giáo án thể dục lớp 11

Giáo án thể dục lớp 11

Giáo án thể dục lớp 11
... Cơ bản: Thể dục: + Mục tiêu nội dung chơng trình thể dục lớp 11 Nam: Từ động tác 1- ( Bài thể dục 33 phút X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X thể hình) Nữ: Từ động tác 1-2 (Thể dục nhịp ... X - Giáo viên nhận xét học - Giáo viên hớng dẫn học sinh X nhà tập luyện Tiết: ngày 24 tháng 08 năm 2008 I/ mục tiêu yêu cầu: 1/ mục tiêu: Thể dục: Ôn: Nam từ động tác 1- 15( Bài thể dục thể ... Vien : Nguyn Thnh Nội dung Thể dục: Nam: Ôn: Nam từ động tác 1-15 ( Bài thể dục thể hình) Nữ: Từ động tác 1-3 (Thể dục nhịp Phơng pháp TG 33 phút X X X X X X X điệu) - Giáo viên làm mẫu kĩ thuật...
 • 169
 • 5,012
 • 27

giáo án thể dục lớp 11 và 12

giáo án thể dục lớp 11 và 12
... ̣ ̣ tiế t sau Thi pha ̣m, giảng giải ̣ Hô “THỂ DỤC” Cả lớp hô “KHỎE” TỔ(NHÓM) TRƯỞNG NGƯỜI SOẠN ̉ NGUYỄN HƯƠNG ́ ́ ́ GIAO AN THỂ DỤC LƠP 12 12 NHẢY XA:PHỐI HỢP GIAI ĐOẠN NHẢY XA KIỂU: “ƯỞN ... ̣m, giảng giải ̣ Hô “THỂ DỤC” Cả lớp hô “KHỎE” TỔ(NHÓM) TRƯỞNG NGƯỜI SOẠN ̉ NGUYỄN HƯƠNG ́ ́ ́ GIAO AN THỂ DỤC LƠP 12 Tiế t: 21 và 22 Tiế t CT:58,59 Ngày soa ̣n: 12 / 10 / 2010 16 - TTTC ... Giảng giải, thi ̣ pha ̣m, quan 11 ĐLVĐ - 12 1’ 1’ 6’ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TỔ CHỨC THỰC HIỆN - Quan sát chinh đố n trang phu ̣c, nhâ ̣n - Lớp trưởng tập trung báo cáo...
 • 26
 • 1,114
 • 3

Giáo án thể dục lớp 11 in dùng luôn Trường THPT Lê Hồng Phong

Giáo án thể dục lớp 11 in dùng luôn Trường THPT Lê Hồng Phong
... rút kinh nghiệm Trường THPT Hồng Phong Ngày giảng Lớp Tiết ( TKB ) / / 2014 11B1 / / 2014 11B2 / / 2014 11B3 / / 2014 11B4 / / 2014 11B5 Giáo án TD11 Tuần dạy Sĩ số Vắng Tiết 05 THỂ DỤC - ... 17 Trường THPT Hồng Phong Ngày soạn: / / 2014 Ngày giảng Lớp Tiết ( TKB ) / / 2014 11B1 / / 2014 11B2 / / 2014 11B3 / / 2014 11B4 / / 2014 11B5 Giáo án TD11 Tuần dạy Sĩ số Vắng Tiết 06 THỂ DỤC ... x Trường THPT Hồng Phong Ngày soạn: Ngày giảng / / 2014 / / 2014 / / 2014 / / 2014 / / 2014 / / 2014 Lớp Tiết ( TKB ) 11B1 11B2 11B3 11B4 11B5 Giáo án TD11 Tuần dạy Sĩ số Vắng Tiết 07 THỂ DỤC...
 • 206
 • 3,108
 • 0

giáo án thể dục lớp 11 in dùng luôn

giáo án thể dục lớp 11 in dùng luôn
... / / 2014 Lớp Tiết ( TKB ) 11B1 11B2 11B3 11B4 11B5 Giáo án TD11 Tuần dạy Sĩ số Vắng Tiết 07 THỂ DỤC - CHẠY TIẾP SỨC I Mục tiêu : Kiến thức: - Biết kĩ thuật thể dục nhịp điệu (nữ) thể dục phát ... 2014 / 2014 Lớp Tiết ( TKB ) 11B1 11B2 11B3 11B4 11B5 Giáo án TD11 Tuần dạy Sĩ số Vắng Tiết 10 THỂ DỤC - CHẠY TIẾP SỨC I Mục tiêu : Kiến thức: - Biết kĩ thuật thể dục nhịp điệu (nữ) thể dục phát ... Lớp Tiết ( TKB ) 11B1 11B2 11B3 11B4 11B5 Giáo án TD11 Tuần dạy Sĩ số Vắng Tiết 09 THỂ DỤC - CHẠY TIẾP SỨC I Mục tiêu : Kiến thức: - Biết kĩ thuật thể dục nhịp điệu (nữ) thể dục phát triển chung...
 • 200
 • 3,203
 • 7

