phát hiện khuôn mặt người từ webcam

Đồ án tốt nghiệp: Xử lý ảnh phát hiện khuôn mặt người

Đồ án tốt nghiệp: Xử lý ảnh phát hiện khuôn mặt người
... tương tự khuôn mặt Việc không phát hết khuôn mặt điều tất yếu, phương pháp đạt tỉ lệ phát 100% Trong khuôn mặt không phát khuôn mặt sáng tối khuôn mặt nhỏ Thời gian thực thuật toán máy trạm ... pháp cho phát mặt người ảnh màu, không phụ thuộc vào hướng, kích thước, vị trí, số lượng khuôn mặt ảnh; không phụ thuộc vào điều kiện ánh sáng ảnh, tức cho phép phát khuôn mặt ảnh ảnh phức ... phương pháp phát tự động nhanh mặt người ảnh màu Phương pháp không giả định trước số lượng, vị trí, hướng kích thước khuôn mặt ảnh Phương pháp phát tốt khuôn mặt ảnh phức tạp, điều kiện ánh sáng khác...
 • 94
 • 581
 • 0

tìm hiểu các phương pháp và xây dựng ứng dụng phát hiện khuôn mặt người dựa trên adaboost

tìm hiểu các phương pháp và xây dựng ứng dụng phát hiện khuôn mặt người dựa trên adaboost
... nghiệp Tìm hiểu phương pháp phát khuôn mặt người xây dựng ứng dụng phát khuôn mặt dựa giải thuật AdaBoost Các nhiệm vụ cụ thể đồ án tốt nghiệp - Tìm hiểu phương pháp phát khuôn mặt Xây dựng thư ... theo, số phương pháp trình bày cụ thể Chương Tìm hiểu số phương pháp Những phương pháp dựa hình ảnh khuôn mặt 2.1 Những phương pháp dựa cấu trúc khuôn măt 2.2 Đánh giá chất lượng phương pháp 2.3 ... Việc so sánh phương pháp mang tính tương đối, nhiên xét mặt tốc độ phát hiện, phương pháp theo kịp phương pháp phát khuôn mặt nhanh sử dụng giải thuật AdaBoost Giải thuật tập trung tìm hiểu chương...
 • 88
 • 221
 • 0

ỨNG DỤNG MẠNG NƠ-RON NHÂN TẠO VÀO PHÁT HIỆN KHUÔN MẶT NGƯỜI TRONG ẢNH SỐ

ỨNG DỤNG MẠNG NƠ-RON NHÂN TẠO VÀO PHÁT HIỆN KHUÔN MẶT NGƯỜI TRONG ẢNH SỐ
... ỨNG DỤNG MẠNG NƠ-RON NHÂN TẠO VÀO PHÁT HIỆN KHUÔN MẶT NGƯỜI TRONG ẢNH SỐ” 23 ĐẶT VẤT ĐỀ 23 BÀI TOÁN ỨNG DỤNG MẠNG NƠ-RON NHÂN TẠO VÀO PHÁT HIỆN KHUÔN MẶT NGƯỜI TRONG ẢNH ... thể ảnh số BÀI TOÁN ỨNG DỤNG MẠNG NƠ-RON NHÂN TẠO VÀO PHÁT HIỆN KHUÔN MẶT NGƯỜI TRONG ẢNH SỐ” 2.1 Các ứng dụng nhận diện khuôn mặt Bài toán nhận diện mặt người áp dụng rộng rãi nhiều ứng dụng ... nghiên cứu khoa học tư sáng tạo - Phần hai: Vận dụng lý thuyết phương pháp nghiên cứu khoa học vào toán Ứng dụng mạng nơ-ron nhân tạo vào phát khuôn mặt người ảnh số Qua đây, em xin gửi lời...
 • 32
 • 247
 • 0

