biên soạn tài liệu“thuật ngữ anh văn chuyên ngành bằng hình ảnh” cho nhóm môn học thiết kế trang phục

Bài soạn Tai lieu on tap anh van cuc hot

Bài soạn Tai lieu on tap anh van cuc hot
... sentence All the rooms in this small hotel are and that would make it too expensive to stay in A air-condition B air-conditioners C air-conditioning D.air-conditioned Could you me how the medicine ... adj ) - inform ( v ) 67.ECONOMY ( N ) -economic ( adj ) 69.POISON ( N ) : THUỐC ĐỘC - poisoner ( n ) : kẻ đầu độc - poisonous ( adj ) : có chất độc 70.SENSE ( adj ) - nonsense ( adj ) 72.APPLY ... astronauts stepped onto the planet safely b Answer the following questions What kind of air can the two astronauts breathe after stepping onto the planet? What could they find on...
 • 60
 • 275
 • 1

Tài liệu Thuật ngữ về TMĐT vần R, S docx

Tài liệu Thuật ngữ về TMĐT vần R, S docx
... đến s dụng Internet SMTP (Simple Mai Transfer Protocol) SMTP - Từ viết tắt cho Giao thức truyền thư đơn giản SMTP giao thức s dụng để định tuyến e-mail Internet SPAM Bom thư - Một thuật ngữ s ... quáng đến s lượng lớn newsgroup không liên quan không quan tâm SSL (Secure Socket Layer) SSL chế độ mã hoá mức thấp để giao dịch Internet an toàn đảm bảo Streaming Media Phương tiện chạy suốt - ... theo luồng thông suốt từ máy chủ String/Search String Chuỗi/Chuỗi tìm kiếm - Một dãy ký tự, từ hay phần tử khác kết nối với theo cách Một xâu tìm kiếm thường xâu từ hay nhóm từ s dụng để tìm định...
 • 2
 • 242
 • 1

Tài liệu Thuật ngữ về TMĐT vần M,N,O pptx

Tài liệu Thuật ngữ về TMĐT vần M,N,O pptx
... định Online Account Reconciliation Thanh toán tài khoản trực tuyến – Thanh toán hoá đơn mạng Online Purchasing Mua hàng trực tuyến - Cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho phép mua sản phẩm Internet Online ... ứng dụng web người bạn khác Object Oriented Programing Lập trình định hướng đối tượng - Một kỹ thuật lập trình tăng cường tốc độ phát triển chương trình làm cho chúng dễ trì thông qua việc dùng ... Mua hàng kiểu mở Internet Một tiêu chuẩn xây dựng xung quanh tập yêu cầu kinh doanh kiến trúc kỹ thuật, quy cách hướng dẫn hỗ trợ Mục tiêu OBI tạo tiêu chuẩn cho công ty tích hợp ứng dụng Intranet...
 • 2
 • 147
 • 0

Tài liệu Thuật ngữ về TMĐT vần D,E,F,G pdf

Tài liệu Thuật ngữ về TMĐT vần D,E,F,G pdf
... nghiệp khác Các Extranet truyền thông tin Internet yêu cầu người sử dụng phải có mật để truy nhập liệu từ máy chủ nội công ty FAQ (Frequently Asked Questions) Các văn trực tuyến liệt kê trả lời ... thông tin Floppy Disk (diskette) Đĩa mềm - Là phương tiện lưu trữ từ tính sử dụng để lưu trữ chuyển liệu Form Biểu mẫu - Các trang web bao gồm text trường để người sử dụng điền thông tin FTP (File ... Gateway Cổng mạng - Phần mềm hay phần cứng nối hai ứng dụng hay mạng lẽ không tương thích cho truyền liệu máy tính khác GIF (Graphics Interchange Format) GIF - Một chế độ nén khuôn dạng tập đồ họa...
 • 3
 • 194
 • 0

Tài liệu Thuật ngữ về TMĐT vần A, B,C pptx

Tài liệu Thuật ngữ về TMĐT vần A, B,C pptx
... (Analog to Digital) - Ký hiệu tương tự chuyển sang kỹ thuật số Acquirer Ngân hàng toán - Từ thương mại điện tử để ngân hàng ACTIVEX ACTIVEX - Một ngôn ngữ lập trình microsoft phát triển, sử dụng để ... Đường dây thuê bao số không đối xứng xứng Một phương pháp truyền liệu đường dây điện thoại đồng truyền thống với tốc độ cao Các liệu tải xuống với tốc độ 1,544 Mbit/s tải lên với tốc độ 128kbit/s ... 128kbit/s (và gọi không đổi xứng) ADSL thích hợp với Web, nơi mà có nhiều liệu nhiều gửi từ máy chủ đến máy tính so với liệu ,từ máy tính lên máy chủ Anchor Neo - Một thẻ HTML đánh dấu điểm cụ...
 • 3
 • 195
 • 0

