nghiên cứu xử lý nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp keo tụ

Nghiên cứu xử nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp keo tụ kết hợp oxy hóa h2o2 sử dụng hoạt hóa tia UV thử nghiệm trên mô hình pilot phòng thí nghiệm

Nghiên cứu xử lý nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp keo tụ kết hợp oxy hóa h2o2 sử dụng hoạt hóa tia UV thử nghiệm trên mô hình pilot phòng thí nghiệm
... Nƣớc thải sau xử Van xả bùn Hình 3.12 hình thí nghiệm xử nƣớc thải keo tụ kết hợp UV /H2O2 hình hệ thống xử nƣớc thải keo tụ kết hợp UV /H2O2 bao gồm: Hệ thống xử nƣớc thải keo tụ ... phần xử nƣớc thải chứa chất hữu khó phân hủy, đề tài nghiên cứu khoa học " Nghiên cứu xử nước thải dệt nhuộm phương pháp keo tụ kết hợp oxy hóa H2O2 sử dụng hoạt hóa tia UV thử nghiệm hình ... COD UV /H2O2 Qua kết nghiên cứu cho thấy, xử nƣớc thải nhuộm sau keo tụ kết hợp UV /H2O2 đem lại hiệu cao so với xử UV H2O2 Bởi vì, xử UV xảy trình quang phân trực tiếp, xử H2O2 gốc...
 • 53
 • 2,189
 • 8

Nghiên cứu xử nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp keo tụ tuyển nổi điện hóa với anode hòa tan nhôm, sắt

Nghiên cứu xử lý nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp keo tụ  tuyển nổi điện hóa với anode hòa tan nhôm, sắt
... t nhu m ñ tài trình bày phương pháp x nư c th i d t nhu m b ng phương pháp keo t ñi n hóa Nguyên t c ho t ñ ng c a phương pháp d a s c a phương pháp ñi n hoá hoà tan anode nh m t o nhôm hyñroxit ... ñư c tháo vào b l ng t m nghiêng ñ lo i b keo t Trên nhu c u ng d ng th c ti n ch n ñ tài: Nghiên c u x nư c th i d t nhu m b ng phương pháp keo t - n n i ñi n hoá v i anode hoà tan nhôm, ... d ch, c i thi n s hòa tan anode, gi m ñ b n phân tán th ñi n ñ ng c a h t keo Do ñó hi u qu trình keo t ñi n hóa ñư c c i thi n rõ r t Trong keo t ñi n hóa v i nhôm hòa tan anode, s d ng mu i...
 • 24
 • 886
 • 5

Nghiên cứu xử nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp keo tụ kết hợp với hấp phụ

Nghiên cứu xử lý nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp keo tụ kết hợp với hấp phụ
... phương pháp xử nước thải dệt nhuộm phù hợp mặt kỹ thuật kinh tế cần thiết Vì vậy, đề tài khóa luận tốt nghiệp là: Nghiên cứu xử nước thải dệt nhuộm phương pháp keo tụ kết hợp với hấp phụ ’ ... 3.4 Nghiên cứu xử nƣớc thải dệt nhuộm sau keo tụ hấp phụ điều kiện động Sau nghiên cứu điều kiện tối ưu để xử nước thải dệt nhuộm sau keo tụ phương pháp hấp phụ (điều kiện pH, tải trọng hấp ... dệt nhuộm, chất thải phát sinh trình dệt nhuộm phương pháp xử nước thải dệt nhuộm - Tìm điều kiện tối ưu trình xử phương pháp keo tụ - Tìm điều kiện tối ưu trình xử phương pháp hấp phụ...
 • 49
 • 877
 • 5

Nghiên cứu xử nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp keo tụ kết hợp oxi hóa tiên tiến

Nghiên cứu xử lý nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp keo tụ kết hợp oxi hóa tiên tiến
... tối ưu phương pháp oxi hóa tiên tiến xử nước thải dệt nhuộm: lượng H2O2, lượng Fe2+, điều kiện pH - Vận hành mô hình hệ thống xử nước thải phương pháp keo tụ kết hợp oxi hóa tiên tiến (H2O2/UV; ... miligam lit 2.2.2 Phương pháp nghiên cứu xử nước thải dệt nhuộm a Nghiên cứu xử nước thải phương pháp keo tụ - Khảo sát ảnh hưởng chất keo tụ PAC đến hiệu xử nước thải: + Lượng PAC thay ... lần 3.3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM BẰNG PHƯƠNG PHÁP KEO TỤ 3.3.1 Ảnh hưởng lượng PAC đến hiệu xử COD Các nghiên cứu tiến hành với nước thải dệt nhuộm lấy hệ thống thải chung...
 • 54
 • 181
 • 0

NGHIÊN CỨU XỬ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM BẰNG PHƯƠNG PHÁP OXY HÓA NÂNG CAO

NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI  DỆT NHUỘM BẰNG PHƯƠNG PHÁP OXY HÓA NÂNG CAO
... x nc thi dt nhum bng phng phỏp oxy húa nõng cao CHNG GII THIU CC QU TRèNH OXY HểA NNG CAO 3.1 nh ngha Cỏc quỏ trỡnh oxy húa nõng cao l nhng quỏ trỡnh phõn hy oxy húa da vo gc t hot ng hydroxyl ... 87.36 (%) 90 90.74 96.88 Nhn xột: Nhỡn chung hiu qu x ca ton b h thng khỏ cao Hiu qu x COD l 90%, hiu qu x TSS t 90.74%, cũn hiu qu x mu lờn n 96.88% Cỏc ch tiờu sau x u t ... cũn hiu qu x mu lờn n 92.40% Sau x Catazon cú th a vo h thng sinh hc tip tc oxy húa nc thi t tiờu chun thi mụi trng Nu dựng oxy húa nõng cao x trit nc thi thỡ chi phớ rt cao, ta cú...
 • 52
 • 1,054
 • 10

Nghiên cứu xử nước thải sinh hoạt bằng phương pháp lọc qua màng sinh học

Nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp lọc qua màng sinh học
... phơng pháp xử nớc thải sau: Xử phơng pháp học Đặng Xuân Quyền Công nghệ môi trờng- khoá Khoá luận tốt nghiệp Trờng Đại học DLHP Xử phơng pháp hoá hoá học Xử phơng pháp sinh học Xử ... tập trung sâu vào nghiên cứu phơng pháp xử nớc thải sinh hoạt trớc xả nguồn, đối tợng nghiên cứu trình xử cấp II phơng pháp đợc lựa chọn phơng pháp sinh học đợc nghiên cứu kỹ chơng sau Đặng ... Trờng Đại học DLHP Chơng xử nớc thải phơng pháp sinh học Xử nớc thải phơng pháp sinh học dựa hoạt động sống vi sinh vật, chủ yếu vi khuẩn dị dỡng hoại sinh có nớc thải Quá trình hoạt động...
 • 48
 • 1,241
 • 13

Nghiên cứu xử nước thải sinh hoạt bằng phương pháp lọc sinh học hiếu khí kết hợp với thảm thực vật từ cây phát lộc

Nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp lọc sinh học hiếu khí kết hợp với thảm thực vật từ cây phát lộc
... tƣợng nghiên cứu 2.1.1 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu khả xử nước thải sinh hoạt phương pháp lọc sinh học kị khí kết hợp thảm thực vật từ phát lộc 2.1.2 Đối tượng nghiên cứu Nước thải sinh hoạt ... nƣớc thải giàu chất hữu phƣơng pháp lọc sinh học hiếu khí kết hợp thảm thực vật từ phát lộc 1.4.1 Phương pháp xử nước thải thảm thực vật Xử nước thải bãi lọc trồng loại thực vật sống nước ... chất mà dùng hệ vi sinh vật có sẵn nước thải để phân hủy chất bẩn Do đó, Nghiên cứu xử nước thải sinh hoạt phương pháp lọc sinh học hiếu khí kết hợp với thảm thực vật từ phát lộc việc làm cần...
 • 61
 • 564
 • 1

Tài liệu Báo cáo "NGHIÊN CỨU XỬ NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC KẾT HỢP MÀNG VI LỌC " pot

