nghiên cứu khả năng tích lũy cadmium ( cd) trên rau cải

Nghiên cứu khả năng tích luỹ cacbon của rừng trang (Kandelia obovata Sheue, Liu & Yong) trồng ven biển huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định

Nghiên cứu khả năng tích luỹ cacbon của rừng trang (Kandelia obovata Sheue, Liu & Yong) trồng ven biển huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định
... trồng ven biển huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định Mục đích nghiên cứu luận án - Nghiên cứu khả tích luỹ cacbon rừng trang (Kandelia obovata) trồng ven biển huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định nhằm đánh ... điểm Nghiên cứu đợc tiến hành rừng trang (Kandelia obovata Sheue, Liu & Yong) tuổi, tuổi, tuổi, tuổi tuổi trồng Giao Lạc, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định Đồng thời nghiên cứu tích luỹ cacbon ... trồng RNM theo chế phát triển (CDM) thực hiệu khả thi Từ nhận thức trên, tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu khả tích luỹ cacbon rừng trang (Kandelia obovata Sheue, Liu & Yong) trồng ven biển...
 • 26
 • 880
 • 3

Nghiên cứu khả năng tích lũy carbon ở trạng thái rừng IIB tại phân khu phục hồi sinh thái vườn quốc gia ba bể huyện ba bể, tỉnh bắc kạn

Nghiên cứu khả năng tích lũy carbon ở trạng thái rừng IIB tại phân khu phục hồi sinh thái vườn quốc gia ba bể  huyện ba bể, tỉnh bắc kạn
... rừng IIB phân khu phục hồi sinh thái Vườn quốc gia Ba Bể - Đề xuất số khuyến nghị nghiên cứu tích lũy Carbon vườn quốc gia Ba Bể 2.2 Đối tượng nghiên cứu Trạng thái rừng IIb phân khu phục hồi sinh ... NGHIÊN CỨU 2.1 Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu số đặc điểm cấu trúc trạng thái rừng IIb phân khu phục hồi sinh thái Vườn quốc gia Ba Bể - Nghiên cứu sinh khối mặt đất trạng thái rừng IIb phân ... riêng nghiên cứu, nội dung cách tiếp cận hạn chế, sâu vào trạng thái rừng cụ thể Vì đề tài: Nghiên cứu khả tích lũy Carbon trạng thái rừng IIb phân khu phục hồi sinh thái Vườn quốc gia Ba Bể - huyện...
 • 92
 • 651
 • 0

Nghiên cứu khả năng tích luỹ cacbon của rừng trang (Kandelia obovata Sheue, Liu & Yong) trồng ven biển huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định

Nghiên cứu khả năng tích luỹ cacbon của rừng trang (Kandelia obovata Sheue, Liu & Yong) trồng ven biển huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định
... Kandelia obovata Sheue, Liu & Yong) 30 Bảng 2.2 Các tiêu khí hậu trung bình tháng năm huyện Giao Thuỷ, 33 tỉnh Nam Định từ năm 2004- 2007 33 Bảng 2.3 Đặc điểm rừng trang (K obovata) trồng ... 3: Kết nghiên cứu thảo luận 48 3.1 Hàm l-ợng cacbon tích luỹ 48 3.1.1 Sự tích luỹ sinh khối - sở để đánh giá khả tích luỹ cacbon HST RNM 48 3.1.2 Sự tích luỹ cacbon ... rừng trang 97 (K obovata) trồng độ tuổi khác 97 Hình 3.11 Mức độ bồi tụ trầm tích rừng trang (Kandelia obovata) 105 Hình 3.12 Cacbon tích luỹ d-ới mặt đất rừng trang (K obovata) 108...
 • 195
 • 624
 • 3

nghiên cứu khả năng tích lũy carbon của rừng mỡ (manglietia conifera dandy) trồng ở các tuổi khác nhau tại chợ đồn -bắc kạn.

nghiên cứu khả năng tích lũy carbon của rừng mỡ (manglietia conifera dandy) trồng ở các tuổi khác nhau tại chợ đồn -bắc kạn.
... khối lƣợng carbon tích luỹ rừng trồng Mỡ cấp tuổi khác huyện Chợ Đồn - Bắc Kạn 2.2 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu: Rừng trồng Mỡ cấp tuổi khác (tuổi 10) huyện Chợ Đồn - Bắc ... dung nghiên cứu - Nghiên cứu sinh khối cá lẻ - Nghiên cứu sinh khối tƣơi rừng trồng Mỡ loài - Nghiên cứu sinh khối khô rừng trồng Mỡ loài - Nghiên cứu lƣợng carbon tích lũy cá lẻ - Nghiên cứu ... định sinh khối lƣợng carbon đƣợc tích Xuất phát từ yêu cầu đó, tiến hành thực đề tài Nghiên cứu khả tích lũy carbon rừng Mỡ (Manglietia conifera Dandy) trồng tuổi khác Chợ Đồn -Bắc Kạn” S Số hóa...
 • 75
 • 241
 • 2

