nghiên cứu hấp phụ arsen bằng vỏ xoài

Nghiên cứu hấp phụ ion kim loại nặng cu2+ và zn2+ trong nước bằng vật liệu sio2 tách từ vỏ trấu

Nghiên cứu hấp phụ ion kim loại nặng cu2+ và zn2+ trong nước bằng vật liệu sio2 tách từ vỏ trấu
... h p ph Cu2+, Zn2+ vào n ng ñ SiO2 ñư c th hi n b ng 3.9 B ng 3.9 nh hư ng c a t l r n – l ng ñ n trình h p ph b Cu2 +và Zn2+ M u Dung d ch Cu2+ Ci Dung d ch Zn2+ m SiO2 Cf q H m SiO2 Cf q H (gam) ... trình h p ph ion kim lo i n ng nư c 3.4 Nghiên c u kh h p ph b c a silic ñioxi ñ i v i ion Cu2+ Zn2+ 3.4.1 Kh o sát nh hư ng c a th i gian khu y ñ n trình h p ph b Cu2+ Zn2+ L y vào m i c c 100ml ... Hình 3.16 20 25 30 35 ion m lo i (mg/l) nh hư ng c a n ng ñ ion Cu2+ Zn2+ ñ n t i tr ng h p ph b Cu2+ Zn2+ * Nh n xét: Nhìn vào b ng 3.10 ñ th hình 3.16 ta th y n ng ñ Cu2+ Zn2+ tăng lên t i tr...
 • 26
 • 613
 • 1

Nghiên cứu hấp phụ thuốc nhuộm hoạt tính trong nước thải ngành dệt nhuộm bằng chitosan khâu mạch bức xạ có nguồn gốc từ vỏ tôm114152

Nghiên cứu hấp phụ thuốc nhuộm hoạt tính trong nước thải ngành dệt nhuộm bằng chitosan khâu mạch bức xạ có nguồn gốc từ vỏ tôm114152
... Red CL5B nƣớc thải ngành dệt nhuộm chitosan khâu mạch xạ Nghiên cứu nhằm điều chế chitosan mức DD khoảng 70% từ vỏ tôm phòng thí nghiêm, từ tạo hạt chitosan khâu mạch xạ với mặt triallyl ... TỰ NHIÊN - Đặng Lê Minh Trí NGHIÊN CỨU HẤP PHỤ THUỐC NHUỘM DRIMAREN RED CL5B TRONG NƯỚC THẢI NGÀNH DỆT NHUỘM BẰNG CHITOSAN KHÂU MẠCH BỨC XẠ Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm Mã số: 60 ... khả hấp phụ hạt chitosan khâu mạch 29 2.5.1 Chuẩn bị nước thải mẫu chứa thuốc nhuộm hoạt tính .30 2.5.2 Khả hấp phụ hạt chitosan khâu mạch Drimaren Red 30 2.5.3 Khảo sát khả giải hấp phụ...
 • 83
 • 498
 • 0

NGHIÊN CỨU HẤP PHỤ THUỐC NHUỘM HOẠT TÍNH TRONG NƯỚC THẢI NGÀNH DỆT NHUỘM BẰNG CHITOSAN KHÂU MẠCH BỨC XẠ CÓ NGUỒN GỐC TỪ VỎ TÔM

NGHIÊN CỨU HẤP PHỤ THUỐC NHUỘM HOẠT TÍNH TRONG NƯỚC THẢI NGÀNH DỆT NHUỘM BẰNG CHITOSAN KHÂU MẠCH BỨC XẠ CÓ NGUỒN GỐC TỪ VỎ TÔM
... lý nước thải ô nhiễm màu, tiến hành đề tài: Nghiên cứu hấp phụ thuốc nhuộm hoạt tính nƣớc thải ngành dệt nhuộm chitosan khâu mạch xạ nguồn gốc từ vỏ tôm Nghiên cứu nhằm điều chế chitosan ... - Đặng Lê Minh Trí NGHIÊN CỨU HẤP PHỤ THUỐC NHUỘM HOẠT TÍNH TRONG NƯỚC THẢI NGÀNH DỆT NHUỘM BẰNG CHITOSAN KHÂU MẠCH BỨC XẠ CÓ NGUỒN GỐC TỪ VỎ TÔM Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm Mã ... khả hấp phụ hạt chitosan khâu mạch 31 2.5.1 Chuẩn bị nước thải mẫu chứa thuốc nhuộm hoạt tính 31 2.5.2 Khả hấp phụ hạt chitosan khâu mạch Drimaren Red 31 2.5.3 Khảo sát khả giải hấp phụ...
 • 87
 • 112
 • 0

NGHIÊN CỨU HẤP PHỤ THUỐC NHUỘM HOẠT TÍNH TRONG NƯỚC THẢI NGÀNH DỆT NHUỘM BẰNG CHITOSAN KHÂU MẠCH BỨC XẠ CÓ NGUỒN GỐC TỪ VỎ TÔM

NGHIÊN CỨU HẤP PHỤ THUỐC NHUỘM HOẠT TÍNH TRONG NƯỚC THẢI NGÀNH DỆT NHUỘM BẰNG CHITOSAN KHÂU MẠCH BỨC XẠ CÓ NGUỒN GỐC TỪ VỎ TÔM
... lý nước thải ô nhiễm màu, tiến hành đề tài: Nghiên cứu hấp phụ thuốc nhuộm hoạt tính nƣớc thải ngành dệt nhuộm chitosan khâu mạch xạ nguồn gốc từ vỏ tôm Nghiên cứu nhằm điều chế chitosan ... - Đặng Lê Minh Trí NGHIÊN CỨU HẤP PHỤ THUỐC NHUỘM HOẠT TÍNH TRONG NƯỚC THẢI NGÀNH DỆT NHUỘM BẰNG CHITOSAN KHÂU MẠCH BỨC XẠ CÓ NGUỒN GỐC TỪ VỎ TÔM Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm Mã ... khả hấp phụ hạt chitosan khâu mạch 31 2.5.1 Chuẩn bị nước thải mẫu chứa thuốc nhuộm hoạt tính .31 2.5.2 Khả hấp phụ hạt chitosan khâu mạch Drimaren Red 31 2.5.3 Khảo sát khả giải hấp phụ...
 • 87
 • 194
 • 0

Tài liệu Báo cáo " Nghiên cứu hấp phụ màu/xử lý COD trong nước thải nhuộm bằng cacbon hoạt hóa chế tạo từ bụi bông " doc

Tài liệu Báo cáo
... 16-22 300 COD (mg/l) b) K t qu h p ph h liờn t c (h p ph ủ ng trờn c t) 100 80 250 200 60 150 40 100 20 50 Hiệu suất xử COD (%) 350 COD 0.1 0.5 1.5 Hiệu suất xử COD Lợng chất hấp phụ (g) ... ph /COD ủ tng hi u qu quỏ trỡnh x K t lu n T cỏc k t qu nghiờn c u x v t n d ng b i bụng ủ ch t o cacbon ho t húa ng d ng x mu /COD c a n c cú th m t s k t lu n sau: - Phng phỏp x ho ... mựi khú ch u, thụng s COD cao (800mg/l) K t qu x ủ c ủỏnh giỏ qua thụng s COD tr c v sau h p ph (hỡnh 5) K t qu x n c th i nhu m th c t cho th y hi u qu h p ph mu (x COD) l khỏ cao cỏc...
 • 7
 • 385
 • 3

Tài liệu Báo cáo " Nghiên cứu hấp phụ S02 trong khói thải bằng than hoạt tính gáo dừa" doc

Tài liệu Báo cáo
... ^^^ KT thuc nghiem Mau than AVN08 AVN16 ~~~ ~~~- _^^ Kh6i lupng than dua vao hap phu, mo (g) Be mat rieng, Ssp (m^/g) Dudng kinh phan ttr, d (mm) Nhiet hip phu, T (°C) Thanh phan b6n hgp kbi ... nong d6 thip [1,3] Lupng hap phu SO2 len cac loai than hoat tinb khac d quy md phdng thi nghiem co the den tren 40%o so vdi khdi lupng chat hap phu Trong thuc te c6ng nghiep, thudng co yeu cau cao ... trinh boa bpc di the khac, bap phu SO2 tren than boat tinh la tong hgp ciia cac qua trinh chuyen chit, chuyen nang lugng va phan ling hda hpc [3] Trong xay cac phan ling [4]: SO2 (hip phu) +...
 • 7
 • 683
 • 4

Nghiên cứu hấp phụ Metylen xanh, phẩm đỏ ĐH 120 bằng vật liệu bã chè và thăm dò xử lý môi trường

