KẾ TOÁN các NGHIỆPVỤ đầu tư tài CHÍNH và các KHOẢN dự PHÒNG

HUA Kế toán hoạt động đầu tài chính docx

HUA Kế toán hoạt động đầu tư tài chính docx
... thức đầu tư, đối tác đầu tư, từ đầu đến thu hồi vốn đầu Đồng thời doanh nghiệp phải tính toán xác chi phí bỏ trình đầu thu nhập thu để xác định kết hoạt động đầu tài Do kế toán đầu ... hoạt động đầu tài khác 5.1 Nội dung khoản đầu tài khác Hoạt động đầu tài khác khoản đầu tài khoản đầu vào công ty con, công ty liên doanh, công tyliên kết Các khoản đầu tài khác ... 2.2.1 Đầu tài khác: Hoạt động đầu tài khác khoản đầu khoản đầu vào công ty con, công ty liên kết, sở kinh doanh đồng kiểm soát Các khoản đầu tài khác bao gồm : Các khoản đầu vào...
 • 17
 • 171
 • 0

HUAChương II : Kế toán hoạt động đầu tài chính (3t) ppt

HUAChương II : Kế toán hoạt động đầu tư tài chính (3t) ppt
... lói) Kế toán hoạt động đầu tài khác 5.1 Nội dung khoản đầu tài khác Hoạt động đầu tài khác khoản đầu tài khoản đầu vào công ty con, công ty liên doanh, công tyliên kết Các khoản đầu ... thức đầu tư, đối tác đầu tư, từ đầu đến thu hồi vốn đầu Đồng thời doanh nghiệp phải tính toán xác chi phí bỏ trình đầu thu nhập thu để xác định kết hoạt động đầu tài Do kế toán đầu ...  Hoạt động cho vay vốn để hưởng lãi  Hoạt động đầu cho thuê dài hạn tài sản cố định Nhiệm vụ kế toán nghiệp vụ đầu tài Hoạt động đầu tài hoạt động doanh nghiệp mục đích lợi nhuận Do...
 • 17
 • 160
 • 0

bài giảng kế toán tài chính chương 1 kế toán hoạt động đầu tài chính - đh tôn đức thắng

bài giảng kế toán tài chính chương 1 kế toán hoạt động đầu tư tài chính - đh tôn đức thắng
... TK 2 21: Đầu vào công ty + TK 2 211 : Đầu cổ phiếu + TK 2 212 : Đầu khác 2 010 03 – Chương 1: Kế toán hoạt động đầu tài 22/08/2 014 Kế toán đầu tài dài hạn 38 3 .1 Kế toán đầu tài dài ... 2 010 03 – Chương 1: Kế toán hoạt động đầu tài 22/08/2 014 Kế toán đầu tài ngắn hạn 16 2 .1 Kế toán đầu chứng khoán 2 .1. 3 Tài khoản sử dụng Tài khoản 12 1: đầu chứng khoán ngắn hạn  Tài ... 3 .1. 5 Trình tự hạch toán (1) Khi mang tài sản góp vốn tiền Nợ 2 21, 222, 223 Có 11 1, 11 2 2 010 03 – Chương 1: Kế toán hoạt động đầu tài 22/08/2 014 Kế toán đầu tài dài hạn 39 3 .1 Kế toán đầu...
 • 55
 • 295
 • 0

bài giảng kttc chương kế toán hoạt động đầu tài chính

bài giảng kttc chương kế toán hoạt động đầu tư tài chính
... IV Các khoản đầu tài dài hạn Đầu vào cơng ty Đầu vào cơng ty liên kết, liên doanh Đầu tài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tài dài hạn Trình bày thơng tin BCTC BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH ... ng đương tiền 1.Tiền 2 .Tư ng đương tiền II Các khoản đầu tài ngắn hạn Đầu ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu ngắn hạn 12 7/31/2012 Trình bày thơng tin BCTC TÀI SẢN MS Số Cuối năm Số đầu ... khoản đầu ngắn hạn giá trị thực - Các khoản đầu tài dài hạn trình bày phần Tài sản, loại B – Tài sản dài hạn, nhóm IV “Các khoản đầu tài dài hạn” Trong nhóm này, tiêu Dự phòng giảm giá đầu...
 • 14
 • 355
 • 1

Hoàn thiện kế toán hoạt động đầu tài chính tại tập đoàn bưu chính viễn thông việt nam

Hoàn thiện kế toán hoạt động đầu tư tài chính tại tập đoàn bưu chính viễn thông việt nam
... kế toán hoạt động đầu tài chính, đồng thời qua khảo sát thực trạng kế toán hoạt động đầu tài Tập đoàn Bưu viễn thông Việt Nam để tìm ưu điểm, hạn chế nguyên nhân kế toán hoạt động đầu ... TRẠNG KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH TẠI TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 2.1 Tổng quan Tập đoàn Bưu Viễn thông Việt Nam (VNPT) 2.1.1.Quá trình hình thành phát triển Tập đoàn VNPT Hoạt động bưu chính, ... hoạt động đầu tài Tập đoàn Bưu viễn thông Việt Nam Đề tài hoàn thành hy vọng tài liệu tham khảo hữu ích cho nhà nghiên cứu, nhà quản trị người làm kế toán hoạt động đầu tài Tập đoàn Bưu viễn...
 • 140
 • 58
 • 0

Ke toan hoat dong dau tu tai chinh

Ke toan hoat dong dau tu tai chinh
... việc tu n thủ nguyên tắc trên, phải thực nguyên tắc sau: Thứ nhất, Kế toán khoản ĐTTC phải phù hợp với mối quan hệ tài công ty mẹ công ty con, công ty liên kết Thứ hai, Kế toán khoản ĐTTC phải tu n ... chức, đặc điểm hoạt động, yêu cầu quản lý, khả năng, trình độ quản lý doanh nghiệp Nguồn: Tapchiketoan.com Câu hỏi Vậy kế toán khoản đầu tư tài gì? 34 ACC301_Bai3_v2.0013107203 Bài 3: Kế toán hoạt ... công ty nhà nước hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty Thứ ba, Kế toán khoản đầu tư tài phải tu n thủ quy định pháp luật nói chung, quy định pháp luật kế toán (chế độ, chuẩn mực kế toán) phù...
 • 32
 • 256
 • 0

Nhận dạng các rủi ro trong đầu tài chính chứng khoán

Nhận dạng các rủi ro trong đầu tư tài chính và chứng khoán
... cho ng lai Rủi ro đầu tài chứng khoán Rủi ro đầu tài , chứng khoán biến động tiềm ẩn kết đầu tài chứng khoán , lợi nhuận mong đợi nhà đầu Nó nguyên nhân gây nên bất định họ kết đầu ... thiểu tổn thất Nhận dạng rủi ro đầu tài , chứng khoán Nhận dạng rủi ro đầu tài chứng khoán trình xác định liên tục có hệ thống rủi ro  Mục tiêu nhận dạng rủi ro nhằm xác định thông ... thành rủi ro , hiểm họa , nhân tố cấu thành rủi ro tài , chứng khoán  Quá trình nhận dạng rủi ro bao gồm nhiệm vụ suy rộng liên kết rủi ro tìm kiếm , nhận dạng , dự đoán rủi ro mà nhà đầu quan...
 • 25
 • 3,023
 • 36

Nhận dạng các loại rủi ro trong đầu tài chính chứng khoán

Nhận dạng các loại rủi ro trong đầu tư tài chính và chứng khoán
... động đầu gián tiếp, tức đầu thị trường tài Ví dụ minh họa cách nhận dạng rủi ro tỷ giá hoạt động đầu gián tiếp Ví dụ 2: Nhận dạng rủi ro tỷ giá hoạt động đầu gián tiếp Một nhà đầu ... đoái: Các chủ thể đầu tài ngày nhận khoản đầu nước trực tiếp gián tiếp tăng thêm lợi ích kinh tế giảm rủi ro so với trường hợp đầu nước Tuy nhiên, thực tế người đầu tài chứng khoán ... nhiều loại hoạt động khác doanh nghiệp ngân hàng Nên sau chúng em trình bày nhận dạng rủi ro tỷ giá theo lĩnh vực khác kinh tế a Nhận dạng rủi ro tỷ giá hoạt động đầu tài chứng khoán: Rủi ro...
 • 20
 • 482
 • 2

Luan van chuyen de một số vấn đề tổ chức vận dụng chế độ tài chính kế toán các khoản dự phòng hiện nay trong các doanh nghiệp chuan

Luan van chuyen de một số vấn đề tổ chức vận dụng chế độ tài chính và kế toán các khoản dự phòng hiện nay trong các doanh nghiệp chuan
... xỏc nh theo cụng thc: Mức dự phòng giảm giá Cần lập cho niên độ tới chứng khoán i = Số lợng chứng khoán i có cuối niên độ cần x lập dự phòng Mức giảm giá chứng khoán i Trong ú: Mức giảm giá chứng ... khoán i Trong ú: Mức giảm giá chứng khoán i = Giá gốc ghi sổ kế toán chứng khoán i - Giá chứng khoán i thực tế thị trờng cuối niên độ kế toán 1.1.2 ) Ti khon s dng v phng phỏp hch toỏn -5- ỏn mụn ... hu ca doanh nghip, vo thi im lp bỏo cỏo ti chớnh cú giỏ tr cũn li ln hn giỏ tr cú th thu hi Mc lp d phũng c xỏc nh theo cụng thc sau: Mức dự phòng giảm giá tài sản cố định Giá trị lại = tài sản...
 • 25
 • 241
 • 0

Đề tài: Nhận dạng các loại rủi ro trong đầu tài chính chứng khoán pot

Đề tài: Nhận dạng các loại rủi ro trong đầu tư tài chính và chứng khoán pot
... 10 1.3.2 Nhận dạng rủi ro hối đoái: 11 a Nhận dạng rủi ro tỷ giá hoạt động đầu tài chứng khoán: 11 b Nhận dạng rủi ro tỷ giá hoạt động xuất nhập 12 c Nhận dạng rủi ro tỷ giá ... động đầu gián tiếp, tức đầu thị trường tài Ví dụ minh họa cách nhận dạng rủi ro tỷ giá hoạt động đầu gián tiếp Ví dụ 2: Nhận dạng rủi ro tỷ giá hoạt động đầu gián tiếp Một nhà đầu ... diện rủi ro đầu tài chính: 1.1: Rủi ro tín dụng A Khái niệm: Rủi ro tín dụng loại rủi ro phát sinh khách nợ không khả chi trả B Cách nhận dạng: + Trong hoạt động công ty, rủi ro tín dụng phát...
 • 22
 • 309
 • 0

Quản trị rủi ro trong đầu tài chính chứng khoán. Các loại rủi ro trong đầu cổ phiếu trái phiếu. Đa dạng hóa rủi ro. Vận dụng trong đầu cổ phiếu trái phiếu SSI

Quản trị rủi ro trong đầu tư tài chính và chứng khoán. Các loại rủi ro trong đầu tư cổ phiếu và trái phiếu. Đa dạng hóa rủi ro. Vận dụng trong đầu tư cổ phiếu và trái phiếu SSI
... đầu tài chứng khoán Nhóm Trang Quản trị rủi ro đầu tài chứng khoán B NỘI DUNG THẢO LUẬN I Các loại rủi ro đầu vào cổ phiếu trái phiếu đa dạng hóa rủi ro 1.1 Khái niệm rủi ro đầu chứng ... giá trái phiếu giảm trở lại 1.3 Đa dạng hóa rủi ro đầu cổ phiếu trái phiếu Rủi ro cá biệt, đa dạng hóa rủi ro gắn với hội đầu cá biệt nhà đầu hy vọng giảm thiểu rủi ro thông qua đa dạng ... đầu vào trái phiếu an toàn nhiều so với đầu vào cổ phiếu nghĩa rủi ro Dưới số rủi ro thường gặp đầu trái phiếu Nhóm Trang Quản trị rủi ro đầu tài chứng khoán  Rủi ro tín nhiệm (credit...
 • 15
 • 405
 • 0

Kế toán các khoản dự phòng tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh BRVT một số giải pháp khắc phục

Kế toán các khoản dự phòng tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh BRVT và một số giải pháp khắc phục
... 129 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn Nếu số dự phòng phải trích lập số khoản dự phòng, doanh nghiệp trích lập khoản dự phòng Nếu số dự phòng phải trích lập cao số khoản dự phòng, doanh nghiệp ... tích số liệu 44 CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC VÀ HOÀN THIỆN VẤN ĐỀ TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BR-VT So sánh kế toán dự phòng số quốc gia giới Giữa chế độ kế ... lập số khoản dự phòng, doanh nghiệp trích lập khoản dự phòng tổn thất đầu tư tài Nếu số dự phòng phải trích lập cao số khoản dự phòng, doanh nghiệp trích thêm vào chi phí tài doanh nghiệp...
 • 67
 • 268
 • 1

Hoàn thiện kế toán các khoản dự phòng tại việt nam

Hoàn thiện kế toán các khoản dự phòng tại việt nam
... CHO CÁC DOANH TOÁN PHÒNG NAM 28 31 32 2.1 CÁC QUÁ TRÌNH MANG TÍNH PHÁP LÝ PHÒNG NAM QUA CÁC GIAI TOÁN 32 32 32 33 34 2.2 QUY TOÁN ... 49 2.4 V NAM 55 55 57 59 NAM 60 3.1 QUAN TOÁN XÁC PHÁP HOÀN CÁC QUY PHÒNG 60 60 61 3.2 HOÀN CÁC QUY TOÁN PHÒNG ... PHÒNG 1.1 CHUNG PHÒNG VÀ TOÁN PHÒNG phòng báo cáo tài 1.2 TOÁN TOÁN PHÒNG THEO QUY 12 12 13 15 16 1.3 TOÁN...
 • 117
 • 90
 • 0

Slide: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG CÁC BÚT TOÁN ĐIỀU CHỈNH

Slide: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG VÀ CÁC BÚT TOÁN ĐIỀU CHỈNH
... Theo chế độ khoản dự phòng gồm: - Dự phòng nợ phải thu khó đòi - Dự phòng giảm giá khoản đầu tư tài (ngắn hạn, dài hạn) - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho - Dự phòng trợ cấp việc làm - Dự phòng phải ... cỏc khon d phũng (tiếp) 3.1.5 Kế toán dự phòng phải trả * Điều kiện thời điểm trích lập dự phòng phải trả: -Điều kiện: Một khoản dự phòng phải trả ghi nhận thoã mãn điều kiện sau: + DN có nghĩa ... giá trị ớc tính hợp lý khoản tiền để toán nghĩa vụ nợ tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm ngày kết thúc kỳ kế toán niên độ 3.1 K toỏn cỏc khon d phũng (tiếp) 3.1.5 Kế toán dự phòng phải trả -Thời...
 • 83
 • 869
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiệp vụ đầu tư tài chínhnghiệp vụ đầu tư tài chính của bidvnghiệp vụ đầu tư tài chính của ngân hàngnghiep vu dau tu tai chinhđề tài kế toán các khoản dự phòng phải trảkế toán các khoản dự phòng trong doanh nghiệpđề tài kế toán các khoản dự phòngbài tập kế toán các khoản dự phòngđề án kế toán các khoản dự phòng phải trảkế toán các khoản dự phòngkế toán các khoản dự phòng phải trảphương pháp kế toán các khoản dự phòngkế toán các khoản dự phòng 159đề án ngành kế toán các khoản dự phòng ở việt nam so sánh với kế toán dự phòng ở mỹkế toán các khoản dự phòng trong tiêu thụThánh giá đảo ngược là thế nàoPhải hiểu lời của đức giêsu xin thì sẽ được như thế nàoGiải đáp phụng vụ có qui định về sắc thái của màu tím phụng vụ mùa vọng khôngĐề thi Giai tich 2 2014 2015 MTAChủ tịch hồ chí minh nói về công tác cán bộNội dung cơ bản của hồi giáoHCM voi CNMarx leninVận dụng tư tưởng hồ chí minh về chống chủ nghĩa cá nhân trong giai đoạn hiện nayKết luận của ban bí thư về sơ kết việcPhép dùng người của chủ tịch hồ chí minhTầm nhìn sáng tạo của hồ chí minh khi tiếp nhận học thuyếtTinh thần dân tộc ở chủ tịch hồ chí minhĐIỀU KIỆN của VIỆT NAMSuc manh truyen thog van hoavấn đề của nước ta khi đi lên chủ nghĩa xã hộiSo sanh VBQPPL va VBHCC, VBHCTT6 dahinh8 IOCâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 3 Học viện KTQS MTACâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 5 Học viện KTQS MTA