xây dựng hệ thống tách và nhận dạng mặt người từ camera

Xây dựng hệ thống quản lí nhân sự cho công ty Supe phốt phát hoá chất Lâm Thao

Xây dựng hệ thống quản lí nhân sự cho công ty Supe phốt phát và hoá chất Lâm Thao
... CNTT47 _ Khoá luận tốt nghiệp Quản nhân - Công ty Supe Phốt phát hoá chất lâm thao 1.1 Giới thiệu đề tài Mục đích đề tài Xây dựng hệ thống quản nhân cho công ty Supe phốt phát hoá chất Lâm 1.1.1 ... Khoá luận tốt nghiệp Quản nhân - Công ty Supe Phốt phát hoá chất lâm thao CHƯƠNG II KHẢO SÁT THỰC TẾ VÀ MÔ TẢ HỆ THỐNG 2.1 Khảo sát thực tế 2.1.1 Khảo sát chung Công ty Supe phốt phát hoá chất ... 1.1.1 Thao 1.1.2 Mục tiêu Xây dựng hệ thống nhân bao gồm mặt như:  Quản thông tin nhân viên  Quản trình đào tạo công ty Quản trình đào tạo nhân viên  Quản lương  Quản hệ thống...
 • 27
 • 311
 • 0

Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự tiền lương

Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự và tiền lương
... QU N LÝ NHÂN S - TI N LƯƠNG 54 I Ch c nhi m v 54 II Mô t ho t đ ng nghi p v quy trình qu n nhân s , ti n lương 55 1.Đ c t yêu c u 55 2.Quy trình qu n nhân ... qu n trình khen thư ng, k lu t 63 2.5 2.6 Bi u đ ho t đ ng nghi p v qu n Quá trình đào t o 66 Bi u đ ho t đ ng nghi p v qu n Lương 68 T ng h p ch c c a quy trình qu n Nhân ... n lương 57 2.1 2.2 Bi u đ ho t đ ng nghi p v qu n thông tin n d ng nhân viên 57 Bi u đ ho t đ ng nghi p v qu n H p đ ng lao đ ng 59 2.3 2.4 Bi u đ ho t đ ng nghi p v qu n lý...
 • 121
 • 584
 • 2

45 luan van bao cao xây DỰNG hệ THỐNG LƯƠNG các CHẾ độ đãi NGỘ NHÂN sự tại CÔNG TY TNHH QUẢN lý bất ĐỐNG sản SÔNG HỒNG

45 luan van bao cao xây DỰNG hệ THỐNG LƯƠNG và các CHẾ độ đãi NGỘ NHÂN sự tại CÔNG TY TNHH QUẢN lý bất ĐỐNG sản SÔNG HỒNG
... cứu xây dựng hệ thống lương chế độ đãi ngộ nhân công - ty TNHH Quản Bất Động Sản Sông Hồng Phạm vi không gian: Công ty TNHH Quản Bất Động Sản Sông Hồng Dự kiến áp dụng hệ thống từ 01/2012 ... 1: thuyết lương đãi ngộ Chương 2: Công ty THHH Quản Bất động sản Sông Hồng Các nhân tố môi trường ảnh hưởng đến hệ thống lương đãi ngộ Chương 3: Xây dựng hệ thống lương chế độ đãi ngộ nhân ... lao động yên tâm công tác CHƯƠNG CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN SễNG HỒNG VÀ CÁC NHÂN TỐ MÔI TRƯỜNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỆ THỐNG LƯƠNG VÀ ĐÃI NGỘ 2.1 Giới thiệu khái quát công ty TNHH Quản Bất Động...
 • 82
 • 630
 • 4

xây dựng hệ thống quản lí nhân sự tại công ty TNHH công nghệ truyền thông PL.

