nghiên cứu lý thuyết, thiết kế mô hình giảng dạy hệ thống điều khiển ga tự động trên ôtô

Nghiên cứu tính toán thiết kề hình tủ lạnh dùng năng lượng mặt trời ppt

Nghiên cứu tính toán thiết kề mô hình tủ lạnh dùng năng lượng mặt trời ppt
... hấp phụ 3/ Máy lạnh hấp thụ Phương án nghiên cứu: R134a,R22,… Máy lạnh khí nén Năng lượng điện, xăng, dầu CaCl2 Máy lạnh hấp phụ Năng lượng mặt trời Máy lạnh hấp thụ Than hoạt tính, … H2O-LiBr ... NH3-H2O Phần 3: Tính toán thiết kế 3.1 Tính thông số ban đầu:  Nhiệt độ:  Áp suất:  Nhiệt lượng bình:  Thời gian đông lạnh thực phẩm: Phần 3: Tính toán thiết kế 3.2 Tính toán thiết kế bình: ... thiết kế bình:  Bình sinh  Thiết bị ngưng tụ  Thiết bị bay  Bình hấp thụ  Thiết bị hồi nhiệt Phần 3: Tính toán thiết kế 3.3 Tính toán thu NLMT: 3.4 Tính chọn bơm định lượng Phần 4: Tiềm phát...
 • 12
 • 340
 • 1

NGHIÊN CỨU THUYẾT MỘT SỐ HÌNH BIỂU DIỄN TRI THỨC (COKB VÀ ĐỒ THỊ KHÁI NIỆM) VÀ ỨNG DỤNG ĐỒ THỊ KHÁI NIỆM VÀO VIỆC XÂY DỰNG HỆ TRUY VẤN

NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT MỘT SỐ MÔ HÌNH BIỂU DIỄN TRI THỨC (COKB VÀ ĐỒ THỊ KHÁI NIỆM) VÀ ỨNG DỤNG ĐỒ THỊ KHÁI NIỆM VÀO VIỆC XÂY DỰNG HỆ TRUY VẤN
... Base) đồ thị khái niệm (Conceptual Graph) - Nghiên cứu sở thuyết hình biểu diễn tri thức COKB, phân tích ưu nhược điểm hình so với hình khác tìm hiểu số ứng - dụng Nghiên cứu sở thuyết ... không hiểu hệ thống lớn, biễu diễn loại tri thức, yếu việc biểu diễn tri thức dạng tả, có cấu trúc 1.2.2 Phương pháp biểu diễn tri thức hệ luật dẫn Khái niệm Phương pháp biểu diễn tri thức luật ... hiểu hệ thống lớn, biễu diễn loại tri thức, yếu việc biểu diễn tri thức dạng tả, có cấu trúc 1.2.3 Phương pháp biểu diễn tri thức mạng ngữ nghĩa Khái niệm Mạng tính toán dạng biểu diễn tri thức...
 • 71
 • 354
 • 0

đồ án công nghệ thông tin Phân tích và thiết kế hình liên kết hệ thống quản vật tại cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm Minh Phương

đồ án công nghệ thông tin Phân tích và thiết kế mô hình liên kết hệ thống quản lý vật tư tại cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm Minh Phương
... việc thiết kế chơng trình quản vật t cửa hàng kinh doanh kinh doanh văn phòng phẩm Đó cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm Minh Phơng Tổ chức máy quản cửa hàng gồm cửa hàng trởng, cửa hàng ... hoạt động hệ thống KHO phụ KHO phụ KHO cửa hàng Nhập Khách hàng Xuất Quản Kinh doanh đồ chức hệ thống Nhập vật tƯ Tổng hợp Bán vật TƯ tW 11 tính giá Sơ đồ phân cấp chức năng: Quản vật t ... học môn tin học đồng thời để thực phần công việc nhỏ công tác kế toán, em ứng dụng hệ quản trị sở liệu Microsoft Acces để lập chơng trình quản vật t cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm Minh...
 • 21
 • 213
 • 0

Luận văn nghiên cứu giải pháp thiết kế cải tạo nâng cấp hệ thống rơ le bảo vệ máy biến áp động lực 25000kVA điện áp 110kv35kv

Luận văn nghiên cứu giải pháp thiết kế cải tạo nâng cấp hệ thống rơ le bảo vệ máy biến áp động lực 25000kVA điện áp 110kv35kv
... 1.2.2 S c bên máy bi n áp l c 1.3 Các phương pháp b o v máy bi n áp 1.4 Tình hình nghiên c u ng d ng R le b o v máy bi n áp th gi i 1.5 Tình hình nghiên c u ng d ng R le b o v nư c 1.6 M c tiêu ... ñi m c a r le k thu t s le k thu t s ñã kh c ph c c ñi m c a le ñi n cơ, tích h p ñư c nhi u tính năng, r le s ngày ñư c c i ti n kh c ph c ñư c h u h t h n ch c a r le ñi n–cơ r le tĩnh ... a ch n thi t b b o v cho máy bi n áp ñ ng l c - ðánh giá hi u qu cung c p ñi n trình ng d ng r le k thu t s b o v máy bi n áp 2.2 Phương pháp nghiên c u 2.2.1 Phương pháp ti p c n - D a k t qu...
 • 83
 • 1,068
 • 0

TÍNH TOÁN THIẾT kế HÌNH CHI TIẾT hệ THỐNG DI CHUYỂN XE HAI THÂN

TÍNH TOÁN THIẾT kế mô HÌNH CHI TIẾT hệ THỐNG DI CHUYỂN XE HAI THÂN
... LÝ LÀM VIỆC CỦA HỆ THỐNG DI CHUYỂN 2.1 Khái quát số hệ thống xe hai thân 30 2.1.1 Hệ thống truyền lực 2.1.1.1 Tổng quan hệ thống Hình 2.1: Hệ thống truyền lực xe hai thân - Hệ thống truyền lực ... (lái bẻ thân) Hình 1.6: Xe dumptruck A40D hãng VOLVO (lái bẻ thân) 1.2 Giới thiệu số loại xe hai thân 1.2.1 Xe hai thân loại xúc lật 1.2.1.1 Tổng quan xe hai thân loại xúc lật Xe hai thân loại ... 50 + + + Chương III: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MÔ HÌNH CHI TIẾT HỆ THỐNG DI CHUYỂN + + 3.1 .Tính chọn động + 3.1.1 Các thông số cho trước + 3.1.1.1 Các kích thước bản của hình + - Kích thước...
 • 59
 • 398
 • 0

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế hình học cụ hệ thống đánh lửa ECU docx

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế mô hình học cụ hệ thống đánh lửa ECU docx
... ng dõy tớn hiu n ECU + o in tr: - Ngt cỏc gic cm chõn ECU - o in tr cỏc chõn ECU Cỏc cc ca ECU trờn mụ hỡnh E Mát STA Tín hiệu đề IGt TĐ đánh lửa G Đầu (+) điều khiển đánh lửa NE Đầu (+) ... ỏp b Cu to ca dõy cao ỏp Trang - 41 - Bảng s c hệ thống đánh lửa (HTĐL) Nguyờn nhõn iu kin X lý 1.ng c a Khụng cú in ỏp h thng Kim tra acquy, cụng quay bỡnh ỏnh la thng, b Dõy in mudule ỏnh ... không dẫn điện) phụ thuộc vào độ soi ánh sáng chiếu vào Trong chia điện, ánh sáng điều khiển diode quan cung cấp LED ight g (l emingting diode : diode phát sáng) Hai LED hai diode quang đặt đối...
 • 73
 • 452
 • 0

THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG - CHƯƠNG 2 HÌNH TOÁN HỌC - HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN LIÊN TỤC doc

LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG - CHƯƠNG 2 MÔ HÌNH TOÁN HỌC - HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN LIÊN TỤC doc
... Chương MÔ HÌNH TOÁN HỌC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN LIÊN TỤC February 20 06 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM Nội dung chương ỉ ỉ ỉ ỉ Khái niệm hình toán học Hàm truyền Ø Phép biến ... 20 06 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM Khái niệm hình toán học February 20 06 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM Khái niệm hình toán học ỉ ỉ ỉ Hệ thống điều khiển thực tế đa dạng có chất vật khác Cần có sở ... tích, thiết kế hệ thống điều khiển có chất vật khác Cơ sở toán học Quan hệ tín hiệu vào tín hiệu hệ thống tuyến tính bất biến liên tục tả phương trình vi phân tuyến tính hệ số hằng: r(t)...
 • 98
 • 421
 • 1

Bài giảng thuyết điều khiển tự động - hình toán học, hệ thống điều khiển liên tục part 1 doc

Bài giảng lý thuyết điều khiển tự động - Mô hình toán học, hệ thống điều khiển liên tục part 1 doc
... thiết kế hệ thống điều khiển có chất vật khác Cơ sở toán học Quan hệ tín hiệu vào tín hiệu hệ thống tuyến tính bất biến liên tục tả phương trình vi phân tuyến tính hệ số hằng: r(t) Hệ thống ... biến liên tục c(t) d n c(t ) d n−1c(t ) dc(t ) d m r (t ) d m−1r (t ) dr (t ) + a1 + L + an 1 + an c(t ) = b0 a0 + b1 + L + bm 1 + bm r (t ) n n 1 m m 1 dt dt dt dt dt dt n: bậc hệ thống, hệ thống ... Chương MÔ HÌNH TOÁN HỌC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN LIÊN TỤC 26 September 2006 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM Nội dung chương Khái niệm hình toán học Hàm truyền Phép biến đổi Laplace...
 • 10
 • 386
 • 7

Bài giảng thuyết điều khiển tự động - hình toán học, hệ thống điều khiển liên tục part 2 pdf

Bài giảng lý thuyết điều khiển tự động - Mô hình toán học, hệ thống điều khiển liên tục part 2 pdf
... lục sách thuyết Điều khiển tự động 26 September 20 06 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM 15 Đònh nghóa hàm truyền Xét hệ thống tả phương trình vi phân: r(t) Hệ thống tuyến tính bất biến liên tục c(t) ... truyền điều khiển (khâu hiệu chỉnh) Các khâu hiệu chỉnh thụ động (tt) C Mạch sớm pha: R1 R2 KC = R1 + R2 Mạch trể pha: R2 R2 R1C T= R1 + R2 R2 R1 C KC = 26 September 20 06 T = ( R1 + R2 )C © H ... thông số hệ thống Do dùng hàm truyền để tả hệ thống 26 September 20 06 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM 17 Hàm truyền phần tử Cách tìm hàm truyền Bước 1: Thành lập phương trình vi phân tả quan hệ vào...
 • 10
 • 465
 • 6

Bài giảng thuyết điều khiển tự động - hình toán học, hệ thống điều khiển liên tục part 3 pps

Bài giảng lý thuyết điều khiển tự động - Mô hình toán học, hệ thống điều khiển liên tục part 3 pps
... September 2006 − ω : tốc độ động − Mt : moment tải − B : hệ số ma sát − J : moment quán tính © H T Hồng - ÐHBK TPHCM 23 Hàm truyền đối tượng thường gặp (tt) Hàm truyền động DC (tt) Áp dụng đònh ... ⇔ G( s) = K Ts + M T= B © H T Hồng - ÐHBK TPHCM 29 Hàm truyền đối tượng thường gặp (tt) Hệ thống giảm xóc ô tô, xe máy M: khối lượng tác động lên bánh xe, B hệ số ma sát, K độ cứng lò xo f(t): ... (8) Lư Tư = Rư J Tc = B số thời gian điện từ động số thời gian điện động © H T Hồng - ÐHBK TPHCM 25 Hàm truyền đối tượng thường gặp (tt) Hàm truyền động DC (tt) (5) (7) suy ra: U ( s ) − ( s...
 • 10
 • 665
 • 10

Bài giảng thuyết điều khiển tự động - hình toán học, hệ thống điều khiển liên tục part 4 docx

Bài giảng lý thuyết điều khiển tự động - Mô hình toán học, hệ thống điều khiển liên tục part 4 docx
... - ÐHBK TPHCM 32 Hàm truyền hệ thống tự động 26 September 2006 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM 33 Đại số sơ đồ khối Sơ đồ khối Sơ đồ khối hệ thống hình vẽ tả chức phần tử tác động qua lại phần tử hệ ... hệ thống đơn giản (tt) Hệ thống song song n Gss ( s ) = ∑ Gi ( s ) i =1 26 September 2006 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM 36 Đại số sơ đồ khối Hàm truyền hệ thống đơn giản (tt) Hệ thống hồi tiếp âm Hệ ... chức © H T Hồng - ÐHBK TPHCM điểm rẽ nhánh 34 Đại số sơ đồ khối Hàm truyền hệ thống đơn giản (tt) Hệ thống nối tiếp n Gnt ( s ) = ∏ Gi ( s ) i =1 26 September 2006 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM 35...
 • 10
 • 462
 • 6

Bài giảng thuyết điều khiển tự động - hình toán học, hệ thống điều khiển liên tục part 5 potx

Bài giảng lý thuyết điều khiển tự động - Mô hình toán học, hệ thống điều khiển liên tục part 5 potx
... 2006 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM 46 Đại số sơ đồ khối Thí dụ Tính hàm truyền tương đương hệ thống có sơ đồ khối sau: 26 September 2006 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM 47 Đại số sơ đồ khối Bài giải thí dụ ... TPHCM 49 Đại số sơ đồ khối Thí dụ Tính hàm truyền tương đương hệ thống có sơ đồ khối sau: 26 September 2006 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM 50 ... )] Hàm truyền tương đương hệ thống: Gtd ( s ) = GB ( s ).GC ( s ) [1 + G1 ( s )].G2 ( s ) Gtd ( s ) = + G2 ( s ).[G3 ( s ) − G4 ( s )] 26 September 2006 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM 49 Đại số sơ đồ...
 • 10
 • 626
 • 7

Bài giảng thuyết điều khiển tự động - hình toán học, hệ thống điều khiển liên tục part 6 pps

Bài giảng lý thuyết điều khiển tự động - Mô hình toán học, hệ thống điều khiển liên tục part 6 pps
... G1G2G3 + G1G3 H1 26 September 20 06 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM 56 Đại số sơ đồ khối Thí dụ Tính hàm truyền tương đương hệ thống có sơ đồ khối sau: 26 September 20 06 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM 57 Đại ... truyền tương đương hệ thống đơn giản Đối với hệ thống phức tạp ta có phương pháp hiệu hơn, phương pháp sơ đồ dòng tín hiệu đề cập đến mục 26 September 20 06 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM 60 ... tổng Chuyển điểm rẽ nhánh sau G2(s) 26 September 20 06 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM 58 Đại số sơ đồ khối Kết thí dụ Sinh viên tự tính 26 September 20 06 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM 59 Đại số sơ đồ khối Một...
 • 10
 • 351
 • 7

Bài giảng thuyết điều khiển tự động - hình toán học, hệ thống điều khiển liên tục part 7 pot

Bài giảng lý thuyết điều khiển tự động - Mô hình toán học, hệ thống điều khiển liên tục part 7 pot
... tương đương hệ thống: Gtd = ( P ∆1 + P2 ∆ + P3∆ ) ∆ Gtd = G1G2G3G4G5 + G1G6G4G5 + G1G2G7 (1 + G4 H1 ) + G4 H1 + G2G7 H + G6G4G5 H + G2G3G4G5 H + G4 H1G2G7 H 26 September 2006 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM ... nhánh vòng kín 26 September 2006 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM 62 Sơ đồ dòng tín hiệu Công thức Mason Hàm truyền tương đương từ nút nguồn đến nút đích hệ thống tự động biểu diễn sơ đồ dòng tín hiệu cho ... 2006 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM 63 Sơ đồ dòng tín hiệu Thí dụ Tính hàm truyền tương đương hệ thống có sơ đồ dòng tín hiệu sau: Giải: Đường tiến: P = G1G2G3G4G5 P2 = G1G6G4G5 P3 = G1G2G7 26 September...
 • 10
 • 297
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng lý thuyết điều khiển tự động mô hình toán học hệ thống điều khiển liên tục part 2 ppsbài giảng lý thuyết điều khiển tự động mô hình toán học hệ thống điều khiển liên tục part 3 ppstính toán thiết kế mô hình chi tiết hệ thống di chuyểnthiết kế hệ thống điều khiển tưới tự động quá trình sản xuấtxây dựng mô hình thực nghiệm hệ thống điều khiển phân loại sản phẩm sử dụng cánh tay robotcác mô hình mạng trong hệ thống điều khiển phân tánthực trạng vấn đề nghiên cứu lý thuyết bàn tay vô hình của a smithlý thuyết tổng quát mô hình einstein tương quan phi điều hòamô hình hệ thống 119 và quản lý mạng ngoại vi nằm trong mô hình tổng thể hệ thống điều hành phục vụ sản xuất kinh doanhthiết kế màn hình đăng nhập hệ thốngthiết kế mô phỏng lắp ráp hệ thống lái bằng phần mềm inventorthiết kế hệ thống điều khiển điện tử công suấtthiết kế hệ thống điều khiển ngã tư giao thôngthiết kế bộ chỉnh lưu cầu 3 pha điều khiển hoàn toàn động cơ 1 chiềukhóa luậntrang bị điện điện tử dây chuyền cán thép nhà máy cán thép việt nhật đi sâu nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển công đoạn đóng bó bằng plc s7 300Bài 11. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệpBài 5. Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (Thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX)Bài 8. Nước ta buổi đầu độc lậpBài 8. Thời nguyên thuỷ trên đất nước taBài 39. Thực hành: Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồngBài 8. Nhiễm sắc thểBài 20. Hô hấp và các cơ quan hô hấpBài 33. Cấu tạo trong của cá chépBài 21. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Thân mềmBài 18. Trai sôngBài 10. Một số muối quan trọngBài 7. Tính chất hoá học của bazơBài 9. Công thức hoá họcBài 8. Bài luyện tập 1Bài 4. Nguyên tửBài 28. Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khíBài 13. Điện năng - Công của dòng điệnBài 2. Vận tốcĐề thi HSG lý 7Thực trạng phát hành trái phiếu