Tài liệu Báo cáo
... nghiờn cu ny c thc hin vi mc ớch xut c mt cụng ngh x nc thi sinh hot cú hiu qu cao v phự hp vi iu kin cỏc ụ th Vit Nam Cụng ngh x nc thi bng phng phỏp sinh hc kt hp mng vi lc (MBR) ó chng ... qu x cao, hnh v qun d dng (Stephenson v NCS, 2001) Trong cụng ngh MBR, b lng t ó c thay th bi h thng mng vi lc t ngp b phn ng sinh hc Hiu qu x cỏc cht ụ nhim rt cao nh vic trỡ lng sinh ... 13/8-2012 Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng KếT QUả NGHIÊN CứU Và ứNG DụNG Hin H Ni cú trm x nc thi vi tng cụng sut l 48.200 m3/ngy tng s hn 700.000m3 phỏt sinh mi ngy Vic xõy dng cỏc trm ny...
 • 7
 • 656
 • 4

nghiên cứu xử nước thải y tế bằng phương pháp nhiệt hóa hơi nước

nghiên cứu xử lý nước thải y tế bằng phương pháp nhiệt hóa hơi nước
... Nghiên cứu xử nước thải y tế phương pháp nhiệt hóa nước quan tâm mức Do đó, đề tài Nghiên cứu xử nước thải y tế phương pháp nhiệt hóa nước thực nhằm góp phần làm đa dạng hệ thống xử ... HƯNG Nghiên cứu xử nước thải y tế phương pháp nhiệt hóa nước Chương MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI Y TỀ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT HĨA HƠI NƯỚC 29 GVHD: Th.S LÂM VĨNH SƠN SVTH: VÕ THÀNH HƯNG Nghiên ... phương pháp nhiệt hóa nước Chương TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI 15 GVHD: Th.S LÂM VĨNH SƠN SVTH: VÕ THÀNH HƯNG Nghiên cứu xử nước thải y tế phương pháp nhiệt hóa nước 2.1 Xử nước...
 • 64
 • 372
 • 0

nghiên cứu xử nước thải sinh hoạt bằng phương pháp sinh học hiếu khí

nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp sinh học hiếu khí
... trường thải vào môi trường Hình 1.1.Các phương pháp xử nước thải phương pháp hóa học hóa 1.5.3 Phương pháp sinh học + Nguyên tắc: Xử nưc thải phương pháp sinh học phân loại dựa hoạt động ... 2.3.5 Phương pháp luận nghiên cứu nước thải [5] Đây phương pháp nghiên cứu thông qua đặc điểm nước thải Phương pháp nghiên cứu theo toàn trình phát sinh chất thải để có phương pháp xử thích ... việc lựa chọn biện pháp hay công nghệ xử nước thải + Nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt nước thải phát sinh trình sinh hoạt hàng ngày người Đặc biệt từ khu dân cư, khu hoạt động thương...
 • 46
 • 168
 • 0

nghiên cứu xử nước thải sinh hoạt bằng phương pháp sinh học

nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp sinh học
... đoạn ứng dụng phương pháp xử nước thải phương pháp sinh học, phương pháp hóa học, phương pháp học kết hợp nhiều phương pháp Nhiệm vụ công đoạn tách tạp chất nước thải khỏi dòng thải, ổn định ... xử nước thải phải sử dụng nhiều trình khác nhau, phân hành công đoạn xử cấp I (xử sơ cấp), xử cấp II (xử thứ cấp), xử cấp III ( xử tăng cường) Xử cấp I: Gồm trình xử ... trình cần có biện pháp xử hiệu 1.3.3 Phƣơng pháp xử sinh học Thực chất biện pháp sinh học để xử nước thải sử dụng khả sống hoạt động vi sinh vật để phân hủy chất hữu nước thải Chúng sử dụng...
 • 46
 • 327
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật môi trường nghiên cứu xử lý nước thải thủy sản bằng phương pháp keo tụ điện hóa kết hợp với bể usbfnghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp lọc sinh học hiếu khí kết hợp với thảm thực vật từ cây phát lộcxử lý nước thải dệt nhuộm theo phương pháp sinh học kết hợp keo tụ tạo bôngxử lý nước thải dệt nhuộm bằng xúc tác hoạt hoa oxinghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt bằng bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy ngangxử lý nước thải dệt nhuộm bằng pp ozonexử lý nước thải dệt nhuộm bằng keo tụ – tạo bông lắngxử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp vi sinhxử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp sinh họcxử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp hóa lýxu ly nuoc thai benh vien bang phuong phap hoa lynghiên cứu vai trò và hiệu quả của phương pháp hóa lý trong xử lý nước thải dệt nhuộmnghiên cứu quá trình hóa lý trong công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm của công ty cổ phần đầu tư phước long quận 9 tp hồ chí minhnghiên cứu thiết kế quá trình xử lý nước thải dệt nhuộm công ty cổ phần thúy đạt nam định công suất 900m3 ng đnghiên cứu xử lý nước thảiĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học