xây dựng hệ thống quản lí nhân sự tại công ty TNHH công nghệ và truyền thông PL.
... dùng (nhân viên, ban lãnh đạo) tra cứu thông tin dễ dàng 2.2 Mục tiêu hệ thống: Xây dựng hệ thống quản nhân nhằm: - Hỗ trợ công việc quản thông tin toàn nhân công ty Tích hợp hệ thống phần ... liệu: Các sản phẩm cấn xây dựng: + xay dựng chức quản thông tin nhân viên + xây dựng chức quản lương nhân viên + xây dựng chức tra cứu thông tin + xây dựng chức thông kê báo cáo 1.3: định ... phân loại nhân viên vào công ty muốn đăng kí thành viên công ty nhân viên cũ công ty muôn thay đôi thông tin + Với nhân viên hệ thống se yêu cầu nhân viên cung cấp thông tin, hợp hệ thống phản...
 • 19
 • 264
 • 0

Xây dựng bộ điều khiển nhận dạng tiếng nói phần 2

Xây dựng bộ điều khiển và nhận dạng tiếng nói phần 2
... hợp mẫu để nhận dạng tiếng nói III Kết luận sơ bộ: Luận văn thực việc :mở rộng nhớ cho DSP560 02, nhận liệu âm từ qua giao tiếp SSI DSP560 02 CS 421 5, thực trích formant tín hiệu tiếng nói dùng giải ... trình bày sơ đồ mạch DSP56002EVM, nhớ mở rộng, sơ đồ điều khiển động DC linh kiện sử dụng mạch Các chương sau giới thiệu công cụ toán học phương pháp nhận dạng tiếng nói Chương giới thiệu phép ... formant tín hiệu tiếng nói dùng giải thuật STFT Cuối thực việc nhận dạng tiếng nói ứng dụng để điều khiển SVTH:Huỳnh Quốc Trâm 1 -2 ...
 • 2
 • 433
 • 5

Xây dựng bộ điều khiển nhận dạng tiếng nói phần 3

Xây dựng bộ điều khiển và nhận dạng tiếng nói phần 3
... (D0-D 23) •Bus điều khiển Các tín hiệu điều khiển chia thành nhóm  Điều khiển ghi đọc (RD~/WR~)  Lựa chọn không gian đòa (bao gồm chọn nhớ chương trình PS~, chọn nhớ liệu DS~, chọn X/Y~)  Điều khiển ... đồng bộ, chân sử dụng cho cờ nối tiếp nhận Trong chế độ bất đồng bộ, chân thu xung nhòp xuất nhập 6.2 Điều khiển nối tiếp (SC1): SSI sử dụng chân hai hướng để điều khiển cờ đồng khung 6 .3 Điều ... xử lí chủ, điều khiển DMA, điều khiển bên đơn giản 4.5 Chủ chấp nhận (HACK): Đầu vào có hai chức Nó cung cấp tín hiệu bắt tay chủ chấp nhận cho việc truyền DMA có thu ngắt chủ chấp nhận tương...
 • 9
 • 488
 • 5

Xây dựng bộ điều khiển nhận dạng tiếng nói phần 4

Xây dựng bộ điều khiển và nhận dạng tiếng nói phần 4
... khiển nối tiếp (SC0)  Điều khiển nối tiếp (SC1)  Điều khiển nối tiếp (SC2) PC0 C Ổ N G C PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 Chân điều khiển Chân điều khiển Chân xung Chân nhận liệu Chân truyền ... kiện : GDB 24 Bộ đònh thời đếm kiện bao gồm ghi điều khiển trạng thái, đònh thời 24- bit đọc/ ghi (TCSR), ghi đếm kiện 24bit đọc / ghi (TCSR), đếm 24- bit logic lựa 24 n xung nhòp cấp chọ 24 ngắt DSP56002ghi ... phép DSP56002 nhận xung clock nối tiếp tín hiệu đồng cấu trúc từ CS4215 Trong chế độ, hướng truyền chân SCK SC2 điều khiển CRB VI THANH GHI ĐIỀU KHIỂN CỔNG SSI “B” (CRB): CRB điều khiển tính chất...
 • 44
 • 343
 • 0

Xây dựng bộ điều khiển nhận dạng tiếng nói phần 5

Xây dựng bộ điều khiển và nhận dạng tiếng nói phần 5
... DO LC LA nén vào hệ thống Stack (SS), cho phép vòng lặp DO phần cứng ngắt hay chèn Chúng đẩy khỏi vùng Stack lệnh RET hay ENDDO 6./ Các lệnh điều khiển chương trình: Các lệnh điều khiển chương ... Y0,Y:(R7)- D TẬP LỆNH DSP56002 : Tập lệnh DSP56002 chia thành nhóm sau :  Truyền liệu  Số học  Logic  Thao tác bit  Vòng lặp  Điều khiển chương trình SVTH:Huỳnh Quốc Trâm 4 -59 GVHD:Thầy Lê Tuấn ... ngắt Trở từ chương trình Ngừng xử lí Ngắt phần mềm Chờ ngắt SVTH:Huỳnh Quốc Trâm 4- 65 GVHD:Thầy Lê Tuấn Anh Tập Lệnh DSP56002 BẢNG NHÓM CÁC LỆNH ĐIỀU KHIỂN CHƯƠNG TRÌNH Mã nguồn REP Phép toán...
 • 10
 • 309
 • 2

Xây dựng bộ điều khiển nhận dạng tiếng nói phần 5

Xây dựng bộ điều khiển và nhận dạng tiếng nói phần 5
... vò - Bits 5- 71 GVHD:Thầy Lê Tuấn Anh Codec 42 15 80 95 85 ± 0.9 - LSB dB dB -0 .5 0.2 80 40 - 0.0 25 0.200 0.320 0 .5 0 .5 +0.2 -94.7 % % % dB dB dB dB dB dB - 1 .5 10 0. 75 - dB dB MV 2 .55 3.60 7.30 ... XTALI2(KHZ) CLIN(+)24.276MHZ 16.9344MHZ 3072 5. 51 25 153 6 16 11.0 25 896 27.42 857 18.9 768 32 22. 05 448 NA 38.7 384 NA 44.1 51 2 48 33.0 75 156 0 9.6 6.6 15 Phải ghi Không cho phép Cho phép lọc thông ... ĐỘ ĐIỀU KHIỂN : Chế độ điều khiển dùng để khởi động CS42 15 xử lí chế độ liệu cách cập nhật ghi điều khiển nội Chế độ điều khiển xác đònh tín hiệu D/C~ mức thấp.Thông tin chân SDIN SDOUT CS4215...
 • 16
 • 431
 • 0

Xây dựng bộ điều khiển nhận dạng tiếng nói phần 7

Xây dựng bộ điều khiển và nhận dạng tiếng nói phần 7
... HIỂN THỊ VÀ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ IC đệm 74 HC 573 : SVTH:Huỳnh Quốc Trâm 6-84 GVHD:Thầy Lê Tuấn Anh 11 OC C 1D 2D 3D 4D 5D 6D 7D 8D 1Q 2Q 3Q 4Q 5Q 6Q 7Q 8Q Mở Rộng Bộ Nhớ DSP56002 OC 0 19 18 17 16 15 ... đầu vào 1A 1B 1Y 2A 2B 2Y GND 14 13 12 11 10 VCC 4A 4B 4Y 3A 3B 3Y 74 LS08 • IC 74 LS11: cổng AND đầu vào 1A 1B 2A 2B 2C 2Y GND 14 13 12 11 10 VCC 1C 1Y 3C 3B 3A 3Y 74 LS11 • Các IC 74 LS00 ,74 LS08 ,74 LS11 ... Anh Mở Rộng Bộ Nhớ DSP56002  •Các IC dùng để chọn nhớ sử dụng cho chương trình • IC 74 LS00: cổng NAND đầu vào 1A 1B 1Y 2A 2B 2Y GND VCC 4A 4B 4Y 3A 3B 3Y 14 13 12 11 10 74 LS00 • IC 74 LS08: cổng...
 • 12
 • 319
 • 0

Xây dựng bộ điều khiển nhận dạng tiếng nói phần 8

Xây dựng bộ điều khiển và nhận dạng tiếng nói phần 8
... FFT phân tích lấy phần mười theo thời gian Thuật giải FFT phân tích lấy phần mười theo tần số ứng dụng DSP56002 tốc độ thực thi thấp Cho nên xét thuật giải FFT phân tích lấy phần mười theo thời ... chỗ (in-place), thành phần ngỏ nhập x(n) cần phải xếp lại theo cách đặc biệt lưu vào vò trí ô nhớ RAM liên tiếp Để minh hoạ kỹ thuật này, xem thành SVTH:Huỳnh Quốc Trâm 7- 98 GVHD:Thầy Lê Tuấn Anh ... FFT, DSP56002 tự động lựa chọn thành phần nhập (xuất) thích hợp Thuật giải đảo bit sử dụng để thực đảo m bit thấp đòa nhớ Điều thực cách cộng thêm offset N= m −1 vào giá trò đòa tiếp tục với bit...
 • 7
 • 391
 • 8

Xây dựng bộ điều khiển nhận dạng tiếng nói phần 9

Xây dựng bộ điều khiển và nhận dạng tiếng nói phần 9
... thành phần tần số thành phần tần số xuất lân cận thời điểm miền thời gian Chúng ta nói STFT có tính đònh vò thời gian tần số nên thích hợp để phân tích tín hiệu không dừng tín hiệu tiếng nói A ... jωt phiên dòch điều chế hàm cửa sổ ω( t ) với ω( t ) hàm lọc thỏa điều kiện hàm có lượng hữu hạn khả tích tuyệt đối Công thức (8.1) cho thấy STFT đo giống tín hiệu với phiên dòch điều chế hàm cửa ... thêm vào tương ứng vò trí lọc áp dụng Rõ ràng hàm cửa sổ ω( t ) cho ta phổ tần tín hiệu f(t) xung quanh τ Nếu chọn giá trò ω τ liên tục STFT phủ toàn mặt phẳng thời gian tần số Tuy nhiên điều...
 • 3
 • 357
 • 7

Xây dựng bộ điều khiển nhận dạng tiếng nói phần 10

Xây dựng bộ điều khiển và nhận dạng tiếng nói phần 10
... Anh Nhận Dạng Tiếng Nói Hình 9.13 Kết trích formant từ ‘LEFT’ dùng STFT II NHẬN DẠNG TIẾNG NÓI : Trong hệ thống điều khiển tiếng nói, phần quan trọng phức tạp chương trình nhận dạng tiếng nói ... vào với tín hiệu chuẩn N Từ cần nhận dạng =có? Y Ứùng dụng điều khiển SVTH:Huỳnh Quốc Trâm N Điều kiện kết thúc? Y END 9-126 GVHD:Thầy Lê Tuấn Anh Nhận Dạng Tiếng Nói III CHƯƠNG TRÌNH NHẬN DẠNG ... hệ thống nhận dạng tiếng nói thiết lập theo hướng phối hợp mẫu, mẫu sử dụng để phối hợp đặc trưng tiếng nói từ dạng sóng chu kỳ cao độ nguyên âm, formant Giải thuật nhận dạng tiếng nói : Từ...
 • 66
 • 509
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: lam ro nhung thanh tuu va han che cua duong loi xay dung he thong chinh tri cua dang 1945 den nayxây dựng hệ thống quản lý nhân sựxay dung he thong bai tap nhan dien tu dong amxay dung he thong bai tap nhan dien cach su dung tu ghep lop 5xay dung he thong bai tap nhan dien cach su dung tu ghep lop 4đường lối xây dựng hệ thống đối ngoại của đảng cộng sản việt nam trong thời kỳ đổi mớichủ trương xây dựng hệ thống chính trị của đảngquan điểm xây dựng hệ thống chính trị của đảngxây dựng hệ thống đánh giá nhân viênđường lối xây dựng hệ thống chính trị của đảngđường lối xây dựng hệ thống chính trị của đảng thời kì đổi mớiđường lối xây dựng hệ thống chính trị của đảng cộng sản việt nam trong thời kì đổi mớiquan điểm xây dựng hệ thống chính trị của đảng ta trong thời kỳ đổi mớiđường lối xây dựng hệ thống chính trị của đảng trong thời kì đổi mớiluận văn xây dựng hệ thống quản lý nhân sự tại xãchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học