nghiên cứu chuẩn truyền dữ liệu can

đồ án cuối kỳ nghiên cứu về truyền dữ liệu trong mạng 3G

đồ án cuối kỳ nghiên cứu về truyền dữ liệu trong mạng 3G
... PHẦN 1: TRUYỀN DỮ LIỆU MẠNG 3G A,CẤU TRÚC – SƠ ĐỒ TRUYỀN DỮ LIỆU MẠNG 3G 1.Máy thu – phát 3G đồ khối máy phát – thu 3G sở, nguyên lý làm việc thể hình vẽ Sơ đồ khối máy phát 3G đồ khối ... Hình 1.2 Lịch trình nghiên cứu phát triển 3GPP Hình 1.3 Lộ trình tăng tốc độ truyền số liệu phát hành 3GPP b Tốc độ lưu lượng 3WCDMA UMTS( VIET NAM 3G- WCDMA) Vì TTDĐ 3G cho phép truyền dẫn nhanh ... chia sẻ Việc nhóm số liệu cần truyền thực ghép kênh thống kê với ấn định tài nguyên động Các công nghệ sử dụng cho chuyển mạch gói Frame Relay, ATM IP TỐC ĐỘ TRUYỀN DỮ LIỆU MẠNG 3G a, Tốc độ dự kiến...
 • 20
 • 268
 • 5

Giáo trình nghiên cứu các kiểu dữ liệu có cấu trúc.pdf

Giáo trình nghiên cứu các kiểu dữ liệu có cấu trúc.pdf
... cờ n x n ô Một m phé p theo luậ t cờ vua, đầ u tiê n đặ t ô toạ độ x0, y0 Câ u hỏi , nế u h y tì m cá ch cho m qua tấ t cá c ô bà n cờ, ô qua lầ n * Luậ t m trê n bà n cờ: Tạ i ô ... 1,2 ghi cột Như vậ y nế u đầ u tư tốc độ 10 lầ n thu lợi 30% kí ch thước bà i toá n nế u dùng chương trì nh độ phức tạ p O(2n) IV cách tí nh thời gian chạy chương trì nh : Qui tắc tổng: ... gian chạ y d y cố đị nh cá c bước thời gian chạ y lớn nhấ t bước nà o d y Cũng trường hợp hay nhiề u bước thời gian chạ y không tương xứng (không lớn mà không nhỏ hơn) Khi qui tắ c tí...
 • 202
 • 1,544
 • 4

Nghiên cứu về nén dữ liệu

Nghiên cứu về nén dữ liệu
... thước lớn - Thực nén file thu3.txt Trang 40 • Kết đạt là: - File nén :test.lzw - File giải nén : test.out Trang 41 • Dữ liệu file đầu vào: 5.98 kb • Dữ liệu file nén : 3.62 kb • Tỷ lệ nén : 5.98/3.62 ... : nén file giải nén file t1.txt Trang 43 - Lần thứ 2: Nén giải nén file t2.txt Trang 44 - Lần thứ : Nén giải nén file t3.txt Hình ảnh nội dung file trước nén sau nén: - Nội dung file trước nén: ... suất nén : ( - tỷ lệ nén) x % Trong trình bày sau nói đến kết nén, dùng tỷ số nén, thí dụ 10 có nghĩa liệu gốc 10 sau nén có phần Tuy nhiên, phải thấy số đo phương pháp nén có giá trị với nén...
 • 46
 • 926
 • 3

Nghiên cứu khai phá dữ liệu web và ứng dụng tìm kiếm trích chọn thông tin theo chủ đề

Nghiên cứu khai phá dữ liệu web và ứng dụng tìm kiếm trích chọn thông tin theo chủ đề
... đặc điểm liệu Fulltext liệu trang web 1.3 KHAI PHÁ DỮ LIỆU VĂN BẢN (TEXTMINING) VÀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU WEB (WEBMINING) 1.3.1 Khai phá liệu văn 1.3.2 Khai phá liệu Web Khai phá Web việc trích chọn thành ... pháp tổ chức lại kết tìm kiếm cách hợp lý Do vấn đề cấp thiết đề cập nên em chọn đề tài: "Nghiên cứu khai phá liệu Web Ứng dụng tìm kiếm trích chọn thông tin theo chủ đề Mục tiêu nhiệm vụ nghiên ... việc trích chọn ̃ ́ ̀ ́ ̣ ̣ thông tin chủ đề ẩn trang Web Đưa luồng thông tin theo chủ đề tốt để đáp ứng yêu cầu người sử dụng Ứng dụng thực tế Sử dụng quy trình khai phá dư liêu Web v iệc tìm kiếm...
 • 26
 • 570
 • 2

Nghiên cứu cấu trúc dữ liệu phân tán xây dựng hệ thống cấp phép trực tuyến RAISVN tại cục an toàn bức xạ và hạt nhân bộ khoa học và công nghệ

Nghiên cứu cấu trúc dữ liệu phân tán xây dựng hệ thống cấp phép trực tuyến RAISVN tại cục an toàn bức xạ và hạt nhân bộ khoa học và công nghệ
... trị sở liệu phân tán, phương pháp xây dựng thích) hệ quản trị sở liệu phân tán 1.1 GIỚI THIỆU VỀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU PHÂN TÁN 3.3 BIỂU ĐỒ DỮ LIỆU MỨC KHUNG CẢNH CỦA HỆ THỐNG Cơ sở liệu phân tán gồm ... nghiên cứu mở rộng đề tài cách toàn diện Em xin chân thành cảm ơn! Trên tinh thần đó, Hệ thống hỗ trợ đăng ký cấp phép trực tuyến Cục An toàn xạ hạt nhân xây dựng với mục tiêu ứng dụng Công nghệ ... cho công việc mà quan phải thực Hệ thống xây dựng sở hệ sở liệu cấu trúc phân tán, nhằm tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh liệu huy động tối đa nguồn lực người sơ sở vật chất Cục Sở khoa học...
 • 12
 • 322
 • 0

Nghiên cứu cơ sở dữ liệu suy diễn ứng dụng xây dựng hệ thống tìm đường đi

Nghiên cứu cơ sở dữ liệu suy diễn ứng dụng xây dựng hệ thống tìm đường đi
... phức tạp liệu 1 Nhu cầu hệ quản trị sở liệu hệ Do nhu cầu thực tế nghiên cứu ứng dụng, hệ hệ quản trị sở liệu đề xuất Đó sở liệu hướng đối tượng, sở liệu suy diễn sở liệu phân tán 1 Hạn chế hệ quản ... Nghiên cứu sở liệu suy diễn ứng dụng xây dựng hệ thống tìm đường đi để giải toán đặt nêu 2 CHƯƠNG 1: LẬP TRÌNH LOGIC VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU 1 Giới thiệu 1 Các mốc phát triển lập luận logic sở liệu ... triển lập luận logic sở liệu suy diễn; nhu cầu sở liệu suy diễn; nhu cầu hệ quản trị sở liệu; sở liệu hạn chế hệ quản trị sở liệu quan hệ; mô hình liệu mô hình liệu suy diễn; đồng thời giới thiệu...
 • 15
 • 266
 • 2

Báo cáo tốt nghiệp NGHIÊN cứu cấu TRÚC dữ LIỆU PHỤC vụ tìm KIẾM đa CHIỀU và ỨNG DỤNG

Báo cáo tốt nghiệp NGHIÊN cứu cấu TRÚC dữ LIỆU PHỤC vụ tìm KIẾM đa CHIỀU và ỨNG DỤNG
... dựng giá trị tìm kiếm d Chuỗi phân hoạch x y x y x y 1 d GVHD: TS Nguyễn Mạnh Hùng 1 1 0 27/32 Học viên: Phan Khánh Hà Tìm kiếm  Khi ta xây dựng d mô tả, sử dụng thuật toán tìm kiếm chiều để xác ... giảm nút thắt mạng  Phân loại gói tin đa chiều kỹ thuật khó, nhà nghiên cứu đưa nhiều thuật toán khác Trong nội dung đồ án, nghiên cứu thuật toán tìm kiếm nhị phân theo mức GVHD: TS Nguyễn ... gói tin  Tìm hiểu thuật toán phân loại gói tin đa chiều BSOL cài đặt chương trình minh họa thuật toán  Hướng phát triển:  Tìm hiểu xây dựng ứng dụng cụ thể thuật toán BSOL  Tìm hiểu thuật...
 • 32
 • 353
 • 0

Nghiên cứu cơ sở dữ liệu trong bộ nhớ giải quyết bài toán đa giao dịch

Nghiên cứu cơ sở dữ liệu trong bộ nhớ giải quyết bài toán đa giao dịch
... TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NGUYỄN VĂN TÙNG NGHIÊN CỨU CƠ SỞ DỮ LIỆU TRONG BỘ NHỚ GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN ĐA GIAO DỊCH Chuyên ngành: Khoa học máy tính Mã số: 60.48.01 LUẬN VĂN THẠC ... MỞ ĐẦU .1 Chƣơng GIẢI PHÁP THỜI GIAN THỰC CHO GIAO DỊCH CƠ SỞ DỮ LIỆU 1.1 Xu hƣớng giao dịch sở liệu thời gian thực 1.2 Khái quát giao dịch sở liệu .4 1.2.1 Khái niệm ... thái giao dịch 1.3 Bài toán đa giao dịch ứng dụng trực tuyến 1.4 Giải pháp sử dụng sở liệu nhớ .8 1.5 Lợi sử dụng sở liệu nhớ 12 1.6 Kết luận chƣơng 14 Chƣơng CƠ...
 • 78
 • 315
 • 0

Tài liệu hướng dẫn sử dụng SPSS toàn tập ứng dụng trong nghiên cứu phân tích dữ liệu

Tài liệu hướng dẫn sử dụng SPSS toàn tập ứng dụng trong nghiên cứu phân tích dữ liệu
... liệu} Truy cập liệu từ sở liệu cách sử dụng trình dẫn Database Wizard thay truy vấn SQL phức tạp Data transformation {Biến đổi liệu} Tính biến đổi liệu giúp bạn có đợc liệu sẵn sàng cho bớc phân ... tận dụng đặc tính đặc biệt SPSS sẵn hộp thoại Bạn lu mã lệnh file để sử dụng cho công việc SPSS Script Editor Kỹ thuật tự động OLE cho phép bạn tuỳ biến tự động hoá nhiều nhiệm vụ SPSS Sử dụng ... đợc sử dụng để gia quyền đối tợng cho phân tích Split status {Tình trạng chia tách} Thông tin Split on file liệu đợc chia tách thành số nhóm để phân tích, đợc dựa vào trị số biến lập nhóm/phân...
 • 58
 • 897
 • 3

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin Nghiên cứu cơ sở dữ liệu suy diễn và ứng dụng

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin Nghiên cứu cơ sở dữ liệu suy diễn và ứng dụng
... quan hệ, CSDL suy diễn có khả lƣu trữ lƣợng lớn thông tin nhƣ việc suy diễn thông tin Các hệ hỗ trợ định, hệ chuyên gia lĩnh vực có ứng dụng kỹ thuật CSDL suy diễn Ngoài đƣợc ứng dụng rộng rãi ... nghiên cứu ứng dụng vấn đề có ý nghĩa lý thuyết thực tiễn 1.3 Nội dung luận văn Tên đề tài: Nghiên cứu sở liệu suy diễn ứng dụng Luận văn gồm chƣơng: Chƣơng 1: Tổng quan Nội dụng chính: Trình ... luận nhƣ sau: Lập luận theo cách suy diễn: Con ngƣời dùng lập luận suy diễn để rút thông tin từ thông tin biết Các thông tin có quan hệ logic với Lập luận suy diễn dùng kiện toán gọi tiên đề kiến...
 • 87
 • 332
 • 0