Giáo án Thể dục lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 11

Giáo án Thể dục lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 11
... lúc đầu chậm sau hô nhòp nhanh *Cán lớp hô nhòp lớp tập GV quan sát sửa sai Có thể em tập giỏi đứng Cán lớp quản lí nhóm nữ tập cho thuộc hai động tác vứa học.( lớp tiếp thu tốt tâp lại toàn ĐT ... Phương tiện : Chuẩn bò còi,, dây nhảy,khoảng quảø bóng chuyền - ỉn ®Þnh líp: Líp:11A2 ngµy hsv¾ng 11A3ngµy hsv¾ng , 11A4ngµy hsv¾ng ,11A5gµy hsv¾ng 11A7ngµy hsv¾ng III – Tiến trình lên lớp ( Nội ... Phương tiện : Chuẩn bò còi,, dây nhảy,khoảng quảø bóng chuyền - ỉn ®Þnh líp: Líp:11A2 ngµy hsv¾ng 11A3ngµy hsv¾ng , 11A4ngµy hsv¾ng ,11A5gµy hsv¾ng 11A7ngµy hsv¾ng III – Tiến trình lên lớp ( Nội...
 • 154
 • 412
 • 3

Giáo án Thể dục lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 12

Giáo án Thể dục lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 12
... Tổ: Sinh – Hóa - Ngày soạn: 26/ 09/2 011  MỤC TIÊU: Ngêi so¹n: Lª V¨n Méng GIÁO ÁN Số: 13 Tiết 13 Thời gian: 45 phút Khối 11 BÀI THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU – THỂ DỤC LIÊN HỒN Bài TD nam nữ: Kiểm tra - ... có tinh thần tập thể kiểm tra  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị GV: Giáo án, còi huy - Chuẩn bị HS: Trang phục thể thao  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL ... thần tập thể kiểm tra  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị GV: Giáo án, còi huy - Chuẩn bị HS: Trang phục thể thao, xà, nệm, trụ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội...
 • 138
 • 290
 • 1

Giáo án Thể dục lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 2

Giáo án Thể dục lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 2
... Phần Thể dục: a Thể dục nhịp điệu dành cho nữ 32phút x x x Kiểm tra cũ (không ) x x x x x x x x x x x x x x x x x Chia lớp thành nhóm nam riêng nữ riêng 22 x x x x x x * Học động tác 1 -2 x ... qui trờng lớp đề tôn trọng lễ phép với thầy cô giáo, hoà nhã với bạn bè Cố gắng học tập để nâng cao kết II Chuẩn bị giáo viên học sinh: 1) Giáo viên: Còi, giáo án, sách giáo viên TD 11, tài liệu ... thức kỉ luật, tinh thần tập thể, tự giác, tích cực tập luyện II Chuẩn bị giáo viên học sinh: 1) Giáo viên: Còi, giáo án, sách giáo viên TD 11, tài liệu tham khảo 2) Học sinh: - Sân bãi, dụng...
 • 139
 • 307
 • 0

Giáo án Thể dục lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 3

Giáo án Thể dục lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 3
... Nam ôn động tác 33 - 38 + + - Thực TDNĐ? Thể dục nhịp điệu * GV - Cán lớp điều khiển 3- 5 - Cả lớp ôn TD: (Nam riêng, Nữ lần riêng) x 28 13 x x x x x x x x x x x x x động tác với -30 GV * Chạy: - ... - Lớp 11a : - GV nhận xét tinh thần, ý thức KTra - Lớp 11a : - HS: giải tán- khoẻ - Lớp 11a : - Lớp 11a : Ngày soạn: / / 2 011 Tiết 16 : Lý thuyết: Một số nguyên tắc luyện tập TDTT ( Tiết 1) 30 ... lên lớp: Nội dung A Phần mở đầu: Định lợng SL TG 6- Phơng pháp tổ chức - Đội hình nhận lớp: Nhận lớp: Lớp: Ngày giảng: Sĩ số: 11A1: .11A2: 11A3: 11A4: - HS : Cán tập hợp, báo cáo * GV * Cán x...
 • 141
 • 344
 • 0

Giáo án Thể dục lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 4

Giáo án Thể dục lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 4
... / / 2012 Lớp Tiết ( TKB ) 11B1 11B2 11B3 11B4 11B5 Giáo án TD11 Tuần dạy Sĩ số Vắng Tiết 07 THỂ DỤC - CHẠY TIẾP SỨC I Mục tiêu : Kiến thức: - Biết kĩ thuật thể dục nhịp điệu (nữ) thể dục phát ... 2012 / 2012 Lớp Tiết ( TKB ) 11B1 11B2 11B3 11B4 11B5 Giáo án TD11 Tuần dạy Sĩ số Vắng Tiết 10 THỂ DỤC - CHẠY TIẾP SỨC I Mục tiêu : Kiến thức: - Biết kĩ thuật thể dục nhịp điệu (nữ) thể dục phát ... / 2012 Lớp 11B1 11B2 11B3 11B4 11B5 Tiết ( TKB ) Giáo án TD11 Tuần dạy Sĩ số Vắng Tiết 11 THỂ DỤC - CHẠY TIẾP SỨC I Mục tiêu : Kiến thức: - Biết kĩ thuật thể dục nhịp điệu (nữ) thể dục phát triển...
 • 206
 • 367
 • 0

Giáo án Thể dục lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 5

Giáo án Thể dục lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 5
... TD lớp 11 - Bài Thể dục - Chạy bền - Đá cầu - Nhảy xa - Bóng chuyền Nhảy cao - Chạy tiếp sức - Cầu lông - Kéo co - Đẩy gậy - Giáo viên giới thiệu mục tiêu, nội dung chương trình Thể dục lớp 11 ... rộng 1,221,25m, dài 40-45m, đánh dấu vạch trắng rộng 5cm + Ván giậm nhảy: Dài: 1, 211, 22m, Rộng: 20cm + Hố nhảy: Rộng: 2, 75- 3m, Dài: Ko ngắn 6m, Sâu: 0,5m đổ đầy cát ẩm xốp mặt cao ván giậm nhảy ... học môn Thể dục, bước đầu có kế hoạch tự tập hàng ngày Biết ứng xử hoạt động TDTT Có lối sống lành mạnh, có ý thức phòng tránh HIV tệ nạn xã hội II ĐỒ DÙNG: - Giáo viên chuẩn bị Giáo án, SGK,...
 • 122
 • 248
 • 0

Giáo án Thể dục lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 6

Giáo án Thể dục lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 6
... Dặn dò: nhắc nhở HS tự tập luyện ngày -2- Trường THPT Hàm Giang Thể Dục 11 Tuần: Tiết: Ngày soạn: 05-8-2 011 GIÁO ÁN SỐ BÀI THỂ DỤC – CHẠY TIẾP SỨC I/ MỤC ĐÍCH: Bài TD: củng cố lại nội dung học ... trường THPT Hàm Giang Phương tiện: giáo án, sách giáo viên, tín gậy III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: -9- Trường THPT Hàm Giang Thể Dục 11 NỘI DUNG TL A/ PHẦN MỞ ĐẦU: - GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số PHƯƠNG PHÁP ... kĩ thuật GV dặn dò nhận xét chung tiết học Trường THPT Hàm Giang Thể Dục 11 Tuần: Tiết: Ngày soạn: 12-8-2 011 GIÁO ÁN SỐ BÀI THỂ DỤC – CHẠY TIẾP SỨC I/ MỤC ĐÍCH: Bài TD: hồn thiện cho HS động tác...
 • 76
 • 272
 • 0

Giáo án Thể dục lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 7

Giáo án Thể dục lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 7
... Phương tiện : Chuẩn bò còi,, dây nhảy,khoảng quảø bóng chuyền - ỉn ®Þnh líp: Líp:11A2 ngµy hsv¾ng 11A3ngµy hsv¾ng , 11A4ngµy hsv¾ng - ,11A5gµy hsv¾ng 11A7ngµy hsv¾ng III – Tiến trình lên lớp ( Nội ... Phương tiện : Chuẩn bò còi,, dây nhảy,khoảng quảø bóng chuyền - ỉn ®Þnh líp: Líp:11A2 ngµy hsv¾ng 11A3ngµy hsv¾ng , 11A4ngµy hsv¾ng - ,11A5gµy hsv¾ng 11A7ngµy hsv¾ng III – Tiến trình lên lớp ( Nội ... Phương tiện : Chuẩn bò còi,, dây nhảy,khoảng quà bóng chuyền - ỉn ®Þnh líp: Líp:11A2 ngµy hsv¾ng 11A3ngµy hsv¾ng , 11A4ngµy hsv¾ng - ,11A5gµy hsv¾ng 11A7ngµy hsv¾ng III – Tiến trình lên lớp ( Nội...
 • 152
 • 259
 • 0

