Đề thi tỉnh Học sinh giỏi lí 9

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 Môn VẬT - THPT CHUYÊN

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 Môn VẬT LÍ - THPT CHUYÊN
... Thí sinh không sử dụng tài liệu phòng thi - Giám thị không giải thích thêm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2 01 2- 2013 Môn: VẬT LÝ – THPT CHUYÊN ... h S G L d3 ’ S3 3d 7,5d => d’’= 0,75d-10 d1= h-d => d2= 2h-d => d3= 3(2h-d) 7,5(2h-d) => d3’= 1,5h-0,75d-10 d’ - d3’ = 15 => 0,5625d2 - 1 ,125 dh +25h - 10d - 100 = (2) (2,5 điểm) Từ (1) (2) => ... S1 L S2 d2 ’ d2 Câu Nội dung Ta có d’ = 10d d-10 d1= h - d => d2 = 2h - d => d2’ = 10(2h-d) 2h - d -1 0 O d’ - d2’ = 20/3 => 2d2 - 4dh +100h - 60d - 200 = (1) Khi có nước: S LCP S’ L S’’ d d’...
 • 6
 • 270
 • 2

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 VÒNG TỈNH MÔN ĐỊA HỌC NĂM 2010 - 2011

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 VÒNG TỈNH MÔN ĐỊA LÍ HỌC NĂM 2010 - 2011
... GDĐT BẠC LIÊU CHÍNH THỨC (Gồm 04 trang) KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2010 - 2011 * Môn thi: ĐỊA LÝ * Thời gian: 180 phút HƯỚNG DẪN CHẤM Nếu thí sinh làm theo cách riêng đáp ứng yêu cầu ... nhiệt độ trung bình năm: *Lượng mưa trung bình năm: - Hà Nội: 1.667 mm - Huế: 2.868 mm - TP.Hồ Chí Minh: 1.931 mm * Nhiệt độ trung bình năm: - Hà Nội: 23,50C - Huế: 25,10C - TP.Hồ Chí Minh: 27,50C ... 0,25 - Đều có ngày dài suốt 24 0,25 - Số ngày dài suốt 24 vĩ độ khác - Càng phía cực Bắc, số ngày dài suốt 24 nhiều 0,25 - Sự chênh lệch độ dài ngày, đêm tăng dần theo vĩ độ *Giải thích: - Do...
 • 6
 • 403
 • 2

Đề thi chọn học sinh giỏi LỚP 9 cấp tỉnh năm học 2010-2011 môn đia

Đề thi chọn học sinh giỏi LỚP 9 cấp tỉnh năm học 2010-2011 môn đia lí
... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học: 2011-2012 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN ĐỊA LÍ (Đề thức) Lớp THCS Ngày thi: 23 tháng năm 2012 (Hướng dẫn gồm 03 trang) Câu Ý ... 0,5 0,5 Kg/người 1200 1000 876.8 831.6 800 600 400 1124 .9 1025.1 363.1 330 .9 3 29. 6 362.4 444 .9 403.1 475.8 362.2 200 199 5 199 7 2000 2005 Năm Cả nước Đồng sông Hồng Đồng sông Cửu Long Biểu đồ: ... cao, năm có thêm 1,1 triệu lao động b Những hạn chế nguồn lao động nước ta - Hạn chế tác phong công nghiệp kỉ luật lao động - Lao động hạn chế thể lực trình độ chuyên môn - Phân bố không đều,...
 • 4
 • 398
 • 3

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 trung học phổ thông cấp tỉnh năm học 2009-2010 môn địa

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 trung học phổ thông cấp tỉnh năm học 2009-2010 môn địa lí
... ta –H t– Ghi chú: Thí sinh c s d ng Atlat a lý Vi t Nam – nhà xu t b n Giáo d c S GD& T B N TRE HƯ NG D N CH M THI CH N H C SINH GI I L P 12THPT C P T NH NĂM H C 2009-2010 Môn: A LÝ Câu N i dung ... nhi t năm; tháng có nhi t cao nh t, th p nh t; biên nhi t năm; nhi t trung bình năm -V ch mưa: di n bi n phân b lư ng mưa năm; tháng mưa nhi u (mùa mưa), tháng mưa (mùa khô); t ng lư ng mưa trung ... tháng mưa (mùa khô); t ng lư ng mưa trung bình năm @Cách tính i m: m i a i m: ch nhi t: 0,5 ; ch mưa: 0,5 b) Nh ng nhân t (1 ) -Vĩ : Nhi t trung bình năm Tp.HCM > Hu > Hà N i -Gió mùa: gió mùa ông...
 • 4
 • 172
 • 0

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 trung học phổ thông cấp tỉnh năm học 2009-2010 môn vật

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 trung học phổ thông cấp tỉnh năm học 2009-2010 môn vật lí
... R6 G H SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CẤP TỈNH NĂM HỌC 2009 – 2010 Môn: VẬT LÝ Câu Nội dung a ) Khi trục quay qua đầu thanh, suất ... T = Điều chứng tỏ giả sử chưa đúng, nghĩa dây chưa căng tạ A chuyển động vật ném ngang có quĩ đạo theo đường Parabol Chọn hệ trục tọa độ OXY hình vẽ Ta có phương trình chuyển động tạ A là: X ... h(P0S + mg) P.ΔV = ⇒ ΔT = 4nR nR i.h(P0S + mg) (3) ⇒ ΔU = Nhiệt lượng truyền cho khí theo nguyên là: (P S + mg)h i.h(P0S + mg) + Q = ΔU + A = (i + 2).h.(P0S + mg) Q= ⇒Q = 7h(P0S + mg) Hiệu suất...
 • 7
 • 186
 • 0

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2011-2012 MÔN VẬT

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2011-2012 MÔN VẬT LÍ
... GDĐT BẠC LIÊU KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2011 - 2 012 CHÍNH THỨC * Môn thi: VẬT LÝ (BẢNG A) * Ngày thi: 05/11/2011 * Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) (Gồm 05 trang) ... chạm vật gắn chặt vào nên ω= (0,25 đ) K M +m Chọn gốc tọa độ O, gốc năng, mốc thời gian vật qua vị trí cân π theo chiều dương ta có ϕ = − (0,25 đ) Xác định A Theo định luật bảo toàn vận tốc vòng ... điểm): Chọn hệ quy chiếu xOy gắn với ván - Vật chịu lực tác dụng: trọng lực P , lực quán tính Fqt hướng sang trái, phản lực N ván, lực ma sát Fms hình vẽ y N x Fqt Fm s (0,5 đ) P - Nếu vật ván...
 • 7
 • 332
 • 2

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH Năm học 2011-2012 Môn ĐỊA LỚP 12 THPT

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH Năm học 2011-2012 Môn ĐỊA LÍ LỚP 12 THPT
... THANH HÓA KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học: 2011-2 012 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN ĐỊA LÍ (Đề thức) Lớp 12 THPT Ngày thi: 23 tháng năm 2 012 (Hướng dẫn gồm 04 trang) Câu Ý Nội dung Điểm I 6,0 Thi n nhiên ... ngành 3,0 theo lãnh thổ đến vấn đề việc làm a Việc làm vấn đề kinh tế - xã hội lớn nước ta nay, vì: - Năm 2005, trung bình nước tỉ lệ thất nghiệp 2,1%, tỉ lệ thi u việc 0,5 làm 8,1% có khác thành ... thành thị nông thôn, vùng lãnh thổ 0,5 - Mỗi năm phải giải việc làm cho triệu lao động b Sự chuyển dịch cấu kinh tế theo ngành theo lãnh thổ đến vấn đề việc làm - Chuyển dịch cấu kinh tế theo ngành...
 • 5
 • 359
 • 2

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học 2011-2012 Môn VẬT LỚP 12 THPT

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học 2011-2012 Môn VẬT LÍ LỚP 12 THPT
... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học: 2011-2 012 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN VẬT LÍ (Đề thức) Lớp 12 THPT Ngày thi: 23 tháng năm 2 012 (Hướng dẫn gồm 03.trang) Câu (2 điểm) ... ⎞ L2 = ( I d + I t ) ω = ⎜ md l + mt l ⎟ ω 12 ⎝4 ⎠ 0,75 + Áp dụng định luật bảo toàn momen động lượng: L1 = L2 2a) (2,5điểm) ⎛1 2⎞ ⎜ md l + mt l ⎟ ω 12 ⎠ ⇒v= ⎝ l md 0,5 838,3(m / s ) k mg = 0, ... / s ) k mg = 0, 01(m) = 1(cm) ω = = 10π (rad/s) m k 2π + Phương trình dao động vật: x = cos(10π t + ) (cm) + Khi vật VTCB Δl = x0 = + t =1/3(s) => x = 2(cm) Độ lớn lực đàn hồi: Fđh=k Δl = 3(N)...
 • 5
 • 328
 • 2

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2010-2011 MÔN VẬT LỚP 12 THPT – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2010-2011 MÔN VẬT LÍ LỚP 12 THPT – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
... 300 + 12, 16sin 300 sin 600 ≈ 11,2471 cm (0,50 đ) + μ= 0,1.tan600 ≈ 0,02 4 (12, 16 − 10) (0,50 đ) Câu 10: (2 điểm) Đề bài: Bên cầu đặc, điện môi tích điện đều, bán kính R, có khoang cầu bán kính ... có khe hẹp, bán kính nhỏ, bên có điện tích điểm (-q) khối lượng m Xác định vị trí cân cầu nhỏ, coi ma sát không đáng kể R -q, m R/2 Lời giải tóm tắt đến đáp số chữ: + Có thể coi toán tương đương ... điểm) Đề bài: Cho mạch điện xoay chiều hình bên Biết R = 100Ω ; ZC = 120 Ω ; cuộn dây cảm ZL= 20Ω ; uAB= 100 cos100πt (V) Tính điện lượng C L R phóng qua tiết diện dây dẫn chu kì A B Lời giải tóm...
 • 6
 • 390
 • 3

