đánh giá thiệt hại và xác định mức bảo vệ chống sét

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG XÁC ĐỊNH NHU CẦU NÂNG CAO NĂNG LỰC CỦA CÁC ĐỐI TÁC TRONG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG VÌ SỰ SỐNG CÒN VÀ PHÁT TRIỂN TRẺ EM potx

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ XÁC ĐỊNH NHU CẦU NÂNG CAO NĂNG LỰC CỦA CÁC ĐỐI TÁC TRONG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG VÌ SỰ SỐNG CÒN VÀ PHÁT TRIỂN TRẺ EM potx
... giám sát đánh giá hoạt động ) quan/tổ chức cá nhân tham gia thực truyền thông CDS TƯ số địa phương Xác định nhu cầu nâng cao lực quan/tổ chức, cá nhân nhằm nâng cao hiệu thực truyền thông CDS Đề ... trình truyền thông cho phát triển Vì đánh giá lực đối tác tham gia nhằm đề xuất giải pháp nâng cao lực cần thiết MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Đánh giá thực trạng lực (lập kế hoạch, tổ chức thực giám sát ... biết đầy đủ nội dung KH truyền thông GDSK • Xác định vấn đề ưu tiên, mục tiêu: 44,2%; • Xác định đối tượng đích: 39% • Xác định hình thức truyền thông: 48,1%; • Xác định hoạt động tiến hành 49,4%;...
 • 45
 • 357
 • 0

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG XÁC ĐỊNH NHU CẦU NÂNG CAO NĂNG LỰC CỦA CÁC ĐỐI TÁC TRONG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG VÌ SỰ SỐNG CÒN VÀ PHÁT TRIỂN TRẺ EM pdf

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ XÁC ĐỊNH NHU CẦU NÂNG CAO NĂNG LỰC CỦA CÁC ĐỐI TÁC TRONG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG VÌ SỰ SỐNG CÒN VÀ PHÁT TRIỂN TRẺ EM pdf
... cán truyền thông, lực đội ngũ làm TT, NVYTTB Đánh giá tài liệu TT xác định nhu cầu tài liệu TT: phân phối, sử dụng, chất lượng tài liệu TT Về nội dung nghiên cứu (3) Nghiên cứu phân tích xác định ... HIV/AIDS, phòng tác hại thuốc lá, uống rượu, hành vi VSATTP, sinh trường học, nuôi dưỡng, chăm sóc phòng tai nạn thương tích cho trẻ em Về nội dung nghiên cứu (2) Khảo sát xác định nhu cầu tổ chức ... (4) Nghiên cứu can thiệp truyền thông đơn có phối hợp với đơn vị khác trường học, y tế dự phòng, điều trị phòng bệnh không lây nhiễm Can thiệp mô hình truyền thông có đánh giá hiệu mô hình Về nguồn...
 • 11
 • 402
 • 4

nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học, đánh giá thiệt hại đề xuất biện pháp phòng hội chứng rối loạn sinh sản hô hấp trên đàn heo nuôi tại tỉnh đăk lăk

nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học, đánh giá thiệt hại và đề xuất biện pháp phòng hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp trên đàn heo nuôi tại tỉnh đăk lăk
... DUNG – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.1 2.1.1 I TƯ NG, TH I GIAN VÀ A I M NGHIÊN C U i tư ng nghiên c u Heo ≤ tháng tu i (là nh ng heo ang theo m , t p ăn cai s a), Heo th t > tháng tu i (heo t sau cai ... s ng sót sau sinh, tăng lư ng ch t sinh, heo h u b có th sinh s n kém, s m, tăng t l s y thai (2 - 3%), b ăn giai o n sinh * Nh ng bi u hi n tri u ch ng thư ng g p heo theo m Heo theo m b nhi ... B GIÁO D C VÀ ÀO T O TRƯ NG I H C TÂY NGUN ÀO XN QUỲNH NGHIÊN C U M T S GIÁ THI T H I VÀ C I M D CH T H C, ÁNH XU T BI N PHÁP PHỊNG H I CH NG R I LO N SINH S N VÀ HƠ H P (B NH TAI...
 • 81
 • 393
 • 0

nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học, đánh giá thiệt hại đề xuất biện pháp phòng dịch bệnh lở mồm long móng trên đàn bò nuôi tại tỉnh đắc lắc

nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học, đánh giá thiệt hại và đề xuất biện pháp phòng dịch bệnh lở mồm long móng trên đàn bò nuôi tại tỉnh đắc lắc
... chúng tơi ti n hành nghiên c u Nghiên c u m t s tài: c i m d ch t h c, ánh giá thi t h i xu t bi n pháp phòng b nh L m m long móng àn ni t i t nh ăk Lăk” M c tiêu c a tài - Nghiên c u m t s ... (CFR) CFR = Số chết × 100 Tổng số mắc bệnh - Tính t l tiêm phòng (%) = -T c Số tiêm × 100 Số điều tra m im c = Tỷ lệ mắc thời kỳ nghiên cứu Đơn vò thời gian nghiên cứu (ngày, tuần, tháng, quý, ... B GIÁO D C VÀ ÀO T O TRƯ NG I H C TÂY NGUN NGUY N HỒI B O NGHIÊN C U M T S C I M D CH T H C, ÁNH GIÁ THI T H I VÀ XU T BI N PHÁP PHỊNG B NH L M M LONG MĨNG TRÊN ÀN BỊ NI T I T...
 • 83
 • 184
 • 0

Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng xác định cơ cấu kinh tế vùng đồng bằng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011- 2015 tầm nhìn 2020

Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và xác định cơ cấu kinh tế vùng đồng bằng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011- 2015 và tầm nhìn 2020
... vững kinh tế vùng đồng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế Do vậy, nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu, đánh giá trạng xác định cấu kinh tế vùng đồng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011- 2015 tầm nhìn ... luận xác định cấu kinh tế Chương 2: Thực trạng cấu kinh tế vùng đồng ven biển Tỉnh Thừa Thiên Huế Chương 3: Xác định cấu kinh tế vùng đồng ven biển Tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011 - 2015 tầm nhìn ... TRẠNG CƠ CẤU KINH TẾ VÙNG ĐỒNG BẰNG VEN BIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BẰNG VEN BIỂN CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Thừa Thiên Huế tỉnh thuộc vùng đồng ven...
 • 158
 • 130
 • 0

Đánh giá, chọn lọc xác định mối tương quan của một số tính trạng với năng suất củ các dòng giống sắn có triển vọng từ hạt lai nhập nội của CIAT tại trường đại học nông lâm thái nguyên

Đánh giá, chọn lọc và xác định mối tương quan của một số tính trạng với năng suất củ các dòng giống sắn có triển vọng từ hạt lai nhập nội của CIAT tại trường đại học nông lâm thái nguyên
... trồng Diện tích Năng suất sắn năm (tấn/ha) Giá sắn (USD/tấn) Sự tăng Sự tăng giá trị suất sản phẩm (tấn/ha) triệu USD 2002 1994 2002 Châu 3.486.502 12,93 14,67 25 1,74 151,70 Thái Lan 1.030.000 ... sn 56 3.4 Tng quan ca mt s c trng c tớnh liờn quan n sinh trng vi nng sut c 61 3.4.1 Tng quan tng phn (tng quan ca c trng vi nng sut c) 61 3.4.2 Tng quan ton phn (T c ... vitamin Cụng dng ca cõy sn c th hin qua s : S 1.1 Cụng dng ca cõy sn Cây sắn Thân Lá Củ Thức ăn gia súc Rau ăn Giấy Sắn thái lát Thức ăn gia súc Rợu Phân bón Dợc phẩm Chất đốt Tinh bột Dợc phẩm...
 • 83
 • 53
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học, đánh giá thiệt hại đề xuất biện pháp phòng bệnh lở mồm long móng trên đàn bò nuôi tại tỉnh đăk lăk

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học, đánh giá thiệt hại và đề xuất biện pháp phòng bệnh lở mồm long móng trên đàn bò nuôi tại tỉnh đăk lăk
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN NGUYỄN HOÀI BẢO NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC, ĐÁNH GIÁ THIỆT HẠI VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP PHÒNG BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG TRÊN ĐÀN BÒ NUÔI TẠI ... long móng ñàn nuôi tỉnh Đăk Lăk Mục tiêu ñề tài - Nghiên cứu số ñặc ñiểm dịch tễ học bệnh Lở mồm long móng ñàn nuôi tỉnh Đăk Lăk - Đánh giá thiệt hại mặt kinh tế, xã hội dịch bệnh gây - Đề ... nhược thiệt hại mặt kinh tế, xã hội quan trọng Xuất phát từ tình hình ñó tiến hành nghiên cứu ñề tài: Nghiên cứu số ñặc ñiểm dịch tễ học, ñánh giá thiệt hại ñề xuất biện pháp phòng bệnh Lở mồm long...
 • 20
 • 265
 • 2

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học, đánh giá thiệt hại đề xuất biện pháp phòng hội chứng rối loạn sinh sản hô hấp (bệnh tai xanh prrs) trên đàn heo nuôi tại tỉnh đăk lăk

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học, đánh giá thiệt hại và đề xuất biện pháp phòng hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp (bệnh tai xanh  prrs) trên đàn heo nuôi tại tỉnh đăk lăk
... nghiên cứu PRRS tiến hành nghiên cứu ñề tài: Nghiên cứu số ñặc ñiểm dịch tễ học, ñánh giá thiệt hại ñề xuất biện pháp phòng hội chứng rối loạn sinh sản hấp (Bệnh tai xanh - PRRS) ñàn heo nuôi tỉnh ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN ĐÀO XUÂN QUỲNH NGHIÊN CỨU MỐT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC, ĐÁNH GIÁ THIỆT HẠI VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP PHÒNG HỘI CHỨNG RỐI LOẠN SINH SẢN VÀ HÔ HẤP (BỆNH ... pháp ELISA - Đánh giá thiệt hại PRRS gây heo nuôi tỉnh Đăk Lăk - Đề xuất số phác ñồ phòng hội chứng rối loạn sinh sản hấp Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI 3.1 Ý nghĩa khoa học Kết nghiên cứu PRRS số yếu tố...
 • 20
 • 200
 • 0

Đánh giá tỉ lệ nhiễm, phân týp xác định mức độ kháng kháng sinh của chủng Salmonella sp. trong gà ở Hà Nội tt

Đánh giá tỉ lệ nhiễm, phân týp và xác định mức độ kháng kháng sinh của chủng Salmonella sp. trong gà ở Hà Nội tt
... QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 47 3.1 Kết xác định tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Salmonella spp loại mẫu thịt 47 3.2 Kết xác định serovar chủng vi khuẩn Salmonella spp phân lập đƣợc ... spp phân lập đƣợc 64 3.3 Kết xác định khả mẫn cảm với kháng sinh chủng vi khuẩn Salmonella spp phân lập đƣợc 72 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO ... Nam, Nội, 13, Lê Văn Tạo (1993), Phân lập, định danh vi khuẩn Salmonella gây bệnh cho lợn, Báo cáo khoa học mã số KN 02 – 15, NXB Nông nghiệp, Nội, 14, Nguyễn Hữu Bình (1991), Bệnh thƣơng hàn,...
 • 11
 • 242
 • 1

Đánh giá tỉ lệ nhiễm, phân týp xác định mức độ kháng kháng sinh của chủng Salmonella sp. trong gà ở Hà Nội

Đánh giá tỉ lệ nhiễm, phân týp và xác định mức độ kháng kháng sinh của chủng Salmonella sp. trong gà ở Hà Nội
... GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - NGUYỄN THÀNH TRUNG ĐÁNH GIÁ TỈ LỆ NHIỄM, PHÂN TÝP VÀ XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ KHÁNG KHÁNG SINH CÁC CHỦNG Salmonella sp TRONG HÀ NỘI Chuyên ngành: ... lƣợng lớn hàng ngày, đƣợc sử dụng rộng rãi bữa ăn ngƣời tiêu dùng) chợ siêu thị Nội, tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá tỉ lệ nhiễm, phân týp xác định mức độ kháng kháng sinh chủng Salmonella ... bán chợ Nội; Xác định typ kháng huyết chủng Salmonellaspp thu đƣợc; 3 .Xác định mức độ kháng kháng sinh chủng Salmonella spp thu đƣợc; 4 .Phân tích mối nguy Salmonella spp bán chợ Nội Mục...
 • 97
 • 284
 • 0

Đánh giá công tác bồi thường thiệt hại tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại phường bạch đằng thành phố hạ long, tỉnh quảng ninh

