Nhà Nước và Pháp Luật Việt Nam Thời Kỳ Nhà Nguyễn (Giai đoạn 1802 – 1858)

Đặc điểm nhà nước pháp luật Việt Nam thời kỳ Bắc thuộc

Đặc điểm nhà nước và pháp luật Việt Nam thời kỳ Bắc thuộc
... rõ đặc điểm Nhà nước Việt Nam thời Bắc thuộc thời kì có hai hệ thống quyền vừa đan xen vừa song song tồn Đây đặc điểm khác biệt, cần có nghiên cứu đánh giá toàn diện để nắm vững phát triển Nhà ... dựng máy quyền nhà nước thời kì Câu hỏi đặt là, nước ta lại tiếp thu cách thức tổ chức, quản lí Trung Quốc ? Xuất phát từ điều kiện lịch sử đặc thù Việt Nam Thời gian tồn Nhà nước Văn Lang - ... phương Đặc điểm nhà nước thời nhà nước Vạn Xuân: Lúc cấu triều đình đơn giản giúp việc cho Hoàng Đế có hai ban văn ban võ Vì hệ thống quyền độc lập tự chủ người Việt triều đại tồn khoảng thời gian...
 • 8
 • 1,045
 • 1

Đặc điểm của nhà nước pháp luật Việt Nam thời bắc thuộc

Đặc điểm của nhà nước và pháp luật Việt Nam thời bắc thuộc
... xa hải đảo không tác động Hệ thời kỳ bắc thuộc + Chách tổ chức máy nhà nước trở thành khuôn mậu để triều đại phong kiến việt nam tổ máy nhà nước sau + Hệ thống pháp luật phong kiến Trung Quốc trở ... dựng hoàn thiện pháp luật phong kiến việt nam sau + Tư tưởng trị pháp lý nho giáo nhà nước phong kiến Trung Quốc truỳen bá vào âu lạc thâm nhập vào các tầng lớp cư dân người việt mức độ định ... trở thành tưng tuởng trị chủ đạo thời kỳ này) + Thời kỳ bắc thuộc thời kỳ lịch sử lâu dài để hình thành tâm lý pháp luật truyền thống tư tưởng trọng lệ trọng luật ...
 • 2
 • 7,820
 • 53

Báo cáo chuyên đề lịch sử nhà nước pháp luật việt nam thời lê sơ

Báo cáo chuyên đề lịch sử nhà nước và pháp luật việt nam thời lê sơ
... 701-704) IV KẾT LUẬN Nhà nước pháp luật Việt Nam thời hành nhà nước có cấu tổ chức chặt chẽ, quyền lực tập trung vào tay nhà vua - thể tính độc quyền chế độ phong kiến, luật pháp lụât Hồng Đức ... GIỚI THIỆU CHUNG Thời kéo dài 100 năm (1428 - 1527), có 10 vua thuộc hệ Giai đoạn đầu nhà thời kỳ xây dựng lại đất nước sau thời bị nhà Minh đô hộ Sau lên ngôi, Lợi - Thái Tổ - ... quyền, nhà vua vị giáo chủ độc cao nước Về quyền, nói theo ngôn ngữ đại ngày nay, nhà vua nắm toàn quyền lập pháp (ban hành pháp luật) , hành pháp (thi hành pháp luật) pháp (xét xử, bảo vệ pháp luật) ...
 • 10
 • 820
 • 1

Đề án nghiên cứu các giải pháp vai trò của nhà nước pháp luật Việt Nam trong thời kỳ đổi mới đối với nền kinh tế

Đề án nghiên cứu các giải pháp và vai trò của nhà nước và pháp luật Việt Nam trong thời kỳ đổi mới đối với nền kinh tế
... dậy kinh tế xuống dốc? CHƯƠNG 1: SỐ VẤN ĐỀ VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT Ở NƯỚC TA I Khái niệm Nhà nước pháp quyền – Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Nhà nước pháp quyền Nhà nước pháp quyền Nhà nước ... quan kinh tế thị trường Việt Nam Nhà nước thông qua hệ thống sách, pháp luật, đòn bẩy kinh tế để định hướng, làm cho kinh tế nhà nước bước vươn lên nắm vai trò chủ đạo, kinh tế Nhà nước kinh tế ... luật lệ toàn quốc Sau ban hành Luật Hiến pháp luật chung, luật chuyên ngành đời, phù hợp với giai đoạn phát triển chung đất nước CHƯƠNG 2: VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ...
 • 22
 • 455
 • 1

Đặc điểm về pháp luậtviệt nam thời bắc thuộc bài tập nhóm môn lịch sử nhà nước pháp luật việt nam

Đặc điểm về pháp luật ở việt nam thời bắc thuộc bài tập nhóm môn lịch sử nhà nước và pháp luật việt nam
... mình, tiếp nhận sáng tạo luật Trung Hoa, đặc biệt luật nhà Đường, Minh, Thanh, III, Đặ c điểm pháp luật Việt Nam thời Bắc thuộc : Thời Bắc thuộc, đặc điểm bật pháp luật Việt Nam lãnh thổ có đan xen, ... II .Pháp luật Việt Nam thời Bắc thuộc : 1, Nguồnluật : Thời Bắc thuộc có hai nguồn luật đan xen song song tồn tại: luật t ục người Việt luật pháp phong kiến Trung Hoa 2, Nội dung: Pháp luật thời ... hai tiểu quốc nhà nước Chăm Panên pháp luật có thể song song pháp luật Hán pháp luật người Việt Đồng thời tính song song thể nhà nước Phù Nam Bên cạnh tính song song thể số dặc điểm hiệu lực...
 • 6
 • 748
 • 2

Đề cương sơ bộ lịch sử nhà nước pháp luật việt nam

Đề cương sơ bộ lịch sử nhà nước và pháp luật việt nam
... Quốc triều hình luật Hoàng Việt luật lệ (trong đề cương trang 19) Câu 25: Pháp luật phong kiến Việt Nam kết hợp yếu tố Trung Quốc Đại Việt (đề cương trang 27) SO SÁNH THỂ CHẾ NHÀ NƯỚC LƯỠNG ĐẦU ... phạm pháp luật phong kiến Việt Nam Pháp luật phong kiến Việt Nam không trực tiếp quy định phân loại tội phạm sở thống phân loại tội phạm luật Hình Tuy vậy, nghiên cứu quy định luật pháp luật ... điểm : - Luật Hán luật thành văn nên đưa vào nước ta kỹ thuật xây dựng pháp luật thành văn (VBQP PL) Đây tiếp thu có hcọn lọc sáng tạo sử dụng nhà nước PKVN sau Đó hình thức văn luật : Bộ luật, ...
 • 23
 • 26,964
 • 300

Tài liệu Báo cáo "Đổi mới tư duy pháp những hiệu ứng cơ bản của đổi mới tư duy pháp lí trong quá trình hoàn thiện Nhà nước pháp luật Việt Nam " doc

Tài liệu Báo cáo
... ca Nh nc v phỏp lut Vit Nam Thc t lch s xõy dng nh nc v phỏp lut Vit Nam nhng nm 70, 80 ca th k trc ó cho thy rừ iu ny T cui nm 1986, cụng cuc i mi ton din t nc Vit Nam chớnh thc c ng v cng ... nc v phỏp lut ca Vit Nam ng thi nghiờn cu, tham kho v tip thu cú chn lc nhng kin thc v kinh nghim ca cỏc nc ngoi, nhiu lớ tạp chí luật học số 12/2006 nghiên cứu - trao đổi lun v thc tin v nh ... lc Nh nc xó hi ch ngha Vit Nam v tip thu cú chn lc kinh nghim nc ngoi, t phỏp lớ mi ó gúp phn hỡnh thnh quan im lớ lun quan trng v tớnh cht, ni 43 nghiên cứu - trao đổi dung v cỏch thc t chc quyn...
 • 9
 • 345
 • 1

Báo cáo "Giới trong văn hoá pháp lí truyền thống một nội dung giảng dạy của môn học Lịch sử nhà nước pháp luật Việt Nam " ppt

Báo cáo
... quỏ trỡnh phỏt tri n c a hoỏ phỏp lớ truy n th ng Vi t Nam Nh ng n i dung ó c p chng trỡnh gi ng d y l ch s nh n c v phỏp lu t Vi t Nam Trong quỏ trỡnh gi ng d y, th i gian gi ng khụng nhi u ... t phỏp phong ki n cũn c m ph n khụng Tạp chí luật học số 3/2007 c h c hnh, thi c i h c v i thi l m t c quy n c a nam gi i Vn hoỏ l c quy n c a nam gi i Cỏc quy nh trờn lõu d n tr thnh m t t ... bao gi cng n ng hn so v i m c x ph t Tạp chí luật học số 3/2007 ng i ch ng (cỏc i u 308, 309, 321 QTHL; cỏc i u 108, 332 B lu t Gia Long - HVLL) Trong quan h ti s n, b ng nh ng quy nh v th a...
 • 7
 • 537
 • 1

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC PHÁP LUẬT VIỆT NAM

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM
... máy nhà nước chế độ quan chức nhà nước phong kiếnViệt Nam mô theo nhà nước phong kiến Trung Hoa Đó dấu ấn lịchsử 10 kỉ Bắc thuộc lịch sử phát triển nhà nước Việt Nam màchúng ta phủ nhận Triều ... hưởng luật Trung Quốc (luật nhà Đường, luật nhà Minh) nhà làm luật thời Lêđã biết tiếp thu có chọn lọc, sáng tạo pháp luật Trung Quốc đồng thời kết hợp vớicác phong tục, tập quán đặc thù xã hội Việt ... nô thời nhà Lê đòi hỏi thỏa thuận hai vợ chồng” Pháp luật triều Lê có quy định bảo vệ cho quyền lợi người phụ nữrất tiến gần với pháp luật đại – Điều chưa có pháp luật phongkiến Việt Nam thời...
 • 27
 • 12,527
 • 92

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC PHÁP LUÂT VIỆT NAM doc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUÂT VIỆT NAM doc
... máy Nhà nước, pháp luật lịch sử Việt Nam trước năm 1884 Nội dung môn học chia làm bài, cụ thể sau : Phương pháp giảng dạy đánh giá môn học - Nội dung mục tiêu môn học làm rõ kết hợp phương pháp ... Phụng Lịch sử Nhà nước Pháp luật Việt Nam từ nguồn gốc đến trước Cách mạng tháng Tám 1945 – NXB Khoa học Xã hội - Hà Nội 1990 + Viện Luật học Sơ thảo lịch sử nhà nước pháp luật Việt Nam (từ ... nghĩa nhà nước tự chủ giai đoạn B TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU - Giáo trình Lịch sử nhà nước pháp luật Việt Nam, ĐH Luật Hà Nội, Hà Nội 2002, trang 35 – 64 - Lịch sử định chế trị pháp quyền Việt Nam, Phan...
 • 38
 • 3,811
 • 89

bài tiểu luận môn lịch sử nhà nước pháp luật việt nam

bài tiểu luận môn lịch sử nhà nước và pháp luật việt nam
... Nhưng thực tế lịch sử Việt Nam kỷ XVI – XVIII tồn máy quyền lực mà cấp cao có hai nhánh, loại thiết chế vừa có vua lại vừa có chúa Thiết chế nhà nước Lê - Trịnh loại tượng lịch sử đặc thù, nguyên ... phong kiến việt nam 1)Chị-em,anh-em nắm quyền Mô hình lưỡng đầu chế xuất sớm lịch sử nước ta, lần vào năm 40 Mùa xuân năm ấy, hai chị em Trưng Trắc - Trưng Nhị khởi nghĩa chống ách độ hộ nhà Đông ... vua luôn nguyên tắc hình thái nhà nước lưỡng đầu Nó thể rõ hai người đứng đầu nhà nước có quyền ngang nhau, thứ nhau, không người nắm uy quyền, vị cao người Ở nhà nước lưỡng đầu thời Lê- Trịnh...
 • 16
 • 2,534
 • 4