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2011-2012 MÔN VẬT – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2011-2012 MÔN VẬT LÍ – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
... hay 120 π (2) = tan(100 ) R 120 πR.2C + Khi K vị trí 2: Mạch L, C nối tiếp Z =| ZL ZC| = 120 p L 120 p C C C ~ L K R (0,25đ) (0,25đ) æ ö ÷ = 3600 120 p L (3) ÷ ç ç è ø 120 p C ÷ + Thay (1) vào (3) ... - C5(VN –VM) = - C3(VA -VN) + C5(VN –VM) + C4(VN -VB) = Vì UAB = 20V, chọn VB = VA = 20V thay số ta có - 4(20 -VM) + 4(VM - 0) - (VN –VM) = - 2(20 - VN) + (VN –VM) + (VN - 0) = 72 88 Giải ta ... C Lời giải tóm tắt đến đáp số chữ: + Khi ngắt K: Mạch R, L, C nối tiếp tanϕ0 = (ZL ZC) /R (1) L hay 120 π = tan(−200 ) (1b) R 120 πRC + Khi K vị trí 1: Mạch R,L 2C nối tiếp tan ϕ0 = (ZL Z2C)/R...
 • 5
 • 292
 • 0

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM HỌC 2010- 2011 Môn: ĐỊA LỚP 9 - THCS

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH     LÂM ĐỒNG                                NĂM HỌC 2010- 2011 Môn: ĐỊA LÍ LỚP 9 - THCS
... GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 201 0- 2011 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: ĐỊA LÍ LỚP - THCS Ngày thi: 18/02 /2011 Câu Câu 1a (1đ) Hướng dẫn chấm a Nguyên ... 194 3: 43,3% + Năm 199 3: 26,1% + Năm 2001: 35,8% 3b (1đ) 3c (2đ) Câu 4a (2đ) 4b (1đ) Câu 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ b Nhận xét xu hướng biến động diện tích rừng Việt Nam - Từ năm 194 3- 199 3 diện tích ... nguyên nhân - Từ năm 199 3- 2001 diện tích rừng Việt Nam tăng 3,2 triệu chủ yếu đẩy mạnh công tác trồng rừng c Nguyên nhân, biện pháp * Nguyên nhân: - Cháy rừng - Phá rừng làm nương rẫy - Chiến tranh...
 • 6
 • 2,608
 • 9

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2011-2012 MÔN VẬT LỚP 12 – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN GIANG

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2011-2012 MÔN VẬT LÍ LỚP 12 – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN GIANG
... ………………….Hết…………………… Trang SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO AN GIANG KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2011-2 012 ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN: VẬT LÝ Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ... CHẤM Điểm Bài 1: 0,5 A12 + A22 + 2A1A cos(ϕ − ϕ1 ) = cm A12 = tg 12 = π ⇒ 12 = 0,25 A = A12 + A32 + 2A12 A 3cos(ϕ2 − ϕ1 ) = cm (2 điểm) A12 sin 12 + A3 sin ϕ3 π tgϕ = A12 cos 12 + A3 cosϕ3 ⇒ϕ = ... Một vật dao động điều hoà, lúc vật vị trí M có toạ độ x = 3cm vận tốc 8(cm/s); lúc vật vị trí N có toạ độ x = 4cm có vận tốc 6(cm/s) Tính biên độ dao động chu kỳ dao động vật Bài (4 điểm):Một vật...
 • 5
 • 330
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh môn công nghệ – sở giáo dục và đào tạo long anđề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 20122013 môn toánde thi chon hoc sinh gioi lop 9 tinh ca mauđề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 môn vật lítài liệu về đề thi thu học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh môn công nghệ – sở giáo dục và đào tạo long antài liệu về đề thi thu học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh môn công nghệ de 1giáo án tháng 9 2017 (1) (2)Đề kiểm tra giữa HKI năm học 2017 – 2018 môn Toán 10 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai.Đề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Chu Văn AnĐề kiểm tra giữa HKI môn toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Naibáo cáo tuần 1hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhphương pháp làm bánh flan tại nhàBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán mặt cầuBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán Tròn xoayTổng hợp trắc nghiệm số phứcGiáo trình lý thuyết mầuTai liệu hay hay220 IELTS SPEAKING TOPICS_01Phát triển kĩ năng thích ứng nghề qua thực hành, thực tập nghề nghiệp cho sinh viên Cao đẳng kĩ thuậtBộ đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 2 có đáp án국어1권Co che di truyen va bien di phan tuQuang hợp ở thực vậtBÀI 7:THỰC HIỆN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN VÀ TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ QUẢN LÍ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚCBài 9: NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨABài 2: THỰC HIỆN PHÁP LUẬT