mô phỏng đặc tuyến volt – ampere của transistor trường phân tử sử dụng phương pháp hàm green không cân bằng

Báo cáo khoa học: phỏng đặc trưng dòng - thế của transistor trường phân tử ppt

Báo cáo khoa học: Mô phỏng đặc trưng dòng - thế của transistor trường phân tử ppt
... 0.8 (b) Hình Đặc trưng MFET: a) ID = f(VDS), b) ID = f(VGS) Đặc trưng dòng - transistor trường phân tử thiên áp khác trình bày hình Đặc trưng dòng - transistor trường phân tử ảnh hưởng ... 2.3.Kết đặc trưng dòng - transistor trường phân tử MFET mục tiêu công trình Thêm vào đó, ảnh hưởng vật liệu, nhiệt độ điện thiên áp đến đặc trưng dòng - MFET khảo sát Nhờ GUI Matlab, kết ... 0,7460 0,7365 Phân tử Đặc trưng dòng - transistor trường phân tử nhiệt độ khác trình bày hình Nhiệt độ tăng bổ sung lượng nhiệt cho điện tử làm dịch chuyển mức lượng bên kênh dẫn phân tử BDT lên...
 • 8
 • 189
 • 0

luận văn phỏng transistor đơn điện tử (set) sử dụng phương pháp hàm green

luận văn mô phỏng transistor đơn điện tử (set) sử dụng phương pháp hàm green
... kiện transistor đơn điện tử • Chương 2: Xây dựng hình toán học tính dòng điện qua transistor đơn điện tử sử dụng phương pháp hàm Green • Chương 3: vận chuyển điện tử transistor đơn điện tử ... khiển điện cực cổng G, điện cực nguồn S điện cực máng D lên đặc tuyến dòng – linh kiện transistor đơn điện tử SET Nội dung luận văn transistor đơn điện tử (SET) sử dụng phương pháp hàm Green ... linh kiện điện tử nano Mục tiêu luận văn nghiên cứu linh kiện điện tử đơn điện tử có ba điện cực gọi transistor đơn điện tử (SET – Single Electron Transistor) Cấu trúc transistor đơn điện tử SET...
 • 80
 • 451
 • 3

phỏng transistor đơn điện tử (SET) sử dụng phương pháp hàm Green

Mô phỏng transistor đơn điện tử (SET) sử dụng phương pháp hàm Green
... kiện transistor đơn điện tử • Chương 2: Xây dựng hình toán học tính dòng điện qua transistor đơn điện tử sử dụng phương pháp hàm Green • Chương 3: vận chuyển điện tử transistor đơn điện tử ... XÂY DỰNG MÔ HÌNH TOÁN HỌC TÍNH DÒNG ĐIỆN QUA TRANSISTOR ĐƠN ĐIỆN TỬ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP HÀM GREEN 2.1 Cấu trúc transistor đơn điện tử SET 19 2.2 Sự truyền tải điện tử transistor đơn điện tử SET ... khiển điện cực cổng G, điện cực nguồn S điện cực máng D lên đặc tuyến dòng – linh kiện transistor đơn điện tử SET Nội dung luận văn transistor đơn điện tử (SET) sử dụng phương pháp hàm Green ...
 • 88
 • 386
 • 0

phỏng quá trình mọc màng quang xúc tác nano TIO2 sử dụng phương pháp MD kết hợp với MC

Mô phỏng quá trình mọc màng quang xúc tác nano TIO2 sử dụng phương pháp MD kết hợp với MC
... so với phương pháp MD, mặt khác khả tạo dịch chuyển ngẫu nhiên phương pháp MC phù hợp để toán khuếch tán Vì luận văn tác giả kết hợp phương pháp MD MC để trình hình thành màng TiO2 hình ... (chương 2) -2- Bước đầu trình hình thành màng TiO2 sử dụng kết hợp phương pháp MD MC, trọng tâm là: khảo sát thay đổi khối lượng riêng màng TiO2 theo bề dày màng nhằm rút kết luận cần thiết liên ... dụng cho MD -272.1.4 MỘT SỐ THUẬT TOÁN SỬ DỤNG TRONG PHƯƠNG PHÁP MD 2.1.4.1 THUẬT TOÁN VERLET Cơ sở toán học chủ yếu phương pháp MD giải phương trình Newton, nghĩa phải tích phân phương trình...
 • 100
 • 360
 • 3

phỏng màn hình hiển thị của hệ thống Radar xung và các phương pháp hiển thị mục tiêu

mô phỏng màn hình hiển thị của hệ thống Radar xung và các phương pháp hiển thị mục tiêu
... cứu, phát triển Radar nước giới quan tâm trọng Trong tập này, em hình hiển thị hệ thống Radar xung phương pháp hiển thị mục tiêu Do hạn chế mặt kiến thức thời gian nên chương trình nhiều thiếu ... số mục tiêu gần mục tiêu mục tiêu khác  Nhận biết: đài Radar xác định mục tiêu thuộc loại nào, ai, bay đâu, đường bay mục tiêu phải gắn transponder Bước có Radar thứ cấp - Các thiết bị Radar ... mang tín hiệu Radar dao động điện từ có tham số liên hệ chặt chẽ với tham số mục tiêu - Phương pháp nhận tin tửc Radar thông thường phương pháp Radar chủ động Radar chiếu xạ mục tiêu nhờ lượng...
 • 51
 • 183
 • 0

Sử dụng phương pháp hàm Lyapunov dạng Razumikhin để nghiên cứu tính ổn định nghiệm của các phương trình vi phân và hệ phương trình có xung

Sử dụng phương pháp hàm Lyapunov dạng Razumikhin để nghiên cứu tính ổn định nghiệm của các phương trình vi phân và hệ phương trình có xung
... định nghiệm phương trình vi phân hàm xung Để thuận tiện trình bày kết ổn định nghiệm dạng Razumikhin phương trình vi phân hàm xung, sau đưa số khái niệm phương trình vi phân hàm xung ... phương trình (2.8) nghiệm PC([0, T ], Rn ) 28 2.2 Nghiên cứu tính ổn định nghiệm hệ phương trình vi phân thường xung Để thuận tiện, cho vi c trình bày kết tính ổn định phương trình vi phân ... 2.2.1 Các định lý so sánh nghiệm hệ phương trình vi phân thường 2.2.2 Các định lý so sánh nghiệm phương trình vi phân xung 2.2.3 Các định tính ổn định nghiệm phương trình vi phân...
 • 57
 • 812
 • 10

Những ứng dụng của hàm green nói chung và của hàm green không cân bằng nói riêng

Những ứng dụng của hàm green nói chung và của hàm green không cân bằng nói riêng
... lượng tử có liên quan với hàm Green không cân V DẠNG THỨC HÀM GREEN KHÔNG CÂN BẰNG CỦA LÝ THUYẾT DỊNH CHUYỂN LƯỢNG TỬ CHO NHỮNG CHẤT BÁN DẪN ĐA VÙNG Dạng thức hàm Green không cân lý thuyết lượng tử ... xác phương trình có liên quan với hàm Green không cân Một kỹ thuật tách riêng sử dụng để tách riêng vùng lượng thành vùng riêng lẻ Dạng thức hàm Green không cân lý thuyết dịch chuyển lượng tử ... toàn bề mặt, G (r , r ') hàm Green Sử dụng phương pháp Hàm Green để giải toán vi phân tuyến tính, cho thấy việc giải toán đơn giản tìm nghiệm nhanh III HÀM GREEN KHÔNG CÂN BẰNG TRONG NGHIÊN CỨU...
 • 5
 • 650
 • 4

Sử dụng phương pháp hàm Lyapunov dạng Razumikhin để nghiên cứu tính ổn định nghiệm của các phương trình vi phân và hệ phương trình có xung

Sử dụng phương pháp hàm Lyapunov dạng Razumikhin để nghiên cứu tính ổn định nghiệm của các phương trình vi phân và hệ phương trình có xung
... tầm th-ờng hệ (2.1.10) không ổn định 2.1.7 Ph-ơng pháp hàm Lyapunov cho hệ sai phân không autonomous Trong phần mở rộng ph-ơng pháp hàm Lyapunov để nghiên cứu tính ổn định nghiệm hệ sai phân u(k ... R+ ì C để nghiên cứu tính ổn định ổn định tiệm cận ph-ơng trình vi phân hàm (1.2.12), ta giả thiết f (t, ) hoàn toàn liên tục f (t, 0) = Định lý 1.2.5 (Định ổn định) Giả sử tồn phiếm hàm liên ... Ph-ơng pháp hàm Lyapunov cho hệ sai phân autonomous Với ph-ơng trình vi phân, ph-ơng pháp hàm Liapunov đ-ợc sử dụng từ năm 1892, với ph-ơng trình sai phân đ-ợc sử dụng gần Xét hệ sai phân autonomous...
 • 54
 • 977
 • 15

luận văn nghiên cứu các điều kiện xác định các dạng As bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng phương pháp hồi qui đa biến tuyến tính

luận văn nghiên cứu các điều kiện xác định các dạng As bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng phương pháp hồi qui đa biến tuyến tính
... Asenat AsO43- Axit dimetylasenic, DMAA Me2AsO2H Axit metylasonic, MMAA MeAsO3H2 Trimetylasin Me 3As Oxit trimetylasin, TMAO Me 3As+ -O- Ion tetrametylasoni Me 4As+ Trimetylasoniaxetat Me 3As+ CH2COO- ... dng As( V) thnh As( III) ca KI .- 51 3.2.2 Kh nng kh cỏc dng As( V) thnh As( III) ca h kh KI/Ascobic - 52 3.2.3 Kh nng kh cỏc dng As( V) thnh As( III) ca NaHSO3 .- 54 3.2.4 Kh nng kh cỏc dng As( V) ... 10 Asenocholin (2- Me 3As+ CH2CH2OH trimetylasonietanol) 11 Dimetylasinoyletanol Me 3As+ (O-)CH2CH2OH Cỏc dng ch yu ca As mụi trng nc i tng c quan tõm nht phõn tớch mụi trng l bn dng As( III), As( V),...
 • 102
 • 605
 • 2

Nghiên cứu định tuyến và gán bước sóng trong mạng WDM sử dụng phương pháp tính toán tiến hóa lai

Nghiên cứu định tuyến và gán bước sóng trong mạng WDM sử dụng phương pháp tính toán tiến hóa lai
... toán tiến hóa đa mục tiêu áp dụng để giải toán thiết kế đa mục tiêu 1.3.2 Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu giải toán định tuyến gán bước sóng đa mục tiêu mạng WDM bao gồm: Hình 1.7: Điều kiện tính ... Protocol) 5 Điều kiện tính riêng biệt bước sóng: tất lightpath sử dụng link (fiber) phải gán bước sóng riêng biệt Hình 1.6: Định tuyến định tuyến 1.2.2 Định tuyến gán bước sóng (Routing and Wavelength ... tĩnh mạng quang học vấn đề tối ưu hóa mục tiêu giải cách sử dụng thuật toán tiến hóa MC Sinclair[23] đề xuất chi phí tối thiểu định tuyến đường bước sóng phương án phân bổ bước sóng cách sử dụng...
 • 23
 • 291
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đặc tuyến volt ampere của scrnhững sai lầm của học sinh trong việc sử dụng phương pháp vectoviec dau tien cua nguoi giao vien khi su dung phuong phap thao luan nhomkhoa học lớp 5bài 51cơ quan sinh sản của thực vật có hoa su dung phuong phap ban tay nan botkhả năng kháng chấn của nền móng công trình sử dụng phương pháp top baseđặc tuyến truyền đạt của transistorđặc tuyến làm việc của transistorđặc tuyến vôn ampe của transistorđặc tuyến v i của transistorsử dụng phương pháp phân tích chi phí lợi ích mở rộng để đánh giá hiệu quả việc xây dựng hệ thống xử lí nước thải của nhà máy giấy hoàng văn thụđặc điểm cơ bản của tổng công ty sông đà và phương pháp nghiên cứutheo dõi và hướng dẫn học sinh trong suốt quá trình làm bài thi của hs sữ dụng phương pháp gợi mở giúp các em phát huy tính sáng tạo và tính tích cựctransistor trường phân tửsử dụng phương pháp morris đánh giá độ nhạy các thông số trong mô hình wetspasử dụng phương pháp graph trong dạy học toán ở trường thpt nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinhExploiting some reading comprehension strategies to enhance reading skill of 11th form studentsPhân loại và phương pháp giải một số dạng bài tập tương tác gen trên nhiễm sắc thể giới tính x không có alen trên yPhân loại và hướng dẫn giải đề thi ĐHCĐ môn lịch sử (NXB giáo dục 2015) trần công phấn(full)Sử dụng toán học để giải nhanh một số bài toán thuộc quy luật phân li, phân li độc lập và tương tác gen trong chương trình sinh học 12Thiết kế bài tập tình huống để rèn luyện kỹ năng phân tích, tổng hợp cho học sinh trong phần tiến hóa sinh học 12 – THPTThiết kế bộ dụng cụ lọc tách động vật trong đất và hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học nhóm động vật chân khớp béKỹ thuật luyện ngón trên đàn phím điện tử cho sinh viên sư phạm âm nhạc trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật tây bắcCa khúc trong chương trình dạy học âm nhạc bậc trung học cơ sởHelping students learn listening skill effectively by using english songsHow to recognize the identical pairs of vowels in the english program 10How to teach the soundu and µBài kiểm tra giữa học kì một tiếng Anh lớp 6Improving the effectiveness of teaching english to students in grade 12 by applying interdisciplinary integration teachingIMPROVING THE STUDENTS SPEAKING SKILLS AT TRIEU THI TRINH HIGH SCHOOLMaking anxiety less damaging to student oral performanceNâng cao kỹ năng writing trong phần tự luận của bài thi tốt nghiệp THPT quốc giaOrganization of teaching english communication activities for grade 10 students at upper – secondary schoolPhân tích sai lầm thường gặp trong giải toán nguyên hàm tích phân và cách khắc phụcPRACTICING PROBLEM SOLVING SKILLS IN DIRECT AND INDIRECT SPEECH FOR GRADE 12 STUDENTS IN THE NATIONAL EXAMINATIONRenewing methods in teaching speaking skill in english 10,11,12 at tho xuan IV high school