PHÁT HIỆN KHUÔN MẶT DỰA TRÊN ĐẶC TRƯNG LỒI LÕM

PHÁT HIỆN KHUÔN MẶT DỰA TRÊN ĐẶC TRƯNG LỒI LÕM
... Trang Phát khuôn mặt dựa đặc trưng lồi lõm Ảnh/Video Phát khuôn mặt (Theo dõi) Vị trí khuôn mặt Phân đoạn khuôn mặt Khuôn mặt phân đoạn Rút trích đặc trưng Véc-tơ đặc trưng Phân lớp khuôn mặt Chỉ ... dạng khuôn mặt phân loại đối tượng trình chương kết luận hướng phát triển Trần Lê Hồng Dũ Trang 29 Phát khuôn mặt dựa đặc trưng lồi lõm CHƯƠNG PHÁT HIỆN KHUÔN MẶT DỰA TRÊN ĐẶC TRƯNG LỒI LÕM 4.1 ... Chương Đặc trưng lồi lõm 14 3.1 Lồi Lõm 14 3.2 Rút trích vùng lồi vùng lõm 16 Trần Lê Hồng Dũ Trang Phát khuôn mặt dựa đặc trưng lồi lõm 3.2.1 Điểm lồi điểm lõm 16 3.2.2 Dò tìm rút trích vùng lồi...
 • 58
 • 254
 • 0

Hệ thống phát hiện khuôn mặt dựa trên mạng neural và phương pháp vân vùng màu da

Hệ thống phát hiện khuôn mặt dựa trên mạng neural và phương pháp vân vùng màu da
... cận, phương pháp phát mặt người để xuất Phần hai tổng quan phương pháp phân vùng màu da dựa tính chất điểm ảnh Qua phần với đánh giá phương pháp giúp chọn phương pháp phân vùng phù hợp cho hệ thống ... III: Phát khn mặt dựa mạng neural phương pháp phân vùng màu da – Đây chương quan trọng đồ án Nó miêu tả đầy đủ kiến trúc hệ thống xây dựng Thuật tốn phương pháp huấn luyện mạng neural Thuật tốn phương ... hiệu mạng Đó chiến thuật huấn luyện mạng chủ động có học Phương pháp phân vùng màu da kết hợp vào hệ thống giới hạn cho phép giảm khơng gian tìm kiếm, tức khn mặt tìm kiếm vùng màu da Việc phân vùng...
 • 125
 • 353
 • 1

Hệ thống phát hiện khuôn mặt dựa trên mạng neural và phương pháp vân vùng màu da

Hệ thống phát hiện khuôn mặt dựa trên mạng neural và phương pháp vân vùng màu da
... thống, Những heursitic dựa kết thực tế thống kê trình huấn luyện kiểm thử hệ thống Đồ án với tên gọi Hệ thống phát khuôn mặt dựa mạng neural phương pháp vân vùng màu da cục làm năm mục Chương ... cận, phương pháp phát mặt người để xuất Phần hai tổng quan phương pháp phân vùng màu da dựa tính chất điểm ảnh Qua phần với đánh giá phương pháp giúp chọn phương pháp phân vùng phù hợp cho hệ thống ... Chương III: Phát khuôn mặt dựa mạng neural phương pháp phân vùng màu da – Đây chương quan trọng đồ án Nó miêu tả đầy đủ kiến trúc hệ thống xây dựng Thuật toán phương pháp huấn luyện mạng neural Thuật...
 • 123
 • 593
 • 5

Khóa luận tốt nghiệp Tìm hiểu một số phương pháp phát hiện khuôn mặt trong ảnh

Khóa luận tốt nghiệp Tìm hiểu một số phương pháp phát hiện khuôn mặt trong ảnh
... xúc khuôn mặt Trang: Khóa luận tốt nghiệp Tìm hiểu số phương pháp phát khuôn mặt ảnh - Một số hãng sản xuất máy chụp ảnh ứng dụng toán xác định khuôn mặt người vào máy chụp ảnh hệ kết hình ảnh ... dụng phương pháp để xây dựng so với số lượng khuôn mặt người thật có ảnh (detection rate) Trang: 23 Khóa luận tốt nghiệp Tìm hiểu số phương pháp phát khuôn mặt ảnh - Số lượng xác định nhầm số lượng ... tương đối khuôn mặt tỷ lệ khác Rồi dùng mạng khác để xác định vị trí xác khuôn mặt Mạng dùng để tìm ứng Trang: 16 Khóa luận tốt nghiệp Tìm hiểu số phương pháp phát khuôn mặt ảnh viên khuôn mặt, dùng...
 • 66
 • 604
 • 4

Tài liệu Đề tài: Phát hiện khuôn mặt trong ảnh pptx

Tài liệu Đề tài: Phát hiện khuôn mặt trong ảnh pptx
... phạm vi đề tài Trong đề tài này, tập trung vào việc xác định khuôn mặt ảnh Từ lưu khuôn mặt tìm vào CSDL để phục vụ cho mục đích khác ( chẳng hạn nhận dạng mặt người ghép khuôn mặt vào ảnh khác ... ảnh mầu có nhiều mặt người ảnh Đến toán xác định mặt người mở rộng với nhiều miền nghiên cứu nhận dạng khuôn mặt, định vị khuôn mặt, theo dõi mặt người hay nhận dạng cảm xúc mặt người… Phát mặt ... nhật ) Bây ta có sở liệu ảnh khuôn mặt ( ta thường tập trung vào hình ảnh xung quanh khuôn mặt cổ áo , phần khuôn mặt …) Tìm face map ảnh ban đầu với không gian khuôn mặt , ta thu kết sau :...
 • 36
 • 304
 • 0

Tài liệu Báo cáo " Phát hiện khuôn mặt nghiêng trên ảnh và video " ppt

Tài liệu Báo cáo
... lớp” cách áp dụng vào toán phát khuôn mặt thẳng khuôn mặt nghiêng ảnh video Chương 3: Xây dựng ứng dụng với chức phát khuôn mặt nghiêng ảnh tĩnh camera kết hợp với chức phát khuôn mặt thẳng thư viện ... khuôn mặt nghiêng ảnh video với hy vọng đạt kết tốt toán phát khuôn mặt thẳng diện Luận văn nằm khuôn khổ dự án “Nghiên cứu xây dựng mô hình môi ... cứu thành đạt nhà nghiên cứu toán phát khuôn mặt Chương 2: Đi sâu vào hướng tiếp cận dựa theo thuật toán phân lớp Adaboost Giới thiệu đặc trưng Haar-like khuôn mặt, cách tính đặc trưng Haar-like...
 • 3
 • 289
 • 2

hệ điều hành android và thực thi ứng dụng phát hiện khuôn mặt trên android

hệ điều hành android và thực thi ứng dụng phát hiện khuôn mặt trên android
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Trần Thị Hợp HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID VÀ THỰC THI ỨNG DỤNG PHÁT HIỆN KHUÔN MẶT TRÊN ANDROID KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Công Nghệ Điện Tử Viễn Thông ... Dalvik máy ảo thực thi ứng dụng Android Trong khóa luận trình bày quy trình xây dựng thực thi ứng dụng với Android NDK Quy trình sử dụng để xây dựng ứng dụng phát khuôn mặt sử dụng OpenCV OpenCV ... hệ điều hành, middleware ứng dụng khóa phát triển Google Android dựa nhân Linux 2.6 ứng dụng cho Android sử dụng ngôn ngữ lập trình Java Android hệ điều hành mã nguồn mở, nhà phát triển tạo ứng...
 • 64
 • 521
 • 6

Luận văn: Tìm hiểu một số phương pháp phát hiện khuôn mặt trong ảnh pdf

Luận văn: Tìm hiểu một số phương pháp phát hiện khuôn mặt trong ảnh pdf
... s th nghi m dò tìm khuôn m t nh, cu i k t lu n Lê H ng Chuyên _ CT701 Trang: Khóa lu n t t nghi p CH Tìm hi u m t s ph NG 1: NG QUAN V ng pháp phát hi n khuôn m t nh PHÁT HI N KHUÔN M T 1.1 Gi ... phân tích khuôn m t a m t ph Hai ông dùng ph ng pháp chi u xác ã thành công v i ph ng pháp chi u I(x,y) giá tr xám c a m t (x,y), hàm ng pháp phát hi n khuôn m t nh ng pháp dùng nh c tr ng khuôn ... a khuôn m t i Thành công nh t dò tìm khuôn m t ng ph - ng nh y c m v i ánh sáng, th ng dò tìm khuôn m t d a ng ng có gi i h n ch i th i gian th c ng pháp ASM (Active shape Models) ng dò tìm khuôn...
 • 69
 • 255
 • 0

dò tìm, phát hiện khuôn mặt trong ảnh số

dò tìm, phát hiện khuôn mặt trong ảnh số
... (l ) ca nh ti im ú T (1.2), (1.3), (1.4) , l nm khong: Lmin l Lmax (1.5) Trong lý thuyt, ch cn Lmin > v Lmax hu hn Trong thc t: Lmin = imin rmin (1.6) Lmax = imax rmax S dng cỏc giỏ tr chiu ... khuụn mt nhng cng c b d tm cho l khuụn mt) Trong trng hp khỏc, camera c t snh sõn bay, cỏc khuụn mt thng cú phõn gii thp, cú kớch c khỏc v nn nh khỏc phc Trong nhng trng hp ny chỳng ta phi xõy ... l vi sỏng hay mc xỏm ca im nh ti im ny [2,4] * P(X,Y) Hỡnh 1.1: Biu din nh bng hm f ( X , Y ) Trong m s trng hp hm nh cũn c biu din vi mt trc th gi l hm cng sỏng (vi hỡnh 1.1, trc th bng 0)...
 • 65
 • 354
 • 0

nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện hướng mặt người trong ảnh

nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện hướng mặt người trong ảnh
... NGUYỄN QUANG HUY NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KỸ THUẬT PHÁT HIỆN HƯỚNG MẶT NGƯỜI TRONG ẢNH Chuyên ngành: Khoa học máy tính Mã số: 60.48.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÁY TÍNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS ... dạng mặt ngƣời Giớí thiệu khái quát toán phát hướng mặt người ảnh Tình hình nghiên cứu nước lĩnh vực nhận dạng nói chung bật nhận dạng khuôn mặt Chƣơng 2: Một số kỹ thuật phát hƣớng mặt ngƣời ảnh ... 17 CHƢƠNG 2: MỘT SỐ KỸ THUẬT PHÁT HIỆN HƢỚNG MẶT NGƢỜI TRONG ẢNH 19 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 2.1 Phát hướng mặt người ảnh dựa tâm mắt...
 • 65
 • 179
 • 0

Báo cáo đồ án phát hiện khuôn mặt với thuật toán adaboost

Báo cáo đồ án phát hiện khuôn mặt với thuật toán adaboost
... “boost.” Adaboost thuật toán sử dụng kỹ thuật Boosting đưa Freund Schapire vào 1996 Thuật toán sử dụng phổ biến cho toán phát khuôn mặt Điểm cải tiến Adaboost ta gán cho mẫu trọng số Ý nghĩa việc gán ... chương trình phát mặt người để phát nhanh khuôn mặt có ảnh, sau so sách khuôn mặt với khuôn mặt mà chương trình “học” từ trước, so sánh đặc trưng hai khuôn mặt, trùng đưa thông tin khuôn mặt nhận ... phát triển mặt ứng dụng mặt thuật toán (để cải thiện hiệu phát mặt người) Có thể xây dựng ứng dụng cần đến phát mặt người mà không cần nhận dạng Ví dụ hệ thống ghép hình, ghép khuôn mặt phát vào...
 • 23
 • 1,302
 • 8

