nghiên cứu hấp phụ cod trong nước thải dệt nhuộm bằng than gỗ đước

nghiên cứu xử lý màu của nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp oxi hóa nâng cao

nghiên cứu xử lý màu của nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp oxi hóa nâng cao
... trình xử nên có tính ứng dụng thực tiễn cao, chọn đề tài Nghiên cứu xử màu cho nước thải dệt nhuộm tác nhân oxy hóa nâng với mục đích tìm phƣơng pháp khả thi cho xử độ màu nƣớc thải dệt ... KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Tạ Thị Trang Nhâm NGHIÊN CỨU XỬ LÝ MÀU CỦA NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM BẰNG PHƯƠNG PHÁP OXI HÓA NÂNG CAO Chuyên ngành: Hóa môi trường Mã số: 60 44 41 LUẬN VĂN THẠC ... xứ Trung Quốc -Nƣớc thải công đoạn nhuộm hộ dân làng nghề dệt nhuộm Vạn Phúc 2.2 Mục tiêu nghiên cứu - Tìm hiểu khả xử màu nƣớc thải dệt nhuộm phƣơng pháp oxy hóa nâng cao sở ozon - Xác định...
 • 90
 • 548
 • 0

Nghiên cứu xây dựng mô hình xử lý chất hữu cơ trong nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp hấp phụ

Nghiên cứu xây dựng mô hình xử lý chất hữu cơ trong nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp hấp phụ
... hấp phụ: hấp phụ vật hấp phụ hóa học a Hấp phụ vật Khi hấp phụ lên bề mặt chất rắn, tương tác chất hấp phụ chất bị hấp phụ không lớn, cấu trúc điện tử chất bị hấp phụ thay đổi, nhiệt hấp phụ ... LIỆU 2.1 Tổng quan hấp phụ 2.1.1 Hiện tượng hấp phụ Hấp phụ môi trường nước hiểu tăng nồng chất tan (chất bị hấp phụ) lên bề mặt chất rắn (chất hấp phụ) Chất bị hấp phụ tồn bề mặt chất rắn, không ... giảm COD nước thải dệt nhuộm sau trình hấp phụ - Xây dựng hình hấp phụ dòng liên tục với vật liệu tro trấu 3.4 Nội dung nghiên cứu Trong nghiên cứu này, thực nội dung sau: Thu mẫu nước thải: ...
 • 44
 • 134
 • 0

Tài liệu Báo cáo " Nghiên cứu hấp phụ S02 trong khói thải bằng than hoạt tính gáo dừa" doc

Tài liệu Báo cáo
... ^^^ KT thuc nghiem Mau than AVN08 AVN16 ~~~ ~~~- _^^ Kh6i lupng than dua vao hap phu, mo (g) Be mat rieng, Ssp (m^/g) Dudng kinh phan ttr, d (mm) Nhiet hip phu, T (°C) Thanh phan b6n hgp kbi ... nong d6 thip [1,3] Lupng hap phu SO2 len cac loai than hoat tinb khac d quy md phdng thi nghiem co the den tren 40%o so vdi khdi lupng chat hap phu Trong thuc te c6ng nghiep, thudng co yeu cau cao ... trinh boa bpc di the khac, bap phu SO2 tren than boat tinh la tong hgp ciia cac qua trinh chuyen chit, chuyen nang lugng va phan ling hda hpc [3] Trong xay cac phan ling [4]: SO2 (hip phu) +...
 • 7
 • 685
 • 4

nghiên cứu ứng dụng phương pháp peroxon để xử lý độ màu hữu cơ và cod trong nước thải dệt nhuộm tại công ty dệt may thành công thành phố hồ chí minh

nghiên cứu ứng dụng phương pháp peroxon để xử lý độ màu hữu cơ và cod trong nước thải dệt nhuộm tại công ty dệt may thành công thành phố hồ chí minh
... Nghiên cứu ứng dụng phương pháp Peroxon để xử độ màu hữu COD nước thải dệt nhuộm công ty dệt may Thành Công TP Hồ Chí Minh Các liệu ban đầu Nghiên cứu hiệu xử nước thải dệt nhuộm phương pháp ... ông ty dệt may Thành Công chọn làm t hí nghiệm để kiểm chứng khả xử phương pháp, hình thành đề tài Nghiên cứu ứng dụng phương pháp Peroxon để xử độ màu hữu COD nước thải dệt nhuộm Công ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PEROXON ĐỂ XỬ LÝ ĐỘ MÀU HỮU CƠ VÀ COD TRONG NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM TẠI CÔNG TY DỆT MAY THÀNH...
 • 121
 • 679
 • 0

Nghiên cứu tận dụng một số chất thải nông nghiệp vào việc loại bỏ độ màu và COD trong nước thải dệt nhuộm.

