nghiên cứu khả năng hấp phụ ion kim loại của một số loại nấm ăn được

Nghiên cứu khả năng hấp phụ ion kim loại Fe2+ trên bentonit Bình Thuận

Nghiên cứu khả năng hấp phụ ion kim loại Fe2+ trên bentonit Bình Thuận
... a s h p ph Fe2+ c a bentonit III ð i tư ng ph m vi nghiên c u o ð i tư ng nghiên c u: m u bentonit Bình Thu n t nhiên o Ph m vi nghiên c u: ch nghiên c u s h p ph ion Fe2+ bentonit Bình Thu n ... trao ñ i ion: Na+ , K+ (bentonit) + Fe2+aq Na+ ,K+ aq + Fe2+ (bentonit) S chênh l ch hóa th c a ion dung d ch khe x p bentonit ñ ng l c thúc ñ y trình trao ñ i ion x y Lúc ñ u, n ng ñ ion kim lo ... b ng T cân b ng trao ñ i ion: Na+, K+ (bentonit ) + Fe2+aq Na+, K+ aq + Fe2+ (bentonit) S trao ñ i ion ph thu c vào b n ch t bentonit, nhi t ñ , s khu ch tán c a ion kim lo i kích thư c l x p...
 • 36
 • 540
 • 7

Nghiên cứu khả năng hấp phụ ion kim loại PB2+ trong nước của vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ trấu luận văn tốt nghiệp đại học

Nghiên cứu khả năng hấp phụ ion kim loại PB2+ trong nước của vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ trấu luận văn tốt nghiệp đại học
... suốt trình nghiên cứu hoàn thiện luận văn Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo, cô giáo khoa Hoá Học phòng thí nghiệm thuộc khoa Hoá Học Trờng Đại học Vinh tận tình giúp đỡ, động viên tạo điều kiện ... hp phn ng cnh tranh vi cation kim loi s hp ph, kt qu l lm gim s hp ph cation kim loi Tng t pH tng, nng H+ gim, nng cation kim loi gn nh khụng i v bi vy s hp ph cation kim loi cú th gii thớch ... ca cỏc yu t: pH, thi gian, nhit , nng ca ion kim loi n s hp ph ion Pb2+ - Kho sỏt nh hng ca cỏc yu t : pH, thi gian, nng ca ion kim loi n s hp ph Pb2+ trờn vt liu c ch to Phng phỏp nghiờn cu...
 • 48
 • 1,561
 • 8

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ION KIM LOẠI NẶNG CỦA CELLULOSE BIẾN TÍNH TỪ DĂM TRE

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ION KIM LOẠI NẶNG CỦA CELLULOSE BIẾN TÍNH TỪ DĂM TRE
... dung Nghiên cứu khả hấp phụ ion kim loại nặng cellulose biến tính từ dăm tre Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu khả hấp phụ ion Mn2+, Zn2+ nƣớc cellulose biến tính Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 ... Trinh Lớp: 12SHH Tên đề tài: Nghiên cứu khả hấp phụ ion kim loại nặng cellulose biến tính từ dăm tre Nguyên liệu, dụng cụ thiết bị: - Nguyên liệu: Cellulose biến tính - Hóa chất: HNO3, NaOH, ... trao đổi ion Lực tƣơng tác chất hấp phụ chất bị hấp phụ mạnh khả hấp phụ lớn, khả giữ chất bị hấp phụ bề mặt vật rắn cao [4] d Ản ưởng c a nồn ộ ion kim loại nặng Với nồng độ loãng, ion kim loại...
 • 39
 • 339
 • 0

NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG LƯỚI HOÁ CHITOSAN, MỘT SỐ DẪN XUẤT CỦA CHITOSAN VÀ KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ION KIM LOẠI NẶNG

NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG LƯỚI HOÁ CHITOSAN, MỘT SỐ DẪN XUẤT CỦA CHITOSAN VÀ KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ION KIM LOẠI NẶNG
... ảnh hởng pH đến khả hấp phụ Cu2+,Pb2+ chitosan số dẫn xuất lới hoá ECH, GA Để khảo sát ảnh hởng pH đến khả hấp phụ Cu2+, Pb2+ chitosan số dẫn xuất lới hoá ECH, GA, cho dẫn xuất hấp phụ Cu2+, Pb2+ ... trong việc ứng dụng sản phẩm làm vật liệu hấp phụ 2.7.Khảo sát khả hấp phụ Cu2+, Pb2+ chitosan dẫn xuất lới hoá ECH, GA chitosan 2.7.1.Cơ chế hấp phụ Cu2+, Pb2+ chitosan số dẫn xuất lới hoá chitosan ... dụng chitosan dẫn xuất chitosan để hấp phụ ion kim loại nặng kim loại chuyển tiếp [17,27,28,35] So với vật liệu thờng dùng khác nh tro bay, zeolit, đất sét, số loại sợi[15] chitosan khả hấp phụ...
 • 37
 • 785
 • 2

Nghiên cứu phản ứng biến tính chitosan và glutaralđehyt và khảo sát khả năng hấp phụ ion kim loại nặng

Nghiên cứu phản ứng biến tính chitosan và glutaralđehyt và khảo sát khả năng hấp phụ ion kim loại nặng
... xỏc nh nng ion kim loi bng AAS Kh nng gii hp ph ion kim loi cht hp ph c tớnh theo phn trm t s ca lng ion kim loi nc lc v lng ion kim loi ó hp ph lờn polyme 2.2.4.2 Tỏi hp ph ion kim loi chu ... hp ph ion kim loi ca chitosan v dn xut 50 3.3.1 Kho sỏt kh nng hp ph ion kim loi nng ca chitosan v dn xut 50 3.3.2 Nghiờn cu kh nng hp ph ion kim loi nng ca chitosan ... thi 2.1.1 Hp ph ion kim loi nng Chitin /chitosan v nhiu dn xut ca ó c s dng hp ph cỏc ion kim loi x lý nc cng nh thu hi cỏc kim loi quý him Nhiu nghiờn cu ch rng ion ng b hp ph bi chitosan ch yu...
 • 65
 • 302
 • 1

Nghiên cứu khả năng hấp phụ ion pb2+ lên vật liệu chế tạo từ vỏ đậu tương luận văn thạc sỹ hóa học

Nghiên cứu khả năng hấp phụ ion pb2+ lên vật liệu chế tạo từ vỏ đậu tương luận văn thạc sỹ hóa học
... 2 - Chế tạo vật liệu hấp phụ từ vỏ đậu tương định hướng tách loại ion chì nước thải - Nghiên cứu khả hấp phụ ion chì lên vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ đậu tương 3 Chương TỔNG ... nhân: hấp phụ vật hấp phụ hóa học Tùy thuộc vào chất lực tương tác chất hấp phụ chất bị hấp phụ người ta xếp vào lực vật lý hay lực hóa học Sự hấp phụ vật lý: 16 Sự hấp phụ gọi hấp phụ vật lý ... hoạt hóa Điều nói lên mẫu vật liệu hoạt hóa khả hấp phụ tốt Hình 3.2: Ảnh SEM vật liệu chưa hoạt hóa (a) hoạt hóa (b) 43 (a) (b) 3.3 So sánh khả hấp phụ vật liệu hấp phụ ban đầu vật liệu hấp phụ...
 • 62
 • 636
 • 0

Nghiên cứu khả năng hấp phụ ion pb2+, cu2+ trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã đậu nành

Nghiên cứu khả năng hấp phụ ion pb2+, cu2+ trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã đậu nành
... n nư c th i ñ u nành Vì v y, ch n ñ tài Nghiên c u kh h p ph ion Pb2+ Cu2+ v t li u h p ph ch t o t ñ u nành ñã làm nh hư ng nghiêm tr ng t i s c kh e ngư i h sinh M c tiêu nghiên c u ... a ñ u nành chưa bi n tính nhi u so v i ñ u nành chưa bi n tính ði u giúp gi i thích s bi n ñ i c u trúc hóa h c c a h p ch t bên ñ u nành sau bi n tính Hình 3.7 nh SEM c a ñ u nành ... nư c th i Trên th gi i có nhi u công trình nghiên c u v v n - Thu gom x lý m u ñ u nành ñ nhiên - Xác ñ nh ñ Vi t Nam ch m i có m t s nghiên c u t o m toàn ph n - Bi n tính ñ u nành b ng...
 • 12
 • 707
 • 0

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ION Ni2+ TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC TRÊN VẬT LIỆU HẤP PHỤ CHẾ TẠO TỪ BÃ MÍA VÀ ỨNG DỤNG VÀO XỬ LÍ MÔI TRƯỜNG pdf

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ION Ni2+ TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC TRÊN VẬT LIỆU HẤP PHỤ CHẾ TẠO TỪ BÃ MÍA VÀ ỨNG DỤNG VÀO XỬ LÍ MÔI TRƯỜNG pdf
... để hấp phụ ion Ni2+ nước thải nhà máy mạ điện Quốc phòng Kết cho thấy dùng VLHP chế tạo từ mía để tách loại ion Ni2+ nước thải Tóm tắt Công trình nghiên cứu khả hấp phụ VLHP chế tạo từ mía ... độ Ni2+ mẫu nước thải trước hấp phụ: 17,0mg/l Nồng độ Ni2+ lại sau hấp phụ: 2,3mg/l Hiệu suất hấp phụ đạt: 85,47% Kết luận 3.1 Đã chế tạo VLHP từ mía 3.2 Đã nghiên cứu khả hấp phụ VLHP ion Ni2+ ... mía ion Ni2+ môi trường nước Kết cho thấy VLHP có khả hấp phụ tốt ion Ni2+ ứng dụng để xử môi trường Summary Investigation of the adsorption abilities of Ni2+ ions in aqueous solution on...
 • 4
 • 367
 • 3

nghiên cứu khả năng hấp phụ ion florua trên khoáng sét yên bái và ứng dụng xử lý tách florua khỏi nguồn nước

nghiên cứu khả năng hấp phụ ion florua trên khoáng sét yên bái và ứng dụng xử lý tách florua khỏi nguồn nước
... VL2 60 3.3 Th nghim x mu gi v kho sỏt kh nng tỏi s dng vt liu 62 3.4 Th nghim x mu nc cha florua 64 KT LUN66 Ti liu tham kho 68 CC K HIU VIT TT LOD(Limit of detection): Gii hn phỏt hin ... sau hp ph florua 40 Hỡnh 3.7c: Ph nhiu x tia X ca VL2 trc hp ph florua 41 Hỡnh 3.7d: Ph nhiu x tia X ca VL2 sau hp ph florua 42 Hỡnh 3.8a : B mt ca VL143 Hỡnh 3.8b: B mt ca VL2 trc hp ph florua ... ỏnh giỏ hiu qu x cng nh kim soỏt c cht lng nc thi trc thi mụi trng Xut phỏt t thc t ú, chỳng tụi tin hnh nghiờn cu kh nng hp ph ion Florua ca khoỏng sột v ng dng tỏch loi Florua ngun nc thi...
 • 80
 • 484
 • 2

nghiên cứu khả năng hấp phụ ion photphat của bùn đỏ và ứng dụng xử lý tách khỏi nguồn nước

nghiên cứu khả năng hấp phụ ion photphat của bùn đỏ và ứng dụng xử lý tách khỏi nguồn nước
... HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN -o0o QUẢN CẨM THÚY NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ION PHOTPHAT CỦA BÙN ĐỎ VÀ ỨNG DỤNG XỬ LÝ TÁCH KHỎI NGUỒN NƯỚC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC HÀ NỘI – 2011 MỤC LỤC ... kết nghiên cứu cho thấy khả ứng dụng Zr xử ô nhiễm photphat có triển vọng Chun Hu cộng [19], nghiên cứu chế tạo dạng ZrO2 khảo sát khả hấp phụ photphat Kết cho thấy, vật liệu hấp phụ tốt photphat, ... hợp tách loại photphat Dựa vào đường hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir tìm dung lượng hấp phụ cực đại photphat bùn đỏ xử axit 202mgP/g bùn đỏ xử nhiệt có dung lượng hấp phụ cực đại photphat 155mg...
 • 78
 • 1,093
 • 2

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ION Pb2+, Cu2+ TRÊN VẬT LIỆU HẤP PHỤ CHẾ TẠO TỪ VỎ LẠC

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ION Pb2+, Cu2+ TRÊN VẬT LIỆU HẤP PHỤ CHẾ TẠO TỪ VỎ LẠC
... cứu khả hấp phụ ion Pb2+, Cu2+ vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc. ” Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ đánh giá khả hấp phụ ion Pb2+, Cu2+ Phạm vi nghiên cứu Vỏ lạc: Quảng ... pipet… Nội dung nghiên cứu: - Điều chế vật liệu hấp phụ từ vỏ lạc - Đánh giá khả hấp phụ ion Pb2+, Cu2+ VLHP điều chế từ vỏ lạc - So sánh khả hấp phụ ion Pb2+ Cu2+ VLHP điều chế từ vỏ lạc i Giáo viên ... Nam Nội dung phương pháp nghiên cứu - Điều chế vật liệu hấp phụ từ vỏ lạc - Đánh giá khả hấp phụ ion Pb2+, Cu2+ VLHP điều chế từ vỏ lạc - So sánh khả hấp phụ VLHP ion Cu2+ Pb2+ Ý nghĩa khoa học...
 • 46
 • 330
 • 2

Biến tính khoáng bentonit để tăng khả năng hấp phụ ion kim loại của

Biến tính khoáng bentonit để tăng khả năng hấp phụ ion kim loại của nó
... tạo khả hấp phụ không đợc cao Để nâng cao tính hấp phụ đó, cần xử ký chuyển hoá khoáng Bentonit tự nhiên cho độ xốp, bề mặt riêng hoạt tính hấp phụ chúng tăng lên Việc điều chế chất hấp phụ từ khoáng ... lợng chấp bị hấp phụ đợc quy đơn vị bề mặt chất hấp phụ (mol.cm-2) Sự hấp phụ phân tử chịu ảnh hởng yếu tố: môi trờng, tính chất vật hấp phụ, tính chất chất bị hấp phụ, thời gian nhiệt độ hấp phụ ... chúng thành chất hấp phụ để làm nớc xử lí nớc thải vấn đề có ý nghĩa lớn mặt khoa học kinh tế Chính vậy, chọn đề tài: " Biến tính khoáng Bentonit để tăng khả hấp phụ ion kim loại " làm nội dung...
 • 41
 • 547
 • 2

Nghiên cứu khả năng hấp phụ sắt trong nước của vật liệu hấp phụ chế tạo từ xơ dừa

Nghiên cứu khả năng hấp phụ sắt trong nước của vật liệu hấp phụ chế tạo từ xơ dừa
... cần tính toán vẽ) - Chế tạo vật liệu hấp phụ từ dừa - So sánh khả hấp phụ sắt dừa vật liệu hấp phụ - Tìm yếu tố tối ưu cho trình hấp phụ sắt vật liệu hấp phụ …………………………………………………………………………… ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG - NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ SẮT TRONG NƢỚC CỦA VẬT LIỆU HẤP PHỤ CHẾ TẠO TỪ XƠ DỪA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI ... 80oC vật liệu hấp phụ II.4 Khảo sát khả hấp phụ vật liệu nguyên liệu dừa Sinh viên: Trần Văn Phong - 121048 40 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng Để khảo sát khả hấp phụ vật liệu nguyên...
 • 61
 • 765
 • 1

Xử lí bentonit bằng axit HCL để tăng khả năng hấp phụ ion kim loại của

Xử lí bentonit bằng axit HCL để tăng khả năng hấp phụ ion kim loại của nó
... chất hấp phụ để làm nớc, chọn đề tài: Xử bentonit axit HCl để tăng khả hấp phụ ion kim loại Đề tài sẻ thực nhiệm vụ sau: - Khảo sát điều kiện xử bentonit tự nhiên axit HCl - Xác định khả hấp ... Trong số vật liệu dùng để xử môi trờng nói chung kim loại nói riêng Bentonit vật liệu đợc dùng nhiều Lợng bentonit đợc sử dụng làm vật liệu hấp phụ, đặc biệt để xử nớc nớc thải chiếm tỷ ... (mol/l), m khối lợng bentonit dùng để hấp phụ( g), V thể tích dung dịch ion kim loại dùng (l) 2.3.3 Khảo sát điều kiện xử Bentonit axit clohidric HCl 2.3.3.1 ảnh hởng nồng độ axit Tiến hành thí...
 • 24
 • 412
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu khả năng hấp phụ ion pb2 lên vật liệu chế tạo từ vỏ đậu tương luận văn thạc sỹ hóa họcnghiên cứu khả năng hấp phụ feiii niii crvi của vật liệu oxit nano mno2 bọc cát trong môi trường nước và thử nghiệm xử lý môi trườngnghiên cứu khả năng hấp phụ đồng niken sắt của vật liệu oxit mangan kính thước nanomet trong môi trường nướcnghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô lai có triển vọng vụ xuân và đông tại thái nguyênnghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô lai có triển vọng vụ xuân và đông năm 2010 tại thái nguyênnghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống đậu tương tại huyện bắc hà tỉnh lào cainghiên cứu khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã mía và thăm dò xử lí môi trườngnghiên cứu khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã míanghiên cứu khả năng hấp phụ của than hoạt tínhnghiên cứu khả năng hấp phụ lân của vật liệu tự chế chứa canxi hydroxitđề tài nghiên cứu khả năng hấp phụ mangan trong dung dịch nước trên bentonit bình thuậnnghiên cứu khả năng hấp phụ cadimi và chì trong đất ô nhiễm bằng vật liệu có nguồn gốc tự nhiênnghiên cứu khả năng hấp phụ khí h2 của vật liệu mof5 và irmof3nghien cuu kha nang hap phuthực nghiệm nghiên cứu khả năng hấp phụ của bùn đỏTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học