Nghiên cứu hấp phụ Metylen xanh, phẩm đỏ ĐH 120 bằng vật liệu bã chè và thăm dò xử lý môi trường
... - Nghiên cứu chế hấp phụ metylen xanh, phẩm đỏ ĐH 120 vật liệu chè Số hóa Trung tâm Học liệu –ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/ - Mơ tả q trình hấp phụ metylen xanh, phẩm đỏ ĐH 120 vật liệu ... chè, chất thải chè làm vật liệu hấp phụ Các nghiên cứu hấp phụ metylen xanh phẩm nhuộm đỏ ĐH1 20 vật liệu hấp phụ khác trước đươc nghiên cứu rộng rãi Tuy nhiên, hầu hết nghiên cứu dựa hấp phụ ... khả hấp phụ phẩm nhuộm mơi trường nước [5, 8] Vì vậy, chúng tơi định lựa chọn đề tài Nghiên cứu hấp phụ metylen xanh, phẩm đỏ ĐH 120 vật liệu chè thăm xử mơi trường Đây hướng nghiên cứu...
 • 98
 • 487
 • 3

quy trình nghiên cứu hấp phụ đẳng nhiệt

quy trình nghiên cứu hấp phụ đẳng nhiệt
... dựng đường đẳng nhiệt hấp phụ Quy trình thực nghiệm: Để xây dựng đường đẳng nhiệt hấp phụ, ta tiến hành thí nghiệm với 7- 10 nồng độ ban đầu (C0) chất bị hấp phụ khác nhau, nồng độ chất hấp thụ ... (chưa hấp phụ) sau cân Đường đẳng nhiệt hấp phụ: Gọi: V thể tích dung dịch phản ứng m khối lượng chất hấp phụ C0 nồng độ chất hấp phụ ban đầu Ccb nồng độ thời điểm cân C - C cb Dung lượng hấp phụ ... khảo nghiên cứu loại thực hiện) Xác định thời gian cân bằng: Quá trình hấp phụ coi đạt cân ta có số liệu sát dao động quanh số (hay sai lệch số liệu cuối không %) Quy trình 2: Trong quy trình...
 • 4
 • 1,732
 • 46

BÁO CÁO THẢO LUẬN-Phương pháp thực nghiệm nghiên cứu hấp phụ xúc tác

BÁO CÁO THẢO LUẬN-Phương pháp thực nghiệm nghiên cứu hấp phụ xúc tác
... hoá phân tử bị hấp phụ nên gọi hấp phụ hoạt hoá Hấp phụ hóa học giai đoạn đầu phản ứng xúc tác dị thể Hấp phụ hóa học chất khác với hấp phụ vật lý  Để phân biệt hấp phụ vật lý hấp phụ hóa học người ... trình hấp phụ lí tưởng Langmuir ? Nhiệt hấp phụ không đổi suốt trình hấp phụ Các phân tử bị hấp phụ bề mặt xúc tác không cạnh tranh lẫn mà độc lập với Mỗi tâm hấp phụ hấp phụ phân tử Số tâm hấp phụ ... London Hấp phụ vật lý xảy nhiệt độ thấp, nhiệt hấp phụ thường nhỏ so với hấp phụ hóa học, khoảng 20 kJ/mol Sự hấp phụ vật lí đặc trưng hấp phụ nước bề mặt silicagen  Hấp phụ hóa học trình hấp phụ...
 • 39
 • 195
 • 0

Thiết kế chế tạo thiết bị nghiên cứu hấp phụ hơi thủy ngân và mô phỏng hệ thống ở quy mô sản xuất

Thiết kế chế tạo thiết bị nghiên cứu hấp phụ hơi thủy ngân và mô phỏng hệ thống ở quy mô sản xuất
... HỌC TỰ NHIÊN - LÊ NGỌC THẮNG THIẾT KẾ CHẾ TẠO THIẾT BỊ NGHIÊN CỨU HẤP PHỤ HƠI THỦY NGÂN VÀ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG QUY MÔ SẢN XUẤT Chuyên ngành: Hóa Môi Trường Mã số: 60440120 LUẬN VĂN THẠC ... cầu thực tiễn tiến hành Thiết kế chế tạo thiết bị nghiên cứu hấp phụ thủy ngân hệ thống quy sản xuất ’với hi vọng thiết bị ứng dụng để kiểm soát, xử lý thủy ngân phát thải trình thực tiễn ... lượng hấp phụ đồng thời tạo liên kết bền thủy ngân than hoạt tính[2] 2.3 Một số công nghệ xử lý thủy ngân Để chế tạo thiết bị nghiên cứu hấp phụ thủy ngân tham khảo thêm số công nghệ nghiên cứu...
 • 55
 • 112
 • 0

Nghiên cứu hấp phụ Cr(VI) của vật liệu chế tạo từ bã chè và ứng dụng xử lý nước thải mạ điện

Nghiên cứu hấp phụ Cr(VI) của vật liệu chế tạo từ bã chè và ứng dụng xử lý nước thải mạ điện
... chọn đề tài: Nghiên cứu hấp phụ Cr(VI) vật liệu chế tạo từ chè ứng dụng xử nƣớc thải mạ điện Trong đề tài tập trung nghiên cứu nội dung sau: - Chế tạo vật liệu hấp phụ từ chè biến tính ... chè già…Ƣớc tính 10.000 chất thải chè đƣợc tạo năm Ngoài ra, từ thực tế nhóm nghiên cứu nghiên cứu khả hấp phụ vật liệu hấp phụ chế tạo từ chè Trong nghiên cứu này, chè đƣợc sử dụng nhƣ vật liệu ... MAI QUANG KHUÊ NGHIÊN CỨU HẤP PHỤ Cr(VI) CỦA VẬT LIỆU CHẾ TẠO TỪ BÃ CHÈ VÀ ỨNG DỤNG XỬ LÝ NƢỚC THẢI MẠ ĐIỆN Chuyên ngành: Hóa phân tích Mã số: 66.44.01.18 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC VẬT CHẤT Ngƣời...
 • 91
 • 506
 • 6

Nghiên cứu tổng hợp dẫn xuất n (3 metoxybenzyliđen) chitosan và nghiên cứu hấp phụ ion kim loại nặng

Nghiên cứu tổng hợp dẫn xuất n  (3  metoxybenzyliđen) chitosan và nghiên cứu hấp phụ ion kim loại nặng
... tr n nh: dn xut N- propionyl chitosan, N- butylryl chitosan, Nhexanoyl chitosan, N- octanoyl chitosan, N- lauroyl chitosan, N- benzoyl chitosan vv Cỏc dn xut ny c ng dng ch yu cụng nghip Nguyn i Ngc ... ph n kh nng hp ph ion kim loi (tớnh theo % lng ion kim loi hp ph) 54 III.3.2 Nghi n cu kh nng gii hp ph ion kim loi nng ca chitosan v dn xut N- (3- metoxybenzylien )chitosan 55 III.3.3 Nghi n ... Hot tớnh khỏng khun ph thuc vo nng ca chitin /chitosan v ph thuc vo lng ph n t Chớnh vỡ cú hot tớnh khỏng khun cao n n nhng nm gn õy, chitin /chitosan v cỏc sn phm bin tớnh c quan tõm ng dng nhiu...
 • 74
 • 254
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp dẫn xuất n (3 hyđroxy 4 metoxybenzyliđen) chitosan và nghiên cứu hấp phụ ion kim loại nặng

Nghiên cứu tổng hợp dẫn xuất n (3 hyđroxy 4 metoxybenzyliđen) chitosan và nghiên cứu hấp phụ ion kim loại nặng
... chitosan li n kt ngang vi glutaranehyt Li n kt ngang vi glutaranehit lm tng ỏng k kh nng hp ph ion kim loi nng ca sn phm chitosan bin tớnh Ngoi ra, chitosan li n kt ngang vi glutaranehit c s dng ... chitosan DA0 44 Bng 3.7: nh hng ca lng ph n t chitosan n hiu sut tng hp cỏc dn xut N- (3- hydroxy -4- metoxybenzylien) chitosan 50 Bng 3.8: Kt qu nghi n cu gii hp ph ion ng dn xut N- (3- hydroxy-4metoxybanzylien) ... nng ln nhng cho n vic ng dng chitin cha rng rói nh xenlulozo Chitin l mt polyme sinh hc vi nhiu tớnh cht quý bỏu nh kh nng ph n hu sinh hc v c bit l cú hot tớnh sinh hc n n nú khụng ch l ngun...
 • 75
 • 245
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp thực nghiệm nghiên cứu hấp phụ và xúc táctài liệu báo cáo nghiêng cứu hấp phụ so2 trong khói thải bằng than hoạt tính gáo dừatế vó mô là mơn khoa học nghiên cứu nền kinh tế bằng cách xem nền kinh tế là một tổng thể thống nhấtnghiên cứu sản xuất pectin từ vỏ quýt bằng vi sinh vậthấp phụ khí bằng than hoạt tínhphương pháp nghiên cứu kế toán vốn bằng tiềnhấp phụ so2 bằng than hoạt tínhnghiên cứu sản xuất artemisinin bằng kỹ thuật nuôi cấy tế bào thanh haonghiên cứu một số yếu tố vô sinh do tắc vòi tử cung và nhận xét kết quả can thiệp phẫu thuật thông vòi tử cungứng dụng mới nhất nghiên cứu về các chất bằng phương pháp sắc kí lỏnghấp phụ aceton bằng than hoạt tínhthiết bị hấp phụ axeton bằng than hoạt tínhđồ án nghiên cứu hệ thống cân bằng định lượng trong nhà máy sản xuất xi măng lò đứng tại nhà máy tiên sơn hà tâyđối tượng nghiên cứu kế toán vốn bằng tiềnmục tiêu nghiên cứu đề tài vốn bằng tiềnPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNTính toán và thiết kế Boost ConverterHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