nghiên cứu cơ sở dữ liệu suy diễn và ứng dụng

nghiên cứu cơ sở dữ liệu suy diễn và ứng dụng
... tin khả suy diễn thông tin 3 sở liệu suy diễn 3.2 Định nghĩa  CSDL suy diễn CSDL có khả suy diễn số kiện (tri thức) từ kiện (tri thức) có, lưu trữ CSDL ban đầu 3 sở liệu suy diễn 3.3 ... thật, cho phép biểu diễn thông tin sở biết CSDL 3 sở liệu suy diễn 3.3 Cấu trúc Sự kiện Luật suy diễn RBTV  Tập luật suy diễn (rules) Luật suy diễn vị từ diễn tả quy luật suy diễn mà ta công ... trúc Sự kiện Luật suy diễn RBTV Cấu trúc chung CSDL suy diễn gồm phần chính: tập kiện (facts), tập luật suy diễn (rules) RBTV sở liệu suy diễn 3.3 Cấu trúc Sự kiện Luật suy diễn RBTV  Tập kiện...
 • 27
 • 378
 • 0

LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGHIÊN CỨU KHAI PHÁ DỮ LIỆU DỰ BÁO KHÁCH HÀNG CÓ KHẢ NĂNG RỜI MẠNG VNPT

LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGHIÊN CỨU KHAI PHÁ DỮ LIỆU DỰ BÁO KHÁCH HÀNG CÓ KHẢ NĂNG RỜI MẠNG VNPT
... QUÂN SỰ NGUYỄN ĐỨC ANH NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT KHAI PHÁ DỮ LIỆU DỰ BÁO KHÁCH HÀNG CÓ KHẢ NĂNG RỜI MẠNG VNPT Chuyên ngành: Hệ thống thông tin Mã số: 60480101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Hà Nội - Năm ... pháp nghiên cứu: a Về lý thuyết: - Nghiên cứutổng quan khai phá liệu 13 - Nghiên cứu số kỹ thuật khai phá liệu: Luật kết hợp, Phân lớp, Phân cụm - Nghiên cứu công cụ khai phá liệu - Nghiên cứu ... TỔNG QUAN VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU 1.1 Khái niệm khai phá liệu 1.1.1 Tại cần phải khai thác xử lý thông tin Sự phát triển công nghệ thông tin việc ứng dụng công nghệ thông tin nhiều lĩnh vực đời...
 • 69
 • 387
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu cơ sở dữ liệunghiên cứu mạng truyền số liệunghiên cứu cấu trúc dữ liệunghien cuu khai pha du lieunghiên cứu khai phá dữ liệuđề tài nghiên cứu cơ sở dữ liệuphương pháp nghiên cứu và nguồn dữ liệuví dụ 50 truyền dữ liệu cần tốc độ baud là 1200 thì ta tính toán như saunghiên cứu thu thập dữ liệu trong nghiên cứu khoa họcphương pháp nghiên cứu thu thập dữ liệu sơ cấpthập dữ liệu nghiên cứu dựa vào dữ liệu tại công ty cổ phần vn pharma và các dữ liệu thu thập thêm trên cơ sở đó sẽ tổng hợp số liệunghien cứu truyền dữ liệu về trung tâmtốc độ truyền dữ liệu của chuẩn ieee 1394a làcan bang tai truyen du lieutốc độ truyền dữ liệu của chuẩn usb 2 0Bài 12. Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và proteinGiáo án tuần 6 sách hướng dẫn 3,4,5-2017-2018Bài 9. Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnhBài 10. Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAMBài 33. Các khu vực châu Phi (Tiếp theo)Phát triển tín dụng Doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam chi nhánh Nha Trang - tỉnh Khánh Hoà.Quản trị quan hệ khách hàng cá nhân trong huy động vốn tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Đà NẵngQuản trị rủi ro rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển tỉnh Bình ĐịnhQuản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại Dương - Chi nhánh Đà Nẵng.Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Á, CN tỉnh Quảng Nam.Bài 9. Vẽ cái mũ (nón)Bài 12. Cảm ơn và xin lỗiBài 8. Ăn, uống hàng ngàyBài 12. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đìnhBài 15. Vệ sinh thần kinhBài 13. Hoạt động thần kinhTăng cường kiểm soát chi phí sản xuất tại công ty TNHH Phú Sơn.Tăng cường kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần môi trường đô thị Quãng Ngãi.Tăng cường kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng.