CÂU hỏi THẢO LUẬN môn LỊCH sử các học THUYẾT KINH tế

NGÂN HÀNG câu hỏi và trả lời lịch sử các học THUYẾT KINH tế

NGÂN HÀNG câu hỏi và trả lời lịch sử các học THUYẾT KINH tế
... - Nghiên cứu ván đề kinh tế tuý, phủ nhận thuật ngữ kinh tế trị học Montchretien Mà kinh tế học Câu 23 Lý thuyết can thiệp Nhà nước vào kinh tế Keynes (câu1 7) * Hạn chế lí thuyết Keynes: - Trong ... tiết kinh tế tôn trọng quy luật kinh tế kết kinh tế tập thể Câu Vai trò Nhà nước kinh tế hỗn hợp Samuelson Trả lời - Nguyên nhân: chế tập thể tồn khuyết tật vốn có ô MT mà doang nghiệp trả giá ... cấu kinh tế từ kinh tế huy theo chế tập thể có quản lí Nhà nước -) cấu cộng sản để bảo vệ tự kinh tế Câu Keynes người sáng lập lí thuyết kinh tế vĩ mô đại Dùng lí thuyết việc làm để chứng minh Trả...
 • 22
 • 342
 • 0

30 câu hỏi chọn đúng sai lịch sử các học thuyết kinh tế có đáp án

30 câu hỏi chọn đúng sai lịch sử các học thuyết kinh tế có đáp án
... luật kinh tế khách quan hoạt động cần đến tồn phát triển sản xuất hàng hoá, tự kinh tế, tự trao đổi 14 Adam Smith cho Nhà nước phải can thiệp vào tất hoạt động kinh tế, đặc biệt hoạt kinh tế vượt ... nghiệp Sai Adam Smith cho Nhà nước không nên can thiệp vào hoạt động kinh tế, trừ hoạt động kinh tế vượt sức doanh nghiệp Hãy để “bàn tay vô hình” điều tiết kinh tế 15 Adam Smith không đánh giá ... quy luật kinh tế khách quan hoạt động chi phối hành vi người 13 Adam Smith cho quy luật kinh tế khách quan hoạt động không cần đến tồn phát triển sản xuất hàng hoá tự kinh tế, tự trao đổi Sai Adam...
 • 5
 • 694
 • 3

Tiểu luận môn lịch sử các học thuyết kinh tế

Tiểu luận môn lịch sử các học thuyết kinh tế
... học xã hội 1996 Kinh tế học, tập; P Samuelson; Viện Quan hệ kinh tế quốc tế; năm 2004 Lịch sử học thuyết kinh tế; GS TS Mai Ngọc Cường; NXB Lý luận trị 2005 4 Giáo trình Lịch sử học thuyết kinh ... 1998 Lịch sử học thuyết kinh tế; Robert B Ekelund and Robert F Hebert; NXB Thống kê năm 2005 Các nhà kinh tế vĩ đại; Robert L Heilbroner; NXB Khoa học xã hội; năm 2002 Các thuyết kinh tế học ... dung học thuyết kinh tế D Ricardo Tại D Ricardo coi cha đẻ học thuyết kinh tế cộng sản Phân tích nội dung học thuyết kinh tế trường phái thành Vienna (Áo) Ý nghĩa thực tiễn 9 Phân tích lý thuyết...
 • 13
 • 110
 • 0

đề 55 câu đúng sai(có đáp án) môn lịch sử các học thuyết kinh tế

đề 55 câu đúng sai(có đáp án) môn lịch sử các học thuyết kinh tế
... dụng đắn kinh nghiệm lịch sử Nghiên cứu lịch sử kinh tế quốc dân góp phần nâng cao trình độ lý luận kinh tế (Đúng) Những kiến thức lịch sử kinh tế giúp cho người học hiểu lý luận kinh tế cách sâu ... cứu lịch sử kinh tế quốc dân góp phần nâng cao khả công tác thực tiễn (Đúng) Nghiên cứu toàn lịch sử phát triển vật, tượng, người học nắm vấn đề cách nhất, khách quan đồng thời giúp người học ... định phát triển kinh tế nước ASEAN Đối tượng nghiên cứu lịch sử kinh tế quốc dân phát triển quan hệ sản xuất lực lượng sản xuất (Đúng) Lịch sử phát triển xã hội loài người lịch sử phương thức...
 • 5
 • 3,018
 • 75

đề 21 câu đúng sai (có đáp án) môn lịch sử các học thuyết kinh tế

đề 21 câu đúng sai (có đáp án) môn lịch sử các học thuyết kinh tế
... khoa học kĩ thuật +Xã hội nhiều tượng: đầu tích trữ, tham nhũng 5,Bài học kinh nghiệm: -Kq đạt cải cách NNvà nông thôn tạo tiền đề để mở rộng cải cách toàn KT -Xử lý đắn mối quan hệ:cải cách-phát ... nhập quốc tế -Phương pháp cải cách “Dò đá qua sông” +Cải cách mở cửa diễn thận trọng, tự hoá giá tiến hành bước không sử dụng “liệu pháp sốc” cải cách +Chú trọng xử lý tốt mối quan hệ cải cách cục ... tiêu kinh tế quan tro ̣ng quan ̣ đố i ngoa ̣i Câu 6:Cách mạng CN Nhật Bản Sau cải cách Minh Trị, Nhật Bản diễn cách mạng CN với nội dung chủ yếu chuyển từ kĩ thuật thủ công lên giai đoạn sử dụng...
 • 15
 • 1,503
 • 2

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ doc

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ doc
... kinh tế- xã hội khác  Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu môn Lịch sử học thuyết kinh tế hệ thống quan điểm kinh tế trường phái khác gắn với giai đoạn lịch sử định Ý nghĩa việc nghiên cứu ... sử học thuyết kinh tế chia làm 10 chương Phần mở đầu Chương 1, nghiên cứu đối tượng, phương pháp chức giai đoạn phát triển học thuyết kinh tế Chương 2, nghiên cứu học thuyết kinh tế Chủ nghĩa ... Đối tượng ý nghĩa việc nghiên cứu   Lịch sử học thuyết kinh tế môn khoa học xã hội nghiên cứu trình phát sinh, phát triển, đấu tranh thay lẫn hệ thống quan điểm kinh tế giai cấp hình thái kinh...
 • 14
 • 1,859
 • 10

Tuyển tập một số đề thi và đáp án thi cuối kỳ môn lịch sử các học thuyết kinh tế

Tuyển tập một số đề thi và đáp án thi cuối kỳ môn lịch sử các học thuyết kinh tế
... – 29)] Đánh dấu vào phương án trả lời Đối tượng lịch sử học thuyết kinh tế thuộc: a, quan hệ kinh tế b, tượng kinh tế c, nhận thức kinh tế d, kinh tế Đối tượng lịch sử học thuyết kinh tế a, giống ... thuyết kinh tế b, nhà bác học kinh tế theo học thuyết kinh tế c, nhà bác học sáng lập học thuyết kinh tế d, nhà bác học bảo vệ học thuyết kinh tế Nguồn gốc học thuyết kinh tế là: a, thực tiễn b, lý ... 15 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐỀ THI HẾT MÔN MÔN THI: LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ Số tín chỉ: Lớp: CLC Hệ đào tạo: Chính quy Thời gian làm bài: 120 phút ĐỀ THI SỐ I Phần...
 • 25
 • 7,245
 • 58

Thuyết Trình môn:Lịch Sử Các Học Thuyết Kinh Tế pptx

Thuyết Trình môn:Lịch Sử Các Học Thuyết Kinh Tế pptx
... phạm trù kinh tế với phạm trù toán học, đưa khái niệm hàm cung, hàm cầu, - Phát triển lý thuyết Ích lợi biên tế, thuyết Giá trị biên tế, thuyết giá trị, lý luận suất biên tế, thuyết tiền ... thuyết tiền tệ -Ý nghĩa: Học thuyết kinh tế tân cổ điển kế thừa tảng tư tưởng kinh tế trường phái cổ điển, ủng hộ kinh tế tự chống lại can thiệp nhà nước vào hoạt động kinh tế, tôn trọng quan điểm ... trạng kinh tế: Cho giá tiền lương điều kiện tương đối linh hoạt mềm dẻo - Thị trường có khả tự động điều tiết - Do thị trường có khả tự điều chỉnh nên kinh tế có khả phát huy tiềm GNP thực tế gần...
 • 9
 • 682
 • 5

Đề cương môn Lịch sử các học thuyết kinh tế pps

Đề cương môn Lịch sử các học thuyết kinh tế pps
... thành nên lý thuyết kinh tế hỗn hợp, lý thuyết trung tâm học thuyết kinh tế trờng phái + Sử dụng phơng pháp phân tích kinh tế vĩ mô vi mô để trình bày vấn đề kinh tế học Lý thuyt v Nn kinh t hn ... tự điều chỉnh cuả kinh tế thị trờng Keynes lại đề cao vai trò điều tiết nhà nớc kinh tế thông qua sách kinh tế để đa kinh tế thoát khỏi tình trạng khủng hoảng Học thuyết kinh tế Keynes đợc chủ ... lý thuyết kinh tế trờng phái đại với ngời đứng đầu P.A.Samuelson * c im phng phỏp lun + Sử dụng cách tổng hợp phơng pháp nội dung lý thuyết trờng phái lịch sử để làm sở cho học thuyết kinh tế...
 • 51
 • 1,903
 • 17

ĐỀ CƯƠNG MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ

ĐỀ CƯƠNG MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ
... luật kinh tế khách quan thống trị đời sống kinh tế * Vai trò/s : Mặc dù chưa biết đến quy luật kinh tế hạn chế tính lí luận, hệ thống quan điểm kinh tế trường phái TT tạo tiền đề lí luận kinh tế ... Maynard Keynes Học thuyết kinh tế Keynes đời với lý thuyết việc làm,và điều kinh tế vĩ mô Nhà nước, lãi suất, tiền tệ, đặc biệt Keynes coi nguyên lý cầu tảng phát triển kinh tế giải vấn đề khủng hoảng ... rằng, học thuyết kinh tế Keynes giải vấn đề tạm thời mang tính chất ngắn hạn kích cầu- tăng trưởng kinh tế mà lại để lại hậu khoản nợ ngân sách khổng lồ tất yếu kéo theo lạm phát – vấn đề kinh tế...
 • 51
 • 1,972
 • 1

Đề cương học phần môn lịch sử các học thuyết kinh tế

Đề cương học phần môn lịch sử các học thuyết kinh tế
... 1687 ) đời học thuyết kinh tế cổ điển Anh - Học thuyết kinh tế AdamSmith - Học thuyết kinh tế DAVID RICARDO - Các học thuyết kinh tế thời kỳ hậu cổ điển Chương V: HỌC THUYẾT KINH TẾ TIỂU TƯ ... thuyết kinh tế d LêNin tiếp tục phát triển kinh tế trị học Macxít Chương VIII: CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA TRƯỜNG PHÁI CỔ ÐIỂN MỚI a Hoàn cảnh đời, đặc điểm phương pháp luận b Các học thuyết kinh tế ... LÝ THUYẾT TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ a Khái niệm tăng trưởng kinh tế phát triển kinh tế b Các thuyết tăng trưởng phat triển kinh tế - Lý thuyết cất cánh nhà kinh tế Mỹ ROSTOW - Lý thuyết...
 • 5
 • 420
 • 3

Ngân hàng câu hỏi lịch sử các học thuyết kinh tế

Ngân hàng câu hỏi lịch sử các học thuyết kinh tế
... - Nghiên cứu ván đề kinh tế tuý, phủ nhận thuật ngữ kinh tế trị học Montchretien Mà kinh tế học Câu 23 Lý thuyết can thiệp Nhà nớc vào kinh tế Keynes (câu1 7) * Hạn chế lí thuyết Keynes: - Trong ... nhân qđsản xuất tiêu dùng * Học thuyết kinh tế tập thể xã hội công hoà liên băng Đức: - Theo nhà kinh tế học công hoà liên băng Đức, kinh tế tập thể xã hội kết hợp kinh tế tập thể họat động theo ... tả, liệt kê bên Câu 15 Chủ nghĩa tự kinh tế =) chủ nghĩa tự kinh tế thuyết coi kinh tế TBCN hệ thống hoạt động tự động, quy luật kinh tế khách quan tự phát điều tiết T tởng tự kinh doanh, tự...
 • 6
 • 1,719
 • 42

Tài liệu Báo cáo “Sự phát triển lý luận tái sản xuất xã hội do Mác thực hiện trong lịch sử các học thuyết kinh tế" pdf

Tài liệu Báo cáo “Sự phát triển lý luận tái sản xuất xã hội do Mác thực hiện trong lịch sử các học thuyết kinh tế
... lịch sử tư tưởng kinh tế có nhiều trường phái, nhà kinh tế đề cập đến tái sản xuất hội Đây tiền đề mặt luận cho Các Mác kế thừa phát triển học thuyết tái sản xuất hội Sự phát triển kinh ... SỰ PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN TÁI SẢN XUẤT XÃ HỘI DO MÁC THỰC HIỆN TRONG LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ VỚI VIỆC NHẬN THỨC VẤN ĐỀ KHỦNG HOẢNG KINH TẾ HIỆN NAY Phạm Nguyễn Ngọc ... đơn tái sản xuất mở rộng Thông qua luận tái sản xuất hội Mác tính chất chu kỳ, tính tất yếu khủng hoảng kinh tế thất nghiệp sản xuất tư chủ nghĩa Nghiên cứu luận tái sản xuất hội Mác...
 • 22
 • 547
 • 5

câu hỏi ôn tập lịch sử các học thuyết kinh tế (năm 2003)

câu hỏi ôn tập lịch sử các học thuyết kinh tế (năm 2003)
... qđsản xuất tiêu dùng * Học thuyết kinh tế tập thể xã hội công hoà liên băng Đức: - Theo nhà kinh tế học công hoà liên băng Đức, kinh tế tập thể xã hội kết hợp kinh tế tập thể họat động theo phương ... - Nghiên cứu ván đề kinh tế tuý, phủ nhận thuật ngữ kinh tế trị học Montchretien Mà kinh tế học Câu 23 Lý thuyết can thiệp Nhà nước vào kinh tế Keynes (câu1 7) * Hạn chế lí thuyết Keynes: - Trong ... tập thể Nhà nước: Nhà nước phải có chức can thiệp điều tiết kinh tế tôn trọng quy luật kinh tế kết kinh tế tập thể Câu Vai trò Nhà nước kinh tế hỗn hợp Samuelson Trả lời - Nguyên nhân: chế tập...
 • 7
 • 534
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: ngân hàng câu hỏi trắc nghiệp môn lịch sử các học thuyết kinh tếnhưngi câu hoi hay về môn lich sử các học thuyết kinh tếtiểu luận môn lịch sử các học thuyết kinh tếngan hang cau hoi trac nghiem mom lich su cac hoc thuyet kinh tecâu hỏi môn lịch sử các học thuyết kinh tếcác câu hỏi môn lịch sử các học thuyết kinh tếcâu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử các học thuyếtcau hoi co dap an mon lich su cac hoc thuyet kinh tecâu hỏi và trả lời môn lịch sử các học thuyết kinh tếdoi tuong cua mon lich su cac hoc thuyet kinh te la mot bo phan cau thanh doi tuong cua mongiáo trình môn lịch sử các học thuyết kinh tếôn tập môn lịch sử các học thuyết kinh tếbài giảng môn lịch sử các học thuyết kinh tếtài liệu môn lịch sử các học thuyết kinh tếôn thi môn lịch sử các học thuyết kinh tếPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNbao cao phu gia thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học