KỸ NĂNG đọc SÁCH và tài LIỆU TRONG HOẠT ĐỘNG tự học các môn lý LUẬN CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN TRƯỜNG đại học AN GIANG

KỸ NĂNG ĐỌC SÁCH TÀI LIỆU

KỸ NĂNG ĐỌC SÁCH VÀ TÀI LIỆU
... hiệu đọc sách dần nâng lên Các bạn cần ý tới yêu cầu tối thiểu đọc sách sau đây: Phải có mục đích đọc sách rõ ràng Mục đích đọc sách chi phối toàn trình đọc sách Xác dịnh mục đích đọc sách giúp ... quyết, trình tự đọc sách phần sách chọn Từ thấy, việc chọn sách phải dựa định Các bạn không chọn sách đọc mà phải chọn phần cần đọc sách Đưa chọn sách giúp bạn giải vấn đề nêu Có ba chọn sách sau đây: ... bạn phải tìm sách tài liệu có liên quan để hoàn thành yêu cầu Cũng có giáo viên cho bạn tên sách, chí trang sách phải đọc nên đọc Khi đó, theo hướng dẫn mà tìm chỗ cần đọc cho Phải ý sách mà giáo...
 • 10
 • 389
 • 0

Tài liệu Kỹ năng Đọc sách tài liệu ppt

Tài liệu Kỹ năng Đọc sách và tài liệu ppt
... cho đọc sách Xác định mục đích đọc sách trả lời câu hỏi: Đọc để làm gì? Từ trả lời câu hỏi: Đọc sách gì, chỗ nào, đọc nào? Mục đích đọc sách định phương hướng khai thác vấn đề sách Ví dụ, đọc ... quyết, trình tự đọc sách phần sách chọn Từ thấy, việc chọn sách phải dựa định Các bạn không chọn sách đọc mà phải chọn phần cần đọc sách Đưa chọn sách giúp bạn giải vấn đề nêu Có ba chọn sách sau đây: ... sách rõ ràng Mục đích đọc sách chi phối toàn trình đọc sách Xác dịnh mục đích đọc sách giúp bạn tránh đọc tràn lan, tốn công sức thời gian Mục đích đọc giúp bạn có cách đọc hợp lí, phù hợp với...
 • 12
 • 421
 • 0

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG dạy, học tập LUẬN CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN QUAN TRỌNG NHẤT là NGƯỜI THẦY

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG dạy, học tập lý LUẬN CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN  QUAN TRỌNG NHẤT là NGƯỜI THẦY
... Về người Thầy: Phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm - Học dạy khơng phân biệt rạch ròi Thầy vừa dạy vừa học từ kinh nghiệm học viên, học viên vừa học thầy, vừa hướng dẫn, góp ý cho ... coi thường mơn học sinh viên, vừa cản trở việc áp dụng phương pháp đại vào giảng dạy, kết dù có thảo luận biện pháp nâng cao chất lượng mơn học việc dạy học mơn học luận trị chưa hiệu mong ... thích mơn này, chí bỏ học lên lớp “ngủ” Vậy câu hỏi lớn đặt cho việc dạy học, sâu xa giáo dục luận trị là: Làm cách để nâng cao chất lượng giảng dạy mơn học này? Thực trạng cho thấy có nhiều...
 • 8
 • 557
 • 0

TÂM tài của NGƯỜI THẦY đối với VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG dạy các môn LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG các TRƯỜNG đại học, CAO ĐẲNG ở VIỆT NAM HIỆN NAY

TÂM và tài của NGƯỜI THẦY đối với VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG dạy các môn lý LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG các TRƯỜNG đại học, CAO ĐẲNG ở VIỆT NAM HIỆN NAY
... sức làm việc thực tế”5 Như vậy, để nâng cao chất lượng giảng dạy mơn luận trị trường đại học, cao đẳng nước ta nay, đòi hỏi phải nâng cao Tâm Tài người Thầy giảng dạy mơn luận trị, phải ... sau Trong đó, trước hết phải Tâm Tài người Thầy, sau chất lượng dạy bục giảng Đối với chất lượng giảng dạy, học tập mơn luận trị Tâm Tài người Thầy đóng vai trò định Hay nói cách khác, Tâm Tài ... Tâm chữ Tài hai yếu tố ln thống nhất, hòa nguyện người Thầy giảng dạy mơn luận trị Một số đề xuất nhằm nâng cao Tâm Tài người Thầy đảm bảo chất lượng giảng dạy mơn luận trị trường đại học,...
 • 7
 • 556
 • 0

VẤN ĐỀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY HỌC TẬP CÁC MÔN LUẬN CHÍNH TRỊ TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

VẤN ĐỀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
... trị; Đường lối xây dựng văn hoá giải vấn đề xã hội; Đường lối đối ngoại Một số tiêu chí nhằm đánh giá chất lượng giảng dạy học tập môn luận trị Đại học Đà Nẵng Từ thực tiễn giảng dạy môn học ... phận để xử việc Kiểm tra đánh giá kết học tập sinh viên Thực trạng giảng dạy môn luận trị Những quy định Bộ Giáo dục Đào tạo giảng dạy chương trình môn luận trị trường đại học, cao đẳng ... để đưa tiêu chí đánh giá cụ thể theo hướng lượng hóa mặt chất lượng giảng dạy môn học Với Đại học Đà Nẵng, đại học vùng lớn, với 119 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 2(43).2011...
 • 8
 • 218
 • 1

phương pháp giáo dục Hồ Chí Minh với việc nâng cao chất lượng giảng dạy các môn luận chính trị trong trường đại học ở hà nội hiện nay

phương pháp giáo dục Hồ Chí Minh với việc nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị trong trường đại học ở hà nội hiện nay
... tưởng Hồ Chí Minh K26B Phương pháp giáo dục Hồ Chí Minh với việc nâng cao chất lượng giảng dạy môn luận trị trường đại học Nội CHƯƠNG II VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC HỒ CHÍ MINH VÀO VIỆC ... MINH VÀO VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI HIỆN NAY 2.1 Thực trạng chất lượng giảng dạy môn luận trị trường đại học Nội 2.1.1 Vài ... Tư tưởng Hồ Chí Minh K26B Phương pháp giáo dục Hồ Chí Minh với việc nâng cao chất lượng giảng dạy môn luận trị trường đại học Nội 1.2.2.2 luận gắn liền với thực tiễn; học đôi với hành...
 • 84
 • 289
 • 0

Tài liệu 6 bài học luận chính trị cho đoàn viên thanh niên

Tài liệu 6 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên
... thái độ học tập niên phải là: Học để làm người, học để phụng Tổ quốc, phụng nhân dân; học trường, học sách vở, học lẫn nhau, học nhân dân, học suốt đời, niên phải đầu xã hội học tập - Học tập ... tinh thần nhân dân Câu hỏi 6: Đoàn viên, niên cần làm để xây dựng hệ thống trị? Trả lời: Thanh niên lực lượng dự bị tin cậy, cánh tay đắc lực Đảng hệ thống trị Vì vậy, niên cần nhận thức đầy đủ ... vực học tập công tác - Tích cực hưởng ứng tham gia hoạt động phong trào tổ chức trị – xã hội phát động; trực tiếp xây dựng tổ chức Đoàn phong trào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 40 BÀI 6: ...
 • 45
 • 1,104
 • 0

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG dạy học tập các môn LUẬN CHÍNH TRỊTRƯỜNG đại học QUẢNG BÌNH

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG dạy và học tập các môn lý LUẬN CHÍNH TRỊ ở TRƯỜNG đại học QUẢNG BÌNH
... Kết học tập không cao, hàng năm điểm trung bình chiếm 55%, chí có số sinh viên phải thi lại, học lại Một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy học tập môn luận trị Trường Đại học Quảng Bình ... hội nhập họ vào môi trường chung rộng để giải nhiệm vụ học dạy học Tình hình giảng dạy học tập môn luận trị Trường Đại học Quảng Bình 3.1 Tình hình giảng dạy 3.1 Chương trình Từ năm học 2009 ... chức học tập hoạt động sinh viên 3.1.3 Về giảng dạy Khoa luận Chính trị biên chế Tổ Bộ môn: Bộ môn luận Mác-Lênin Bộ môn LSĐ TT Hồ Chí Minh Bộ môn Chính trị- Pháp luật Cán giảng viên giảng dạy...
 • 6
 • 193
 • 1

VỀ một số GIẢI PHÁP CHỦ yếu NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG dạy, học tập các môn LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG các TRƯỜNG đại học ở nước TA HIỆN NAY

VỀ một số GIẢI PHÁP CHỦ yếu NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG dạy, học tập các môn lý LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG các TRƯỜNG đại học ở nước TA HIỆN NAY
... hối thúc trực tiếp vấn đề cải cách giáo dục luận trị bậc đại học, tìm giải pháp nâng cao chất lượng dạy - học luận trị trường đại học Kiến nghị giải pháp Một, làm thay đổi nhận thức xã ... hóa trị luận trị khơng phải phép cộng số học luận với trị luận triết học soi sáng trị luận nội trị thuộc lơgíc khách quan lơgíc chủ quan trị phải nhận thức thật tường minh luận ... cơng tác luận, dạy học luận trị bậc đại học nhằm thay đổi tình hình Theo cải cách dạy học luận trị từ mười năm trở lại đây, mơn triết học Mác - Lênin, kinh tế trị Mác - Lênin chủ nghĩa...
 • 10
 • 550
 • 0

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG dạy học các môn LUẬN CHÍNH TRỊTRƯỜNG đại học tây NGUYÊN HIỆN NAY

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG dạy và học các môn lý LUẬN CHÍNH TRỊ ở TRƯỜNG đại học tây NGUYÊN HIỆN NAY
... dạy Thực trạng việc dạy học mơn luận trị trường Về chương trình dành cho lớp khơng chun: Cả mơn học: Những ngun chủ nghĩa Mác - Lê nin; Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam Tư tưởng ... quan tâm tự học rèn luyện khả nghiên cứu, tiếp cận tri thức biết cách xử thơng tin Hiện nay, xử 138 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO thơng tin cách đắn, sáng tạo mơi trường thơng ... ngành khoa học luận trị, khoa học xã hội nhân văn, giải định hướng diễn biến phức tạp để người học có niềm tin lạc quan vào sống Và, người giảng viên phải phân tích để sinh viên tin tưởng đồng...
 • 10
 • 520
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu lý luận chính trị cho đảng viên mớitài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mớitài liệu lý luận chính trị cho đảng viên mới 2015đảm bảo nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong giảng dạy các môn lý luận chính trịđề cương bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới ban chat khoa hoc va cach mang cua chu nghia mac le nincơ sở lý luận của phương pháp seminar áp dụng trong các môn lý luận chính trịđặc điểm sử dụng phương pháp seminar trong các môn lý luận chính trịtác dụng của phương pháp seminar trong các môn lý luận chính trịthực trạng áp dụng phương pháp seminar trong học tập các môn lý luận chính trịtài liệu môn lý luận chính trịtài liệu ôn thi môn lý luận chính trịthực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao thể lực cho sinh viên trường đại học hồng đứcnhững bất cập và vướng mắc trong hoạt động tư pháp hình sự với vấn đề đảm bảo quyền con người của trẻ em và những nguyên nhân của nónhững bất cập và vướng mắc trong hoạt động tư pháp hình sự với vấn đề đảm bảo quyền con người của trẻ emnhân tố vật chất và ý thức trong hoạt động dạy họcĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học