu hỏi chứa câu hỏi khác Câu có hai thành phần nối với từ nghi vấn (question ... book was on his desk Câu hỏi đuôi (tag questions) Trong câu hỏi đuôi, người đặt câu hỏi đưa mệnh đề (mệnh đề chính) không hoàn toàn chắn tính / sai mệnh đề đó, họ dùng câu hỏi dạng để kiểm chứng...
 • 9
 • 453
 • 3

4 mẹo viết câu văn trong tiếng Anh pot

4 mẹo viết câu văn trong tiếng Anh pot
... mạo từ the ứng với danh từ apple ( táo xác định) * He ate the apple Mạo từ không xác định – a, an đề cập đến danh từ nói chung Bạn xem ví dụ minh họa sau, danh từ apple táo đó, không xác ... đó, không xác định từ trước * He ate an apple Đảm bảo động từ phù hợp với chủ ngữ Nguyên tắc viết câu là: chủ ngữ số sử dụng động từ dạng số ít, chủ ngữ số nhiều sử dụng động từ dạng số nhiều ... drink coffee * They like to go out and have fun Dùng Giới từ Giới từ có vai trò quan trọng việc viết câu Có loại giới từ khác nhau: phương hướng ( to, on, in, onto, into), địa điểm ( at, in, on)...
 • 3
 • 1,961
 • 14

Mẫu câu viết trong tiếng Anh pps

Mẫu câu viết trong tiếng Anh pps
... Participle ==> (S + V + Pro/N + Past.Part.) (trong (Pro)noun = Direct Object , Past Participle = Object Complement) 23 Subject + Verb ==> (S + V) (Mẫu câu dùng cho intransitive verbs) 24 Subject ... intransitive verbs) 24 Subject + Verb + To Infinitive (S + V + To Infinitive) (To Infinitive mẫu câu cụm từ mục đích "in order to +V") 25 Subject + Verb + Indirect Object + Adverbial Adjunct...
 • 2
 • 403
 • 1

Các loại câu hỏi trong Tiếng Anh

Các loại câu hỏi trong Tiếng Anh
... (Anh có điên không? Sao anh làm điều đó?) Là lời cảm thán: Doesn’t that dress look nice! (Cái áo đẹp !) Như thân câu câu hỏi viết dạng câu hỏi Khi trông chờ người nghe đồng ý với Trong câu hỏi ... Những cậu trả lời tất câu hỏi? Lưu ý văn nói có số mẫu câu khó phân biệt tiếng Việt: ‘Who is that man?’ - ‘He’s Mr John Barnes.’ (Hỏi tên) ‘What is he?’ - ‘He’s a teacher.’ (Hỏi nghề nghiệp) ‘What ... When you see him? (Anh gặp nào?) What are you doing? (Anh làm thế?) Why does she like him? (Tại cô ta thích hắn?) Câu hỏi với WHO - WHOM- WHOSE Who Whom dùng để hỏi ai, người nào, Who dùng...
 • 6
 • 530
 • 6

365 câu crazy trong tiếng anh

365 câu crazy trong tiếng anh
... (contact: hanhnv87@yahoo.com) 01/09/2011 đ đ nh đ ? Anh (s ng) đ ? A đ đ th ? Mày tr n xó th ? (câu h đ ng v s v ng m t m t th đ không c đ nh, ý h i s ng đ B n bè lâu ngày g p dùng câu này: c ... khuyê n c a an h Tôi s suy ngh k m t c t Tôi mu mơi anh t tiê n anh cưa Tôi c tui r / Viêm m ng tui r / Hê t nh tiê n r Tôi r thich tiê ng Anh Tôi r d chiu Nghe đươc tin n r vui Em thí ch ... t i hi n t i Tùy b n, anh, ch R t ph bi n, ph thông đ xem K đ V đ an toàn Kh i "th i" ti n l i Ti p t c phát huy c đư c may m n M đ Hãy ch g p l i anh/ nói chuy n l i v i anh t đ H đ thử cách...
 • 28
 • 267
 • 0

CÁC CẤU TRÚC HAY TIẾNG ANH

CÁC CẤU TRÚC HAY TIẾNG ANH
... some people prefer ……………………., I would like to choose …………… because of the following reasons ĐƯA RA CÁC LUẬN ĐIỂM: There are many reasons supporting my view There are no less than reasons as rendered...
 • 4
 • 513
 • 3

an investigation into the linearity to simple sentence in english and vietnamese = nghiên cứu về trật tự tuyến tính của câu đơn trong tiếng anh đối chiếu với tiếng việt

an investigation into the linearity to simple sentence in english and vietnamese = nghiên cứu về trật tự tuyến tính của câu đơn trong tiếng anh đối chiếu với tiếng việt
... learning English as a compulsory subject Aims of the study In the Investigation into the Linearity to simple sentence in English and Vietnamese as an M.A thesis, the author has the following aims: ... bring about a fundamental change in meaning Like in Vietnamese and some other languages, in English, linearity in a simple sentence plays an important role We can depend on it to find out whether ... VIETNAMESE NGHIÊN CỨU VỀ TRẬT TỰ TUYẾN TÍNH CỦA CÂU ĐƠN TRONG TIẾNG ANH ĐỐI CHIỀU VỚI TIẾNG VIỆT M.A MINOR THESIS Field: English Linguistics Code: 60 22 15 Supervisor: Nguyễn Hương Giang, MA Hanoi,...
 • 51
 • 363
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cấu trúc trong tiếng anhcác cấu trúc trong tiếng anhnhững cấu trúc trong tiếng anhcác cấu trúc trong tiếng anh lớp 10tổng hợp các cấu trúc trong tiếng anh80 cấu trúc trong tiếng anhcác cấu trúc trong tiếng anh lớp 9các dạng cấu trúc trong tiếng anh75 cấu trúc trong tiếng anhcấu trúc các dạng câu hỏi trong tiếng anhnhững cấu trúc câu hay trong tiếng anhcác cấu trúc câu ghép trong tiếng anhcấu trúc câu ghép trong tiếng anhcấu trúc câu hay trong tiếng anhcấu trúc câu ước trong tiếng anhPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost ConverterTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 12. Phân bón hoá họcBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảm