thuc hanh KST 1

BÀI THỰC HÀNH MATLAB 1

BÀI THỰC HÀNH MATLAB 1
... dụ: a= 13 10 14 11 15 12 16 I = triu(a) I= 13 10 14 0 11 15 0 16 I = triu(a,0) I= 13 10 14 0 11 15 0 16 I = triu(a, -1) I= 13 10 14 11 15 0 12 16 I = triu(a ,1) I = 13 0 10 14 0 15 0 0 15 Lệnh ... xuống n đơn vị d) Ví dụ: a= 13 10 14 11 15 12 16 i = tril(a) i= 0 0 11 15 12 16 i = tril(a,0) i= 0 0 11 12 16 i = tril(a ,1) i= 0 10 11 15 12 16 i = tril(a, -1) i= 0 0 0 0 12 14 Lệnh triu a) Công dụng: ... trận có n hàng m, n: tạo ma trận có m hàng, n cột d) Ví dụ: y = ones(3) y= 1 1 1 1 y = ones(3,5) y= 1 1 1 1 1 1 1 11 Lệnh rand a) Công dụng: Tạo ma trận mà kết mà giá trị phần tử ngẫu nhiên b)...
 • 23
 • 617
 • 7

Thực hành SAP 1

Thực hành SAP 1
... 1. 2 3.7 3.7 3.7 3.7 Tỉnh tải : ( Giá trò lực Kg ) 18 02 18 02 18 02 10 99 944 944 1. 2 3.7 3.7 3.7 GVC : ThS Bùi Văn Chúng 3.7 3.7 3.7 18 02 3.7 3.7 3769 15 14 1. 3 2.4 1. 3 2.4 0.6 204 0.6m Page 48 Thực ... Bài 1. 4 Cũng 3, yêu cầu:  Tính tổ hợp tải trọng sau COMB1 = TH1 + TH2 COMB2 = TH1 + TH3 GVC : ThS Bùi Văn Chúng Page 47 Thực hành SAP 2000 COMB3 = TH1 + TH4 COMB4 = TH1 + TH2 + TH3 Bài 1. 5 Cũng ... Chúng Page 45 Thực hành SAP 2000 Ta đặt tên toán ví dụ: VIDU1  Save  Máy tự giải, kết thúc lên ANALYSIS COMPLETE  OK 10 Phần cửa sổ không gian (3D) lên biến dạng (chuyển vò) kết cấu 11 Xem kết...
 • 7
 • 505
 • 45

Bài 14: Bài thực hành số 1

Bài 14: Bài thực hành số 1
... dung tờng trình 1. Tên thực hành 2.Mô tả tợng xảy ra, giải thích, viết ptp xảy thực thí nghiệm Rút kết luận biến đổi tính chất nguyên tố chu kì nhóm Bài 27 (1 tiết) Bài thực hành số Phản ứng oxi ... trình: Tên thực hành Trình bày pp tiến hành thí nghiệm, tợng quan sát đợc, giải thích, viết pt p oxi hóa khử cho biết vai trò chất tham gia p thí nghiệm làm Bài 36 Bài thực hành số (1 tiết- tiết ... bột Nhỏ vào giọt nớc iot Quan sát tợng, nêu nguyên nhân Bài 37 Bài thực hành số (1 tiết - tiết 56) I.Mục tiêu thực hành - Củng cố kĩ tiến hành thí nghiệm lợng nhỏ, quan sát nhận xét viết phơng...
 • 10
 • 5,192
 • 25

Bài 20: Bài thực hành số 1

Bài 20: Bài thực hành số 1
... Bài thực hành số Phản ứng oxi hóa khử GV: Nguyễn Phú Hoạt Bài thực hành số Thí nghiệm 1: Phản ứng kim loại dung dịch axit Thí nghiệm 2: Phản ... Có số oxi hoá tăng: Zn0 Zn+2 Đóng vai trò chất khử H2SO4: Có số oxi hoá giảm: H +1 H0 Đóng vai trò chất oxi hoá Bài thực hành số Thí nghiệm 2: Phản ứng kim loại dung dịch muối Cách tiến hành: ... thay đổi số oxi hoá nêu vai trò chất tham gia phản ứng Bài thực hành số Thí nghiệm 1: Phản ứng kim loại dung dịch axit Kết thí nghiệm: Có bọt khí thoát Giải thích - Viết phương trình: +1 Phương...
 • 12
 • 5,747
 • 29

Bài 5.Bài thực hành số 1

Bài 5.Bài thực hành số 1
... động máy mà em biết GV chốt lại cho xác Hoạt động 3: Hoạt động 3: HS thực hành Hướng dẫn HS thao tác với chuột bàn phím Cho HS thực nhiều lần cho quen Hoạt động 4: Hoạt động 4: HS phát biểu Gọi ... mềm Đĩa flash (USB) Ổ đĩa mềm Ổ đĩa CD HS thảo luận Cho HS khoảng 5’ thảo luận để đưa phận cấu thành máy tính hoàn chỉnh, đồng thời giải thích phận HS thuyết trình Gọi khoảng HS thuyết trình trước ... đĩa cứng, đĩa mềm, CD/DVD, Thiết bị lưu trữ liệu gồm có gì? flash (USB)… Đĩa cứng - Các phận cấu thành máy tính hoàn chỉnh: Màn hình, CPU, bàn phím, chuột Ngoài ra, máy in ổn áp thiết bị cần thiết...
 • 3
 • 1,759
 • 1

Tiết bài tập & Thực hành Chương 1 (Cơ Bản)

Tiết bài tập & Thực hành Chương 1 (Cơ Bản)
... DẶN DÒ : TIẾT 10 -11 THỰC HÀNH x u r A Trường THCS & THPT Ngô Gia Tự TIẾT 10 -11 Gv: Phạm Lợi THỰC HÀNH : KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN I- MỤC ĐÍCH Khảo sát thực nghiệm ... lệch pha đến biên độ dđth ? 2) Bài : Bài 5 -1 SBT hòa : Cho dao động điều Bài 5-2 SBT : Cho dao động điều hòa : x1 = 5cos(2π t + π 3π ) cm ; x2 = 5cos(2π t + ) 4 π x1 = 4cos(4π t + ) cm x2 = 3cos(4π ... hòa : x1 = 3cos(2,5π t + π π ) cm; x2 = 3cos(2,5π t + ) Tìm dao động tổng hợp : x = x1 +x2 ? HD : A= 2A1cos150 =5,8 cm ϕ= π π π + = 12 x = 5,8cos(2,5π t + ur u A2 π ) ( cm ) u r A u u r α A1 x DẶN...
 • 7
 • 833
 • 2

Bài thực hành số 1

Bài thực hành số 1
... Số điện thoại Thông tin sách Mã sách Tên sách Tác giả Số lượng Nhà xuất Khổ sách Số trang Thông tin sách Năm xuất Lần tái 10 Loại sách (Giáo khoa, Tham khảo, Từ điển, Sách báo…) 11 Ngôn ngữ 12 ... (Nam nữ) Thông tin sách – – – – Số lượng sách nhập/ xuất phải số nguyên Số trang phải số nguyên Ngày tháng năm phải phù hợp Số sách mượn phải số nguyên The end  Nhóm thực hiện: TỔ – – – – – Lê Duy ... tin người đọc:  Ảnh  Số thẻ  Họ tên  Lớp  Trường  Năm học  Địa  Điện thoại Phiếu mượn/ trả sách Bao gồm:  STT  Tên sách  Số đăng kí  Ngày mượn  Ngày trả  Số sách mượn Sổ quản lí...
 • 18
 • 2,320
 • 7

thực hành về 1 số phép tu từ cú pháp

thực hành về 1 số phép tu từ cú pháp
... I Phép lặp pháp : 1/ 150 a Đọc SGK: “Sự thật từ mùa thu năm 19 40, nước ta thành thuộc địa Nhật lập nên chế độ Dân chủ Cộng hòa” (Hồ Chí Minh,Tun ngơn Độc lập) trả lời ... 2 /15 1: So sánh tượng lặp pháp câu văn xuôi , câu thơ tập với kết cấu thể loại sau: a.Tục ngữ : - “Bán anh em xa , mua làng giềng gần ” - “Gần mực đen, gần đèn rạng”  Phép lặp pháp nhờ phép ... chẽ số lượng tiếng, kết cấu ngữ pháp vế : Mua/bán b Câu đối : “Cụ già ăn củ ấu non Chú bé trèo đại lớn” - Phép lặp pháp đòi hỏi mức độ chặt chẽ cao: số tiếng nhau, phép lặp phối hợp với phép...
 • 20
 • 1,769
 • 3

Bài thực hành số 1 Ngôn ngữ C# - căn bản

Bài thực hành số 1 Ngôn ngữ C# - căn bản
... lệnh nhấn Created by Nguyen Ha Giang Email: nguyenha.giang@yahoo.com - 10 - Lập trình Windows dùng C# Khoa CNTT - 2009 Vào thân lời gọi hàm Thoát khỏi hàm nhấn Để kết ... Created by Nguyen Ha Giang Email: nguyenha.giang@yahoo.com - 11 - Lập trình Windows dùng C# Khoa CNTT - 2009 Hình 9: Cửa sổ Class View project 11 Sử dụng chức View Class Diagram để xem lớp có chương ... Email: nguyenha.giang@yahoo.com -5 - Lập trình Windows dùng C# Khoa CNTT - 2009 Tạo property cho liệu thành viên lớp Đây hình thức truy xuất liệu thành viên lớp C# (cách truyền thống dùng accesstor...
 • 13
 • 655
 • 3

Bài Thực Hành Số 1 Tìm mô hình gián đoạn của ĐCMC

Bài Thực Hành Số 1 Tìm mô hình gián đoạn của ĐCMC
... acker(Ad1,Bd1,P1) K= 1. 0e+003 * -0.0276 -3.7924 >> H1=ss(Ad1-Bd1*K,Bd1,Cd1,Dd1,0 .1) a= x1 x2 x1 -0.04 215 -2.698 x2 0.0006584 0.04 215 b= u1 x1 6 .10 3e-005 x2 2 .16 7e-005 c= x1 x2 y1 5068 d= 31 u1 y1 Sampling ... 0 .1 0 .12 0 .14 0 .16 0 .18 0.2 Time (sec) >> K = acker(Ad1,Bd1,P2) 33 K= 1. 0e+004 * -0 .13 15 -2.3244 >> H3=ss(Ad1-Bd1*K,Bd1,Cd1,Dd1,0. 01) a= x1 x2 x1 0.0364 -1. 511 x2 0.02854 0.4636 b= u1 x1 6 .10 3e-005 ... 0.08 0.09 0 .1 Time (sec) >> H8=ss(Ad1-Bd1*K,Bd1,Cd1,Dd1,0 .1) a= 41 x1 x2 x1 0.03643 -1. 51 x2 0.02855 0.4636 b= u1 x1 6.098e-005 x2 2 .16 6e-005 c= x1 x2 y1 5076 d= u1 y1 Sampling time: 0 .1 Discrete-time...
 • 44
 • 462
 • 0

Bài thực hành số 1: Nhập môn

Bài thực hành số 1: Nhập môn
... Guide Dan Rollins, TechHelp v.6.0 Bài tập Bài Viết CT nhập vào ký tự, xuất ký tự Ví dụ: Moi ban nhap ky tu: b Ky tu vừa nhập: b Bài Viết chương trình xuất hình số dòng Ví dụ: De chay duoc CT hop ... EXE.$” Bài 3, Kí tự hoa kí tự thường chữ tiếng Anh cách 20h Do đó, để chuyển đổi chữ hoa thành chữ thường ngược lại, cần dùng lệnh ADD, SUB Bài Để chuyển đổi kí tự ‘0’ – ‘9’ thành số – cần thực ... Moi ban nhap ky tu: b Ky tu Hoa: B Bài Viết CT nhập vào ký tự hoa In ký tự thường Ví dụ: Moi ban nhap ky tu: B Ky tu thường: b Bài Viết chương trình nhập vào số nguyên dương x1, x2 (1 ≤ x2 < x1...
 • 5
 • 556
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: thực hành lý 12bài tập thực hành bprolog 1bài thực hành số 1 hóa học 9sổ tay thầy thuốc thực hành tập 1bài tập thực hành access 12bài thực hành lý 12thực hành lí 12thực hành lý 12 con lắc đơnthực hành lý 12 bài 6thực hành lý 12 giao thoa ánh sángbài tập và thực hành số 1 tin học 11bài thực hành số 1 vật lý lớp 11bài thực hành số 1 môn hóa học lớp 11bài thực hành số 1 hóa học 11 cơ bảnbài thực hành số 1 hóa học 11Bài 7. Những thành tựu văn hoá thời cận đạiBài 10. Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 14. Thân dài ra do đâu ?Bài 12. Phân bón hoá họcBài 2. ChấtỨng dụng của hiện tượng giao thoa ánh sángBài 10. Ghép các nguồn điện thành bộTiết 9. Bình thông nhau - Máy nén thuỷ lựcBài 7. Gương cầu lồingọc soạn - chuyên đề TENSESUnit 6. CompetitionsỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NEO ĐẤT ĐỂ XỬ LÝỔN ĐỊNH TALUY NỀN ĐÀO SÂUPhƯơng án kỹ thuật khảo sát công trình: Kè chống xói Km 295+870 Quốc lộ 279 tỉnh Bắc Kạnchương 6 CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA VẬT RẮNchương8 CHUYỂN ĐỘNG SONG PHẲNG CỦA VẬT RẴNKHUNG TRUYỀN THÔNG THAY ĐỔI HÀNH VI VỆ SINH NÔNG THÔN 2016-2020 TỈNH HÀ GIANGBAI 10 SINH SAN o SINH VATIZOME hóa trong hóa dầunghiên cứu hiệu ứng kênh ngắn trong các tranzito trường xuyên hầm với cấu trúc dị chất Si/SiGe sử dụng phương pháp mô phỏng hai chiềuUnit 4. Big or small?