Câu hỏi ôn tập trả lời môn Lý luận chung về Nhà nước Pháp luật Việt Nam

Câu hỏi ôn tập và trả lời môn Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật Việt Nam
... TRỊNH VIỆT HÀ – LUẬT TC K5 10 CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM Trong pháp luật phong kiến Trung hoa chia thành bậc chia theo số tức có 2000 lý, 2500 3000 tuỳ vào ... CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM đầu bộ, cai quản đơn vị hành địa phương Bồ người đứng đầu công xã nông thôn Pháp luật đời từ nhà nước xuất Qua phản ... đầu bách thần nước Nước - quốc gia Phong kiến (Sơn hà xã tắc) nhân dân mà nhà vua TRỊNH VIỆT HÀ – LUẬT TC K5 CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM Như vậy, địa vị nhà vua bao...
 • 18
 • 3,871
 • 5

Câu hỏi bài tập môn lý luận nhà nước pháp luật VIÊT NAM có đáp án rõ ràng

Câu hỏi và bài tập môn lý luận nhà nước và pháp luật VIÊT NAM có đáp án rõ ràng
... dụng pháp luật 12.Tiền lệ pháp hình thức pháp luật thể ý chí nhà nước Đúng 13.Chỉ pháp luật bảo đảm biện pháp cưỡng chế nhà nước Sai trị 14.Chỉ pháp luật tính quy phạm Sai đạo đức, tập quán, ... thực pháp luật quan nhà nước thẩm quyền Sai nhà chức trách nhà nước tổ chức nhà nước trao quyền Chủ thể quyền áp dụng pháp luật, không thiết phải tuân thủ giai đoạn áp dụng pháp luật ... pháp luật chủ thể Sai hiểu biết pháp luật cá nhân 41 Tình cảm người pháp luật biểu hệ tư tưởng pháp luật Sai tâm pháp luật 42 Quan niệm người pháp luật biểu ý thức pháp luật mang tính luận...
 • 39
 • 41,325
 • 443

tài liệu ôn lịch sử nhà nước pháp luật việt nam

tài liệu ôn lịch sử nhà nước và pháp luật việt nam
... Chân, Nhật Nam, Tỷ ảnh, Lâm ấp, Hải Lâm) Đô hộ phủ Minh Quận Giao Chỉ Pháp Bắc, Trung, Nam Kỳ Đại Việt Đại Việt Đại Việt Đại Việt Đại Việt Đại Việt Đại Việt Đại Việt Việt Nam, Đại Nam (từ 1838) ... - 1777 Tùy Đờng Họ Khúc Nam Hán Dơng Đình Nghệ Ngô Vạn Xuân Loạn 12 xứ quân Vạn Xuân Đinh Đại Cồ Việt Tiền Lê Đại Cồ Việt Lý Đại Cồ Việt, Đại Việt (từ 1054) Trần Đại Việt Hồ Đại Ngu 1786 - 1788 ... 1884 Lê Sơ Mạc Nam - Bắc Triều Lê Trung Hng Đàng - Đàng ngòai Lê- Trịnh Tây Sơn Lê Tây Sơn Tây Sơn Nguyễn 1884 - 1945 1945 -1976 1976 - Nguyễn Việt Nam dân chủ cộng hòa CHXHCN Việt Nam 1778 - 1786...
 • 49
 • 3,504
 • 59

Xem thêm

Từ khóa: nhà nước và pháp luật việt nam thời lê sơnhà nước và pháp luật việt nam thời lýđặc điểm của nhà nước và pháp luật việt nam thời bắc thuộclý luận chung nhà nước và pháp luật việt nam thời lý trần hồlý luận chung nhà nước và pháp luật việt namlý luận nhà nước và pháp luật việt namchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả