nghiên cứu khả năng tích lũy hàm lượng kim loại nặng ( pb2+) trong cây cải xanh và xà lách

Nghiên cứu quá trình tích lũy một số kim loại trong cá chép (cyprinpius carpio) nuôi tại trại quang trung

Nghiên cứu quá trình tích lũy một số kim loại trong cá chép (cyprinpius carpio) nuôi tại trại quang trung
... ô nhiễm kim loại nặng nói riêng thủy sản khu vực trại cần thiết Từ vấn đề trình bày trên, chọn đề tài: Nghiên cứu trình tích lũy số kim loại Chép (Cyprinus carpio) nuôi trại Quang Trung, trường ... 1.2 chép tích lũy kim loại 1.2.1 Một số đặc điểm sinh học chép 1.2.1.1 Hệ thống phân loại cấu tạo của chép Hệ thống phân loại: chép có tên khoa học Cyprinus carpio Theo phân loại ... lƣợng sông Hồng, sông Đà số hồ nhƣ hồ Ba Bể, hồ Tây cao.[6] 1.2.2 Cơ chế yếu tố ảnh hưởng đến tích lũy kim loại vào [49] Cơ chế tích lũy kim loại vào cá: Con đƣờng thâm nhập kim loại vào cá...
 • 87
 • 140
 • 0

Nghiên cứu quá trình tích lũy một số kim loại trong cá chép (cyprinus carpio) nuôi tại trại quang trung, trường đại học nông nghiệp hà nội

Nghiên cứu quá trình tích lũy một số kim loại trong cá chép (cyprinus carpio) nuôi tại trại quang trung, trường đại học nông nghiệp hà nội
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ********** BÙI THỊ BÍCH NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY MỘT SỐ KIM LOẠI TRONG CÁ CHÉP (CYPRINUS CARPIO) NUÔI TẠI TRẠI QUANG TRUNG, TRƯỜNG ... MS, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Nội 14 Phạm Luận (2006), Phương pháp phân tích phổ nguyên tử, NXB Đại học Quốc gia, Nội 15 Dƣơng Quang Phùng cộng (2007), Nghiên cứu quy trình ... Giới hạn cho phép kim loại nƣớc, trầm tích, chépError! Bookmark not defi 1.6 Mức độ tích lũy lũy sinh học kim loại [52]Error! Bookmark not defined 1.7 Khu vực nghiên cứu [2] Error!...
 • 18
 • 64
 • 0

Nghiên cứu, xác định đồng thời hàm lượng vitamin a, d2, d3 trong một số thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

Nghiên cứu, xác định đồng thời hàm lượng vitamin a, d2, d3 trong một số thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)
... vitamin A, D2, D 3trong mt s thc phm i tng v phm vi nghiờn cu - Hm lng vitamin A, D2, D3 mt s thc phm gan, c rt v nm 13 CHNG TNG QUAN 1.1 Vitamin D 1.1.1 Gii thiu, cu to, phõn loi v tờn goi Vitamin ... hm lng vitamin A, D2, D3 thc phm, ú phng phỏp sc ky lng hiu nng cao cho phộp phõn tớch vi nhy v chn lc cao Vỡ vy chỳng tụi ó chn ti NGHIấN CU, XC NH NG THI HM LNG VITAMIN A, D 2, D3 TRONG MễT ... 90/10 khụng nhn thy pic ca vitamin D2, D3, A vũng thi gian 40 phỳt tc dũng 0,3ml/phỳt cú xut hin peak ca D2, D3 nhng hu nh khụng tỏch c Hỡnh 3.2 Sc ca vitamin A, D2, D3 tc dũng 0,3 ml/phỳt...
 • 72
 • 313
 • 5

Nghiên cứu khả năng tái sinh cây in vitro của một số giống đậu tương

 Nghiên cứu khả năng tái sinh cây in vitro của một số giống đậu tương
... Đề tài nghiên cứu nhằm tìm môi trường phù hợp để tái sinh đậu tương in vitro nuôi cấy mô số giống đậu tương Từ xây dựng quy trình nuôi cấy mô đậu tương từ đỉnh sinh trưởng hai giống đậu tương ... tục nghiên cứu khả tái sinh chồi từ callus Tiếp tục khảo sát khả tái sinh chồi từ thể protocorm số giống đậu tương khác Tiếp tục nghiên cứu môi trường rễ chồi tạo từ thể protocorm giống đậu tương ... nhân invitro bảo tồn nguồn gen đặc biệt chọn giống thông qua chuyển gen, tạo giống khả kháng sâu, kháng thuốc trừ cỏ… Chúng tiến hành đề tài Nghiên cứu khả tái sinh in vitro số giống đậu tương ...
 • 36
 • 951
 • 9

nghiên cứu khả năng ghi nhớ của con người các giải pháp để nâng cao khả năng ghi nhớ

nghiên cứu khả năng ghi nhớ của con người và các giải pháp để nâng cao khả năng ghi nhớ
... cứu khả ghi nhớ người giải pháp để nâng cao khả có ý nghĩa vô quan trọng, thu hút quan tâm từ cá nhân nhà khoa học B-GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lí luận khái quát trí nhớ Khái niệm Có nhiều nghiên ... động tác động mạnh vào giác quan nhờ quên Các nghiên cứu cho não hoạt động theo hình ảnh Một nhà nghiên cứu hàng đầu não người Buzan cho có nhiều cách để cải thiện trí nhớ người, nói chung nên ... trí nhớ thân Mỗi người có cấu trúc não bộ, địa khác có chế ghi nhớ khác Do người cần có cách rèn luyện trí nhớ thích hợp để nâng cao khả Về phía mình, lựa chọn cho phương pháp rèn luyện trí nhớ...
 • 12
 • 295
 • 0

Nghiên cứu khả năng nhân giống bằng vảy củ ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật canh tác đến sinh trưởng phát triển của cây hoa lily SORBONNE

Nghiên cứu khả năng nhân giống bằng vảy củ và ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật canh tác đến sinh trưởng phát triển của cây hoa lily SORBONNE
... Nghiên cứu khả nhân giống lily Sorbonne vảy củ 44 4.1.1 ảnh hởng tuổi củ mẹ đến tạo củ nhỏ từ vảy 44 4.1.2 ảnh hởng giá thể đến khả tạo củ từ vảy 48 4.1.3 Nghiên cứu ảnh hởng chất điều tiết sinh ... phơng pháp nhân giống lily gồm: - Nhân giống hạt - Nhân giống cù nhỏ thu từ thân - Nhân giống cách tách củ từ củ mẹ - Nhân giống giâm vảy củ tạo củ nhỏ - Nhân giống nuôi cấy mô Tuy nhiên dù nhân giống ... nhân giống vảy củ v ảnh hởng số biện pháp kỹ thuật đến sinh trởng phát triển hoa lily Sorbonne 1.2 Mục đích v yêu cầu 1.2.1 Mục đích Tìm hiểu v xác định đợc khả sản xuất củ giống nhỏ từ vảy củ...
 • 119
 • 436
 • 0

NGHIÊN cứu KHẢ NĂNG tái SINH cây từ lá mầm PHÔI hạt NON ở một số GIỐNG cây đậu TƯƠNG [GLYCINE MAX (l) MERRILL] VIỆT NAM

NGHIÊN cứu KHẢ NĂNG tái SINH cây từ lá mầm PHÔI hạt NON ở một số GIỐNG cây đậu TƯƠNG [GLYCINE MAX (l) MERRILL] VIỆT NAM
... 40mg/l Các nghiên cứu cho thấy, nồng độ 2,4 D phù hợp cho phát sinh mô sẹo 40 mg/l, nhiên việc phát sinh mô sẹo tùy thuộc vào giống cụ thể giống đậu tương nghiên cứu, khả phát sinh mô sẹo tương ... chồi giống đậu tương nghiên cứu (bảng 3, hình g-k) Kết nghiên cứu (bảng 3) cho thấy có sai khác khả tái sinh so với nghiên cứu trước [4], [9], [10], sai khác giải thích phản ứng kiểu gen (của giống ... phát sinh mô sẹo tốt nhất, tỷ lệ hình thành mô sẹo từ 80,00 đến 98,67% Nồng độ BAP 1,5 mg/l thích hợp cho khả tái sinh chồi, tỷ lệ tái sinh từ 14,00 đến 24,00% Trong giống đậu tương VX93 có khả tái...
 • 6
 • 257
 • 2

Nghiên cứu khả năng nhân giống bằng vảy củ ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật canh tác đến sinh trưởng phát triển của cây hoa lily SORBONNE

Nghiên cứu khả năng nhân giống bằng vảy củ và ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật canh tác đến sinh trưởng phát triển của cây hoa lily SORBONNE
... Nghiên cứu khả nhân giống lily Sorbonne vảy củ 44 4.1.1 ảnh hởng tuổi củ mẹ đến tạo củ nhỏ từ vảy 44 4.1.2 ảnh hởng giá thể đến khả tạo củ từ vảy 48 4.1.3 Nghiên cứu ảnh hởng chất điều tiết sinh ... phơng pháp nhân giống lily gồm: - Nhân giống hạt - Nhân giống cù nhỏ thu từ thân - Nhân giống cách tách củ từ củ mẹ - Nhân giống giâm vảy củ tạo củ nhỏ - Nhân giống nuôi cấy mô Tuy nhiên dù nhân giống ... nhân giống vảy củ v ảnh hởng số biện pháp kỹ thuật đến sinh trởng phát triển hoa lily Sorbonne 1.2 Mục đích v yêu cầu 1.2.1 Mục đích Tìm hiểu v xác định đợc khả sản xuất củ giống nhỏ từ vảy củ...
 • 119
 • 485
 • 0

Báo cáo " Nghiên cứu khả năng thủy phân bằng axít loãng bước đầu đánh giá hiệu quả sản xuất etanol sinh học từ thân cây ngô " docx

Báo cáo
... thực cho người Từ kết trình bày hiệu suất trình thủy phân trình lên men tính sơ nhu cầu nguyên liệu để sản xuất etanol sinh học từ thân ngô vào khoảng 12 kg nguyên liệu thô/1lit etanol tinh khiết ... hợp cho trình thủy phân có ý nghĩa lớn ảnh hưởng đến hiệu sản xuất etanol từ thân ngô Ở nồng độ axit thấp 0,5%, hiệu thủy phân đạt thấp Ngược lại nồng độ axit cao 4%, trình thủy phân diễn mạnh tiêu ... Lượng etanol dịch sau lên men vào khoảng 1,9- 4,2 % thể tích Nếu so với sản xuất etanol từ nguyên liệu tinh bột đạt tới 6-9,5% thể tích Như vậy, lượng etanol sản xuất từ nguyên liệu thân ngô không...
 • 6
 • 342
 • 2

Nghiên cứu các vấn đề thoát lũ kinh tế - hội - môi trường phục vụ phát triển bền vững vùng Đồng Tháp Mười - Nghiên cứu khả năng thoát lũ của sông Tiền các kiến nghị cải tạo cửa thoát lũ ppt

Nghiên cứu các vấn đề thoát lũ và kinh tế - xã hội - môi trường phục vụ phát triển bền vững vùng Đồng Tháp Mười - Nghiên cứu khả năng thoát lũ của sông Tiền và các kiến nghị cải tạo cửa thoát lũ ppt
... 5764-le.pdf 5764-le.pdf 5764-le.pdf chan.pdf 5764-le.pdf chan.pdf 5764-le.pdf chan.pdf 5764-le.pdf chan.pdf 5764-le.pdf chan.pdf 5764-le.pdf chan.pdf 5764-le.pdf chan.pdf 5764-le.pdf chan.pdf ... chan.pdf 5764-le.pdf chan.pdf 5764-le.pdf chan.pdf 5764-le.pdf chan.pdf 5764-le.pdf chan.pdf 5764-le.pdf chan.pdf 5764-le.pdf chan.pdf 5764-le.pdf chan.pdf 5764-le.pdf chan.pdf 5764-le.pdf chan.pdf ... 5764-le.pdf chan.pdf 5764-le.pdf chan.pdf 5764-le.pdf chan.pdf 5764-le.pdf chan.pdf 5764-le.pdf chan.pdf 5764-le.pdf ...
 • 309
 • 353
 • 1

Nghiên cứu khả năng phát triển cây cao su Tiểu Điền tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá

Nghiên cứu khả năng phát triển cây cao su Tiểu Điền tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá
... vệ môi trường sinh thái cao cao su Xuất phát từ yêu cầu thực tế trên, tiến hành thực đề tài: "Nghiên cứu khả phát triển cao su tiểu điền huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá" 1.2 Mục đích, yêu cầu ... hạn chế 3.2.3 Nghiên cứu xây dựng vùng trồng cao su tiểu điền - Tìm kiếm quỹ đất cho phép phát triển cao su tiểu điền - Đánh giá tính phù hợp điều kiện tự nhiên cho phát triển cao su - Điều kiện ... kiện kinh tế nông hộ để phát triển cao su tiểu điền - Đề xuất vùng trồng cao su tiểu điền 3.2.4 Đề xuất giải pháp thực trồng cao su tiểu điền 42 3.3 Phương pháp nghiên cứu 3.3.1 Thu thập thông...
 • 123
 • 440
 • 1

nghiên cứu khả năng mẫn cảm với kháng sinh hóa dược của vi khuẩn escherichia coli staphylococcus

nghiên cứu khả năng mẫn cảm với kháng sinh và hóa dược của vi khuẩn escherichia coli và staphylococcus
... B GIÁO D C VÀ ÀO T O TRƯ NG I H C TÂY NGUN VŨ TH AN CHÂU NGHIÊN C U KH NĂNG M N C M V I KHÁNG SINH VÀ HỐ DƯ C C A VI KHU N ESCHERICHIA COLI STAPHYLOCOCCUS SPP PHÂN L P T ... (2004) [10]:Virus LMLMcó lo i kháng ngun: kháng ngun gây nhi m, kháng ngun k t h p b th kháng ngun gây mi n d ch Virus LMLM có v b c lipid nên có s c h u c n, ether…Virus có s c kháng cao kháng cao ... ch LMLM 24 t nh, ó có t nh virus LMLM serotype A, 12 t nh virus LMLM serotype O t nh c hai virus LMLM serotype O A Ngun nhân c a vi c xu t hi n virus LMLM type A có th vi c nh p bò t Campuchia...
 • 105
 • 242
 • 0

Nghiên cứu khả năng nhân nhanh cây khoai mỡ (dioscorea alata l ) bằng kỹ thuật in vitro

Nghiên cứu khả năng nhân nhanh cây khoai mỡ (dioscorea alata l ) bằng kỹ thuật in vitro
... đến khả nhân nhanh chồi Khoai mỡ (Dioscorea alata L. ) .Error: Reference source not found Hình 4.5 Biểu đồ thể ảnh hưởng nồng độ BA Kinetin đến khả nhân nhanh chồi Khoai mỡ (Dioscorea alata L. ) ... soát loại dịch bệnh Từ thực tiễn tiến hành thực đề tài Nghiên cứu khả nhân nhanh Khoai mỡ (Dioscorea alata L. ) kỹ thuật in vitro 2 1.2 Mục đích đề tài - Tìm quy trình nhân nhanh Khoai mỡ (Dioscorea ... Phân loại Khoai mỡ Theo hệ thống thực vật [4] Khoai mỡ phân loại sau: Giới (regnum) : Plantae Ngành (Phylum) : Magnoliophyta (Angiospermae) L p (Class) : Liliospida (Monocotyledones) Phân l p : Lilianae...
 • 64
 • 496
 • 1

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KẾT HỢP CỦA CÁC DÒNG TUYỂN CHỌN CÁC TỔ HỢP LAI CÀ CHUA TRIỂN VỌNG VỤ SỚM THU ĐÔNG XUÂN HÈ

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KẾT HỢP CỦA CÁC DÒNG VÀ TUYỂN CHỌN CÁC TỔ HỢP LAI CÀ CHUA TRIỂN VỌNG VỤ SỚM THU ĐÔNG VÀ XUÂN HÈ
... ñi m n hoa c a t h p lai chua v xuân 2011 4.15 T l ñ u qu c a t 86 h p lai chua v xuân 2011 87 4.16.1 Tình hình nhi m b nh virus c a t h p lai chua v xuân 2011 89 4.16.2.Tình ... nhi m m t s sâu b nh h i c a t h p lai chua v xuân 2011 90 4.17 Các y u t c u thành t h p lai v xuân 2011 91 4.18 Năng su t c a t h p lai chua v xuân 2011 93 4.19.1 M t s ñ c ñi m ... lai chua v thu ñông 2010 4.11 71 ðánh giá kh k t h p c a dòng chua nghiên c u 72 4.11.1 Kh k t h p c a dòng chua nghiên c u theo tính tr ng t l ñ u qu 73 4.11.2 Kh k t h p c a dòng cà...
 • 145
 • 215
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 2 2 hàm lượng kim loại cho phép trong các loại thực phẩm mg kghàm lượng kim loại zn có trong các loại nướcđánh giá hàm lượng kim loại nặng trong nước trầm tích và khả năng tích lũy trong động vật nhuyễn thể hai mảnh vỏnghiên cứu khả năng sản xuất chất lượng thịt và phân tích đa hình gen di truyền của gen hfabp bằng phương pháp pcrrflp trên đàn lợn mẹo nuôi tại huyện pác nặm tỉnh bắc kạnnghiên cứu khả năng tích luỹ carbon của rừng trồng keo lai acacia hybrid tại vùng đệm của khu bảo tồn thần sa phượng hoàng huyện võ nhai tỉnh thái nguyênnghiên cứu khả năng tích luỹ cacbon của rừng trang kandelia obovata sheue liuảnh hưởng của việc sử dụng phân đạm đến khả năng tích lũy hàm lượng no3 nh4 trong nước mặt và nước ngầm tại xã đặng xá huyện gia lâm – thành phố hà nộinghiên cứu khả năng tích lũy và chống chịu as trong đất của hai loài dƣơng xỉ chọn lọcnghiên cứu khả năng chống chịu và tích luỹ as của hai loài dương xỉ chọn lọc thí nghiệm 2nghiên cứu khả năng tích luỹ as theo thời gian của hai loài dương xỉ chọn lọc thí nghiệm 3nghiên cứu khả năng sinh trưởng và năng suất của một số giống lúa thuộc loài phụ japonica trong điều kiện vụ xuân 2010 và vụ xuân 2011 tại huyện hàm yên tỉnh tuyên quangnghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển và chất lượng của một số giống đậu tương tại huyện mường khương tỉnh lào cainghiên cứu khả năng sinh trưởng năng suất chất lượng một số giống chè nhập nội và biện pháp bón phân qua lá cho giống chè có triển vọng tại xã la bằng huyện đại từ tỉnh thái nguyênnghiên cứu khả năng sản xuất và chất lượng thịt củacon lai giữa gà ai cập với gà ác thái hoà trung quốcnghiên cứu khả năng sản xuất của tổ hợp lai 3 4 máu lương phượng và 1 4 máu sassa x44Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