tìm kiếm tương tự trong cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian

Phát hiện tri thức theo mùa vụ từ sở dữ liệu chuỗi thời gian

Phát hiện tri thức theo mùa vụ từ cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian
... nhau… Làm cách để phát đƣợc tri thức mới, dự báo đƣợc liệu tƣơng lai dựa liệu khứ sở liệu chuỗi thời gian có tính mùa vụ nhƣ Luận văn phát tri thức theo mùa vụ từ sở liệu chuỗi thời gian góp phần ... tế - xã hội quốc gia chuỗi thời gian phần lớn sở liệu kinh tế - xã hội sở liệu chuỗi thời gian (series time database) Việc phân tích nhằm phát tri thức từ sở liệu chuỗi thời gian thƣờng đƣợc dựa ... CHƢƠNG CHUỖI THỜI GIAN VÀ PHÂN TÍCH CHUỖI THỜI GIAN .4 1.1 Chuỗi thời gian dự báo chuỗi thời gian 1.1.1.Định nghĩa chuỗi thời gian .5 1.1.2.Dự báo chuỗi thời gian ...
 • 104
 • 486
 • 1

Phát hiện tri thức từ sở dữ liệu chuỗi thời gian

Phát hiện tri thức từ cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian
... ARIMA 1.1 Khái niệm 1.1.1 Chuỗi thời gian 1.1.2 Các tính chất chuỗi 1.1.3 Chuỗi ngẫu nhiên túy 1.1.4 Chuỗi thời gian dừng 1.1.5 Một số vấn đề dự ... Các b-ớc phát tri n mô hình ARIMA 22 Ch-ơng - Giới thiệu EVIEWS - Phần mềm phân tích dự báo liệu 31 2.1 Giới thiệu chung 31 2.2 Các khái niệm EVIEWS 33 2.2.1 Dữ liệu File ... ph thuc vo xu hng phỏt trin ca chui thi gian Nu chui thi gian l hm "u n" Chng 1: Mụ hnh ARIMA Trn Th Thanh Huyn Lun thc s theo thi gian th cng d d bo V d nu tin trnh pht trin kinh t khng cỳ nhng...
 • 118
 • 505
 • 0

Ràng buộc toàn vẹn và trích yếu thời gian trong sở dữ liệu hướng thời gian và ứng dụng

Ràng buộc toàn vẹn và trích yếu thời gian trong cơ sở dữ liệu hướng thời gian và ứng dụng
... sở lý thuyết nó, sở phát triển ứng dụng Chúng chọn đề tài “RÀNG BUỘC TOÀN VẸN VÀ TRÍCH YẾU THỜI GIAN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG THỜI GIAN ỨNG DỤNG” Chọn ứng dụng bệnh ung thư, loại bệnh này, ... 1.1.3 Tính toàn vẹn liệu ràng buộc theo thời gian Tính toàn vẹn liệu ràng buộc theo thời gian, gọi tắt ràng buộc toàn vẹn thời gian (RBTVTG) phải đặt có thao tác cập nhật liệu thời gian Có số ... văn Chung RÀNG BUỘC TOÀN VẸN VÀ TRÍCH YẾU THỜI GIAN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG THỜI GIAN ỨNG DỤNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT Chuyên ngành: Khoa học máy tính Mã số: 60.48.01.01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN...
 • 204
 • 109
 • 1

ràng buộc toàn vẹn và trích yếu thời gian trong sở dữ liệu hướng thời gian và ứng dụng

ràng buộc toàn vẹn và trích yếu thời gian trong cơ sở dữ liệu hướng thời gian và ứng dụng
... sở lý thuyết nó, sở phát triển ứng dụng Chúng chọn đề tài “RÀNG BUỘC TOÀN VẸN VÀ TRÍCH YẾU THỜI GIAN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG THỜI GIAN ỨNG DỤNG” Chọn ứng dụng bệnh ung thư, loại bệnh này, ... 1.1.3 Tính toàn vẹn liệu ràng buộc theo thời gian Tính toàn vẹn liệu ràng buộc theo thời gian, gọi tắt ràng buộc toàn vẹn thời gian (RBTVTG) phải đặt có thao tác cập nhật liệu thời gian Có số ... văn Chung RÀNG BUỘC TOÀN VẸN VÀ TRÍCH YẾU THỜI GIAN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG THỜI GIAN ỨNG DỤNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT Chuyên ngành: Khoa học máy tính Mã số: 60.48.01.01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN...
 • 320
 • 68
 • 0

tìm hiểu một số thuật toán điều khiển tương tranh trong sở dữ liệu phân tán

tìm hiểu một số thuật toán điều khiển tương tranh trong cơ sở dữ liệu phân tán
... cứu tài liệu liên quan đến lý thuyết điều khiển tƣơng tranh sở liệu phân tán 2 Tìm hiểu số thuật toán điều khiển tƣơng tranh đƣợc áp dụng sở liệu phân tán Khảo sát tiến hành mô số thuật toán để ... 26 2.4.6 Tính khả sở liệu phân tán 27 CHƢƠNG ĐIỀU KHIỂN TƢƠNG TRANH TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN 28 3.1 sở điều khiển tƣơng tranh phân tán 28 3.1.1 Các khái ... quan sở liệu phân tán Giới thiệu tổng quan sở liệu phân tán, nguyên tắc phân mảnh liệu, chiến lƣợc phân tán liệu việc cấp phát tài nguyên hệ sở liệu phân tán Chương 2: Quản trị sở liệu phân tán...
 • 77
 • 198
 • 0

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO MẬT VÀ BẢO VỆ TÍNH RIÊNG TRONG SỞ DỮ LIỆU THUÊ NGOÀI

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO MẬT VÀ BẢO VỆ TÍNH RIÊNG TƯ TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU THUÊ NGOÀI
... khảo sát trạng vấn đề bảo mật bảo vệ tính riêng cụ thể ODBS, nghiên cứu phát triển giải pháp cho bốn toán sau: • Bảo vệ tính riêng người dùng (User privacy): đảm bảo thông tin câu truy ... tìm kiếm liệu nhật ký (để phục vụ giải trình cần thiết) dùng cho ODBS đảm bảo tính mật liệu tính riêng người dùng [CT6] CHƯƠNG - HIỆN TRẠNG VẤN ĐỀ BẢO MẬT VÀ BẢO VỆ TÍNH RIÊNG TƯ TRONG ODBS ... quan đến vấn đề bảo mật bảo vệ tính riêng người dùng ODBS: Với toán bảo vệ tính riêng người dùng, nghiên cứu đề xuất phương pháp thực thi truy vấn đảm bảo thông tin riêng người dùng nhờ...
 • 29
 • 228
 • 2

Tiểu luận môn Thuật Toán và Phương Pháp Giải Quyết Vấn Đề THUẬT TOÁN APRIORI VÀ ÁP DỤNG TÌM LUẬT KẾT HỢP TRONG SỞ DỮ LIỆU SIÊU THỊ

Tiểu luận môn Thuật Toán và Phương Pháp Giải Quyết Vấn Đề THUẬT TOÁN APRIORI VÀ ÁP DỤNG TÌM LUẬT KẾT HỢP TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU SIÊU THỊ
... phá liệu, thuật toán Apriori để tìm luật kết hợp, ưu khuyết điểm thuật toán, đồng thời đưa giải pháp để cải tiến cho thuật toán Apriori Trang 29 THUẬT TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 2014 ... việc áp dụng phát triển có ưu điểm đáng kể d) Phương pháp tìm luật kết hợp: Phương pháp nhằm phát luật kết hợp thành phần liệu sở liệu Mẫu đầu giải thuật khai phá liệu tập luật kết hợp tìm Ta ... cách sử dụng phương pháp thường luật suy diễn Trang THUẬT TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 2014  Phương pháp quy nạp: Phương pháp quy nạp suy thông tin sinh từ sở liệu Có nghĩa tự tìm kiếm,...
 • 31
 • 428
 • 1

Điều khiển tương tranh trong sở dữ liệu phân tán

Điều khiển tương tranh trong cơ sở dữ liệu phân tán
... sở liệu phân tán Điều khiển tương tranh CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN 1.1.CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN 1.1.1 Khái niệm Vì yêu cầu công ty, ... Kỹ thuật thiết kế sở liệu phân tán phức tạp nhƣng hệ sở liệu phân tán cần thiết cho xu hƣớng phát triển kinh tế 1.2.QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN Hệ quản trị sở liệu phân tán cung cấp công ... thể file liệu đặt nơi hệ thống Đồng Văn Toàn – Lớp HTTT & TT - KS CLC K53 Page sở liệu phân tán Điều khiển tương tranh - Điều khiển tƣơng tranh điều khiển hồi phục liệu giao tác phân tán Cách...
 • 37
 • 214
 • 0

Nghiên cứu và phát triển một số giải pháp bảo mật và bảo vệ tính riêng trong sở dữ liệu thuê ngoài (ODBS)

Nghiên cứu và phát triển một số giải pháp bảo mật và bảo vệ tính riêng tư trong cơ sở dữ liệu thuê ngoài (ODBS)
... ứng giải pháp hai toán gồm: bảo vệ tính mật liệu bảo vệ tính riêng 30 liệu Bảo vệ tính riêng liệu thực sở tính mật liệu đảm bảo; luận án quan tâm giải pháp cho toán bảo vệ tính riêng ... NHIÊN Phạm Thị Bạch Huệ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO MẬT VÀ BẢO VỆ TÍNH RIÊNG TƯ TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU THUÊ NGOÀI (ODBS) Chuyên ngành: KHOA HỌC MÁY TÍNH Mã số chuyên ngành: 62 48 ... tin riêng họ có bảo vệ hay không [10] Vì lý trên, quan tâm đến vấn đề bảo mật bảo vệ tính riêng ODBS Cụ thể, nghiên cứu phát triển giải pháp cho bốn toán sau: xác thực, bảo vệ tính riêng tư...
 • 186
 • 243
 • 1

Khai thác luật tuần tự trên sở dữ liệu chuỗi

Khai thác luật tuần tự trên cơ sở dữ liệu chuỗi
... PRISM thuật toán khai thác mẫu tốt 2.5 Khai thác luật từ tập mẫu 2.5.1 Một số hướng tiếp cận khai thác luật Trong lĩnh vực khai thác luật tuần tự, nghiên cứu tập trung toán khai thác luật không dư ... thác liệu có đặc tính riêng thực theo bước trình khai thác tri thức Sau nhiệm vụ khai thác liệu thường sử dụng phổ biến ứng dụng khai thác liệu chuỗi [8] • Khai thác chuỗi phổ biến hay gọi khai thác ... QUAN Đặc điểm liệu chuỗi Dữ liệu chuỗi có số đặc điểm riêng biệt so với loại liệu khác Do đó, khai thác liệu chuỗi đặt nhiều hội thách thức, thu hút nhiều quan tâm nghiên cứu Dữ liệu chuỗi có đặc...
 • 69
 • 1,278
 • 17

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THÒI GIAN BẤT ĐỊNH TRONG SỞ DỮ DIỆU HƯỚNG THỜI GIAN ỨNG DỤNG VÀO TRONG SỞ DỮ LIỆU BỆNH VIỆN

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THÒI GIAN BẤT ĐỊNH TRONG CƠ SỞ DỮ DIỆU HƯỚNG THỜI GIAN ỨNG DỤNG VÀO TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU BỆNH VIỆN
... xác định Đó số ví dụ vấn đề thời gian bất định Các hệ thống hỗ trợ định cần làm việc sở liệu hướng thời gian với thời gian bất định Việc truy vấn sở liệu hướng thời gian với thời gian bất định ... trữ sở liệu biết xảy ra, cụ thể xảy lúc ta chắn sở liệu hướng thời gian hỗ trợ việc xử lý liệu dạng gọi sở liệu hướng thời gian hỗ trợ thời gian bất định Để giải bất định thời gian sở liệu hướng ... mô hình sở liệu hướng thời gian hỗ trợ thời gian bất định cho sở liệu bệnh viện Chọn ứng dụng cụ thể sở liệu bệnh viện, sở liệu quan hệ truyền thống mở rộng để lưu trữ liệu theo thời gian cách...
 • 125
 • 179
 • 0

Tìm kiếm văn bản theo nội dung trong sở dữ liệu đa phương tiện

Tìm kiếm văn bản theo nội dung trong cơ sở dữ liệu đa phương tiện
... sở liệu đa phương tiện (MDBMS) Tuy nhiên, với mục đích yêu cầu chủ đề nghiên cứu trình bày vấn đề liên quan đến việc tìm kiếm liệu văn theo nội dung c sở liệu đa phương tiện nên chương luận văn ... giản nên hiệu chưa cao Vì mục tiêu luận văn nhằm tìm hiểu số kỹ thuật nâng cao tìm kiếm thông tin, cụ thể tìm kiếm văn theo nội dung sở liệu đa phương tiện nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết thời ... có khả lập mục, thực tìm kiếm theo mô hình boolean Có thể nói DTSearch điển hình tìm kiếm văn theo mô hình boolean tốt Hệ tìm kiếm văn Lucene: Hệ tìm kiếm văn Lucene hệ tìm kiếm mã nguồn mở Hệ...
 • 86
 • 987
 • 3

Phát triển chương trình thử nghiệm áp dụng kỹ thuật chỉ mục và kỹ thuật tìm kiếm văn bản theo nội dung trong sở dữ liệu đa phương tiện

Phát triển chương trình thử nghiệm áp dụng kỹ thuật chỉ mục và kỹ thuật tìm kiếm văn bản theo nội dung trong cơ sở dữ liệu đa phương tiện
... kỹ thuật mục nâng cao - Giới thiệu kỹ thuật mục nâng cao LSI + CHƯƠNG 4: PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM: Chương phát triển chương trình thử nghiệm áp dụng kỹ thuật mục kỹ thuật tìm kiếm văn ... với mục đích yêu cầu chủ đề nghiên cứu trình bày vấn đề liên quan đến việc tìm kiếm liệu văn theo nội dung c sở liệu đa phương tiện nên chương luận văn trình bày số kỹ thuật mục tìm kiếm tài liệu ... 2.1.5 Các hệ tìm kiếm văn thường sử dụng 34 2.2 Một số kỹ thuật tìm kiếm văn theo nội dung 35 2.2.1 Chỉ mục tự động văn mô hình tìm kiếm Bool 35 2.2.1.1 Mô hình tìm kiếm Bool sở ...
 • 86
 • 515
 • 0

Tìm hiểu một số kỹ thuật nâng cao tìm kiếm văn bản theo nội dung trong sở dữ liệu đa phương tiện

Tìm hiểu một số kỹ thuật nâng cao tìm kiếm văn bản theo nội dung trong cơ sở dữ liệu đa phương tiện
... 2: MỘT SỐ KỸ THUẬT CHỈ MỤC VÀ TÌM KIẾM VĂN BẢN THEO NỘI DUNG 2.1 Giới thiệu hệ tìm kiếm thông tin 2.1.1 Kỹ thuật tìm kiếm thông tin Kỹ thuật truy vấn tài liệu văn gọi chung kỹ thuật tìm kiếm thông ... hệ tìm kiếm thông tin - Trình bày kỹ thuật sở mục văn sở mô hình Bool mô hình vector + CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KỸ THUẬT NÂNG CAO HIỆU NĂNG TÌM KIẾM VĂN - Trình bày sở lý thuyết số kỹ thuật mục nâng cao ... tìm kiếm đơn giản nên hiệu chưa cao Vì mục tiêu luận văn nhằm tìm hiểu số kỹ thuật nâng cao tìm kiếm thông tin, cụ thể tìm kiếm văn theo nội dung sở liệu đa phương tiện nhằm đáp ứng nhu cầu cấp...
 • 86
 • 418
 • 1

hệ thống tìm kiếm âm thanh QBH trong sở dữ liệu đa phương tiện và ứng dụng

hệ thống tìm kiếm âm thanh QBH trong cơ sở dữ liệu đa phương tiện và ứng dụng
... hiểu biết hệ thống tìm kiếm âm dựa vào giai điệu hát ngân nga (humming) từ người dùng Đề tài: Hệ thống tìm kiếm âm QBH sở liệu đa phương tiện ứng dụng Chương Giới thiệu hệ thống tìm kiếm âm Chương ... tìm kiếm từ khóa phương pháp chủ đạo hệ thống truy vấn thông tin tìm kiếm liệu Tuy nhiên, phương pháp thể hạn chế khả ứng dụng loại liệu văn Với liệu hình ảnh, việc tìm kiếm phụ thuộc nhiều vào ... giai điệu qua hệ thống QBH 1.2 Cấu trúc hệ thống Query by humming (QBH) QBH (Query by humming) hệ thống truy vấn dựa tảng nội dung hệ thống tìm kiếm âm nhạc MIR [phần 1.1 trên] Hệ thống truy vấn...
 • 58
 • 558
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: cơ sở dữ liệu hướng thời giantìm kiếm trong cơ sở dữ liệutruy vấn trong cơ sở dữ liệu hướng đối tượng mờ dựa trên ngữ nghĩa đại số gia tử pottìm kiếm trình tự sinh học và đăng ký trình tự trên cơ sở dữ liệuđặc tả kiểm chứng hình thức giao thức điều khiển tương tranh và ứng dụng trong cơ sở dữ liệu thời gian thựckiểm tra khả năng cung cấp thông tin từ các bảng trong cơ sở dữ liệunghiên cứu các phần tử ngoại lai trong cơ sở dữ liệu và ứng dụngxác định phần tử ngoại lai trong cơ sở dữ liệu quan hệ potxphép kết nối tự nhiên trong cơ sở dữ liệutìm trong cơ sở dữ liệu winisis tìm có trợ giúptìm tin trong cơ sở dữ liệu winisis tìm có trợ giúptìm tin trong cơ sở dữ liệu winisis tìm trình độ caokết quả tìm biểu ghi trong cơ sở dữ liệucác đối tượng trong cơ sở dữ liệutự học cơ sở dữ liệuThiếu lâm tam túy quyển 1 túy quyền ngô tín lương dịch vũ ngọc hiền, 76 trangHình ý quyền Hình ý quyền PDFBài quyền thiết tuyến dưỡng sinh của thiếu lâm nam phái 1994 ngọc tuấn kim nhất phiThiết kế và mô phỏng vận hành dây chuyền sản xuất thức ăn thuỷ sản bẳng phần mềm CX-Supervisor05. Bao cao KQ HDKD 2012 SHAnq so 30 tq lua chon cty kiem toan bctc nam 2017A Danh muc tai lieu gui co dong 2013Du thao Quy che bau cu HDQT-BKS 2014-2018Phieu dong gop y kien 2014A Chuong trinh - the le bieu quyetPhu luc 1 - So yeu ly lich ca nhanPhu luc 2 - Ban ke khai nguoi co lien quanTài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH 01 Chuong trinh hop04 Du kien danh sach Ban kiem phieuThai cuc quyen hoi dap truong van nguyenfb comsachvothuatco 016761 46892 zalo fb call05 Du kien danh sach nhan su dai hoiTài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH 06 Bao cao cua HDQTTài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH DIEU LE VINH KHANHNoi dung sua doi Dieu leGiai trinh chenh lech so lieu BCTC 2013