cô lập phenylethanoid từ cây xuân hoa đỏ, pseuderanthemum carruthersii (seem ) guill var atropurpureum (bull ) fosb , họ ô rô (acanthaceae)

Khảo sát thành phần hóa học của cây Xuân hoa đỏ, Pseuderanthemum carruthersii (Seem.) Guill. var. atropurpureum (Bull.) Fosb., họ Ô (Acanthaceae)

Khảo sát thành phần hóa học của cây Xuân hoa đỏ, Pseuderanthemum carruthersii (Seem.) Guill. var. atropurpureum (Bull.) Fosb., họ Ô rô (Acanthaceae)
... cứu thành phần hóa học Nội dung thực luận án khảo sát thành phần hóa học Xn hoa đỏ, Pseuderanthemum carruthersii (Seem.) Guill var -1- Pseuderanthemum carruthersii var atropurpureum MỞ ĐẦU atropurpureum ... LỜI CAM ĐOAN Luận án Tiến sĩ Hóa học Khảo sát thành phần hóa học Xn hoa đỏ, Pseuderanthemum carruthersii (Seem.) Guill var atropurpureum (Bull.) Fosb., họ Ơ rơ (Acanthaceae) tơi thực cách trung ... 3.1 KHẢO SÁT CẤU TRÚC HĨA HỌC 37 3.1.1 Khảo sát cấu trúc hóa học hợp chất nhóm terpenoid 37 3.1.2 Khảo sát cấu trúc hóa học hợp chất nhóm lignan 58 3.1.3 Khảo sát cấu trúc hóa học...
 • 149
 • 533
 • 1

Khảo sát thành phần hóa học của cây xuân hoa đỏ, pseuderanthemum carruthersii (seem ) guill var atropurrureum (bull ) fosb , họ ô (acanthaceae)

Khảo sát thành phần hóa học của cây xuân hoa đỏ, pseuderanthemum carruthersii (seem ) guill var atropurrureum (bull ) fosb , họ ô rô (acanthaceae)
... (3 8 ), (3 9 ), (4 6) (3 3) (3 3) (3 3) (3 3) (3 3) (3 3) (4 0 ), (4 1 ), (4 2 ), (4 3 ), (4 4) (4 0 ), (4 2 ), (4 3) (4 8) (3 3) (3 3) (3 3 ), (5 5) (3 3 ), (5 5) (3 3 ), (5 5) (3 3 ), (5 5) (3 3 ), (5 5) (3 3) (3 3) (3 3 ), (5 5) -15- Pseuderanthemum ... (5 2 ), (5 4) (5 2) (5 2) (5 5) (5 5) (5 5) (5 5) (4 0 ), (4 7) (5 5) (3 3 ), (5 5) (3 3 ), (5 5) (1 5) (5 0) (3 6 ), (4 9) (4 5) (3 3) (3 3 ), (5 5) (3 3) (3 3) (3 3) (3 3) (3 3) (3 3) (3 3) (3 3) (3 3) (3 3) (3 3) (5 1) (3 3) (3 7 ), ... atropurpureum (Bull .) Fosb Họ Ô (Acanthaceae) Tên thông thường : Xuân hoa đ , Ô đ , Nhớt tím Tiểu-mộc cao 1-2 m, phân nhánh nhiều, không lông Lá có phiến xoan bầu dục, mỏng, không lông, dài 7-10 cm,...
 • 262
 • 99
 • 0

phân lập chất từ cao chloroform và cao pe của cây ô hoa tím acanthus ilicifolius linn, họ ô (acanthaceae)

phân lập chất từ cao chloroform và cao pe của cây ô rô hoa tím acanthus ilicifolius linn, họ ô rô (acanthaceae)
... TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN BỘ MÔN HÓA - - NGUYỄN THỊ KIM MƠ PHÂN LẬP CHẤT TỪ CAO CHLOROFORM CAO PE CỦA CÂY Ô HOA TÍM ACANTHUS ILICIFOLIUS LINN, HỌ Ô (ACANTHACEAE) ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN - - Năm học 2014 – 2015 Đề tài: “PHÂN LẬP CHẤT TỪ CAO CHLOROFORM CAO PE CỦA CÂY Ô HOA TÍM ACANTHUS ILICIFOLIUS LINN HỌ Ô RÔ ... cao dichloronethane, nghiên cứu hoạt chất nhƣ hoạt tính sinh học số hợp chất lập đƣợc Trên sở đó, đề tài Phân lập chất từ cao chloroform cao PE ô hoa tím (Acanthus ilicifolius L), họ ô...
 • 63
 • 93
 • 2

thành phần hóa học của câyxuân hoa mạng pseuderanthemum reticulatum radlk họ ô (acanthaceae)

thành phần hóa học của cây lá xuân hoa mạng pseuderanthemum reticulatum radlk họ ô rô (acanthaceae)
... Việt Nam, Nxb Y học, Hà Nội, 1996 Trần Công Khánh Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thị Thanh Nhài, Lê Mai Hương, Góp phần nghiên cứu thực vật, thành phần hóa học tác dụng sinh học Xuân hoa Pseuderanthemum ... Gòn) Pseuderanthemum reticulatum Radlk Literature review & Aim of study Figure 1: Xuân hoa nhọn, P acuminatissimum (Miq.) Kuntze Figure 2: Xuân hoa lá- hoa, P bracteatum Imlay Figure 3: Xuân hoa ... Figure 7: Xuân hoa, P palatiferum (Nees) Radlk Figure 8: P poilanei R Ben.Z Pseuderanthemum reticulatum Radlk Literature review & Aim of study Figure 9: Xuân hoa mạng, P reticulatum Radlk Figure...
 • 58
 • 403
 • 1

Lựa chọn các cây thuốc thuộc họ ô ( acanthaceae ) khả năng kháng nấm

Lựa chọn các cây thuốc thuộc họ ô rô ( acanthaceae ) có khả năng kháng nấm
... rơ (Accmthaceae) Ho Ơ rơ (Acanthaceae) thc bơ hoa mơm soi (Scrophulariales) liên bơ hoa mơi (Lamianae), phân lơp hoa mơi (Lamiidae), lơp ngoc lan (Magnoliopsida), ngành ngoc lan (Magnoliophyta) ... Bach hac (Rhinacanthus nasutus (L .) Kurz Acanthaceae) ♦ Riêng nép (Alpinia galanga (L .) Willd Zingiberaceae) ♦ Du du (Carica papaya L Caricaceae) ♦ Toi (Allium sativum L Alliaceae) ♦ Luu (Punica ... [4], nhüng ngi binh thng xét nghiêm co thë thây vi nâm miêng (3 0 %), rt (3 8 %), âm dao (3 9 %), câc nép gâp hâu mon (4 6 %), phé qn (1 7 %) Trong mot so diêu kiên nhât dinh, Candida thé chun tù dang...
 • 47
 • 117
 • 0

Bước đầu tìm hiểu thành phần hóa học của cây hoàn ngọc (pseuderanthemum bracteatum imlay) họ ô (acanthaceae)

Bước đầu tìm hiểu thành phần hóa học của cây hoàn ngọc (pseuderanthemum bracteatum imlay) họ ô rô (acanthaceae)
... việc chọn đề tài Bước đầu tìm hiểu thành phần hóa học hoàn ngọc (Pseuderanthemum bracteatum Imlay) với mục đích tìm hiểu hợp chất liên quan tới hoạt tính sinh học hoàn ngọc tạo sở khoa học cho ... cứu thành phần hóa học xuân hoa”, tạp chí khoa học công nghệ số 42, trang 75-79 [5] Tạp chí hóa học (tháng 2/ 2008), trang 46 [6] Trần Công Khánh, “Góp phần nghiên cứu thực vật, thành phần hóa học ... đề tìm hiểu hoàn ngọc tìm hiểu thành phần hóa học loài I.4 Giả thuyết đề tài Dựa vào thành phần đặc điểm nghiên cứu sơ hoàn ngọc tìm hiểu loại hợp chất steroid, triterpenoid, với tính công dụng...
 • 45
 • 236
 • 0

Xây dưng quy trình kỹ thuật tách chiết, khảo sát tính kháng khuẩn và khả năng chống oxy hóa của một số hợp chất thứ cấp từcây xuân hoa

Xây dưng quy trình kỹ thuật tách chiết, khảo sát tính kháng khuẩn và khả năng chống oxy hóa của một số hợp chất thứ cấp từ lá cây xuân hoa
... khảo sát khả chống oxy hóa hợp chất Xuân Hoa Xuất phát từ yêu cầu trên, thực đề tài: Xây dựng quy trình kỹ thuật tách chiết, khảo sát tính kháng khuẩn khả chống oxy hóa số hợp chất thứ cấp từ ... Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Tháng 3/2007 “ Xây dựng quy trình kỹ thuật tách chiết, khảo sát tính kháng khuẩn khả chống oxy hóa số hợp chất thứ cấp từ Xuân Hoa (Pseudranthemum palatiferum) Giáo viên ... định phân đoạn kháng vi khuẩn: E.coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa Chiết tách số hợp chất thứ cấp từ phân đoạn kháng khuẩn Khảo sát khả chống oxy hóa hợp chất Xuân Hoa 1.2.2 Yêu...
 • 120
 • 803
 • 7

Quy trình kỹ thuật tách chiết, khảo sát tính kháng khuẩn và khả năng chống oxy hóa của một số hợp chất thứ cấp từcây xuân hoa

Quy trình kỹ thuật tách chiết, khảo sát tính kháng khuẩn và khả năng chống oxy hóa của một số hợp chất thứ cấp từ lá cây xuân hoa
... khảo sát khả chống oxy hóa hợp chất Xuân Hoa Xuất phát từ yêu cầu trên, thực đề tài: “Xây dựng quy trình kỹ thuật tách chiết, khảo sát tính kháng khuẩn khả chống oxy hóa số hợp chất thứ cấp từ ... Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Tháng 3/2007 “ Xây dựng quy trình kỹ thuật tách chiết, khảo sát tính kháng khuẩn khả chống oxy hóa số hợp chất thứ cấp từ Xuân Hoa (Pseudranthemum palatiferum) Giáo viên hƣớng ... định phân đoạn kháng vi khuẩn: E.coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa Chiết tách số hợp chất thứ cấp từ phân đoạn kháng khuẩn Khảo sát khả chống oxy hóa hợp chất Xuân Hoa 1.2.2 Yêu...
 • 120
 • 1,064
 • 1

Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tại Cty cổ phần Đầu và TM Thủ Đô

Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Cty cổ phần Đầu tư và TM Thủ Đô
... hướng dẫn việc lập dự án quản lý dự án công ty áp dụng trình thực công việc 2.1, Đặc điểm dự án công ty có ảnh hưởng đến công tác lập dự án Sứ mệnh Công ty Cổ phần Đầu Thương mại Thủ Đô là: "MANG ... ty cổ phần Đầu Thương mại Thủ Đô 3.2.1, Thành tựu Các dự án công ty cổ phần đầu thương mại Thủ Đô thực dự án có quy mô vốn đầu lớn, thường từ vài chục tỷ đến trăm tỷ đồng Các dự án thuộc ... tệ, tiêu tác động đến khả cạnh tranh quốc tế (IC),…vẫn chưa tính đến, cần Đánh giá công tác lập dự án Công ty cổ phần Đầu Thuơng mại Thủ Đô 3.1, Đánh giá công tác lập dự án “xây dựng trường...
 • 72
 • 292
 • 1

nghiên cứu thành phần hóa học cấu trúc từ cây ngô thù du Việt Nam

nghiên cứu thành phần hóa học có cấu trúc từ cây ngô thù du ở Việt Nam
... phân tích tính chất hóa học hoạt tính sinh học cấu trúc hóa học NTD, xác định nghiên cứu ban đầu Ngô thù du thu hái Việt Nam Do điều kiện thổ nhưỡng khác nhau, thành phần hóa học chiếm hàm lượng ... đó, cấu trúc số xác định tên norketoyobyrine [17] Như vậy, từ Ngô thù du (NTD), dùng phương pháp sắc ký phân tích thành phần hóa học cấu trúc dạng quinolone alkaloid Theo công bố khoa học ... hưởng từ 13C NMR xuất 288 KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC đỉnh methyl carbon (CH3) vị trí δC 37.3 ppm độ dịch chuyển hóa học δH 2.80 ppm (3H, s) Đây nhóm N-methyl đặc trưng khung cấu trúc hóa học...
 • 8
 • 813
 • 2

Phòng bệnh, điều trị bệnh tiểu đường từ phác đồ và từ cây rau, hoa quả quanh ta

Phòng bệnh, điều trị bệnh tiểu đường từ phác đồ và từ cây rau, hoa quả quanh ta
... Insulin cho bệnh nhân tuýp Nhà thuốc cam kết hoàn tiền bệnh nhân điều trị không đạt hiệu Với phác đồ điều trị khoa học, tùy địa người bệnh để đạt hiệu điều trị bệnh nhân phải điều trị từ đến tháng ... CHỮA KHỎI BỆNH TIỂU ĐƯỜNG NHỜ BÀI THUỐC NAM GIA TRUYỀN Bệnh tiểu đường (bệnh đái tháo đường) bệnh phổ biến xã hội Chữa khỏi tiểu đường mong đợi nhiều người mắc bệnh Các bệnh nhân bị tiểu đường (đái ... này, đường (Glucose) không đưa vào tế bào mà tích tụ máu đào thải qua đường nước tiểu gây nên chứng bệnh tiểu đường Xem thêm: Nguyên nhân bệnh tiểu đường Về bệnh chia thành loại: Bệnh tiểu đường...
 • 59
 • 369
 • 0

XÂY DỰNG QUY TRÌNH KỸ THUẬT TÁCH CHIẾT, KHẢO SÁT TÍNH KHÁNG KHUẨN VÀ KHẢ NĂNG CHỐNG OXY HÓA CỦA MỘT SỐ HỢP CHẤT THỨ CẤP TỪCÂY XUÂN HOA (Pseudranthemum palatiferum).

XÂY DỰNG QUY TRÌNH KỸ THUẬT TÁCH CHIẾT, KHẢO SÁT TÍNH KHÁNG KHUẨN VÀ KHẢ NĂNG CHỐNG OXY HÓA CỦA MỘT SỐ HỢP CHẤT THỨ CẤP TỪ LÁ CÂY XUÂN HOA (Pseudranthemum palatiferum).
... khảo sát khả chống oxy hóa hợp chất Xuân Hoa Xuất phát từ yêu cầu trên, thực đề tài: Xây dựng quy trình kỹ thuật tách chiết, khảo sát tính kháng khuẩn khả chống oxy hóa số hợp chất thứ cấp từ ... Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Tháng 3/2007 “ Xây dựng quy trình kỹ thuật tách chiết, khảo sát tính kháng khuẩn khả chống oxy hóa số hợp chất thứ cấp từ Xuân Hoa (Pseudranthemum palatiferum) Giáo viên ... định phân đoạn kháng vi khuẩn: E.coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa Chiết tách số hợp chất thứ cấp từ phân đoạn kháng khuẩn Khảo sát khả chống oxy hóa hợp chất Xuân Hoa 1.2.2 Yêu...
 • 120
 • 403
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: công dụng và bài thuốc điều trị bệnh từ cây xuân hoagiải thích và làm sáng rõ câu tục ngữ hi lạp học vấn có những chùm rễ cay nhưng hoa quả lại gntoj ngàocây xuân hoa hay còn gọi là cây hoàn ngọcđó k chỉ số e đã bị mất do sự ion hoá của vi hạt đựơc xét có trị số từ 1 đến n do đó k chỉ số đơn vị điện tích dương của ion m kcô lập chất từ phân đoạn a sơ đồ 2 5cô lập chất từ phân đoạn b sơ đồ 2 6công dụng chữa bệnh của cây xuân hoathuốc hay từ cây ban hoa đẹpbài giảng điện tử cây và hoa bên lăng bácgiáo án điện tử cây và hoa bên lăng báccơ khí điện tử phú thọ hòacông ty cổ phần đầu tư phát triển gas đô thịcây xuân hoa chữa bệnhchuyên đề hoàn thiện công tác phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ đô thị việt nam vinasincochiết xuất và phân lập eugenol từ cây dinh hươngTuần 23. MRVT: Từ ngữ về muông thú. Đặt và trả lời câu hỏi: Như thế nào?C c gi i ph p n ng cao hi u qu cho xu t kh u c a doanh nghi p Chi u c i Ho ng LongBÀI tập đề CƯƠNG THỰC tập NHA TRANGM t s gi i ph p nh m m r ng th tr ng xu t kh u thu s n c a C ng ty xu t nh p kh u Thu s n H N iTh c tr ng xu t kh u g o c a Vi t namPh t tri n ngu n nh n l c th ng m i tr c y u c u c ng nghi p ho v h i nh p kinh t88 c u tr c nghi m NG TH NG VU NG G C V I M T PH NG File word c h ng d n gi iT ch c k to n b n h ng v x c nh k t qu kinh doanh t i C ng ty v n chuy n kh ch du l chTh c tr ng ho t ng u t t i ng n h ng th ng m i c ph n Ngo i th ng Vi t Nam Chi nh nh Th nh C ngQuy trinh lap de nghi xay dung luat, pL do CP trinh theo qd cua Luat BHVBQPPL 2015.docTh c tr ng kh n ng c nh tranh c a c c ng n h ng th ng m i Vi t NamM t s gi i ph p n ng cao n ng l c c nh tranh c a Ng n h ng An B nh trong b i c nh Vi t Nam h i nh p kinh t qu c tCh t l ng t n d ng ng n h ng hi n tr ng v gi i ph p n ng cao ch t l ng t n d ng t i ng n h ng th ng m i c ph n Eximbank H N iGi i ph p n ng cao n ng l c c nh tranh c a ng n h ng th ng m i c ph n H ng H i Vi t Nam trong i u ki n h i nh p t ch c kinh t th gi i WTOM t s gi i ph p nh m t ng c ng huy ng v n t i Ng n H ng C ng Th ng Ho n Ki mM t s gi i ph p nh m t ng thu nh p ti t ki m chi ph v n ng cao k t qu kinh doanh t i Ng n h ng K Th ng Vi t NamTh c tr ng cho vay h s n xu t t i Ng n h ng n ng nghi p v ph t tri n n ng th n huy n Kinh M nBài 33. ôi, ơiM t s gi i ph p marketing nh m ho n thi n v n ng cao m c th a m n kh ch h ng c a C ng ty th ng m i d ch v Tr ng ThiNghi n c u nh n th c c a kh ch h ng v th ng hi u b nh kem x p v th ng hi u H i Ch u