Tài liệu Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành ngân hàng pdf

Tài liệu Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành ngân hàng pdf
... máy kéo Th ng m h tín d gi tài tr giao d s séc su l ngân kh st ud 10 9 7 10 7 7 7 5 10 6 7 nk in ch tài tr tính h c phê chu bi b ru g doanh thu doanh s Ba c t ti ngân hàng bán s nhi of 344 The ... or person m Financial reliability th A bank account for day-to-day use tài kho ãng lai chi phí hi chi phí hi ch ch ngân hàng d g 91 Credit-worthiness (n) in 92 Current account (n) nk 7 8 10 8 ... of money from an account ghi n kho n s Failure to pay tr tài kho ti 6 of Debt (n) Debtor (n) 101 Decision (n) 102 Default (v) 8 ngân hàng có quan h Credit arrangement (n) Credit control (n) Credit...
 • 9
 • 965
 • 10

Tài liệu Thuật ngữ điện ảnh - Phần 2 docx

Tài liệu Thuật ngữ điện ảnh - Phần 2 docx
... Ben- - oen vũ khí lợi hại nhà Điện ảnh Bưng Biền Nam Bộ, Điện ảnh Đồi Cọ Việt Bắc kháng chiến chống Pháp 194 6-1 954) Điện ảnh Giải Phóng chiến tranh chống Mỹ (195 4-1 975) (hình: camera Ben- - oen ... định dạng năm 20 02 (Hinh: băng Betamax khổ 12, 5 mm) bên cảnh phim (off-camera) Các cảnh người chu vi hành động câu chuyện phim, bị ống kính loại khỏi khung hình, “bên ảnh (off-screen) bên phạm ... pháp làm cho hình ảnh người, vật thể chuyển hóa thành hình ảnh người, vật thể khác cách êm mượt, không chuyển cảnh đột ngột chuyển cảnh chồng mờ Đây xảo thuật thực phần mềm điện toán theo nguyên...
 • 8
 • 1,248
 • 7

Tài liệu THUẬT NGỮ XÂY DỰNG CẦU VIỆT - PHÁP - ANH pdf

Tài liệu THUẬT NGỮ XÂY DỰNG CẦU VIỆT - PHÁP - ANH pdf
... Cầu máng Cầu nâng-hạ thẳng đứng Cầu xiên ,cầu treo Cầu nhịp lớn Cầu nhịp ngắn Cầu ôtô Cầu quay Cầu tạm Cầu thang (để bộ) Cầu thẳng Cầu trung Cầu vòm Cầu vượt Cầu vượt qua đường sắt Cắt khấc Cầu ... bridge Cầu cũ có Cầu dầm hẫng Cầu dầm liên hợp Cầu dây xiên Cầu dẫn Cầu di động Cầu di động trượt Cầu dự ứng lực kéo sau đúc bê tông chỗ Cầu Cầu đường sắt Cầu gạch-đá xây Cầu hai tầng Cầu khung Cầu ... Đây tài liệu soạn thảo dành cho sinh viên ngành Cầu - Đường nhằm giúp đỡ việc luyện tập dịch tài liệu kỹ thuật từ tiếng Việt sang tiếng Pháp tiếng Anh Phần tiếng Pháp lấy theo thuật ngữ Tiêu...
 • 51
 • 250
 • 0

Tài liệu Thuật ngữ trong đấu thầu Anh - Việt ppt

Tài liệu Thuật ngữ trong đấu thầu Anh - Việt ppt
... dụng Trong đấu thầu đồng nghĩa với người mua, bên mời thầu, chủ đầu tư họ người đứng tổ chức đấu thầu ký hợp đồng với nhà thầu trúng thầu Thuật ngữ thường sử dụng để bên mời thầu mẫu hồ sơ mời thầu ... nhận toán Thuật ngữ thường dùng điều kiện chung hợp đồng nêu hồ sơ mời thầu Financial Data Số liệu tài Số liệu tài đấu thầu số liệu quy định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu yêu cầu nhà thầu khai ... sơ Đấu thầu túi hồ sơ Là phương thức đấu thầu mà nhà thầu nộp đề xuất kỹ thuật đề xuất giá túi hồ sơ Đấu thầu hai túi hồ sơ Là phương thức đấu thầu mà nhà thầu nộp đề xuất giá đề xuất kỹ thuật...
 • 27
 • 347
 • 2

Tài liệu Cách viết một bài báo kỹ thuật (Tài liệu song ngữ Anh-Việt) ppt

Tài liệu Cách viết một bài báo kỹ thuật (Tài liệu song ngữ Anh-Việt) ppt
... chế sai sót tả, ngữ pháp, chấm câu Điều đặc biệt quan trọng báo kỹ thuật sử dụng thành ngữ thuật ngữ khoa học Sử dụng không dẫn đến hiểu sai tượng khó tiếp cận với tài liệu kỹ thuật phù hợp, tạp ... compilation of this document Một số thông tin báo rút từ nhiều báo khác liệt kê phần tài liệu tham khảo bên Tác giả ghi nhận đóng góp báo việc xây dựng báo References Tài liệu tham khảo [1] Turabian, ... cấp ý tưởng, quan điểm tin cậy cho báo thảo luận cách thực độ ổn định tồn kỹ thuật trước Nêu vắn tắt khác giống công trình nghiên cứu tác giả trước Các tài liệu trích dẫn, sử dụng đề cập tới...
 • 13
 • 2,393
 • 17

Tài liệu Thuật ngữ mua sắm - đấu thầu (Anh - Việt) doc

Tài liệu Thuật ngữ mua sắm - đấu thầu (Anh - Việt) doc
... "Khả đấu thầu" - thuật ngữ tiếng Việt thường dùng đấu thầu không dùng cụm từ Là khả kỹ thuật tài nhà thầu tham gia đấu thầu thực gói thầu theo yêu cầu HSMT thời hạn theo quy định Bidder -Bên dự thầu ... proceedings "Nhà thầu" - Khi dự thầu gọi "bidder" "Nhà thầu" thuật ngữ chuẩn "người nhận thầu" dùng trình sau đấu thầu Là cá nhân tổ chức tham gia trình mua sắm Civil works - công tác xây lắp ... prescribed standards and within the proposed contract period Khả đấu thầu Là khả kỹ thuật tài nhà thầu tham gia đấu thầu thực gói thầu theo yêu cầu HSMT thời hạn theo quy định Bid closing The deadline...
 • 7
 • 449
 • 1

Tài liệu Thuật ngữ giao nhận vận tải pdf

Tài liệu Thuật ngữ giao nhận vận tải pdf
... lai giao nhận hàng người chuyên chở người nhận hàng - Bằng chứng xác nhận quyền sở hữu hàng người có tên vận đơn - Bằng chứng xác nhận hợp đồng vận tải ký người chuyên chở người thuê tàu Vận ... người gởi, người nhận hàng - Bằng chứng xác nhận quyền sở hữu hàng người có tên vận đơn Vận đơn tàu chuyến giá trị pháp lý hợp đồng vận tải hợp đồng thuê tàu chuyến hợp đồng vận tải vận đơn tàu chuyến ... tục giao dịch tụ (Free pratique) Bill of Lading (Ocean Bill of Loading) B/L Vận đơn (Vận tải đơn) đường biển Chứng từ vận tải đường biển người chuyên chở đại diện họ (Thuyền trưởng, đại lý vận tải) ...
 • 53
 • 233
 • 2

Tài liệu Thuật ngữ chuyên dụng trong nhiếp ảnh docx

Tài liệu Thuật ngữ chuyên dụng trong nhiếp ảnh docx
... boke) Bô-kê thuật ngữ có nguồn gốc từ tiếng Nhật có nghĩa “nhòa mờ” (blur), sử dụng nhiếp ảnh ngày để mô tả tượng nhòa mờ mịn vùng xung quanh điểm nét khuôn hình ảnh có chiều sâu ảnh trường nông ... ví dụ 17-50mm, 18-135mm hay 12x Ghi chú: Thuật ngữ tiếng Việt “phóng” “cố định” dùng để giải thích; thực tế Việt Nam, người chơi ảnh thường sử dụng thuật ngữ vay mượn tiếng Anh gọi ống zoom (đọc ... tính mà không cần tính zoom số máy ảnh Vì vậy, mua máy ảnh, người ta thường quan tâm tới tỷ lệ phóng to quang học phóng to kỹ thuật số Ghi chú: Cũng trên, thuật ngữ phóng to thu nhỏ dùng chủ yếu...
 • 8
 • 316
 • 0

Tài liệu Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành xây dựng doc

Tài liệu Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành xây dựng doc
... Cốt liệu Aggregate blending .Trộn cốt liệu Aggregate content .Hàm lượng cốt liệu Aggregate gradation Cấp phối cốt liệu Aggregate interlock .Sự cài vào cốt liệu Aggregate, ... Aggregate, crusher-run Cốt liệu sỏi đá Aggregate-cement ratio .Tỉ lệ cốt liệu xi măng Agitating speed Tốc độ khuấy trộn Agitating truck Xe trộn xe chuyên chở Agitation ... neo giữ Nút neo(chêm mấu neo dự ứng lực) Thép góc Thép góc Thanh giằng góc giàn giáo Góc ma sát Góc nghỉ Cót liệu nhiều góc cạnh Cốt liệu thô nhiều góc cạnh Độ ẩm tương đối bình quân hàng năm Cực...
 • 8
 • 3,449
 • 60

Xem thêm