Nghiên cứu khả năng tích lũy CO2 (dioxitcacbon) trong đất của rừng ngập mặn vùng cửa sông Hồng tt

Nghiên cứu khả năng tích lũy CO2 (dioxitcacbon) trong đất của rừng ngập mặn vùng cửa sông Hồng tt
... (2003), Rừng ngập với tiến hóa trầm tích cổ khí hậu Holocen vùng cửa sông Hồng, Tạp chí Khoa học Trái đất số tập 25 trang 97-103 12 Đinh Văn Thuận nnk (2012), Nghiên cứu khả tích luỹ khả tích lũy CO2 ... III.3.4 Đánh giá khả năngtích lũy cacbon đất theo theo tuổi rừng 37 III.4 Đánh giá khả tích lũy CO2 đất rừng ngập mặn 39 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO ... cacbon đất 29 III.3.1 Đánh giá khả tích lũy cacbon đất theo địa hình 29 III.3.2 Đánh giá khả tích lũy cacbon đất theo đặc điểm trầm tích 30 III.3.3 Đánh giá khả tích lũy cacbon đất theo...
 • 6
 • 333
 • 3

Nghiên cứu khả năng tích lũy CO2 (dioxitcacbon) trong đất của rừng ngập mặn vùng cửa sông Hồng

Nghiên cứu khả năng tích lũy CO2 (dioxitcacbon) trong đất của rừng ngập mặn vùng cửa sông Hồng
... on 2: hụ hp t phỏt thi CO2 vo khớ quyn Cố định CO2 qua quang hợp CO2 không khí Cacbon từ nguồn khác Hô hấp đất, giải phóng CO2, CH4 Cacbon l-ợng rơi Cacbon tích luỹ đất rừng Cacbon từ nguồn khác ... sõu i vi ng phúng OP1 t - 60 cm lng CO2 gim mnh t 106,95 tn CO2/ ha n 41,25 tn CO2/ ha Tuy nhiờn ng phúng OP2 gim khụng nhiu t 31,50 tn CO2/ ha n 21,20 tn CO2/ ha iu ny c gii thớch nh sau: ti ng ... Hỡnh 3.12: Lng CO2 tớch ly t theo tui rng (tn/ha) i vi rng trang trng ti Giao Lc, Giao Thy thỡ kh nng tớch ly CO l R13T 344,69 tn CO2/ ha sau n R12T 210,66 tn CO2/ ha, R11T 190,81 tn CO2/ ha Rng vt...
 • 71
 • 500
 • 1

Nghiên cứu khả năng tích lũy các bon của rừng trồng mỡ (manglietia conifera) tại xã chu hương, huyện ba bể, tỉnh bắc kạn

Nghiên cứu khả năng tích lũy các bon của rừng trồng mỡ (manglietia conifera) tại xã chu hương, huyện ba bể, tỉnh bắc kạn
... trồng Mỡ Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn - Đánh giá lượng bon tích lũy rừng trồng Mỡ Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn - Lượng hóa lực hấp thu CO rừng trồng Mỡ Chu Hương, huyện Ba ... nguyên rừng lịch sử rừng trồng Mỡ Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 4.1.2 Đặc điểm cấu trúc rừng trồng Mỡ Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 4.1.3 Lượng bon tích lũy mặt đất Chu Hương, ... Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 4.1.4 Năng lực hấp thu CO2 rừng trồng Mỡ Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 4.1.5 Lượng hóa giá trị môi trường rừng trồng Mỡ Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc...
 • 37
 • 401
 • 0

Nghiên cứu khả năng tích lũy cacbon làm cơ sở cho việc chi trả dịch vụ môi trường ở rừng trồng xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu khả năng tích lũy cacbon làm cơ sở cho việc chi trả dịch vụ môi trường ở rừng trồng xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN THU THÚY NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TÍCH LŨY CACBON LÀM CƠ SỞ CHO VIỆC CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG TRỒNG XÃ YÊN ĐỔ, HUYỆN PHÚ LƯƠNG, ... tượng Yên Đổ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, làm sở cho việc xác định phí dịch vụ môi trường rừng 2.2 Mục tiêu cụ thể - Lượng hoá khả tích lũy cacbon rừng trồng keo tai tượng Yên Đổ, huyện ... Nghiên cứu khả tích luỹ cácbon làm sở cho việc chi trả dịch vụ môi trường rừng trồng Yên Đổ, huyện Phú Lương” Mục tiêu đề tài 2.1 Mục tiêu tổng quát Xác định khả tích lũy cacbon rừng trồng...
 • 97
 • 137
 • 0

Nghiên cứu khả năng tích lũy cacbon Rừng trồng Keo tai tượng(Acaci mangium) tại xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Nghiên cứu khả năng tích lũy cacbon Rừng trồng Keo tai tượng(Acaci mangium) tại xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.
... tài: Nghiên cứu khả tích lũy cacbon Rừng trồng keo tai tượng (Acacia mangium) Quy Kỳ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên” 1.2 Mục đích nghiên cứu Xác định khả tích lũy cacbon rừng trồng keo tai ... PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu Rừng trồng Keo tai tượng tuổi 3, Quy Kỳ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu khả tích ... tượng Quy Kỳ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, làm sở cho việc xác định phí dịch vụ môi trường rừng tương lai 1.3 Mục tiêu nghiên cứu - Lượng hoá khả tích lũy cacbon rừng trồng keo tai tượng xã...
 • 72
 • 268
 • 1

Nghiên cứu khả năng tích lũy Các bon Rừng trồng Keo tai tượng (Acacia mangium) tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu khả năng tích lũy Các bon Rừng trồng Keo tai tượng (Acacia mangium) tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên
... tích lũy Các bon Rừng trồng Keo tai tượng (Acacia mangium) huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên Mục đích nghiên cứu Xác định khả tích lũy bon rừng trồng Keo tai tượng tuổi khác huyện Định Hóa, tỉnh ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM –––––––––––––––––––––––– PHẠM CAO BỔN NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TÍCH LŨY CÁC BON RỪNG TRỒNG KEO TAI TƢỢNG (Acacia mangium) TẠI HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN ... nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu Rừng trồng Keo tai tượng tuổi 3, tuổi xã điển hình Quy Kỳ Lam Vỹ huyện Đinh Hóa, tỉnh Thái Nguyên * Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu khả tích lũy bon tầng gỗ, bụi...
 • 98
 • 201
 • 2

Nghiên cứu khả năng tích lũy kim loại nặng (pb) trong nước rỉ rác của rau muống

Nghiên cứu khả năng tích lũy kim loại nặng (pb) trong nước rỉ rác của rau muống
... lý nước rỉ rác không đáp ứng yêu cầu xử lý nên mục đích việc nghiên cứu Nghiên cứu khả tích lũy KLN (Pb) nước rỉ rác rau muống Để góp phần việc xử lý kim loại nặng nước rỉ rác bãi rác Bình ... nghiệp Nghiên cứu khả tích lũy KLN (Pb) nước rỉ rác rau muống nghiên cứu với mục đích góp phần vào chiến lược bảo vệ môi trường chung Tỉnh nước Trong tương lai, làm bàn đẩy cho nghiên cứu Khi nghiên ... triển rau muống 34 4.3.2 Đồ thị biểu diễn phát triển rau muống môi trường có nước rỉ rác 35 4.3.3 Biểu đồ tích lũy kim loại nặng thân rau muống 43 4.3.4 Biểu đồ khả tích lũy kim...
 • 66
 • 76
 • 0

nghiên cứu khả năng tích lũy chì trong cải bắp khi bón bằng phân compost được sản xuất từ rác thải sinh hoạt

nghiên cứu khả năng tích lũy chì trong cải bắp khi bón bằng phân compost được sản xuất từ rác thải sinh hoạt
... 2012) Nghiên cứu khả tích lũy chì cải bẹ xanh bón phân compost sản xuất từ rác thải sinh hoạt kết cho thấy việc bón phân vô làm sinh trưởng kém, tỷ lệ chết cao, trọng lượng suất thấp so với bón phân ... lượng phân mặt dinh dưỡng (N, P, K) hàm lượng chì phân compost đất trồng Nghiên cứu tích lũy Pb cải bắp sử dụng phân compost để bón đánh giá ảnh hưởng chì đến phát triển cải bắp 3.4 Nội dung nghiên ... tích lũy ảnh hưởng lớn đến phát triển Tổng tích lũy chì hộ bón phân vô kết hợp phân compost cao so với hộ bón phân Năng suất cải hộ (bón phân vô kết hợp phân compost) cao so với suất cải hộ...
 • 72
 • 358
 • 0

Nghiên cứu khả năng tích lũy các bon của rừng tự nhiên trạng thái IIIA tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu khả năng tích lũy các bon của rừng tự nhiên trạng thái IIIA tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
... nghiên cứu khả hấp thụ rừng tự nhiên Thái nguyên chưa nhiều Xuất phát từ yêu cầu thực đề tài “ Nghiên cứu khả tích lũy bon rừng tự nhiên trạng thái IIIA huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên Số hóa Trung ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM –––––––––––––––––––– ĐÀO THỊ NGỌC DIỆP NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TÍCH LŨY CACBON CỦA RỪNG TỰ NHIÊN TRẠNG THÁI IIIA TẠI HUYỆN PHÚ LƢƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ... thụ rừng trạng thái IIIA huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên - Đề xuất số ứng dụng việc xác định lượng CO hấp thu trạng thái rừng IIIA huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 2.2 Đối tƣợng phạm vi nghiên...
 • 92
 • 84
 • 1

Nghiên cứu khả năng tích lũy Carbon của cây Chè trong mô hình Nông lâm kết hợp Chè Rừng tại xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu khả năng tích lũy Carbon của cây Chè trong mô hình Nông lâm kết hợp Chè Rừng tại xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG ĐỨC KINH NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TÍCH LŨY CARBON CỦA CÂY CHÈ TRONG MÔ HÌNH NÔNG LÂM KẾT HỢP CHÈ - RỪNG TẠI XÃ TỨC TRANH, HUYỆN PHÚ LƯƠNG, ... học Nông lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa Lâm nghiệp tiến hành thực đề tài Nghiên cứu khả tích lũy Carbon Chè hình Nông lâm kết hợp Chè - Rừng Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên ... số đặc điểm hình NLKH Chè - Rừng Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên - Xác định lượng C tích lũy chè hình NLKH Chè - Rừng Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên - Đề...
 • 57
 • 277
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu khả năng tích luỹ cacbon của rừng trang kandelia obovata sheue liunghiên cứu khả năng tích lũy và chống chịu as trong đất của hai loài dƣơng xỉ chọn lọcnghiên cứu khả năng tích luỹ as theo thời gian của hai loài dương xỉ chọn lọc thí nghiệm 3nghiên cứu khả năng chống chịu và tích luỹ as của hai loài dương xỉ chọn lọc thí nghiệm 2nghiên cứu khả năng sản xuất chất lượng thịt và phân tích đa hình gen di truyền của gen hfabp bằng phương pháp pcrrflp trên đàn lợn mẹo nuôi tại huyện pác nặm tỉnh bắc kạnnghiên cứu khả năngnghiên cứu khả năng nảy mầmnghiên cứu khả năng tái chếnghiên cứu khả năng hấp phụ của than hoạt tínhnghiên cứu khả năng chịu mặnnghiên cứu khả năng cải tạo đất của rừng keo lưỡi liềm acacia crassicarpa ở vùng đất cát ven biển xã điền môn huyện phong điền tỉnh thừa thiên huếnghiên cứu khả năng kháng khuẩn của cao chiếtnghiên cứu khả năng xử lý nước rỉ rác của cây dầu mè jatropha curcas lnghiên cứu khả năng mô phỏng khí hậu cho khu vực việt nam và phụ cận bằng mô hình regcm3nghiên cứu khả năng mô phỏng mùa các yếu tố khí tượng trên lãnh thổ việt nam bằng phương pháp thuỷ động và thống kê hdcĐây (Thay thế thông tư số 49 2013 TT-BTC ngày 26 4 2013)Văn bản pháp quyVăn bản pháp quyVăn bản pháp quyDE THI THU LAN 1 MON TOAN THPT CHUYEN VINH PHUC NAM 2016Văn bản pháp quyVăn bản pháp quyVăn bản pháp quyVăn bản pháp quyVăn bản pháp quyMột số giải pháp giảm thiểu căng thẳng trong công việc đối với nhân viên ngân hàng TMCP công thương việt nam tại khu vực TPHCMThuyết trình môn tài chính công ty đa quốc gia tài trợ nợ và vốn công ty cổ phần quốc tếBCTH Dự án đánh giá Khả năng tiếp nhận ngành nghề ô nhiễm tỉnh Long Anin ấn đại dương phát hành cuốn kinh nghiệmHồ sơ một số vụ việc cạnh tranh không lành mạnh09 KN TVE 01 Quyet dinh va Bao cao cuoi cung (ban cong khai)Cục Quản lý cạnh tranhManual of Middle Ear Surgery: Volume 2: Mastoid Surgery and Reconstructive Procedures: Mastoid Surgery and Reconstructuve Procedures v. 2 by Mirko TosTuần 11 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài 8. Năng động, sáng tạo