Bài giảng CSDL và Thiết kế CSDL

CÁCH TẠO SỬ DỤNG MỤC LỤC TRONG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ THIẾT KẾ TRÊN POWERPOINT

CÁCH TẠO VÀ SỬ DỤNG MỤC LỤC TRONG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ THIẾT KẾ TRÊN POWERPOINT
... MỤC LỤC TÀI LIỆU “CÁCH TẠO VÀ SỬ DỤNG MỤC LỤC TRONG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ THIẾT KẾ TRÊN POWERPOINT Đề mục Slide Đề mục Slide THƯ GỬI BẠN ĐỌC TẠO NỘI DUNG MỤC LỤC TRÊN SLIDE “X” CÁC BƯỚC ĐỂ TẠO MỤC ... BƯỚC ĐỂ TẠO MỤC LỤC TẠO NỘI DUNG MỤC LỤC TRÊN SLIDE “X” (Tiếp) TẠO TRANG(SLIDE) “X” CÁCH SỬ DỤNG MỤC LỤC Nhấn phím \ Enter để trở lại trang mục lục THƯ GỬI BẠN ĐỌC Các bạn thân mến! Trong tài liệu ... liệu giới thiệu cách tạo sử dụng mục lục giảng điện tử thiết kế trình PowerPoint Việc làm giúp bạn thêm số thuận lợi trình giảng dạy.Ví dụ : Giúp bạn dễ dàng chuyển đến trang cần thiết bạn thực...
 • 9
 • 1,537
 • 11

Bài giảng Nguyên lý thiết kế cảnh quan Chương 7: Phương pháp sử dụng cách thể hiện các dụng cụ để diễn họa

Bài giảng Nguyên lý thiết kế cảnh quan Chương 7: Phương pháp sử dụng và cách thể hiện các dụng cụ để diễn họa
... m c Các cách s d ng bút chì, t y, thư c phương ti n th hi n khác v Các đư ng cong, đư ng tròn Các nét th y theo phương ngang t xu ng Các nét th y theo phương đ ng t trái qua ph i Các đư ... xiên Các đư ng khu t (theo th t trên) Các nét c t Các đư ng th hi n v t li u hình c t Các s ghi kích thư c, khung tên, khung b n T y xóa nét th a, làm v sinh b n v , rìa gi y Các cách s ... ti t nh : 1/5 - 1/10 - 1/20 Cách ghi kích thư c Cách ghi kích thư c - Các thành ph n c a m t kích thư c: Đư ng dóng: đư c dùng đ xác đ nh gi i h n hai đ u c a kho ng cách c n ghi kích thư c Đư...
 • 7
 • 581
 • 5

Xây dựng bài giảng điện tử thiết kế tính toán ứng dụng máy tính trong thiết kế tính toán ô tô

Xây dựng bài giảng điện tử thiết kế tính toán và ứng dụng máy tính trong thiết kế tính toán ô tô
... tập học phần Thiết kế Tính toán ô cho đối tượng sinh viên ĐH-CĐ - Tổng hợp tài liệu nước vào nước để xây dựng lên hệ thống đề cương học tập học phần Thiết kế Tính toán ô - Đề xuất phương ... CƠ SỞ SƯ PHẠM ĐỂ XÂY DỰNG NỘI DUNG MÔN HỌC “THIẾT KẾ VÀ TÍNH TOÁN Ô TÔ” Mục tiêu đề tài - Đánh giá thực trạng dạy học tập học phần Thiết kế Tính toán ô khoa Cơ Khí Động Lực trường ĐHSPKT ... tượng: Học phần Thiết kế Tính toán ô - Khách thể nghiên cứu: Quá trình giảng dạy học tập học phần Thiết kế Tính toán ô Nhiệm vụ nghiên cứu - Tìm hiểu thực trạng tình hình giảng dạy học...
 • 172
 • 226
 • 0

Xây dựng bài giảng điện tử thiết kế tính toán ứng dụng máy tính trong thiết kế tính toán ô tô

Xây dựng bài giảng điện tử thiết kế tính toán và ứng dụng máy tính trong thiết kế tính toán ô tô
... DUNG BÀI GIẢNG Chương I: Bố trí chung ô Chương II: Tính toán động Chương III: Tính toán thiết kế hệ thống truyền lực Chương IV: Tính toán thiết kế hệ thống phanh GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ TÍNH TOÁN ... TRÌNH THIẾT KẾ TÍNH TOÁN CHƯƠNG II: TÍNH TOÁN ĐỘNG CƠ Ô TÔ 2.1 Động lực học cấu trục khuỷu truyền 2.2 Các vấn đề tính bền động ô 2.3 Tính nhóm truyền 2.4 Tính toán trục khuỷu GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ ... TRÌNH THIẾT KẾ TÍNH TOÁN 2.3 TÍNH NHÓM THANH TRUYỀN 2.3.1 Bản vẽ kết cấu tính đa dạng kết cấu 2.3.2 Tính toán sức bền chi tiết nhóm truyền GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ TÍNH TOÁN 2.3.1 Bản vẽ kết cấu tính...
 • 189
 • 378
 • 2

Bài giảng cở sở thiết kế máy robot của ĐH bách khoa hà nội

Bài giảng cở sở thiết kế máy và robot của ĐH bách khoa hà nội
... theo kết cấu : + Mối ghép chồng + Mối ghép giáp mối x b/ Ghép hàn : - Phân theo kết cấu : + Mối hàn giáp mối + Mối hàn chồng x + Mối hàn góc + Mối hàn tiếp xúc x - Phân theo công dụng : + Mối hàn ... góc + Mối hàn tiếp xúc x - Phân theo công dụng : + Mối hàn + Mối hàn kín + Mối hàn kín - Phân theo công nghệ : + Hàn hồ quang + Hàn tiếp xúc : nung nóng tới nhiệt độ chảy dẻo -> dùng lực ép ghép ... ren Ren - Ren phải : - Ren trái : x Các dạng tiết diện ren kích thớc Ren bớc nhỏ Ren bớc lớn x Kết cấu chi tiết có ren Phòng lỏng cho mối ghép ren x Tính mối ghép ren - Bu lông chịu lực F, không...
 • 8
 • 623
 • 0

Bài giảng phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý chương 2 mô hình các phương pháp mô hình hóa

Bài giảng phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý chương 2  mô hình và các phương pháp mô hình hóa
... mức logic hình quan niệm xử hình tổ chức xử Thành phần thiết kế mức logic MÔ HÌNH VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH HÓA hình (Model) hình hóa (Modelling) Phương pháp hình hóa (Methodology) ... cụ trợ giúp MÔ HÌNH VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH HÓA hình (Model) hình hóa (Modelling) Phương pháp hình hóa (Methodology) Lòch sử phát triển phương pháp hình hóa Một số hình tiêu biểu ... MÔ HÌNH HÓA hình (Model) hình hóa (Modelling) Phương pháp hình hóa (Methodology) Lòch sử phát triển phương pháp hình hóa Một số hình tiêu biểu MỘT SỐ MÔ HÌNH TIÊU BIỂU Mơ hình phân...
 • 27
 • 201
 • 0

Bài giảng phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý chương 3 khởi tạo lập kế hoạch hệ thống

Bài giảng phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý chương 3  khởi tạo và lập kế hoạch hệ thống
... VÀ LẬP KẾ HOẠCH CH HỆ THỐNG NG 1.1 Gồm bước chính: Khởi tạo hệ thống Xác đònh chọn lựa dự án Lập kế hoạch phát triển hệ thống Phân tích hệ thống TIẾN TRÌNH KHỞI TẠO VÀ LẬP KẾ HOẠCH CH HỆ THỐNG ... xử Thành phần thiết kế mức logic KHỞI TẠO VÀ LẬP KẾ HOẠCH CH HỆ THỐNG NG Tiến trình khởi tạo lập kế hoạch hệ thống Đánh giá khả thi Xây dựng tài liệu mô tả hệ thống TIẾN TRÌNH KHỞI TẠO VÀ LẬP ... LẬP KẾ HOẠCH CH HỆ THỐNG NG (tt) 1.1.2 Trình bày kế hoạch Cơng việc 10 11 Thu thập yêu cầu hệ thống Phân tích hệ thống Phân tích liệu hệ thống Thiết kế kiến trúc hệ thống Thiết kế liệu Thiết kế...
 • 38
 • 189
 • 0

Bài giảng phân tích thiết kế hệ thống thông tin chương 2 mô hình các phương pháp mô hình hóa

Bài giảng phân tích thiết kế hệ thống thông tin  chương 2 mô hình và các phương pháp mô hình hóa
... liệu hình Petri-net hình hình động hình trạng thái hình Merise hình quan hệ hình liệu hình mạng hình thực thể kết hợp hình hướng đối tượng hình OOA hình UML ... tượng hình theo phương pháp OOA  hình theo UML  Một số hình tiêu biểu hình tổ chức hình phân cấp chức hình dòng liệu hình tương tác thông tin hình luân chuyển hình dòng ... phương pháp hình hóa Một số hình tiêu biểu Một số hình tiêu biểu  hình tổ chức hình phân cấp chức  hình luân chuyển   hình dòng liệu hình tương tác thông tin hình dòng...
 • 30
 • 219
 • 0

Bài giảng chuẩn trong thiết kế thi công các công trình điện chương 1 tổng quan về thiết kế thi công các công trình điện

Bài giảng chuẩn trong thiết kế và thi công các công trình điện chương 1  tổng quan về thiết kế và thi công các công trình điện
... 2 011 Chương I Tổng quan thi t kế thi công công trình điện Quy chuẩn KTĐ, thi t kế điện hợp chuẩn Các bước thi t kế công trình điện Chuẩn thi t kế thi công công trình điện Việt Nam LOGO Quy chuẩn ... Nội dung Tổng quan thi t kế & thi công công trình điện Chuẩn thi t kế thi công công trình điện Thi t kế thi công công trình điện theo IEC LOGO Tài liệu tham khảo ... TK, thi công công trình điện VN 3.2 Một số tiêu chuẩn thi t kế thi công công trình điện  TCVN 7447:2 010 : Hệ thống lắp đặt điện tòa nhà Bộ tiêu chuẩn bao gồm tiêu chuẩn:  TCVN 7447 -1: 2 010 : Hệ...
 • 17
 • 200
 • 0

Bài giảng chuẩn trong thiết kế thi công các công trình điện chương 2 giới thiệu về chuẩn trong thiết kế thi công các công trình điện

Bài giảng chuẩn trong thiết kế và thi công các công trình điện chương 2  giới thiệu về chuẩn trong thiết kế và thi công các công trình điện
... Thành lập vào 23 /2/ 1947, tổ chức đưa tiêu chuẩn thương mại công nghiệp phạm vi toàn giới  ISO hợp tác chặt chẽ với IEC, tổ chức chịu trách nhiệm tiêu chuẩn hóa thi t bị điện Các tiêu chuẩn quốc ... công suất bán dẫn IEC 6 025 5: Rơ le điện IEC 6 026 5-1: Dao cách ly cao áp IEC 6 026 9: Cầu chì hạ IEC 6 028 2-1: Cầu chì trung áp - cầu chì giới hạn dòng IEC 6 028 7-1-1: Cáp điện, tính toán dòng làm ... 6500 tiêu chuẩn thi t kế, lắp đặt hệ thống điện Các tiêu chuẩn IEC có tính bao quát áp dụng với sản phẩm giải pháp kỹ thuật khác sử dụng giới Văn quy định IEC viết cách phức tạp không trình bày...
 • 12
 • 83
 • 0

Bài giảng chuẩn trong thiết kế thi công các công trình điện chương 3 b mạng điện hạ áp

Bài giảng chuẩn trong thiết kế và thi công các công trình điện chương 3 b  mạng điện hạ áp
... B Mạng điện < /b> hạ áp LOGO Hộ tiêu thụ điện < /b> hạ  Tiêu chuẩn < /b> IEC 60 038< /b> khuyến cáo điện < /b> áp cho lưới hạ pha dây 230< /b> /400V  Điện áp lưới hạ nội 120/208V 240/415V  Tải ... MCCB – máy cắt dạng đúc kết hợp thi< /b> t < /b> b b o vệ dòng rò yêu cầu b t buộc điểm đầu lưới hạ có hệ thống nối đất TT • Lắp MCCB giới hạn tải đăng ký khách hàng Khách hàng đóng cắt MCCB B Mạng điện < /b> hạ ... cần thi< /b> t < /b> để thỏa mãn điều kiện vận hành thi< /b> t < /b> b Các < /b> giá trị thực tế dòng, sụt áp hệ thống hạ tiêu biểu cho thấy tầm quan trọng việc trì hệ số công < /b> suất cao biện pháp để giảm sụt áp B Mạng điện...
 • 17
 • 74
 • 0

Bài giảng chuẩn trong thiết kế thi công các công trình điện chương 3 g mạng chiếu sáng

Bài giảng chuẩn trong thiết kế và thi công các công trình điện chương 3 g  mạng chiếu sáng
... G Mạng chiếu sáng LOGO Hệ thống điện chiếu sáng  Bao g m nguồn điện, mạng điện chiếu sáng tải đèn điện  Nguồn cấp cho mạch chiếu sáng phụ thuộc vào tổng công suất đèn, tương quan tải chiếu ... chiếu sáng trời, quảng trường, bãi đỗ xe, chiếu sáng đường … G Mạng chiếu sáng LOGO  Khi công suất chiếu sáng nhỏ, lấy điện từ trạm biến áp khu dân cư lân cận Nếu công suất chiếu sáng 30 kW, nên thi t ... thống điện cho xưởng sản xuất, mạng chiếu sáng thường tách khỏi mạng động lực G Mạng chiếu sáng LOGO Một số loại đèn, đặc điểm  Tải chiếu sáng chiếm khoảng 15% lượng điện tiêu thụ công nghiệp...
 • 12
 • 51
 • 0

Bài giảng chuẩn trong thiết kế thi công các công trình điện chương 3 e thiết bị bảo vệ

Bài giảng chuẩn trong thiết kế và thi công các công trình điện chương 3 e  thiết bị bảo vệ
... điện áp tần số công nghiệp Bao gồm: -Thi t bị bảo vệ nối tiếp -Thi t bị bảo vệ song song E Thi t bị bảo vệ Thi t bị bảo vệ nối tiếp mắc nối tiếp vào đường dây nguồn hệ thống bảo vệ Ví dụ: -Các ... dòng bé thi t bị bảo vệ áp: Bảo vệ mạng viễn thông, chống điện áp khí điện áp vận hành LOGO E Thi t bị bảo vệ Thi t bị chống dòng rò RCDs  RCD (Residual Current Device) thường tích hợp trong: ... bảo vệ thi t bị điện tử, máy tính -Thi t bị điều hòa mạng UPS: Dùng bảo vệ tải có độ nhạy cao máy tính thi t bị cần nguồn cấp chất lượng cao Nhưng không bảo vệ điện áp khí LOGO LOGO E Thi t bị...
 • 13
 • 44
 • 0

Bài Giảng Đồ Án Thiết Kế Bệnh Viện Đa Khoa

Bài Giảng Đồ Án Thiết Kế Bệnh Viện Đa Khoa
... Khu hành chánh – phục vụ II CƠ CẤU - TỔ CHỨC MỘT BỆNH VIỆN ĐA KHOA: TỔ CHỨC CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA Các khoa bệnh viện đa khoa           Khoa khám bệnh Khoa hồi sức – cấp cứu Khoa nội ... Khoa tâm thần Khoa y học cổ truyền Khoa lão học Khoa nhi Khoa ngoại tổng hợp Khoa ngoại thần kinh Khoa ngoại lồng ngực II CƠ CẤU TỔ CHỨC MỘT BỆNH VIỆN ĐA KHOA: TỔ CHỨC CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA    ... học Khoa lọc máu ( thận nhân tạo) II CƠ CẤU - TỔ CHỨC MỘT BỆNH VIỆN ĐA KHOA: Q U Y  M Ô V À P H Â N C Ấ P B Ệ N H V I Ệ N : việt nam, bệnh viện phân thành loại bệnhviện: bệnh viện đa khoa bệnh...
 • 47
 • 5,029
 • 90

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng phân tích thiết kế giải thuậtbài giàng phân tích thiết kế hệ thốngbài giảng máy và thiết bị nông nghiệpbài giảng tính toán thiết kế máy lạnh nhỏbài giảng máy và thiết bị chế biến thực phẩmbài giảng cơ sở thiết kế nhà máy thực phẩmbài giảng máy và thiết bị lạnhbài giảng máy và thiết bị thực phẩmbài giảng cơ sở thiết kế máyslide bài giảng phân tích thiết kế hệ thốngbai giảng autocad cho thiet ke noi thatbài giảng nguyên lý thiết kế cảnh quanbai giang nguyen ly thiet ke nha thi daubài giảng đồ án thiết kế nhà ởbài giảng phân tích và thiết kế giải thuậtĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học