nghiên cứu hệ thống chưng cất nước ngọt dạng hai mái nghiêng dùng năng lượng mặt trời với chi phí thấp phù hợp điều kiện khí hậu việt nam

Nghiên cứu xác định một số tham số về mưa góp phần hoàn thiện công thức tính lưu lượng thiết kế công trình thoát nước nhỏ trên đường trong điều kiện khí hậu Việt Nam

Nghiên cứu xác định một số tham số về mưa góp phần hoàn thiện công thức tính lưu lượng thiết kế công trình thoát nước nhỏ trên đường trong điều kiện khí hậu Việt Nam
... mưa tính toán aT,p thời đoạn T tần suất p – Vận dụng cho 12 trạm khí tượng chọn nghiên cứu 15 PL15 Phụ lục 15: Ví dụ tính toán lưu lượng thiết kế công trình thoát nước nhỏ đường Qp theo công thức, ... trạm khí tượng 51 57 PL.6-1 Phụ lục 6: Các hệ số hình dạng mưa m, hệ số vùng PL.6-2 58 khí hậu A, B hệ số hồi quy vùng khí hậu  12 trạm khí tượng chọn nghiên cứu, lập với chuỗi số liệu đo mưa ... thức, kết nghiên cứu luận án -6- 142 PHỤ LỤC 1: Lượng mưa ngày tính toán H n,p theo tần suất (Lập với số liệu đo mưa thực tế thu thập từ năm 1960 đến năm 2010) Đồ thị PL.1-1: Lượng mưa ngày tính...
 • 145
 • 2,047
 • 1

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MỘT SỐ THAM SỐ VỀ MƯA GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG THỨC TÍNH LƯU LƯỢNG THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH THOÁT NƯỚC NHỎ TRÊN ĐƯỜNG TRONG ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MỘT SỐ THAM SỐ VỀ MƯA GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG THỨC TÍNH LƯU LƯỢNG THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH THOÁT NƯỚC NHỎ TRÊN ĐƯỜNG TRONG ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU VIỆT NAM
... sui nhỏnh H s hỡnh dng cn ma Thụng s c trng cho nhỏm lũng sụng sui chớnh ix 24 25 26 m sd =1/nsd n ls nsd Thụng s c trng cho nhỏm sn dc lu vc H s nhỏm trung bỡnh lũng sụng sui chớnh H s nhỏm ... ca mt lu vc F no ú ch c xỏc nh bit c cỏc tham s cụng thc l tham s v ma, tham s v tn tht v tham s thi gian trung nc Nh vy cỏc cụng thc tớnh Qp, ngoi cỏc tham s v ma mang nhiu yu t bt nh ph thuc ... ./ c trng nhỏm b mt: nhỏm sn dc lu vc v nhỏm lũng sụng sui chớnh +) Lp ph b mt lu vc, rng, c cõy, ao h, m ly nh hng n lng tn tht v cú tỏc dng iu tit nht nh +) c trng nhỏm b mt lu vc ( nhỏm b mt...
 • 152
 • 651
 • 1

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MỘT SỐ THAM SỐ VỀ MƯA GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG THỨC TÍNH LƯU LƯỢNG THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH THOÁT NƯỚC NHỎ TRÊN ĐƯỜNG TRONG ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MỘT SỐ THAM SỐ VỀ MƯA GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG THỨC TÍNH LƯU LƯỢNG THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH THOÁT NƯỚC NHỎ TRÊN ĐƯỜNG TRONG ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU VIỆT NAM
... tồn cấp thiết lên việc tính toán lưu lượng thiết kế công trình thoát nước nhỏ đường nước ta việc xác định tham số mưa công thức tính Qp công trình thoát nước nhỏ đường Các tham số mưa dùng xác lập ... (1.1) để xác định lưu lượng thiết kế Q p cho công trình thoát nước nhỏ đường 1.1.2.2 Các công thức xác định lưu lượng thiết kế cho công trình thoát nước nhỏ đường Việt Nam - Công thức cường độ ... khác mưa: ΨT, Sp, A, B, m, α) phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam dùng công thức tính Q p công trình thoát nước nhỏ đường Một vài tham số mưa nghiên cứu xác định luận án (như tham số lượng mưa...
 • 34
 • 608
 • 0

nghiên cứu xác định một số tham số về mưa góp phần hoàn thiện công thức tính lưu lượng thiết kế công trình thoát nước nhỏ trên đường trong điều kiện khí hậu việt nam bản tóm tắt tiếng anh

nghiên cứu xác định một số tham số về mưa góp phần hoàn thiện công thức tính lưu lượng thiết kế công trình thoát nước nhỏ trên đường trong điều kiện khí hậu việt nam bản tóm tắt tiếng anh
... rain m and rain strength Sp at frequency p - 37 4.3.5 Công thức tính cường độ mưa tính toán aT,p theo hệ số vùng khí hậu A, B hệ số hình dạng mưa m - The formular has the form: aT , p = A + B lg ... thu thập thực tế Kiểm tra tính đại biểu: / Kiểm tra sai số lấy mẫu / Kiểm tra thời kỳ lấy mẫu Tính tần suất kinh nghiệm: / Công thức kỳ vọng Xử lý mưa đặc biệt lớn Tìm đường tần suất lý luận phù ... Menkel (K-M) / Vẽ tìm đường tần suất lý luận phù hợp theo phương pháp đường thích hợp Kiểm định phù hợp đường tần suất lý luận với tài liệu thực đo: / Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định Smirnov - Kolmogorov...
 • 46
 • 341
 • 0

tính toán, thiết kế tối ưu truyền thông tin quang không dây ứng dụng trong điều kiện khí hậu Việt Nam

tính toán, thiết kế tối ưu truyền thông tin quang không dây ứng dụng trong điều kiện khí hậu Việt Nam
... thuật toán để tính toán tối ưu thông số tuyến FSO điều kiện Việt Nam 2.1 Tính toán, tối ưu tuyến thông tin quang không dây điều kiện khí hậu Việt Nam 2.1.1 Khí hậu Việt Nam Khí hậu Việt Nam thuộc ... trình tính toán Matlab, ta đưa khuyến nghị lựa chọn tối ưu cho tuyến FSO điều kiện Việt Nam Kết tính toán tìm thông số tốt tương ứng với bước sóng 1550 nm mang ý nghĩa thực tiễn cao mua thiết ... độ 1,25Gbp Kết luận Từ kết tính toán mô phỏng, ta thấy tuyến FSO 1km, điều kiện mưa 100mm/h tín hiệu thu đạt yêu cầu với BER 10-5 – 10-6 (hình 4, 5), kết với tính toán FSO Trong điều kiện mưa 100mm/h...
 • 5
 • 514
 • 4

TÍNH TOÁN, TỐI ƯU TUYẾN THÔNG TIN QUANG KHÔNG DÂY ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU VIỆT NAM

TÍNH TOÁN, TỐI ƯU TUYẾN THÔNG TIN QUANG KHÔNG DÂY ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU VIỆT NAM
... toán, tối ưu tuyến thông tin quang 2015 không dây ứng dụng điều kiện khí hậu Việt Nam Chương 3: TÍNH TOÁN, TỐI ƯU TUYẾN THÔNG TIN QUANG KHÔNG DÂY ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU VIỆT NAM 3.1 Giới ... cao Khí hậu miền biến động nhiều năm 35 Chương 3: Tính toán, tối ưu tuyến thông tin quang 2015 không dây ứng dụng điều kiện khí hậu Việt Nam Khí hậu miền Trung Việt Nam chia làm hai vùng khí hậu ... TOÁN, TỐI ƯU TUYẾN THÔNG TIN QUANG KHÔNG DÂY ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU VIỆT NAM 35 3.1 Giới thiệu chương 35 3.2 Khí hậu Việt Nam 35 3.3 Tính toán độ suy hao tuyến...
 • 46
 • 341
 • 5

NGHIÊN cứu THỰC NGHIỆM hệ THỐNG CHƯNG cất nước sử DỤNG NĂNG LƯỢNG mặt TRỜI THU hồi ẩn NHIỆT hóa hơi

NGHIÊN cứu THỰC NGHIỆM hệ THỐNG CHƯNG cất nước sử DỤNG NĂNG LƯỢNG mặt TRỜI THU hồi ẩn NHIỆT hóa hơi
... sản lượng nước chưng Hình 10: Biểu đồ hiệu suất lý thuyết cất lý thuyết thực tế thực tế KẾT LUẬN Qua kết thực nghiệm cho thấy việc kết hợp công nghệ chưng cất nước dạng thu hồi ẩn nhiệt hóa với ... tắt nước chưa chưng cất rơi xuống bể chứa chờ tới vòng tuần hoàn Để đảm bảo trình chưng cất cấp thêm nước bổ sung từ phễu cấp nước 12 2.2.Cân nhiệt hệ thống chưng cất nước thu hồi nhiệt ẩn Hình ... LÝ THUYẾT 2.1 Nguyên lý trình chưng cất nước thu hồi ẩn nhiệt hóa Hình 1: Sơ đồ nguyên lý hệ thống chưng cất nước thiết kế 1: Chảo parabol 2: Bộ gia nhiệt nước 3: Bộ bốc 4: Bộ ngưng tụ 5: Bơm nước...
 • 7
 • 153
 • 2

Thiết kế hệ thống chưng cất Nước – Axit axetic có năng suất là 3000 kg-h

Thiết kế hệ thống chưng cất Nước – Axit axetic có năng suất là 3000 kg-h
... Đối với hệ Nước Axit axetic thì:  Sản phẩm đỉnh chủ yếu nước  Sản phẩm đáy chủ yếu axit axetic Các phương pháp chưng cất: 2.1 Phân loại theo áp suất làm việc: - Áp suất thấp - Áp suất thường ... hệ Nước Axit axetic, ta chọn phương pháp chưng cất liên tục cấp nhiệt gián tiếp nồi đun áp suất thường Thiết bị chưng cất: Trong sản xuất thường dùng nhiều loại thiết bị khác để tiến hành chưng ... bẩn - Kết cấu phức tạp - trở lực lớn - Tiêu tốn nhiều vật tư, kết cấu phức tạp Vậy: ta sử dụng tháp mâm xun lỗ để chưng cất hệ Nước Axit axetic II GIỚI THIỆU SƠ BỘ VỀ NGUN LIỆU : Axit axetic: ...
 • 58
 • 680
 • 4

Đồ án: Thiết kế hệ thống chưng cất nước- axit axetic dùng tháp mâm xuyên lỗ

Đồ án: Thiết kế hệ thống chưng cất nước- axit axetic dùng tháp mâm xuyên lỗ
... tư, kết cấu phức tạp Vậy: ta sử dụng tháp mâm xuyên lỗ để chưng cất hệ Nước – Axit axetic II GIỚI THIỆU SƠ BỘ VỀ NGUYÊN LIỆU : Trang Chưng luyện Nước – Axit axetic GVHD: Nguyễn Văn Lục Axit axetic: ... ng iề GVH D 12 13 14 Trang GHI CHÚ THIE ÁT KẾ HỆ THỐNG CHƯNG CẤT NƯỚC - AXIT AXETIC DÙNG THÁP MÂM XUYÊN LỖ 25/ 6/0 Ngày BV Nguye V a Lục ãn ên CN BM SL Đồ án môn ho ïc Qua ù tr ình va ø Thie át ... BỊ THIẾT KẾ HỆ THỐ NG CHƯNG CẤT NƯỚC - AXIT AXETIC DÙNG T P MÂM XUYÊN LỖ HÁ Chức na ên g 16 H ï tên o Tỉ le ä QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ Chư ký õ Ba ve õ số ûn 1/ NgàyH T 25/06 /0 NgàyB V 28/06 /0 Chưng...
 • 62
 • 1,968
 • 10

nghiên cứu hệ thống cung cấp nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời có trữ nhiệt

nghiên cứu hệ thống cung cấp nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời có trữ nhiệt
... vaỡo Hỡnh 2.2 S cu to h thng nc núng dựng nng lng mt tri cú tr nhit 2.3 So sỏnh hiu qu ca phng ỏn cung cp nc núng bng nng lng mt tri cú tr nhit v khụng cú tr nhit 2.3.1 H thng s dng cht chuyn pha ... H thng khụng s dng cht chuyn pha Th tớch bỡnh cha (l) 80 80 120 Din tớch b thu (m2) 2 Nhit lng cung cp cho b thu (KWh) Qcc= 4,9.1,92=9,4 Nhit hu ớch h thng nhn c (KWh) Sn lng nc núng thu c Qcc=4,9.1,92=9,4 ... th so sỏnh gia bỡnh cha 80 lớt v bỡnh cha 80 lit cú tr nhit 2.4 So sỏnh hiu qu kinh t phng ỏn cung cp nc núng bng nng lng mt tri cú tr nhit v khụng cú tr nhit 2.4.1 H thng s dng nng lng mt tri...
 • 7
 • 706
 • 8

NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG CUNG CẤP NƯỚC NÓNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CÓ TRỮ NHIỆT

NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG CUNG CẤP NƯỚC NÓNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CÓ TRỮ NHIỆT
... S ủ c u t o h th ng n c núng dựng nng l ng m t tr i cú tr nhi t 2.3 So sỏnh hi u qu c a phng ỏn cung c p n c núng b ng nng l ng m t tr i cú tr nhi t v khụng cú tr nhi t a) H th ng s d ng ch t ... khụng s d ng ch t chuy n pha Th tớch bỡnh ch a (l) 80 80 120 Di n tớch b thu (m2) 2 Nhi t l ng cung c p cho b thu (KWh) Qcc= 4,9.1,92=9,4 Nhi t h u ớch h th ng nh n ủ c (KWh) S n l ng n c núng ... a) H th ng s d ng nng l Giỏ thnh ban ủ u c a h L ng n c núng s n xu Gi s giỏ thnh kg n phng ỏn cung c p n c núng b ng nng l ng m t tr i cú tr ng m t tr i khụng cú tr nhi t dựng bỡnh ch a 80 lit...
 • 8
 • 562
 • 3

NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM THÔN Ỷ LAN – XÃ DƯƠNG NỘI – HUYỆN HOÀI ĐỨC – TỈNH HÀ TÂY

NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM THÔN Ỷ LAN – XÃ DƯƠNG NỘI – HUYỆN HOÀI ĐỨC – TỈNH HÀ TÂY
... nước thải nghành dệt nhuộm Những công trình nghiên cứu nhiều nhà khoa học vấn đề công bố rộng rãi Rất nhiều dự án cấp nhà nước, cấp tỉnh đầu tư cho việc hỗ trợ nghiên cứu xử nước thải nghành ... chung khu vực nghiên cứu Dương Nội thuộc huyện Hoài Đức, có vị trí liền kề với thị Đông thủ phủ tỉnh Tây, cách thủ đô Nội 15 km phía Đông, có tỉnh lộ 72 chạy qua Dương Nội có diện ... thải nghành dệt nhuộm Tại số xưởng, công ty dệt nhuộm áp dụng nhiều công nghệ để xử nước thải đại Tuy nhiên đại đa số sở dệt nhuộm chưa có công nghệ để xử triệt để nước thải nghành Bài tập...
 • 16
 • 468
 • 1

nghiên cứu hệ thống xử lý nước thải công ty VMMP công suất 30m/ngày

nghiên cứu hệ thống xử lý nước thải công ty VMMP công suất 30m/ngày
... SƠN Nghiên cứu thiết kế hệ thống xử nước thải công ty VMMP công suất 30m3/ngày 5.2 Phương án 5.2.1 Sơ đồ hệ thống xử nước thải theo phương án Sơ đồ 3: sơ đồ công nghệ hệ thống xử nước thải ... GVHD: Th.S LÂM VĨNH SƠN Nghiên cứu thiết kế hệ thống xử nước thải công ty VMMP công suất 30m3/ngày Chương 5: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY VMMP CÔNG SUẤT 30M3/ NGÀY ĐÊM 5.1 ... thiết kế hệ thống xử nước thải công ty VMMP công suất 30m3/ngày 1.3 Phạm vi giới hạn đề tài Phạm vi giới hạn đề tài Nghiên cứu thiết kế hệ thống xử nước thải cho Công ty VMMP ( xây dựng...
 • 117
 • 307
 • 1

thiết kế hệ thống chưng cất nước

thiết kế hệ thống chưng cất nước
... nguyên lý làm việc: - Chưng cất đơn giản - Chưng nước trực tiếp - Chưng cất 2.3 Phân loại theo phương pháp cấp nhiệt đáy tháp: - Cấp nhiệt trực tiếp - Cấp nhiệt gián tiếp Vậy: hệ Nước – Axit axetic, ... phương pháp chưng cất liên tục cấp nhiệt gián tiếp nồi đun áp suất thường Thiết chưng cất: Trang Chưng luyện Nước – Axit axetic GVHD: Nguyễn Văn Lục Trong sản xuất thường dùng nhiều loại thiết bò ... NGHỆ Chú thích kí hiệu qui trình: Bồn chứa nguyên liệu Bơm Bồn cao vò Thiết bò trao đổi nhiệt với sản phẩm đỉnh Thiết bò đun sôi dòng nhập liệu Bẩy Lưu lượng kế Nhiệt kế Tháp chưng cất 10 Thiết...
 • 62
 • 339
 • 0

thiết kế hệ thống chưng cất nước – axit axetic có năng suất là 500lh”

thiết kế hệ thống chưng cất nước – axit axetic có năng suất là 500lh”
... tử độ bay lớn phần cấu tử độ bay bé Đối với hệ Nước Axit axetic thì:  Sản phẩm đỉnh chủ yếu nước  Sản phẩm đáy chủ yếu axit axetic Các phương pháp chưng cất: 2.1 Phân loại theo áp suất ... hệ Nước Axit axetic, ta chọn phương pháp chưng cất liên tục cấp nhiệt gián tiếp nồi đun áp suất thường Thiết bị chưng cất: Trong sản xuất thường dùng nhiều loại thiết bị khác để tiến hành chưng ... thiết kế hệ thống chưng cất Nước Axit axetic suất 500l/h, nồng độ nhập liệu 8%(kg axit/ kg hỗn hợp), nồng độ sản phẩm đỉnh 95,5%(kg nước/ kg hỗn hợp), nồng độ sản phẩm đáy 28%(kg axit/ kg hỗn...
 • 56
 • 680
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tính toán thiết kế tối ưu tuyến thông tin quang không dây ứng dụng trong điều kiện khí hậu việt namđồ án thiết kế hệ thống chưng cất nước axit axetic dùng tháp mâm xuyên lỗnghiên cứu hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệphệ thống chưng cất nước dùng nlmtthiết bị chưng cất nước dùng năng lượng mặt trờinghiên cứu ứng dụng năng lượng mặt trờihệ thống sử dụng năng lượng mặt trờihệ thống điện dùng năng lượng mặt trờihệ thống điện sử dụng năng lượng mặt trờihệ thống sấy dùng năng lượng mặt trờihệ thống chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trờilựa chọn hệ thống sử dụng năng lượng mặt trời phục vụ cho quá trính sấy cá cơmtài liệu hệ thống sấy dùng năng lượng mặt trời docxhệ thống tưới tiêu sử dụng năng lượng mặt trờihệ thống bơm nhiệt sử dụng năng lượng mặt trờichiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảBài 43. Rễ cây