Giáo án Thể dục lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 8

Giáo án Thể dục lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 8
... Ngµy th¸ng 08 n¨m 2 011 TiÕt : CHẠY TIẾP SỨC – BÀI THỂ DỤC Trêng THPT Thong Nhat Gi¸o ¸n thĨ dơc líp 11 I – Mục tiêu - Học sinh nắm cách trao nhận tín gậy ( chỗ ) Bài tập - Học Thể dục + Nhòp điệu ... nhanh *Cán lớp hô nhòp lớp tập GV quan sát sửa sai Có thể em tập giỏi đứng Gi¸o ¸n thĨ dơc líp 11 Động tác : Theo lệnh GV, HS đánh hai tay tự nhiên Khi nghe hiệu lệnh ‘bắt’ tay nhận tín gậy đánh ... lúc đầu chậm sau hô nhòp nhanh *Cán lớp hô nhòp lớp tập GV quan sát sửa sai Có thể em tập giỏi đứng Cán lớp quản lí nhóm nữ tập cho thuộc hai động tác vứa học.( lớp tiếp thu tốt tâp lại toàn ĐT...
 • 152
 • 224
 • 0

Giáo án Thể dục lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 9

Giáo án Thể dục lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 9
... Hóa - Ngày soạn: 19 / 09 /2010 GIÁO ÁN Số: 11 Tiết 11 Thời gian: 45 phút Khối 11 TDNĐ NỮ – TDLH NAM – CHẠY TIẾP SỨC  MỤC TIÊU: TDNĐ: Của nữ - KT: Biết cách thực động tác từ 1 -9 - KN: + Thực động ... có tinh thần tập thể kiểm tra ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị GV: Giáo án, còi huy - Chuẩn bị HS: Trang phục thể thao  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL ... thần tập thể kiểm tra  ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN: - Tại sân trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp - Chuẩn bị GV: Giáo án, còi huy - Chuẩn bị HS: Trang phục thể thao, xà, nệm, trụ  TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội...
 • 138
 • 218
 • 0

Giáo án Thể dục lớp 11 chuẩn KT_HK1

Giáo án Thể dục lớp 11 chuẩn KT_HK1
... * Cán lớp hô nhòp lớp tập GV quan sát sửa sai Có thể em tập giỏi đứng Cự ly giãn cách   GV   * Hướng dẫn nam ôn , cán lớp hô nhòp nhóm nam ôn từ 1-20 * Cán đứng ... ¸n ThĨ Dơc 11 GV: Ngun ThÞ Thanh Hun thời vỗ tay Nhòp 5,6,7,8 nhòp 1,2,3,4 di chuyển sang phải hô nhòp nhanh * Cán lớp hô nhòp lớp tập GV quan sát sửa sai Có thể em tập giỏi đứng Cán lớp quản lí ... hô nhòp để HS làm theo, lúc đầu chậm sau hô nhòp nhanh *Cán lớp hô nhòp lớp tập GV quan sát sửa sai Có thể em tập giỏi đứng lÇn Bài Thể dục phát triển chung (nam) ĐT 1: Kiễng chân, hai tay lăng...
 • 95
 • 350
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giáo án thể dục lớp 11 cả nămgiáo án thể dục lớp 11 học kỳ 2giáo án thể dục lớp 11 trọn bộgiao an the duc lop 11 ca namgiáo án thể dục lớp 11 học kì 2giao an the duc lop 11 nam 2012Thông báo cổ đông .Thông báo cổ đông .Thông tư 27 2016 TT-BTNMT quy định bộ chỉ số và việc đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hànhBÁO CÁO THIẾT KẾ KỸ THUẬTVận hành hệ thống điệnTRẠM BIẾN ÁP 560KVA-22/0,4KV CẤP ĐIỆN HỘ NUÔI TÔM ÔNG TRẦN VĂN THƠICHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC - HỆ CHÍNH QUY NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TINThông tư 141 2016 TT-BTC sửa đổi Thông tư 172 2015 TT-BTC và 173 2015 TT-BTC quy định về phí sử dụng đường bộ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 121 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Sóc TrăngThông tư 06 2016 TT-BTNMT quy định loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ MẬT ĐỘ NĂNG LƯỢNG TRONG XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC LỚP TỪ TÍNH VỎ TRÁI ĐẤT KHU VỰC VỊNH BẮC BỘskkn nâng cao chất lượng và hiệu quả làm bài tập về chức năng giao tiếp trong tiếng anhskkn phát huy tính tích cực của học sinh THPT trong luyện tập chạy bềnThông tư 11 2016 TT-BCT quy định biểu mẫu về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại VNThông tư hướng dẫn về tài chính khi đổi mới của công ty nông, lâm nghiệpThông tư 174 2015 TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩuThông tư 48 2015 TT-BNNPTNT hướng dẫn điều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vậtThông tư 51 2015 TT-BLĐTBXH về an toàn lao động đối với Xe nâng hàng sử dụng động cơ, có trọng nâng từ 1.000kg trở lênThông tư 10 2015 TT-BCT về trình tự, thủ tục, cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lựcThông tư số 163 2015 TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xe có động cơ