Nghiên cứu tận dụng một số chất thải nông nghiệp vào việc loại bỏ độ màu và COD trong nước thải dệt nhuộm.
... bỏ độ màu ion kim loại nước thải dệt nhuộm Trong số kỹ thuật tận dụng cặn bã thực vật có khả hấp phụ cho việc loại bỏ độ màu ion kim loại kỹ thuật ưu việc Sự đa dạng than từ chất thải nông nghiệp ... đề tài tốt nghiệp là: “ Nghiên cứu tận dụng số chất thải nông nghiệp vào việc loại bỏ độ màu COD nước thải dệt nhuộm” Hy vọng đề tài mở hướng cho xí nghiệp, Đồ án tốt nghiệp Đại học ngành Môi ... việc loại bỏ độ màu COD nước thải dệt nhuộm từ chất thải nông nghiệp vỏ đậu phộng, thân chuối khô, mùn cưa  Yêu cầu : Xác đònh hiệu xử lý độ màu, COD loại chất thải nông nghiệp 1.5 NỘI DUNG NGHIÊN...
 • 146
 • 226
 • 0

Nghiên cứu xử lý COD trong nước thải sinh hoạt phân tán bằng hệ AAO cải tiến

Nghiên cứu xử lý COD trong nước thải sinh hoạt phân tán bằng hệ AAO cải tiến
... hiệu suất xử COD ảnh hưởng DO, nhiệt độ đến hiệu suất xử COD chế độ xử khác Nghiên cứu xử nước thải sinh hoạt phân tán với hệ AAO cải tiến thu kết sau: - Chế tạo thiết bị cải tiến giảm ... nguồn nước mặt khỏi ô nhiễm nước thải 1.2 Tổng quan công nghệ xử nước thải sinh hoạt phân tán 1.2.1 Các phương pháp ứng dụng để xử nước thải sinh hoạt 1.2.2 Một số mô hình công nghệ xử ... viện nghiên cứu Viện Công nghệ Việt Nam – Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, qua trình nghiên cứu xử COD nước thải sinh hoạt phân tán hệ AAO cải tiến em xác định ảnh hưởng tải lượng COD...
 • 48
 • 136
 • 0

Nghiên cứu sử dụng COD trong nước thải sinh hoạt phân tán bằng tổ hợp kỵ khí thiếu khí hiếu khí

Nghiên cứu sử dụng COD trong nước thải sinh hoạt phân tán bằng tổ hợp kỵ khí  thiếu khí  hiếu khí
... CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT PHÂN TÁN 1.1 Tổng quan nước thải sinh hoạt 1.1.1 Nguồn phát sinh nước thải sinh hoạt Nước thải sinh hoạt nước dùng cho mục đích ăn uống, sinh ... sinh hoạt phân tán góp phần làm môi trường xanh – – đẹp việc làm vô cần thiết Đó lí để em chọn đề tài : Nghiên cứu xử lý COD nước thải sinh hoạt phân tán tổ hợp kỵ khí thiếu khí hiếu khí ... 1.1 Tổng quan nước thải sinh hoạt phân tán 1.1.1 Nguồn phát sinh nước thải sinh hoạt .3 1.1.2 Các tiêu ô nhiễm đặc trưng nước thải sinh hoạt phân tán 1.1.2.1 Các chất rắn nước thải...
 • 54
 • 163
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm của quá trình khoáng hóa một số hợp chất hữu cơ họ azo trong nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp Fenton điện hóa

Nghiên cứu đặc điểm của quá trình khoáng hóa một số hợp chất hữu cơ họ azo trong nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp Fenton điện hóa
... nim chung v hp cht mu azo 1.1.5.1 c im cu to [15-16] Hp cht azo l nhng hp cht mu tng hp cú cha nhúm azo - N= N- Hu ht cỏc loi hp cht mu azo ch cha mt nhúm azo (gi l monoazo), mt s ớt cha hai ... cht mu azo [19,83] + Thnh phn v cu trỳc ca cỏc hp cht mu azo: hp cht mu azo cú thnh phn v cu trỳc hoỏ hc khỏc thỡ tc khoỏng hoỏ khỏc + Quỏ trỡnh khoỏng hoỏ hp cht mu azo bng phng phỏp Fenton ... ca phn ng Fenton (Fe2+/H2O2) v phn ng ging Fenton (Fe3+/H2O2) nghiờn cu x lý hp cht mu azo C.I axit en Phn ng Fenton cho hiu sut oxy húa phõn hy thuc nhum cao hn so vi phn ng ging Fenton 100...
 • 148
 • 445
 • 0

tóm tắt luận án nghiên cứu đặc điểm của quá trình khoáng hóa một số hợp chất hữu cơ họ azo trong nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp fenton điện hóa

tóm tắt luận án nghiên cứu đặc điểm của quá trình khoáng hóa một số hợp chất hữu cơ họ azo trong nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp fenton điện hóa
... trên, đề tài luận án Nghiên cứu đặc điểm trình khoáng hóa số hợp chất hữu họ azo nước thải dệt nhuộm phương pháp Fenton điện hóa thực Mục tiêu nghiên cứu luận án - Tổng hợp oxit phức hợp cấu trúc ... chứa hợp chất azo - Khoáng hóa số hợp chất azo phương pháp Fenton điện hóa - Xử lý nước thải dệt nhuộm phương pháp Fenton điện hóa CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Nước thải dệt nhuộm 1.1.1 Nguồn phát sinh nước ... ứng Fenton điện hóa vào xử lý nước thải có chứa hợp chất màu azo, đặc biệt nước thải dệt nhuộm 3.8 Động học trình khoáng hóa hợp chất azo phương pháp Fenton điện hóa Phản ứng oxy hóa thuốc nhuộm...
 • 27
 • 329
 • 0

NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NITƠ TRONG NƯỚC THẢI SINH HOẠT BẰNG CÔNG NGHỆ TỔ HỢP THIẾU KHÍHIẾU KHÍ

NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NITƠ TRONG NƯỚC THẢI SINH HOẠT BẰNG CÔNG NGHỆ TỔ HỢP THIẾU KHÍHIẾU KHÍ
... thực hiện: Nghiên cứu xử Nitơ nước thải sinh hoạt công nghệ tổ hợp hiếu khí - thiếu khí PHẦN II TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VÀ ĐIỂM MỚI, SÁNG TẠO CỦA CỦA ĐỀ TÀI Việc nghiên cứu xử nguồn ... dân trọng quan tâm nhiều 1.3 Tổng quan công nghệ xử Nitơ nước thải sinh hoạt 1.3.1 Các phương pháp xử Nitơ nước thải sinh hoạt Các phương pháp xử Nitơ nước thải chia thành: + Phương pháp ... từ vào) 12 1.3.2 Công nghệ xử Nitơ nước thải sinh hoạt phân tán tổ hợp thiếu khí – hiếu khí Việc lựa chọn phương pháp xử thích hợp thường đặc điểm loại tạp chất có nước thải Các phương pháp...
 • 26
 • 224
 • 0

nghiên cứu đặc điểm của quá trình khoáng hóa một số hợp chất hữu cơ họ azo trong nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp penton điện hóa

nghiên cứu đặc điểm của quá trình khoáng hóa một số hợp chất hữu cơ họ azo trong nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp penton điện hóa
... nim chung v hp cht mu azo 1.1.5.1 c im cu to [15-16] Hp cht azo l nhng hp cht mu tng hp cú cha nhúm azo - N= N- Hu ht cỏc loi hp cht mu azo ch cha mt nhúm azo (gi l monoazo), mt s ớt cha hai ... hoc nhiu hn Hp cht azo thng cú cha mt vũng thm liờn kt vi nhúm azo v ni vi mt naphtalen hay vũng benzen th hai S khỏc gia cỏc hp cht azo ch yu vũng thm, cỏc nhúm quanh liờn kt azo giỳp n nh nhúm ... khoỏng hoỏ hp cht mu azo [19,83] + Thnh phn v cu trỳc ca cỏc hp cht mu azo: hp cht mu azo cú thnh phn v cu trỳc hoỏ hc khỏc thỡ tc khoỏng hoỏ khỏc + Quỏ trỡnh khoỏng hoỏ hp cht mu azo bng phng phỏp...
 • 156
 • 209
 • 0

Nghiên cứu xử lý amoni trong nước thải thủy sản bằng phương pháp bãi lọc trồng cây

Nghiên cứu xử lý amoni trong nước thải thủy sản bằng phương pháp bãi lọc trồng cây
... cứu xử amoni nước thải thuỷ sản phương pháp bãi lọc trồng cây nhằm tìm hiểu chuyển hóa chất chủ yếu amoni môi trường bãi lọc ngập nước trồng cói bề mặt bãi lọc nhằm ứng dụng để xử nước ... Nước sau xử Hình 2.2: Thiết kế thiết bị xử theo bãi lọc trồng 44 Hình 2.3: Thiết bị tự chế xử nƣớc thải thủy sản theo bãi lọc trồng Cây Nước vào Nước Hình 2.4: Sơ đồ trồng thiết bị xử ... tiền xử 34 1.4.1.2 Tình hình nghiên cứu nước Tại Việt Nam, phương pháp xử nước thải bãi lọc ngầm trồng số trung tâm nghiên cứu trường đại học áp dụng thử nghiệm, chủ yếu xử nước thải...
 • 78
 • 506
 • 2

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CỦA QUÁ TRÌNH KHOÁNG HÓA MỘT SỐ HỢP CHẤT HỮU CƠ HỌ AZO TRONG NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM BẰNG PHƯƠNG PHÁP FENTON ĐIỆN HÓA

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CỦA QUÁ TRÌNH KHOÁNG HÓA MỘT SỐ HỢP CHẤT HỮU CƠ HỌ AZO TRONG NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM BẰNG PHƯƠNG PHÁP FENTON ĐIỆN HÓA
... nim chung v hp cht mu azo 1.1.5.1 c im cu to [15-16] Hp cht azo l nhng hp cht mu tng hp cú cha nhúm azo - N= N- Hu ht cỏc loi hp cht mu azo ch cha mt nhúm azo (gi l monoazo), mt s ớt cha hai ... cht mu azo [19,83] + Thnh phn v cu trỳc ca cỏc hp cht mu azo: hp cht mu azo cú thnh phn v cu trỳc hoỏ hc khỏc thỡ tc khoỏng hoỏ khỏc + Quỏ trỡnh khoỏng hoỏ hp cht mu azo bng phng phỏp Fenton ... ca phn ng Fenton (Fe2+/H2O2) v phn ng ging Fenton (Fe3+/H2O2) nghiờn cu x lý hp cht mu azo C.I axit en Phn ng Fenton cho hiu sut oxy húa phõn hy thuc nhum cao hn so vi phn ng ging Fenton 100...
 • 156
 • 185
 • 0

NGHIÊN cứu đặc điểm của QUÁ TRÌNH KHOÁNG hóa một số hợp CHẤT hữu cơ họ AZO TRONG nước THẢI dệt NHUỘM BẰNG PHƯƠNG PHÁP FENTON điện hóa

NGHIÊN cứu đặc điểm của QUÁ TRÌNH KHOÁNG hóa một số hợp CHẤT hữu cơ họ AZO TRONG nước THẢI dệt NHUỘM BẰNG PHƯƠNG PHÁP FENTON điện hóa
... ứng Fenton điện hóa vào xử lý nước thải có chứa hợp chất màu azo, đặc biệt nước thải dệt nhuộm 3.8 Động học trình khoáng hóa hợp chất azo phương pháp Fenton điện hóa Phản ứng oxy hóa thuốc nhuộm ... hợp chất azo phương pháp Fenton điện hóa - Xử lý nước thải dệt nhuộm phương pháp Fenton điện hóa CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Nước thải dệt nhuộm 1.1.1 Nguồn phát sinh nước thải dệt nhuộm Nguồn nước thải ... chất azo nước thải dệt nhuộm Trong năm gần đây, nghiên cứu ứng dụng phương pháp Fenton điện hóa nhằm xử lý thuốc nhuộm azo nước thải dệt nhuộm nhiều nhà khoa học nước quan tâm Tuy nhiên, hướng nghiên...
 • 27
 • 224
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hàm lượng cod trong nước thải dệt nhuộmphương pháp hấp phụ phenol trong nước bị ô nhiễm bằng than hoạt tính 13tài liệu báo cáo nghiêng cứu hấp phụ so2 trong khói thải bằng than hoạt tính gáo dừaphương pháp nghiên cứu xử lý chromium trong nước thải thuộc da và các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình 5 6 7 8 9nghiên cứu hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt bằng bể lọc hiếu khí sử dụng giá thể sơ dừa kết hợp hồ thủy sinhnghiên cứu xử lý nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp keo tụ kết hợp oxy hóa h2o2 sử dụng hoạt hóa tia uv thử nghiệm trên mô hình pilot phòng thí nghiệmxử lý màu trong nước thải dệt nhuộmtính chất trong nước thải dệt nhuộmtổng quan về ngành dệt nhuộm và các chất ô nhiễm trong nước thải dệt nhuộmcác chất gây ô nhiễm chính trong nước thải dệt nhuộmthành phần và tính chất trong nước thải dệt nhuộmcác phương pháp xử lý thuốc nhuộm hoạt tính trong nước thải dệt nhuộmcác chất ô nhiễm trong nước thải dệt nhuộmxử lý nước thải dệt nhuộm bằng xúc tác hoạt hoa oxixử lý nước thải dệt nhuộm bằng pp ozoneĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoại