ứng dụng đồ họa máy tính, xây dựng mô hình và khảo sát sự ăn khớp các bộ truyền bánh răng

Ứng dụng hình SWAT khảo sát biến đổi dòng chảy do biến đổi khí hậu sử dụng đất lưu vực sông Thạch Hãn

Ứng dụng mô hình SWAT khảo sát biến đổi dòng chảy do biến đổi khí hậu và sử dụng đất lưu vực sông Thạch Hãn
... 31 2.2 LCH S PHT TRIN V TNG QUAN Mễ HèNH SWAT 32 2.2.1 Lch s phỏt trin 32 2.2.2 Tng quan mụ hỡnh SWAT 34 2.2.3 Cỏc ng dng mụ hỡnh SWAT nc v th gii 36 2.2.3.1 Th gii ... LCH S PHT TRIN V TNG QUAN Mễ HèNH SWAT 2.2.1 Lch s phỏt trin Mụ hỡnh SWAT c phỏt trin liờn tc gn 30 nm qua bi vin nghiờn cu nụng nghip USDA Phiờn bn u tiờn ca SWAT l mụ hỡnh USDAARS (Hỡnh 1) bao ... SWRRB v ROTO c kt hp thnh mt mụ hỡnh SWAT hn ch nhc im cng knh ca nú (hỡnh 1) SWAT d li tt c cỏc c trng m to SWRRB v cho phộp tớnh toỏn vi khu vc rt ln SWAT ó tri qua quỏ trỡnh ỏnh giỏ, m rng...
 • 84
 • 486
 • 1

Luận văn thạc sĩ " Ứng dụng hình SWAT khảo sát biến đổi dòng chảy do biến đổi khí hậu sử dụng đất lưu vực sông Thạch Hãn " pot

Luận văn thạc sĩ
... 31 2.2 LCH S PHT TRIN V TNG QUAN Mễ HèNH SWAT 32 2.2.1 Lch s phỏt trin 32 2.2.2 Tng quan mụ hỡnh SWAT 34 2.2.3 Cỏc ng dng mụ hỡnh SWAT nc v th gii 36 2.2.3.1 Th gii ... LCH S PHT TRIN V TNG QUAN Mễ HèNH SWAT 2.2.1 Lch s phỏt trin Mụ hỡnh SWAT c phỏt trin liờn tc gn 30 nm qua bi vin nghiờn cu nụng nghip USDA Phiờn bn u tiờn ca SWAT l mụ hỡnh USDAARS (Hỡnh 1) bao ... SWRRB v ROTO c kt hp thnh mt mụ hỡnh SWAT hn ch nhc im cng knh ca nú (hỡnh 1) SWAT d li tt c cỏc c trng m to SWRRB v cho phộp tớnh toỏn vi khu vc rt ln SWAT ó tri qua quỏ trỡnh ỏnh giỏ, m rng...
 • 84
 • 345
 • 0

Ứng dụng hình swat khảo sát biến đổi dòng chảy do biến đổi khí hậu sử dụng đất cho lưu vực sông Thạch Hãn

Ứng dụng mô hình swat khảo sát biến đổi dòng chảy do biến đổi khí hậu và sử dụng đất cho lưu vực sông Thạch Hãn
... tiờu ca ti Do vy, ng dng mụ hỡnh SWAT kho sỏt bin i dũng chy bin i khớ hu v s dng t cho lu vc sụng Thch Hón l mt ti cú tớnh khoa hc v thc tin, gúp phn gii quyt nhng khú khn trờn v giỳp cho cỏc ... SWRRB v ROTO c kt hp thnh mt mụ hỡnh SWAT hn ch nhc im cng knh ca nú (hỡnh 1) SWAT gi li tt c cỏc c trng m to SWRRB v cho phộp tớnh toỏn vi khu vc rt ln SWAT ó tri qua quỏ trỡnh ỏnh giỏ, m rng ... nõng cp quan trng cho cỏc phiờn bn trc ca mụ hỡnh (SWAT9 4.2, 96.2, 98.1, 99.2, and 2000) bao gm s kt hp din toỏn ng hc sụng t mụ hỡnh QUAL2E SWAT9 4.2: mụ phng ng lu lng n v SWAT9 6.2 Phiờn bn...
 • 86
 • 304
 • 0

Ứng dụng hình SWAT khảo sát biến đổi dòng chảy do biến đổi khí hậu sử dụng đất cho lưu vực sông thạch hãn luận văn th sĩ

Ứng dụng mô hình SWAT khảo sát biến đổi dòng chảy do biến đổi khí hậu và sử dụng đất cho lưu vực sông thạch hãn luận văn th sĩ
... hoc cú th chuyn ng tng t v úng gúp vo thnh phn dũng chy [25, 27] Quỏ trỡnh thm thu c tớnh toỏn cho tng lp t Nc s thm thu lng nc vt quỏ kh nng tr ca lp t Th tớch nc cú th thm thu c xỏc nh theo phng ... th ng 4, th ng (nhõn dõn a phng gi l giú Lo) Thi k cú giú Lo l thi k núng nht tnh Qung Tr Bóo v xoỏy thun nhit i l nhng bin ng thi tit h, hot ng rt mnh m v tht thng T th ng n th ng vựng ven Th i ... l d liu th nhng dn thm thy lc, l hng Sacramento h tr c hiu chnh t ng v hiu chnh th ng thng Cựng vi 24 th ng s cú th c hiu chnh, m cú th c phõn loi theo i riờng 2.1.2.5 HBV Mụ hỡnh thy HBV,...
 • 83
 • 210
 • 0

ỨNG DỤNG HÌNH SWAT KHẢO sát BIẾN đổi DÒNG CHẢY DO BIẾN đổi KHÍ hậu sử DỤNG đất CHO lưu vực SÔNG THẠCH hãn

ỨNG DỤNG mô HÌNH SWAT KHẢO sát BIẾN đổi DÒNG CHẢY DO BIẾN đổi KHÍ hậu và sử DỤNG đất CHO lưu vực SÔNG THẠCH hãn
... tiờu ca ti Do vy, ng dng mụ hỡnh SWAT kho sỏt bin i dũng chy bin i khớ hu v s dng t cho lu vc sụng Thch Hón l mt ti cú tớnh khoa hc v thc tin, gúp phn gii quyt nhng khú khn trờn v giỳp cho cỏc ... SWRRB v ROTO c kt hp thnh mt mụ hỡnh SWAT hn ch nhc im cng knh ca nú (hỡnh 1) SWAT gi li tt c cỏc c trng m to SWRRB v cho phộp tớnh toỏn vi khu vc rt ln SWAT ó tri qua quỏ trỡnh ỏnh giỏ, m rng ... nõng cp quan trng cho cỏc phiờn bn trc ca mụ hỡnh (SWAT9 4.2, 96.2, 98.1, 99.2, and 2000) bao gm s kt hp din toỏn ng hc sụng t mụ hỡnh QUAL2E SWAT9 4.2: mụ phng ng lu lng n v SWAT9 6.2 Phiờn bn...
 • 86
 • 143
 • 0

ỨNG DỤNG HÌNH SWAT KHẢO sát BIẾN đổi DÒNG CHẢY DO BIẾN đổi KHÍ hậu sử DỤNG đất CHO lưu vực SÔNG THẠCH hãn

ỨNG DỤNG mô HÌNH SWAT KHẢO sát BIẾN đổi DÒNG CHẢY DO BIẾN đổi KHÍ hậu và sử DỤNG đất CHO lưu vực SÔNG THẠCH hãn
... tiờu ca ti Do vy, ng dng mụ hỡnh SWAT kho sỏt bin i dũng chy bin i khớ hu v s dng t cho lu vc sụng Thch Hón l mt ti cú tớnh khoa hc v thc tin, gúp phn gii quyt nhng khú khn trờn v giỳp cho cỏc ... SWRRB v ROTO c kt hp thnh mt mụ hỡnh SWAT hn ch nhc im cng knh ca nú (hỡnh 1) SWAT gi li tt c cỏc c trng m to SWRRB v cho phộp tớnh toỏn vi khu vc rt ln SWAT ó tri qua quỏ trỡnh ỏnh giỏ, m rng ... nõng cp quan trng cho cỏc phiờn bn trc ca mụ hỡnh (SWAT9 4.2, 96.2, 98.1, 99.2, and 2000) bao gm s kt hp din toỏn ng hc sụng t mụ hỡnh QUAL2E SWAT9 4.2: mụ phng ng lu lng n v SWAT9 6.2 Phiờn bn...
 • 86
 • 359
 • 0

“Ứng dụng hình SWAT khảo sát biến đổi dòng chảy do biến đổi khí hậu sử dụng đất cho lưu vực sông thạch hãn”

“Ứng dụng mô hình SWAT khảo sát biến đổi dòng chảy do biến đổi khí hậu và sử dụng đất cho lưu vực sông thạch hãn”
... dụng hình SWAT để khảo sát kịch biến đổi khí hậu sử dụng đất lưu vực sông Thạch Hãn hình SWAT tính toán phục vụ việc khảo sát kịch biến đổi khí hậu sử dụng đất lưu vực sông Thạch Hãn – ... pháp sử dụng lưu vực nhỏ hình dòng chảy tiện lợi mà lưu vực có đủ số liệu sử dụng đất đặc tính đất Xét toàn lưu vực hình SWAT hình phân bố hình chia dòng chảy thành pha: pha mặt đất, ... tuyến tính biến đổi khí hậu sử dụng đất tới dòng chảy sử dụng kịch kết hợp biến đổi khí hậu - sử dụng đất tính toán cho lưu vực Việc kết hợp với kịch tăng diện tích rừng cho thấy: dòng chảy trung...
 • 22
 • 36
 • 0

Ứng dụng hình SWAT khảo sát biến đổi dòng chảy do biến đổi khí hậu sử dụng đất cho lưu vực sông thạch hãn

Ứng dụng mô hình SWAT khảo sát biến đổi dòng chảy do biến đổi khí hậu và sử dụng đất cho lưu vực sông thạch hãn
... tiờu ca ti Do vy, ng dng mụ hỡnh SWAT kho sỏt bin i dũng chy bin i khớ hu v s dng t cho lu vc sụng Thch Hón l mt ti cú tớnh khoa hc v thc tin, gúp phn gii quyt nhng khú khn trờn v giỳp cho cỏc ... SWRRB v ROTO c kt hp thnh mt mụ hỡnh SWAT hn ch nhc im cng knh ca nú (hỡnh 1) SWAT d li tt c cỏc c trng m to SWRRB v cho phộp tớnh toỏn vi khu vc rt ln SWAT ó tri qua quỏ trỡnh ỏnh giỏ, m rng ... nõng cp quan trng cho cỏc phiờn bn trc ca mụ hỡnh (SWAT9 4.2, 96.2, 98.1, 99.2, and 2000) bao gm s kt hp din toỏn ng hc sụng t mụ hỡnh QUAL2E SWAT9 4.2: mụ phng ng lu lng n v SWAT9 6.2 Phiờn bn...
 • 83
 • 269
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " ỨNG DỤNG HÌNH NAM KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG NHUỆ-ĐÁY " ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... dụng nước vào mùa tương đối cao có khoảng 15-25% lượng nước năm b Chất lượng nước Hiện nay, tình trạng ô nhiễm nước lưu vực sông Nhuệ-Đáy ngày trở nên trầm trọng: Nước sông bị ảnh hưởng lớn nước ... cho lưu vực sông Nhuệ-Đáy Để đánh giá đầy đủ diễn biến theo thời gian không gian tài nguyên nước sông lưu vực, trước hết cần khôi phục lại trình dòng chảy sông thiếu hoàn toàn tài liệu đo lưu ... tài nguyên nước lưu vực, cần tiến hành nghiên cứu đặc điểm mưa dòng chảy lưu vực Do đó, hình Nam thực trình khôi phục số liệu dòng chảy từ số liệu mưa Kết 3.1 Tính toán chuẩn mưa năm cho lưu...
 • 8
 • 271
 • 0

Báo cáo đồ họa máy tính - Xây dựng phần mềm hỗ trợ học sinh cấp III học khảo sát hàm số

Báo cáo đồ họa máy tính - Xây dựng phần mềm hỗ trợ học sinh cấp III học khảo sát hàm số
... Yến xây dựng một phần mềm giúp bạn học sinh học tập môn khảo sát vẽ đồ thị toán học Đề tài nhóm thực hiện là:: Xây dựng phần mềm hỗ trợ học sinh cấp III học khảo sát hàm sô BTL Đồ ... hàm sô BTL Đồ Họa Máy Tính nhóm – CĐ Tin – K11 Trường ĐHCN Hà Nội Khoa CNTT Phần I: Giới thiệu phần mềm Phần mềm hướng bạn học sinh cấp III có thê khảo sát vẽ đồ thị của hàm số theo chuẩn ... dung dễ dàng giải đáp toán liên quan đến đồ thị Phần II: Chi tiết phần mềm - Phần mềm gồm chức chính: 1) Khảo sát hàm số 2) Vẽ đồ thị hàm số - Giao diện được tạo visual studio với...
 • 30
 • 370
 • 0

Báo cáo đồ án đồ họa máy tính Xây Dựng Phần Mềm Trò Chơi PingPall

Báo cáo đồ án đồ họa máy tính Xây Dựng Phần Mềm Trò Chơi PingPall
... thuật đồ họa máy tính thông qua giảng, tài liệu thầy giáo cung cấp Với kiến thức học chúng em định chọn đề tài: Xây Dựng Phần Mềm Trò Chơi Ping Pall GVHD:Nguyễn Ngọc Tú | SV Thực Hiện : Nhóm 14 Trò ... Phần thứ hai trò chơi là, với bóng phụ để mở rộng trò chơi lâu tốt, để giữ cho bóng lĩnh vực lâu tốt có hội để chơi trò chơi tiền thưởng miễn phí (phát lại) Pinball máy tính - trò chơi arcade, ... vực đồ: xây dựng in ấn đồ địa lý Một ứng dụng đồ họa hệ thống thông tin địa lý (GIS - Geographical Information System) 1.3 Các lĩnh vực nghiên cứu Hình 1.1 – Các lĩnh vực nghiên cứu đồ họa máy tính...
 • 31
 • 219
 • 0

CHƯƠNG I: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ docx

CHƯƠNG I: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ docx
... 17/81 + Hàm số liên tục (-  ;2/3] [2/3; +  ) Hàm số đồng biến khoảng nên hàm số đồng biến R Nhận xét: Hàm số f (x) có đạo hàm khoảng I f /(x)  (hoặc f /(x)  0) với  x  I f /(x) = số điểm ... I hàm số f đồng biến (hoặc nghịch biến) I Ví dụ 4: c/m hàm số y =  x nghịch biến [0 ; 3] Giải TXĐ D = [-3 ; 3] , hàm số liên tục [0 ;3 ] y/ = x  x2 < với  x  (0; 3) Vậy hàm số nghịch biến ... giải - Bảng biến thiên Kết luận Do hàm số liên tục R nên Hàm số liên tục (-  ;2/3] và[ 2/3; +  ) - TXĐ D = R 4 = (x - )2 >0 với  x  2/3 y / = x2 - x + y / =0 x = 2/3 Bảng biến thiên x y/...
 • 3
 • 358
 • 1

ỨNG DỤNG HÌNH LÝ THUYẾT MẠNG NHIỀU CỰC ĐỂ PHÂN TÍCH TỔNG HỢP CÁC MẠCH ĐIỆN TUYẾN TÍNH

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VÀ LÝ THUYẾT MẠNG NHIỀU CỰC ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HỢP CÁC MẠCH ĐIỆN TUYẾN TÍNH
... án: ứng dụng hình thuyết mạng nhiều cực để phân tích tổng hợp mạch điện tuyến tính Toàn nội dung đồ án gồm chơng: - Chơng 1: thuyết chung mạng nhiều cực phân tích mạch điện hình mạng ... hình thuật toán tơng ứng, tiện ích cho việc giải toán phân tích tổng hợp mạch Hiện nay, hình dùng để phân tích tổng hợp mạch điện hình mạng nhiều cực phù hợp Việc sử dụng hình mạng nhiều ... với mạch phần khác mạch đợc gọi mạng nhiều cực Mạng nhiều cực đợc ký hiệu nh hình 1.1 Hình 1.1: Mạng nhiều cực Các cực mạng nhiều cực đợc đánh số thứ tự từ đến n Chiều dòng điện cực mạng nhiều cực...
 • 92
 • 266
 • 0

Đồ họa máy tính - Chương 1 Màn hình của máy tính - Bài 3 doc

Đồ họa máy tính - Chương 1 Màn hình của máy tính - Bài 3 doc
... thuật Đồ hoạ máy tính Khoảng cách y[i] +1 y : d2=y[i] + 1- y=y[i] + 1- m(x[i] +1) -b Hiệu hai khoảng cách : d1-d2=2m(x[i] +1 )-2 y[i]+2b -1 thay m=dy/dx ta có d1-d2=2(dy/dx)(x[i] +1 )-2 y[i]+2b -1 nên p[i]=dx(d1-d2)=2dy.x[i]+2dy-2dx.y[i]+2dx.b-dx ... chọn y[i ] -1 Tăng i lên đơn vị ta có p[i +1] =d1-d2=2(x[i +1] +1) 2+(y[i +1] )2+(y[i +1 ] -1 ) 2-2 R2 Nên p[i +1] =p[i]+4x[i]+6+2((y[i +1] ) 2-( y[i])2 )-2 (y[i +1] -y[i]) mà y[i +1] y[i] y[i ] -1 Nếu y[i +1] =y[i] p[i +1] =p[i]+4x[i]+6 ... phơng trình y2=R 2-( x[i +1] )2 Ta xét độ dài : d1=(y[i])2-y2=(y[i])2-R2+(x[i] +1) 2 Và d2=y 2-( y[i ] -1 )2=R 2-( x[i] +1) 2-( y[i ] -1 )2 Do hiệu d1 d2 : p[i]=d1-d2=2(x[i] +1) 2+(y[i])2+(y[i ] -1 ) 2-2 R2 Cũng giống...
 • 7
 • 146
 • 0

Đồ họa máy tính - Chương 1 Màn hình của máy tính - Bài 2 pptx

Đồ họa máy tính - Chương 1 Màn hình của máy tính - Bài 2 pptx
... Địa ghi vo 3C1 Palette O ữF 3CO 3C1 Mode control 10 3CO 3C1 Overscan color 11 3CO 3C1 Color plane enable 12 3CO 3C1 Horizontal pixel paning 13 3CO 3C1 Color Select 14 3CO 3C1 Nhóm có 16 ghi palette ... màu tơng ứng R1G1B1 (3 bit) 17 Kỹ thuật Đồ hoạ máy tính Mỗi màu có khả tạo từ cặp R1R, G1G, B1B tất 64 màu Các màu tạo theo tỉ lệ sau: (R1G1B1) (RGB) Cờng độ kích hoạt 0 0% 33% 66% 1 100% III Truy ... Điểm Byte Bit Plane 1 B 1 0 G 0 1 R 1 1 0 I 0 0 1 IRGB 010 1 011 0 010 1 010 1 10 10 10 10 010 0 10 11 Để ghi hình chế độ bit plane phải ghi đồng thời điểm, điểm gồm có bit màu bit màu lại nằm byte vị trí...
 • 21
 • 173
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: code đồ họa máy tính c vẽ elip hình tròn đường thẳng theo dda bre midpoint tô màu loang dòng quét đường biên vẽ đồ thị dùng chuyển đến và vẽ đến tịnh tiến tam giaccác đơn vị xây dựng cơ bản và khảo sát thiết kế trực thuộc bộ gtvtphần i ứng dụng đạo hàm và khảo sát hàm số thpt và thpbcác ứng dụng đồ họa máy tínhứng dụng của đồ họa máy tínhcác ứng dụng của đồ họa máy tínhứng dụng đồ họa máy tínhnội suy bởi hàm rbf và ứng dụng trong đồ họa máy tínhứng dụng mô hình hồi qui tuyến tính bội để xâydựng ctv của công ty ngành xây dựng bđskết quả ứng dụng mô hình thâm canh xen canh cỏ hòa thảo cỏ đậu trong hệ thống canh tác phục vụ chăn nuôi bò thịt trong nông hộ ở tỉnh thái nguyênứng dụng mô hình nuôi tôm sú bán thâm canh kết hợp với cá rô phi đơn tính trong môi trường nước có độ mặn thấpxây dựng ứng dụng mô hình tính toán hướng dịch vụđồ họa máy tínhvẽ đồ họa máy tínhđồ hoạ máy tínhGiáo trình toán học cao cấp tập 2Giáo trình toán học cao cấp tập 1Giáo trình toán chuyên đềMột số kinh nghiệm ôn thi THPT Quốc gia phần kỹ năng địa lý nhằm nâng cao chất lượng ôn tập cho học sinh lớp 12 tại trường THPT Cẩm Thủy 2Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khu công nghiệp điềm thụy, xã điềm thụy, huyện phú bình, tỉnh thái nguyên1a. Mẫu số 1A (Đơn VC – CV so 126_HCQG-TCCB)Form-De nghi mua CP to chuc_20122 Dang ky du hop 20174 Phieu dong gop y kien DHDCD 2017Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đô thị hà nội từ nguồn vốn ODA của ngân hàng thế giớiNghiên cứu giải phẫu một số cấu trúc mũi ngoài trên người việt trưởng thànhkham viet viet su thong giam cuong muc– Công nương, công chúa và các mối tình trong cung cấmNghiên cứu điều kiện lao động, tình trạng sức khỏe bệnh tật của người lao động tại làng nghề tái chế nhôm bình yên tỉnh nam định và hiệu quả một số biện pháp can thiệpNghiên cứu mô hình ước tính sinh khối, trữ lượng các bon rừng ngập mặn trên cơ sở ứng dụng viễn thám và GIS tại tỉnh cà mauXây dựng kịch bản để giáo dục ý thức và trách nhiệm công dân trong bài CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐCBai giang ATLĐ cho công nhânNghiên cứu điều kiện lao động, tình trạng sức khỏe bệnh tật của người lao động tại làng nghề tái chế nhôm Bình Yên tỉnh Nam Định và hiệu quả một số biện pháp can thiệp.DE THI TIN HOC HKI KHÓI 3 NH 16-17Giao lưu văn hóa Việt Nam Nhật Bản trong hoạt động truyền thông VOV