ổn định tần số trong hệ thống điện

Thiết kế mạng điện truyền tải và phân phối tìm hiểu điều chỉnh tần số trong hệ thống điện

Thiết kế mạng điện truyền tải và phân phối tìm hiểu điều chỉnh tần số trong hệ thống điện
... III TÌM HIỂU ĐIỀU CHỈNH TẦN SỐ TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN Chương 12 TÌM HIỂU ĐIỀU CHỈNH TẦN SỐ TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN 12.1 Điề u chỉnh cấp 1… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 127 12.2 Điề u chỉnh ... thời gian hạn chế , nội dung thiết kế gói gọn thiế t kế mạng điện truyề n tải, phân phố i tìm hiểu điều chỉnh tần số hệ thống điện Với đầ y đủ bước thiết kế cung cấp điện cho khu vực Với mục đích ... thuyết thiết kế cung cấp điện Luận án giúp em hiểu biết củng cố sâu sắc kiế n thức học Tuy vậy, trình độ có hạ n, chắn rằ ng luận án Thiết kế mạng điện truyền tải phâ n phố i – Tìm hiểu điề u chỉnh...
 • 151
 • 490
 • 2

Điều khiển tần số trong hệ thống điện

Điều khiển tần số trong hệ thống điện
... HN Điều khiển tần số - máy phát tuabin khí 15 Nguy n Đ c Huy – BM H th ng n, trư ng ĐHBK HN Điều khiển tần số - máy phát điện gió 16 Nguy n Đ c Huy – BM H th ng n, trư ng ĐHBK HN Đáp ứng tần số ... phép Tần số lưới điện Châu Âu Tần số lưới điện Ấn Độ Khi h th ng n v n hành n đ nh, t n s đo đư c t i m i m h th ng b ng ? Nguy n Đ c Huy – BM H th ng n, trư ng ĐHBK HN Mục đích điều khiển tần số ... ĐHBK HN Điều khiển tần số - nhà máy nhiệt điện Ch đ u n boiler-follow Ch đ u n turbine-follow Ch đ u n sliding-pressure 12 Nguy n Đ c Huy – BM H th ng n, trư ng ĐHBK HN Điều khiển tần số - nhà...
 • 101
 • 1,076
 • 36

ổn định quá độ trong hệ thống điện

ổn định quá độ trong hệ thống điện
... dụng hệ thống van điều khiển tốc độ cao – Một số tuabin trang bị hệ thống van điều khiển dòng tốc độ cao, nhanh chóng giảm công suất đầu Khi cố xảy gần MPĐ, công suất điện đầu giảm, hệ thống ... loại trừ cố Điện kháng HT truyền tải sau cố Điện kháng độ MPĐ Hằng số quán tính MPĐ (H lớn làm giảm khả tăng góc rô to, giảm dt tăng tốc – Điện áp độ MPĐ E’, phụ thuộc vào HT kích từ – Điện áp góp ... có hiệu lớn việc nâng cao ổn định • Sử dụng MPĐ với số quán tính lớn, điện kháng độ nhỏ – Một MPĐ có số quán tính (H) lớn cho phép giảm khả tăng tốc rotor giảm khả dao động góc rotor – Do tăng...
 • 45
 • 291
 • 2

nghiên cứu, nâng cao chất lượng hệ thống điều tốc ổn định tần số máy phát thủy điện bình điền

nghiên cứu, nâng cao chất lượng hệ thống điều tốc ổn định tần số máy phát thủy điện bình điền
... ĐỘNG HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC ỔN ĐỊNH TẦN SỐ MÁY PHÁT ĐIỆN CHƢƠNG III: TỔNG HỢP HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỀU TỐC ỔN ĐỊNH TẦN SỐ MÁY PHÁT ĐIỆN CHƢƠNG VI: ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN MỜ ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HỆ TRUYỀN ... đẩy phát triển khả ổn định tần số hệ thống điện đóng góp to lớn vào việc tạo cải xã hội Sự đời hệ thống điều ổn định tần số máy phát điện đảm bảo cho chất lƣợng điện ngày tốt Hệ thống điều tốc ... ĐỘNG HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC ỔN ĐỊNH TẦN SỐ MÁY PHÁT ĐIỆN II.1 Sơ đồ khối hệ truyền động điều tốc thủy điện Hình II.1: Sơ đồ khối hệ truyền động điều tốc thủy điện Ri, R : Các điều chỉnh dòng điện tốc...
 • 127
 • 167
 • 1

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG hệ THỐNG điều tốc ổn ĐỊNH tần số máy PHÁT THỦY điện BÌNH điền

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG hệ THỐNG điều tốc ổn ĐỊNH tần số máy PHÁT THỦY điện BÌNH điền
... cho Nhà máy thủy điện Bình Điền, góp phần vào ổn định tần số hệ thống điện phụ tải dao động Việc Nghiên cứu, nâng cao chất lượng hệ thống điều tốc ổn định tần số máy phát Thủy điện Bình Điền ... ĐỘNG HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC ỔN ĐỊNH TẦN SỐ MÁY PHÁT ĐIỆN CHƯƠNG III: TỔNG HỢP HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỀU TỐC ỔN ĐỊNH TẦN SỐ MÁY PHÁT ĐIỆN CHƯƠNG VI: ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN MỜ ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỆ TRUYỀN ... LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT NGÀNH: TỰ ĐỘNG HÓA TÊN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC ỔN ĐỊNH TẦN SỐ MÁY PHÁT THỦY ĐIỆN BÌNH ĐIỀN Học viên : Nguyễn Tâm Phương Lớp : Cao học...
 • 125
 • 141
 • 0

Nghiên cứu nâng cao chất lượng hệ thống điều tốc ổn định tần số máy phát thủy điện Bình Điền

Nghiên cứu nâng cao chất lượng hệ thống điều tốc ổn định tần số máy phát thủy điện Bình Điền
... ĐỘNG HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC ỔN ĐỊNH TẦN SỐ MÁY PHÁT ĐIỆN CHƢƠNG III: TỔNG HỢP HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỀU TỐC ỔN ĐỊNH TẦN SỐ MÁY PHÁT ĐIỆN CHƢƠNG VI: ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN MỜ ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HỆ TRUYỀN ... máy thủy điện Bình Điền, góp phần vào ổn định tần số hệ thống điện phụ tải dao động Việc Nghiên cứu, nâng cao chất lƣợng hệ thống điều tốc ổn định tần số máy phát Thủy điện Bình Điền có một ... VÀ ĐỒ THỊ Tôi định chọn đề tài tốt nghiệp là: "Nghiên cứu nâng cao chất lượng hệ thống điều tốc ổn định tần số máy phát thủy điện Bình Điền" Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu cá nhân dƣới...
 • 64
 • 244
 • 0

Thiết kế bộ điều chỉnh PID để điều khiển và ổn định mức nước trong hệ thống mức nước bao hơi, đề xuất cải thiện chất lượng bằng bộ điều khiển mờ chỉnh định tham số bộ điều khiển PID

Thiết kế bộ điều chỉnh PID để điều khiển và ổn định mức nước trong hệ thống mức nước bao hơi, đề xuất cải thiện chất lượng bằng bộ điều khiển mờ chỉnh định tham số bộ điều khiển PID
... VĂN SỞ THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU CHỈNH PID ĐỂ ĐIỀU KHIỂN VÀ ỔN ĐỊNH MỨC NƯỚC TRONG HỆ THỐNG MỨC NƯỚC BAO HƠI, ĐỀ XUẤT CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG BẰNG BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ CHỈNH ĐỊNH THAM SỐ BỘ ĐIỀU KHIỂN PID Chuyên ... phần hệ thống điều khiển mức nước bao Xuất phát từ thực tiễn nên em chọn đề tài: Thiết kế điều chỉnh PID để điều khiển ổn định mức nước hệ thống mức nước bao hơi, đề xuất cải thiện chất lượng điều ... điện Chương Thiết kế điều khiển PID để điều khiển ổn định mức nước cấp bình bao Chương Đề xuất cải thiện chất lượng điều khiển mức nước bình bao điều khiển mờ chỉnh định tham số PID Kết luận kiến...
 • 87
 • 408
 • 1

Phương pháp đặc tính tần số trong hệ thống đo luận văn thạc sĩ ngành kỹ thuật điện

Phương pháp đặc tính tần số trong hệ thống đo luận văn thạc sĩ ngành kỹ thuật điện
... Vĕnăζh tăωh ng Lu năvĕnăTh c ứ θh ng pháp đặc tính tần s Hệ th ng đo Tính ch t c aăcác đặc tính tần s dễ tìm th y: + Đặc tính tần s biênăđộ vƠ đặc tính tần s tần thực hàm chẵn:ăđ i x ng qua ... ngăhóaăcácăkiếnăth căvề đặc tính tần s trong Hệ th ng đo ứ ζghiênă c u,ă tính toánă vƠă vẽă đặc tính tần s ă c aă cácă Hệ th ngă đo theo IEC 60990:1999ătheoăcácăhƠmăc a Hệ th ng đo ứ Thựcănghiệmăl ... ứ θh ng pháp đặc tính tần s Hệ th ng đo Tính toán vẽ đặc tính tần s c a Hệ th ngă đo theo IEC 60990:1999 theo hàm c a Hệ th ng đo ứ Thực nghiệm l y s liệu c a mô hình Hệ th ng đo theo IEC 60990:1999...
 • 102
 • 85
 • 0

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU CHỈNH PID ĐỂ ĐIỀU KHIỂN VÀ ỔN ĐỊNH MỨC NƯỚC TRONG HỆ THỐNG MỨC NƯỚC BAO HƠI, ĐỀ XUẤT CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG BẰNG BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ CHỈNH ĐỊNH THAM SỐ BỘ ĐIỀU KHIỂN PID

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU CHỈNH PID ĐỂ ĐIỀU KHIỂN VÀ ỔN ĐỊNH MỨC NƯỚC TRONG HỆ THỐNG MỨC NƯỚC BAO HƠI, ĐỀ XUẤT CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG BẰNG BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ CHỈNH ĐỊNH THAM SỐ BỘ ĐIỀU KHIỂN PID
... iu khin PID v b iu khin m chnh nh tham s PID Trong ú b iu khin m chnh nh tham s b iu khin PID cú cu trỳc mụ phng: 25 Hỡnh 4.17: S mụ phng mc nc bao hi vi cu trỳc b iu khin m chnh nh tham s b ... KHIN PID IU KHIN V N NH MC NC CP BèNH BAO HI Trong chng 2, ó tin hnh xõy dng c mụ hỡnh toỏn hc cho i tng Trong chng ny, ta i thit k b iu khin cho h thng iu khin ỏp sut bao hi bng b iu khin PID ... khin PID kinh in 24 4.3 Kho sỏt bng mụ phng Matlab/Simulink 4.3.1 S mụ phng S mụ phng h thng s dng b iu khin m chnh nh tham s b iu khin PID v b iu khin PID Hỡnh 4.16: S mụ phng mc nc bao hi...
 • 30
 • 290
 • 0

Thiết kế bộ điều khiển thích nghi để ổn định áp suất trong hệ thống mức nước bao hơi của nhà máy nhiệt điện

Thiết kế bộ điều khiển thích nghi để ổn định áp suất trong hệ thống mức nước bao hơi của nhà máy nhiệt điện
... Công nghi p - Thiết kế điều khiển PID cho hệ điều khiển thích nghi để ổn định áp suất hệ thống mức nước bao nhà máy Nhiệt điện - Thiết kế điều khiển thích nghi để ổn định áp suất hệ thống mức nước ... thuyết điều khiển thích nghi để ổn định áp suất hệ thống mức nước bao nhà máy Nhiệt điện 2.2 Ý nghĩa thực tiễn Kết nghi n cứu đề tài ứng dụng vào điều khiển ổn định áp suất mức nước hệ thống mức nước ... khiển ổn định áp suất hệ thống bình bao nhà máy nhiệt điện Chương 3: Thiết kế điều khiển PID để điều khiển ổn định áp suất hệ thống bình bao mô thực nghi m Chương 4: Thiết kế điều khiển thích nghi...
 • 64
 • 270
 • 0

Ảnh hưởng của chirp tần số trong hệ thống thông tin soliton

Ảnh hưởng của chirp tần số trong hệ thống thông tin soliton
... LấN TNH CHT SOLITON CA XUNG QUANG HC 3.1 Tng tỏc soliton Nh ó trỡnh by chng II, h thng truyn dn thụng tin Soliton l h thng truyn thụng tin ớt tỏn sc Tuy nhiờn, h truyn dn thụng tin Soliton cng ... (3.5) Trong ú: , /2 l pha tng ng ca hai Soliton truyn si l pha u ca hai Soliton l v trớ tng ng ca hai Soliton si quang l tr riờng tng ng vi tc v biờn ca cỏc Soliton 3.2 Chirp tn s 19 truyn mt soliton ... hng ca chirp tn s lờn tớnh cht Soliton ca xung quang hc phn ny tụi kho sỏt s tng tỏc Soliton, kho sỏt nh hng ca chirp tn s lờn tớnh cht Soliton ca xung quang hc CHNG GII THIU CHUNG V THễNG TIN QUANG...
 • 36
 • 362
 • 1

quy hoạch ô và sử dụng lại tần số trong hệ thống gsm

quy hoạch ô và sử dụng lại tần số trong hệ thống gsm
... Quy hoạch ô sử dụng lại tần số hệ thống GSM TTRANG MỤC LỤC Nội dung báo cáo Lời nói đầu Thuật ngữ viết tắt QUY HOẠCH Ô VÀ SỬ DỤNG LẠI TẦN SỐ I Giới thiệu II Sử dụng lại tần số 2.1.1 Nhóm sử dụng ... H08VT2 Quy hoạch ô sử dụng lại tần số hệ thống GSM pháp tính khả thi Vấn đề quan trọng phải sử dụng tốt tài nguyên sẵn có hệ thống trước chuyển sang hệ thống tế bào nhỏ 2.1.1 Nhóm sử dụng lại tần số ... 7/21 sử dụng nhóm 21 tần số, mẫu sử dụng lại tần số đài (hình 3.4) Có nghĩa là, số biểu thị số lượng sở mặt bằng, số 21 biểu thị tổng số ô mẫu + Các nhóm sử dụng lại tần số: Các nhóm tần số (42...
 • 42
 • 450
 • 0

Ký hiệu màu và ký hiệu số trong hệ thống điện ôtô ppsx

Ký hiệu màu và ký hiệu số trong hệ thống điện ôtô ppsx
... Bảng 1: hiệu màu dây hệ châu Âu Bảng 2: hiệu đầu dây hệ châu Âu ...
 • 3
 • 5,266
 • 38

Ảnh hưởng của chirp tần số trong hệ thống thông tin soliton

Ảnh hưởng của chirp tần số trong hệ thống thông tin soliton
... v thụng tin a phng tin S bựng n thụng tin kớch thớch s phỏt trin nh v bóo ca dch v thụng tin ton cu ú cỏc h thng thụng tin luụn c nghiờn cu cú th truyn thụng tin tt nht Trong thụng tin ngi ta ... Gauss cú chirp, hn na thc t ngi ta ó phỏt trin h thng thụng tin Soliton l h thng thụng tin ớt tỏn sc Tuy nhiờn quỏ trỡnh truyn thỡ cỏc Soliton gn nh hng n ú lun ca em s nghiờn cu nh hng ca chirp ... hng ca chirp tn s lờn tớnh cht Soliton ca xung quang hc phn ny tụi kho sỏt s tng tỏc Soliton, kho sỏt nh hng ca chirp tn s lờn tớnh cht Soliton ca xung quang hc CHNG GII THIU CHUNG V THễNG TIN QUANG...
 • 89
 • 144
 • 0

THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU CHỈNH PID ĐỂ ĐIỀU KHIỂN VÀ ỔN ĐỊNH MỨC NƯỚC TRONG HỆ THỐNG MỨC NƯỚC BAO HƠI, ĐỀ XUẤT CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG BẰNG BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ C

THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU CHỈNH PID ĐỂ ĐIỀU KHIỂN VÀ ỔN ĐỊNH MỨC NƯỚC TRONG HỆ THỐNG MỨC NƯỚC BAO HƠI, ĐỀ XUẤT CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG BẰNG BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ C
... bi chõp hanh Hỡnh 2.5: Cu tr c c bn ca thit b chp hnh Cu tr c c bn C cõu chõp hanh van co nhiờm vu cung c p nng lng va tao chuyờn ụng cho chụt van thụng qua c u van hoc truc van Nu van c nh c ... khuch i v hng s thi gian ca quỏ trỡnh v c cu chp L 13 hnh õy l, s chun b cn thit cho thit k cu tr c iu khin cho i tng c c chng sau 14 Chng THIT K B IU KHIN PID IU KHIN V N NH MC NC CP BèNH BAO ... khin mc ca h thng mc nc bao hi bng b iu khin m 3.Ni dung ca lun Chng Tng quan v iu khin mc nc bao hi ca nh mỏy nhit in Chng Mụ t toỏn hc ca i tng iu khin mc nc cp bỡnh bao hi nh mỏy nhit in Chng...
 • 30
 • 368
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: điều chỉnh tần số trong hệ thống điệndồn kênh tần số trong hệ thống điện thoạisách tiếng anh về rơ le số trong hệ thống điệnbài tập ổn định trong hệ thống điệnổn định trong hệ thống điệnquy định đánh số thiết bị trong hệ thống điệnổn định tĩnh trong hệ thống điệnngắn mạch và ổn định trong hệ thống điệngiáo trình ổn định trong hệ thống điệnổn định điện áp trong hệ thống điệnbài tập ổn định trong hệ thống điện co loi giaicân bằng công suất tác dụng và phản kháng trong hệ thống điện xác định sơ bộ dung lượng bùtổng quan về ổn định trong hệ thống điệnđánh số thiết bị trong hệ thống điệnđánh số thiết bị trong hệ thống điện quốc giaMẫu bìa luận văn mau bia luan vandown load CV đi số 358(1)down loaddown load CV đi số 365CV đi số 971 (1)đề thi tiếng anh học sinh giỏi lớp 11.Nganh BH tinh den 18 8 2015Nganh CTXH tinh den 18 8 2015Bài thuyết trình: Lịch sử Vật lý thời kỳ thịnh vượng của chủ nghĩa tư bản (CNTB)Tuần 8. Kì diệu rừng xanhPháp luật việt nam về cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại (tt)Thực trạng nuôi con bằng sữa mẹ và một số yếu tố liên quan tại huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ, năm 2013Thực trạng nhiễm HIV và hiệu quả của can thiệp bằng ARV tại huyện quế phong, tỉnh nghệ an từ 012013 đến 062014Tuần 9. Đất Cà MauTuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo độ dài dưới dạng số thập phânThành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 12000 từ số liệu đo đạc tại xã huống thượng huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 11000 tại xã nhạo sơn huyện sông lô tỉnh vĩnh phúcĐánh giá tình hình chuyển quyền sử dụng đất tại xã đắc sơn thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên giai đoạn 2013 – 2015