nghiên cứu ảnh hưởng lực trọng trường đến các đặc tính truyền nhiệt và lưu chất trong bộ trao đổi nhiệt microchannel

Nghiên cứu ảnh hưởng của tán sắc đến các tham số truyền tín hiệu trong thông tin quang sợi luận văn thạc sỹ vật lý

Nghiên cứu ảnh hưởng của tán sắc đến các tham số truyền tín hiệu trong thông tin quang sợi luận văn thạc sỹ vật lý
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH LÊ THỊ TÚ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TÁN SẮC ĐẾN CÁC THAM SỐ TRUYỀN TÍN HIỆU TRONG THÔNG TIN QUANG SỢI LUẬN VĂN THẠC SĨ VẬT LÍ Chuyên ngành: Quang học Người hướng dẫn khoa ... thống Với chọn đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng tán sắc đến tham số truyền tín hiệu thông tin quang sợi Mục đích nghiên cứu đề tài: - Tổng quan loại tán sắc sợi quang, xây dựng phương trình truyền ... hạn tốc độ truyền bít trường hợp Chương 2: Khảo sát ảnh hưởng tán sắc đến tham số truyền tín hiệu thông tin quang sợi Nội dung chương khảo sát ảnh hưởng tham số có liên quan đến tán sắc thông qua...
 • 51
 • 751
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân urê đến sự biến động thành phần loài ve giáp thuộc bộ oribatida (acari oribatida) ở đất trồng cây hành lá tại vườn sinh học khoa sinh KTNN, trường đại học sư phạm hà nội 2

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân urê đến sự biến động thành phần loài ve giáp thuộc bộ oribatida (acari oribatida) ở đất trồng cây hành lá tại vườn sinh học khoa sinh  KTNN, trường đại học sư phạm hà nội 2
... hưởng phân Urê đến biến động thành phần loài ve giáp thuộc Orỉbatỉda (Acari: Oribatida) đất trồng hành vườn Sinh học khoa Sinh - KTNN, trường đại học phạm Nội ”, nghiên cứu biến động thành ... tác đến môi trường đất vườn sinh học khoa Sinh - KTNN, trường Đại học phạm Nội Ý nghĩa 3.1 Ý nghĩa khoa học Đe tài nghiên cứu ảnh hưởng phân Urê đến biến động thành phần loài ve giáp thuộc ... phân Urê đến biến động thành phần loài ve giáp thuộc (Acari: Oribatida) đất trồng hành vườn Sinh học khoa Sinh - KTNN, trường Đại học phạm Nội CHƯƠNG TỐNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học...
 • 59
 • 121
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân urê đến sự biến động thành phần loài ve giáp thuộc bộ oribatida (acari oribatida) ở đất trồng cây hành lá tại vườn sinh học khoa sinh KTNN, trường đại học sư phạm hà nội 2

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân urê đến sự biến động thành phần loài ve giáp thuộc bộ oribatida (acari oribatida) ở đất trồng cây hành lá tại vườn sinh học khoa sinh  KTNN, trường đại học sư phạm hà nội 2
... hưởng phân Urê đến biến động thành phần loài ve giáp thuộc Oribatida (Acari: Oribatida) đất trồng hành vườn Sinh học khoa Sinh - KTNN, trường đại học phạm Nội 2 , nghiên cứu biến động thành ... sánh thành phần loài ve giáp thuộc Oribatida (Acari: Oribatida) đất trồng hành l có phân Urê để có d n liệu ảnh hưởng phân Urê đến biến động thành phần loài ve giáp thuộc (Acari: Oribatida) đất trồng ... hưởng phân Urê đến biến động thành phần loài ve giáp thuộc Oribatida (Acari: Oribatida) đất trồng hành vườn Sinh học khoa Sinh - KTNN, trường Đại học phạm Nội 2 Mục đích nghiên cứu X c...
 • 60
 • 223
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường đến cách điện thủy tinh làm việc trên lưới điện 110kV ở Quảng Ninh

Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường đến cách điện thủy tinh làm việc trên lưới điện 110kV ở Quảng Ninh
... i làm ch d n giao thơng Khi èn làm nhi m v i u n giao thơng b s có tr ng thái v màu èn Còn b v màu èn Ví d b èn èn èn i di n ng k sát s ngư c l i nhánh có màu xanh, vàng, èn nhánh THƯ VIỆN ĐIỆN ... Do v y, v b n èn i u n giao thơng t i ngã tư c chia làm hai dàn: dàn èn dàn èn ch làm vi c ban ngày ban êm .CO Ngồi m ch c thi t k hai ch làm vi c ban ngày, èn led s ho t ng bình thư ng Còn ch ... + DC = D( B + C ) THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 1 B 00 01 11 10 1 1 ⇒ II = D OK S KIL O BO M ch i u n èn CO DC KIL O BO OK S CO THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN KIL O BO...
 • 45
 • 311
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG MÀNG BAO CHITOSAN ĐẾN MỘT SỐ TÍNH CHẤT HOÁ LÝ CỦA TRỨNG GÀ TRONG QUÁ TRÌNH BẢO QUẢN" ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... amoniac, ứng dụng màng bao chitosan để bảo quản trứng Trong nghiên cứu này, tiến hành khảo sát ảnh hưởng hàm lượng chitosan màng bao đ n số tính chất hoá trứng tươi 30 ngày ế bảo quản nhiệt ... Thanh Long [6] nghiên cứu ứng dụng màng bao chitosan kết hợp với phụ gia để bảo quản trứng tươi Tuy nhiên, nghiên ứu trên, chưa có nghiên cứu đánh giá biến động c tiêu hoá trứng gà, hàm lượng ... đổi từ 1÷1.6% Với kết ứng dụng màng bao chitosan bảo quản trứng mà tác giả khác nghiên cứu, kết báo này, cho thấy: hoàn toàn sử dụng màng bao chitosan để bảo quản trứng qui mô thương mại công nghiệp...
 • 6
 • 513
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến năng suất giống chè LDP2 thành phần giun đất tại trại thực hành thực tập trường trung cấp kinh tế kỹ thuật yên bái

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến năng suất giống chè LDP2 và thành phần giun đất tại trại thực hành thực tập trường trung cấp kinh tế kỹ thuật yên bái
... đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng phân bón đến suất giống chè LDP thành phần giun đất Trại Thực hành thực tập Trường Trung cấp Kinh tế thuật Yên Bái Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hưởng việc ... DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng, vật liệu nghiên cứu 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu Giống chè LDP 11 tuổi trồng Trại Thực hành thực tập Trường Trung cấp Kinh tế thuật Yên Bái (hình ... 3.2.4 Ảnh hưởng phân bón đến tỉ lệ búp có tôm 54 3.2.5 Ảnh hưởng phân bón đến suất búp chè 58 3.2.6 Sơ hạch toán kinh tế biện pháp bón phân cho chè 62 3.3 Ảnh hƣởng công thức bón phân đến...
 • 100
 • 183
 • 0

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẾN HIỆN TƯỢNG PHÓNG ĐIỆN CỦA VẬT LIỆU CÁCH ĐIỆN NGOÀI TRỜI

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẾN HIỆN TƯỢNG PHÓNG ĐIỆN CỦA VẬT LIỆU CÁCH ĐIỆN NGOÀI TRỜI
... tài Nghiên cứu Ảnh hưởng môi trường đến tượng phóng điện vật liệu cách điện trời ” đề xuất với mục đích đánh giá tác động ảnh hưởng môi trường đến tượng phóng điện bề mặt vật liệu cách điện trời ... dạng điện môi, phóng điện điện môi, tính chất cách điện điện môi rắn khí thành phần chủ yếu ảnh hưởng đến bề mặt phóng điện cách điện đường dây tải điện không Giới thiệu chung điện môi phóng điện ... nhiều loại là: điện môi khí, điện môi lỏng, điện môi rắn Đối với vật liệu cách điện trời ta nghiên cứu chủ yếu điện môi rắn điện môi khí 2.1.1 Điện dẫn điện môi khí Trong điện môi khí xảy trình...
 • 88
 • 243
 • 0

392 nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường kinh doanh đặc thù nhằm hoàn thiện quản trị ở công ty cổ phần thương mại thiện mỹ

392 nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường kinh doanh đặc thù nhằm hoàn thiện quản trị ở công ty cổ phần thương mại thiện mỹ
... ảnh hưởng yếu tố môi trường kinh doanh đặc thù ảnh hưởng đến quản trị công ty cổ phần thương mại Thiện Mỹ Chương 4: Các kết luận đề xuất hoàn thiện quản trị công ty cổ phần thương mại Thiện Mỹ ảnh ... cứu ba năm trở lại công ty cổ phần Thiện Mỹ Do em định chọn đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng môi trường kinh doanh đặc thù nhằm hoàn thiện quản trị công ty cổ phần thương mại Thiện Mỹ làm đề tài luận ... tác quản trị công ty 1.3 Các mục tiêu nghiên cứu Trên sở nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn môi trường kinh doanh đặc thù, ảnh hưởng môi trường kinh doanh đặc thù đến hoạt động quản trị công ty...
 • 58
 • 235
 • 0

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN DẠNG ĐẾN CƠ LÝ TÍNH VẬT LIỆU SAU THIÊU KẾT TỪ BỘT THÉP CÓ NGHIỀN TRỘN W TiC HẠT MỊN

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN DẠNG ĐẾN CƠ LÝ TÍNH VẬT LIỆU SAU THIÊU KẾT TỪ BỘT THÉP CÓ NGHIỀN TRỘN W VÀ TiC HẠT MỊN
... nhận từ vật liệu VL1 VL2 tương ứng sau ép thiêu kết cho hình a, b a) b) Hình Mẫu vật liệu bột thép HOGANAS - VL1 (a) VL2 trộn W, TiC hạt mịn (b) sau ép tạo hình thiêu kết [5,6] a) Nghiên cứu tính ... cứng pha hạt thô so với độ cứng pha Peclít nằm khoảng 2,077 ÷ 2,413 lần b) Nghiên cứu ảnh hưởng biến dạng đến độ xốp, mật độ vật liệu sau ép – thiêu kết: Để nghiên cứu ảnh hưởng biến dạng đến độ ... thuộc vào trình biến dạng thể tích chúng c) Nghiên cứu ảnh hưởng biến dạng đến độ cứng vật liệu sau ép – thiêu kết: Kết đo độ cứng mẫu qua biến dạng cán nóng cho bảng Bảng Độ cứng Brinen mẫu vật liệu...
 • 13
 • 200
 • 0

THE EFFECTS OF MICROCHANNEL GEOMETRY ON HEAT TRANFER BEHAVIORS FOR TWO PHASE FLOW BY NUMERICAL SIMULATION NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của HÌNH DÁNG HÌNH học KÊNH MICRO đến các đặc TÍNH TRUYỀN NHIỆT CHO DÒNG CHẢY HAI PHA BẰNG PHƯƠNG PHÁP mô PHỎNG

THE EFFECTS OF MICROCHANNEL GEOMETRY ON HEAT TRANFER BEHAVIORS FOR TWO PHASE FLOW BY NUMERICAL SIMULATION  NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của HÌNH DÁNG HÌNH học KÊNH MICRO đến các đặc TÍNH TRUYỀN NHIỆT CHO DÒNG CHẢY HAI PHA BẰNG PHƯƠNG PHÁP mô PHỎNG
... effects of microchannel geometry on heat transfer behaviors for two phase flow, all numerical simulation conditions or the four microchannel heat exchangers were kept the same excepting changing the ... out the effects of microchannel geometry on heat transfer behaviors for two phase flow In the study, it indicates that the microchannel heat exchanger with the circle cross-section is the best choice ... DISCUSSION As described above, finding the best performanced cross-section of microchannels for two phase flow is the important task to determine the optimal design of two phase flow microchannel heat...
 • 6
 • 158
 • 0

NGHIÊN cứu xây DỰNG hệ THỐNG GIÁM sát các đặc TÍNH áp SUẤT NHIỆT độ của ổ đỡ THỦY ĐỘNG

NGHIÊN cứu xây DỰNG hệ THỐNG GIÁM sát các đặc TÍNH áp SUẤT và NHIỆT độ của ổ đỡ THỦY ĐỘNG
... biến đo áp suất nhiệt độ vào vị trí đo, kết nối với mạch vi xử lý hình hiển thị LCD máy tính ta hệ thống đo đặc tính (áp suất nhiệt độ) đỡ thủy động (Hình 7) Để đánh giá kiểm nghiệm hệ thống ... Hình 11: Nhiệt độ màng dầu tốc độ 400vg/h KẾT LUẬN Bài viết trình bày xây dựng hệ thống đo áp suất nhiệt độ màng dầu đỡ thủy động Thông qua cảm biến áp suất MPXHZ6400A nhiệt độ DS18B20 Các cảm ... động phương pháp đo chiều cao cột áp Năm 2005, Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị đo áp suất thủy động dùng cảm biến tác giả Phạm Văn Hùng [8] Bài báo xây dựng hệ thống đo áp suất nhiệt độ...
 • 7
 • 135
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của tiếng ồn đến thính lực của nhân viên làm việc trong môi trường tiếng ồn tại sân bay nội bài

nghiên cứu ảnh hưởng của tiếng ồn đến thính lực của nhân viên làm việc trong môi trường tiếng ồn tại sân bay nội bài
... ớch, yờu cu cỏch tr li -Giải thích cho ng-ời bệnh Cho bệnh nhân đọc h-ớng dẫn đo thính lực, tai nghe tốt đ-ợc đo tr-ớc, cho bệnh nhân làm quen với âm có tần số khác c-ờng độ khác - K thut Tai ... h cỏnh mỏy bay cng khụng tt ng c) - Khu vc sõn : ng c mỏy bay, cỏc phng tin tip xỳc vi mỏy bay h cỏnh khu vc sõn ng c mỏy bay Boeing 777 : 99 dBA Xe nõng hng : 92 dBA ng c mỏy bay Boeing 380: ... cỏc nghiờn cu v ting n ti cỏc sõn bay v nh hng ca ting n n thớnh lc (TL) ca cỏn b nhõn viờn lm vic ti õy Hin Vit Nam cú 22 sõn bay, Sõn bay quc t Ni Bi l sõn bay ln th ca Vit Nam xột v cụng sut...
 • 105
 • 668
 • 5

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TIẾNG ỒN ĐẾN THÍNH LỰC CỦA NHÂN VIÊN LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG TIẾNG ỒN TẠI SÂN BAY NỘI BÀI

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TIẾNG ỒN ĐẾN THÍNH LỰC CỦA NHÂN VIÊN LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG TIẾNG ỒN TẠI SÂN BAY NỘI BÀI
... h cỏnh mỏy bay cng khụng tt ng c) - Khu vc sõn : ng c mỏy bay, cỏc phng tin tip xỳc vi mỏy bay h cỏnh khu vc sõn ng c mỏy bay Boeing 777 : 99 dBA Xe nõng hng : 92 dBA ng c mỏy bay Boeing 380: ... ca mỏy bay, khu vc bng ti hng húa, cỏc phng tin phc v mt t khu vc sõn bay nh u kộo, xe nõng hng, xe xỳc l ngun gõy n chung cho c khu vc sõn bay quc t Ni Bi Ngun gõy n ln nht ca ting n mỏy bay l ... cỏc nghiờn cu v ting n ti cỏc sõn bay v nh hng ca ting n n thớnh lc (TL) ca cỏn b nhõn viờn lm vic ti õy Hin Vit Nam cú 22 sõn bay, Sõn bay quc t Ni Bi l sõn bay ln th ca Vit Nam xột v cụng sut...
 • 84
 • 146
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng, phát triển năng suất cà chua trong nhà lưới có sử dụng phương pháp tưới nhỏ giọt

Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng, phát triển và năng suất cà chua trong nhà lưới có sử dụng phương pháp tưới nhỏ giọt
... : Nghiên cứu ảnh hưởng giá thể đến sinh trưởng, phát triển suất chua nhà lưới sử dụng phương pháp tưới nhỏ giọt Mê Linh – Hà Nội” Mục đích – yêu cầu 2.1 Mục đích - Đánh giá khả sinh trưởng, ... cho suất chất lượng chua trồng giá thể khác nhà lưới - Xác định giá thể thích hợp với chua trồng nhà lưới sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt 2.2 Yêu cầu - Đánh giá khả sinh trưởng chua giá ... khả sinh trưởng chua giá thể khác - Nghiên cứu đánh giá khả cho suất chua giá thể khác - Nghiên cứu đánh giá khả chống chịu sâu bệnh hại chua giá thể khác 2.3 Phương pháp nghiên cứu: ...
 • 29
 • 2,115
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: đề tài nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng phát triển năng suất chất lượng dưa chuột trồng trong khay xốp vụ thu đông 2009nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng phát triển năng suất chất lượng dưa chuột trồng trong khay xốp vụ thu đông 2009nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng phát triển và chất lượng hoa cúc vạn thọ lùn tagete patula l trồng chậu potxnghiên cứu ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng khoáng đến khả năng taoj mô sẹonghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sự sinh trưởng phát triển của cây hoa cúc vụ xuân hènghiên cứu ảnh hưởng của trồng xen cây họ đậu đến chè kiến thiết cơ bản tại phú hộnghiên cứu ảnh hưởng của kappa – carrageenan đến chất lượng của surimi cá mối trong bảo quản đôngđề án nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường văn hóa đến hoạt động kinh doanh quốc tế của nước mỹ và brazilnghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến năng suất chất lượng rau xà lách trồng chậunghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởngnghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sự sinh trưởng phát triển cây hoa cúc vụ xuânnghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến sự tăng trưởng chiều cao đường kính của cây tràmnghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến sự tăng trưởng chiều cao của cây tràmphương pháp nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy đến sinh khối của các chủng vi khuẩnkết quả nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy đến sinh khối của các chủng đã tuyển chọnchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