nghiên cứu điều chế chất hấp phụ ion kim loại bằng phế thải của nhà máy sứ

Nghiên cứu điều chế chất hấp phụ sợi cácbon từ sợi hydrat xenlulo

Nghiên cứu điều chế chất hấp phụ sợi cácbon từ sợi hydrat xenlulo
... Việt Nam phát huy u hấp phụ sợi cacbon hoạt tính, đối tợng nghiên cứu khóa luận là: Nghiên cứu điều chế chất hấp phụ sợi cacbon từ sợi hydrat xenlulo 2.2.Phơng pháp nghiên cứu 2.2.1.Phơng pháp ... đề nghiên cứu điều chế chất hấp phụ sợi cac bon Việt Nam đợc quan tâm Vì việc nghiên cứu xác lập điều kiện công nghệ quy trình điều chế chất hấp phụ sợi cac bon cần thiết Trên sở phạm vi nghiên ... lợng hấp phụ xảy đơn lớp Phân tử chất bị hấp phụ chất hấp phụ tơng tác với lớp thứ nhât, lớp sau đợc hình thành nhờ lực phân tử chất bị hấp phụ lớp với Sự hấp phụ tiến tới trạng thái cân hấp phụ...
 • 30
 • 410
 • 0

Nghiên cứu điều chế chất hấp phụ từ chất thải bỏ công nghiệp nhằm mụcđích xử lý nước thải

Nghiên cứu điều chế chất hấp phụ từ chất thải bỏ công nghiệp nhằm mụcđích xử lý nước thải
... Phân loại nước thải công nghiệp Nước thải công nghiệp từ sinh hoạt bao gồm nước thải từ nhà vệ sinh nước thải từ hoạt động sinh hoạt toàn nhân viên làm việc Khu công nghiệp Thành phần nước thải thường ... chế xuất vào hoạt động nước ta có 1/3 khu công nghiệp, chế xuất có hệ thống xử nước thải Nhiều nhà máy dùng công nghệ cũ, có khu công nghiệp thải 500.000 m3 nước thải ngày chưa qua xử Chất ... VỀ NƢỚC THẢI CÔNG NGHIỆP [Type text] Page 1.1.1 Nƣớc thải công nghiệp 1.1.1 Giới thiệu nước thải công nghệp Nước thải công nghiệp (industrial wastewater): nước thải từ sở sản xuất công nghiệp, ...
 • 47
 • 120
 • 0

Nghiên cứu khả năng hấp phụ ion kim loại PB2+ trong nước của vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ trấu luận văn tốt nghiệp đại học

Nghiên cứu khả năng hấp phụ ion kim loại PB2+ trong nước của vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ trấu luận văn tốt nghiệp đại học
... suốt trình nghiên cứu hoàn thiện luận văn Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo, cô giáo khoa Hoá Học phòng thí nghiệm thuộc khoa Hoá Học Trờng Đại học Vinh tận tình giúp đỡ, động viên tạo điều kiện ... hp phn ng cnh tranh vi cation kim loi s hp ph, kt qu l lm gim s hp ph cation kim loi Tng t pH tng, nng H+ gim, nng cation kim loi gn nh khụng i v bi vy s hp ph cation kim loi cú th gii thớch ... ca cỏc yu t: pH, thi gian, nhit , nng ca ion kim loi n s hp ph ion Pb2+ - Kho sỏt nh hng ca cỏc yu t : pH, thi gian, nng ca ion kim loi n s hp ph Pb2+ trờn vt liu c ch to Phng phỏp nghiờn cu...
 • 48
 • 1,561
 • 8

Nghiên cứu điều chế Chitosan - Glutaraldehyde với chất tạo khung Cu2+ và ứng dụng hấp phụ ion kim loại Cd trong dung dịch nước

Nghiên cứu điều chế Chitosan - Glutaraldehyde với chất tạo khung Cu2+ và ứng dụng hấp phụ ion kim loại Cd trong dung dịch nước
... ca Chitosan v VLHP Cỏc dao ng c trng ca cỏc nhúm -OH CH3 (/x) -NH2 N = CH -CH3 C-O-C C-OH Chitosan VLHP 3453 cm-1 2885 cm-1 1658 cm-1 3458 cm-1 2895 cm-1 1643 cm-1 1544 cm-1 1378 cm-1 1150 ... sỏt yu t nng Cu2+ n kh nng hp ph ca Chitosan 2.4 IU CH CHITOSAN GLUTARALDEHYDE Cể CHT TO KHUNG Cu2+ (VLHP) 2.4.1 iu ch khung Chitosan Cu2+ (CTS - Cu2+) 2.4.2 To liờn kt ngang CTS Cu2+ vi GLA ... ph kim loi Cu2+ ca Chitosan kho sỏt nh hng ca thi gian khuy t n kh nng hp ph Cu2+ ca Chitosan, chỳng tụi cho Chitosan hp ph dung dch Cu2+ nhng khong thi gian khỏc Lượng Cu2+ lại sau hấp phụ...
 • 26
 • 286
 • 0

NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH CHITIN BẰNG KỸ THUẬT POLYME HÓA GHÉP BỨC XẠ ĐỂ CHẾ TẠO VẬT LIỆU HẤP PHỤ ION KIM LOẠI As(III), As(V), Cd2+, Pb2+

NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH CHITIN BẰNG KỸ THUẬT POLYME HÓA GHÉP BỨC XẠ ĐỂ CHẾ TẠO VẬT LIỆU HẤP PHỤ ION KIM LOẠI As(III), As(V), Cd2+, Pb2+
... chế tạo vật liệu hấp phụ ion kim loại As(III), As(V), Cd2+, Pb2+ , số kiến nghị đề xuất sau: - Tiếp tục khảo sát ảnh hưởng kích thước vảy chitin biến tính đến dung lượng hấp phụ ion kim loại, ... giải hấp cho thấy, cation Cd2+ Pb2+ giải hấp hai tác nhân axit HCl oxalic thích hợp As(III), As(V) dạng anion KIẾN NGHỊ Từ kết đề tài Nghiên cứu biến tính chitin kỹ thuật polyme hóa ghép xạ để chế ... chitin Với nồng độ Pb2+ 65,2 mg/l từ bể thải nhà máy, mẫu biến tính hấp phụ hết, mẫu chitin nồng độ Pb2+ lại 23,3 mg/l Từ kết cho thấy, vật liệu chế tạo khả thi cho ứng dụng hấp phụ ion kim loại...
 • 14
 • 263
 • 0

nghiên cứu ứng dụng chất hấp phụ rắn trong tinh chế biodiesel

nghiên cứu ứng dụng chất hấp phụ rắn trong tinh chế biodiesel
... gian tinh chế giá thành biodiesel thành phẩm sau tinh chế Xuất phát từ nghiên cứu trên, đề tài “ nghiên cứu ứng dụng chất hấp phụ rắn tinh chế biodiesel đề tài có triển vọng việc tìm chất hấp phụ ... hấp phụ lên than tạo CO2, CO Trạng thái chất bị hấp phụ - Hấp phụ vật lí: trạng thái tính chất hóa lý chất bị hấp phụ không thay đổi Lực chất hấp phụ chất bị hấp phụ lực Van der Waals - Hấp phụ ... lớp) - Hấp phụ lý học tạo thành nhiều lớp (đa lớp) Sự chọn lọc hấp phụ - Hấp phụ hóa học có tính chất chọn lọc cao, phụ thuộc vào tính chất bề mặt chất rắn tính chất chất bị hấp phụ - Hấp phụ lý...
 • 83
 • 165
 • 2

NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG LƯỚI HOÁ CHITOSAN, MỘT SỐ DẪN XUẤT CỦA CHITOSAN VÀ KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ION KIM LOẠI NẶNG

NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG LƯỚI HOÁ CHITOSAN, MỘT SỐ DẪN XUẤT CỦA CHITOSAN VÀ KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ION KIM LOẠI NẶNG
... ảnh hởng pH đến khả hấp phụ Cu2+,Pb2+ chitosan số dẫn xuất lới hoá ECH, GA Để khảo sát ảnh hởng pH đến khả hấp phụ Cu2+, Pb2+ chitosan số dẫn xuất lới hoá ECH, GA, cho dẫn xuất hấp phụ Cu2+, Pb2+ ... trong việc ứng dụng sản phẩm làm vật liệu hấp phụ 2.7.Khảo sát khả hấp phụ Cu2+, Pb2+ chitosan dẫn xuất lới hoá ECH, GA chitosan 2.7.1.Cơ chế hấp phụ Cu2+, Pb2+ chitosan số dẫn xuất lới hoá chitosan ... dụng chitosan dẫn xuất chitosan để hấp phụ ion kim loại nặng kim loại chuyển tiếp [17,27,28,35] So với vật liệu thờng dùng khác nh tro bay, zeolit, đất sét, số loại sợi[15] chitosan khả hấp phụ...
 • 37
 • 785
 • 2

Nghiên cứu khả năng hấp phụ ion kim loại Fe2+ trên bentonit Bình Thuận

Nghiên cứu khả năng hấp phụ ion kim loại Fe2+ trên bentonit Bình Thuận
... a s h p ph Fe2+ c a bentonit III ð i tư ng ph m vi nghiên c u o ð i tư ng nghiên c u: m u bentonit Bình Thu n t nhiên o Ph m vi nghiên c u: ch nghiên c u s h p ph ion Fe2+ bentonit Bình Thu n ... trao ñ i ion: Na+ , K+ (bentonit) + Fe2+aq Na+ ,K+ aq + Fe2+ (bentonit) S chênh l ch hóa th c a ion dung d ch khe x p bentonit ñ ng l c thúc ñ y trình trao ñ i ion x y Lúc ñ u, n ng ñ ion kim lo ... b ng T cân b ng trao ñ i ion: Na+, K+ (bentonit ) + Fe2+aq Na+, K+ aq + Fe2+ (bentonit) S trao ñ i ion ph thu c vào b n ch t bentonit, nhi t ñ , s khu ch tán c a ion kim lo i kích thư c l x p...
 • 36
 • 540
 • 7

Nghiên cứu hấp phụ ion kim loại nặng cu2+ và zn2+ trong nước bằng vật liệu sio2 tách từ vỏ trấu

Nghiên cứu hấp phụ ion kim loại nặng cu2+ và zn2+ trong nước bằng vật liệu sio2 tách từ vỏ trấu
... h p ph Cu2+, Zn2+ vào n ng ñ SiO2 ñư c th hi n b ng 3.9 B ng 3.9 nh hư ng c a t l r n – l ng ñ n trình h p ph b Cu2 +và Zn2+ M u Dung d ch Cu2+ Ci Dung d ch Zn2+ m SiO2 Cf q H m SiO2 Cf q H (gam) ... trình h p ph ion kim lo i n ng nư c 3.4 Nghiên c u kh h p ph b c a silic ñioxi ñ i v i ion Cu2+ Zn2+ 3.4.1 Kh o sát nh hư ng c a th i gian khu y ñ n trình h p ph b Cu2+ Zn2+ L y vào m i c c 100ml ... Hình 3.16 20 25 30 35 ion m lo i (mg/l) nh hư ng c a n ng ñ ion Cu2+ Zn2+ ñ n t i tr ng h p ph b Cu2+ Zn2+ * Nh n xét: Nhìn vào b ng 3.10 ñ th hình 3.16 ta th y n ng ñ Cu2+ Zn2+ tăng lên t i tr...
 • 26
 • 616
 • 1

Nghiên cứu điều chế, khảo sát cấu trúc, hoạt tính quang xúc tác của bột titan đioxit khích thước nano từ chất đầu ticl4 và amin

Nghiên cứu điều chế, khảo sát cấu trúc, hoạt tính quang xúc tác của bột titan đioxit khích thước nano từ chất đầu ticl4 và amin
... vấn đề: Nghiên cứu điều chế, khảo sát cấu trúc, hoạt tính quang xúc tác bột titan đioxit kích thƣớc nano từ chất đầu TiCl4 amin CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu chung công nghệ nano 1.1.1 ... tiêu nội dung nghiên cứu 2.1.1 Mục tiêu Nghiên cứu điều chế bột titan đioxit kích thước nano biến tính nitơ có hoạt tính quang xúc tác cao từ chất đầu TiCl4 2.1.2 Các nội dung nghiên cứu Để thực ... pháp khảo sát khả quang xúc tác titan đioxit Thử hoạt tính quang xúc tác bột N-TiO2 kích thước nano với tiền chất cung cấp N hydrazine hydroxylammine Hiệu suất phản ứng quang xúc tác tính theo...
 • 21
 • 363
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu phản ứng lưới hoá chitosan một số dẫn xuất của chitosan và khả năng hấp phụ ion kim loại nặnghấp phụ ion kim loại nặngnghiên cứu điều chế nhiên liệu dme từ khí tổng hợp trên hệ xúc tác cuonghien cuu dieu che com phanghiên cứu điều chế một số phức nội dùng trong thức ăn chăn nuôinghiên cứu điều chế thuóc haina điều trị viêm gan b mạn hoạt đồng từ cà gai leophần v nghiên cứu cơ chế tạo phức giữa ion fe iii và pan xác định kkbnghiên cứu các ảnh hưởng đến khả năng cộng kết hấp phụ các kim loại nặng lên sắt iii hydroxitnghiên cứu các đặc tính hấp phụ của nifedipin bằng phương pháp dp adsvnghiên cứu các đặc tính hấp phụ của nifedipin bằng phương pháp np adsvnghiên cứu các đặc tính hấp phụ của amlodipin besylat bằng dp adsvnghiên cứu điều kiện lao động những yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến bệnh tật sức khoẻ công nhân thi công hầm đường bộ hải vân và đánh giá hiệu quả can thiệpnghiên cứu điều trị lệch khúc xạ ở trẻ em bằng laser excimer theo phương pháp lasiknghiên cứu điều kiện tối ưu để xác định sắt bằng phương pháp trắc quang phân tử uv visnghệ thuật viết truyện ngbáo cáo nghiên cứu khoa học về chủ nghĩa hiện thực trong các sáng tác của nhà văn nam caoắn của nam caochiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. Quả