Đồ án tốt nghiệp - Tìm hiểu một số phương pháp phát hiện khuôn mặt trong ảnh

Đồ án tốt nghiệp - Tìm hiểu một số phương pháp phát hiện khuôn mặt trong ảnh
... phát khuôn mặt ảnh Hình 4-2 : Quá trình dò tìm khuôn mặt Hình 4-3 : Kết trình dò tìm khuôn mặt Lê Hồng Chuyên _ CT701 Trang: 27 Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu số phương pháp phát khuôn mặt ảnh Hình 4-4 : ... CT701 Trang: 24 Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu số phương pháp phát khuôn mặt ảnh Mô tả lưu đồ: - Bước 1: Tiếp nhận ảnh đầu vào có chứa khuôn mặt - Bước 2: Đánh dấu vị trí có khả khuôn mặt ảnh Đây bước ... có chứa khuôn mặt hay không Lê Hồng Chuyên _ CT701 Trang: 23 Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu số phương pháp phát khuôn mặt ảnh 3.3 Quá trình dò tìm khuôn mặt Tập mẫu khuôn mặt Tập mẫu khuôn mặt Canh...
 • 32
 • 193
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phát hiện khuôn mặt trong ảnhđối sánh phát hiện khuôn mặthệ thống phát hiện khuôn mặt dựa trên mạng neural và phương pháp vân vùng màu daphat hien khuon matsắc thái hiện sinh nhật bản qua hai tác phẩm người đàn bà trong cồn cát và khuôn mặt người khácnhận dạng khuôn mặt ngườikhuôn mặt ấn tưđể có khuôn mặt đẹp tự nhiênmột số cách phát hiện sớm trẻ bị tự kỷdấu hiệu phát hiện có thai ngoài tử cungđặc điểm khuôn mặt người việt namnhận dạng khuôn mặt người bằng mạng nơronbài toán nhận dạng khuôn mặt ngườiphát hiện cơ hội đầu tưcách vẽ khuôn mặt người bằng bút chìtieng anh lop 4 tap 2 sach hoc sinhtieng anh lop 5 sach hoc sinh tap 1tieng anh lop 5 sach hoc sinh tap 2Giai sach bai tap xstk dh ktqd chuong 1 full v1Giáo án tiếng anh lớp 9 chương trình thí điểm unit 2 city lifetopical grammar practice 1 (12 quyen)toefl primary step 2 book 3THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ THU NHẬPThực trạng các văn bản quản lý nhà nước về lao động ở Việt Nam hiện nayMột số kinh nghiệm giúp giáo viên chủ nhiệm giáo dục học sinh cá biệt về đạo đức ở trường THCSTHPT thống nhấtThuật toán hàm công việc giải bài toán k serverThực trạng quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động Việt Nam hiện naySử dụng hiệu quả các ứng dụng trong phần mềm VNEDU mạng giáo dục việt nam vào đổi mới công tác chủ nhiệm lớp ở trường THPT đinh chương dươngMột số biện pháp giáo dục học sinh cá biệt ở lớp 12a5 trường THPT bắc sơnMột số biện pháp giáo dục học sinh chưa ngoan tại lớp 12b5, trường THPT lê lai năm học 2016 2017Giáo dục phòng, chống tham nhũng thông qua tiết ngoại khóa môn giáo dục công dân ở trường THPTKhai thác hình ảnh trực quan vận dụng vào giảng dạy bài 6 công nghiệp hóa,hiện đại hóa đất nước tiết 2 GDCD lớp11Kinh nghiệm dạy học hiệu quả bài 5 cách thức vận động và phát triển của sự vật hiện tượng GDCD 10 thông qua việc vận dụng kiến thức liên mônMột số kinh nghiệm tích hợp kiến thức liên môn trong giảng dạy phần công dân với việc hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học GDCD10Phát huy tich chủ động, sáng tạo của học sinh trong dạy học môn GDCD lớp 10