Đánh giá công tác bồi thường thiệt hại và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại phường bạch đằng thành phố hạ long, tỉnh quảng ninh
... phƣờng Bạch Đằng thành phố Hạ Long 2.2.3 Tình hình thực công tác bồi thường thiệt hại tái định nhà nước thu hồi đất tại phường Bạch Đằng Thành phố Hạ Long - Các văn quy phạm pháp luật quan nhà ... phần nhỏ bé vào vấn đề nêu nên chọn đề tài nghiên cứu là: Đánh giá công tác bồi thường thiệt hại tái định Nhà nước thu hồi đất phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Mục đích ... hại tái định nhà nƣớc thu hồi đất tại phƣờng Bạch Đằng Thành phố Hạ Long 30 2.2.4 Đánh giá kết công tác bồi thƣờng thiệt hại tái định cƣ hai dự án địa bàn phƣờng Bạch Đằng, thành phố Hạ...
 • 106
 • 196
 • 0

Mô hình đánh giá thiệt hại kinh tế xã hội do bão áp dụng cho trường hợp bão số 7,2008 tại huyện Diễn Châu, Nghệ An

Mô hình đánh giá thiệt hại kinh tế xã hội do bão và áp dụng cho trường hợp bão số 7,2008 tại huyện Diễn Châu, Nghệ An
... Tổng quan bão đánh giá thiệt hại bão Chương 2: : Tình hình diễn biến bão huyện Diễn Châu, Nghệ An Chương 3: Áp dụng hình để đánh giá thiệt hại bão số 7, 2008 huyện Diễn Châu, Nghệ An Chương ... tốt nghiệp Trường ĐH KTQD Lời nói đầu - Tên đề tài: : hình đánh giá thiệt hại kinh tế hội bão áp dụng cho trường hợp bão số 7, 2008 huyện Diễn Châu, Nghệ An - Lý chọn đề tài: Bão tượng thời ... hạn bão dạng thiệt hại quan trọng đòi hỏi nhà kinh tế phải liệt kê đầy đủ để đánh giá xác thiệt hại bão 1.4 hình đánh giá thiệt hại kinh tế bão: Đánh giá thiệt hại kinh tế bão công việc cần...
 • 86
 • 264
 • 0

Nghiên cứu về định giá tài sản xác định lợi nhuận trên báo cáo tài chính theo ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế ủy ban chuẩn mực định giá quốc tế

Nghiên cứu về định giá tài sản và xác định lợi nhuận trên báo cáo tài chính theo ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế và ủy ban chuẩn mực định giá quốc tế
... LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO ỦY BAN CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ VÀ ỦY BAN CHUẨN MỰC ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ 1.4.1 Khuôn mẫu lý thuyết Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế 1.4.1.1 Khái quát chung Ủy ... 1.6 ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO ỦY BAN CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ VÀ THỰC TẾ TẠI MỘT SỐ QUỐC GIA 42 1.7 TÁC ĐỘNG CỦA LẠM PHÁT ĐỐI VỚI CÁC CHỈ TIÊU TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ... CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ VÀ THỰC TẾ TẠI MỘT SỐ QUỐC GIA Theo khuôn mẫu Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế, sở xác đònh giá trò yếu tố sử dụng việc lập trình bày báo cáo tài là: giá gốc, giá hành, giá...
 • 144
 • 264
 • 0

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG
... phẩm xác định kết tiêu thụ Công ty Cổ phần Giống trồng Trung Ương 3.2.1.Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ Công ty Cổ phần Giống trồng Trung Ương Ngày ... công tác kế toán 3.2.3 .Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ Công ty Trên sở thực trạng công tác hạch toán kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu ... tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ Công ty Cổ phần Giống trồng Trung Ương ’ Có thể nói kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ Công ty tương đối khoa học, hơp lý Tuy nhiên không...
 • 21
 • 529
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học đánh giá thiệt hại và đề xuất biện pháp phòng bệnh lở mồm long móng trên đàn bò nuôi tại tỉnh đăk lăksử dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên cvm xác định mức sẵn lòng chi trả wtp của cộng đồng để bảo tồn không gian văn hóa cổng làng mông phụ đường lâm sơn tây hà nộimục tiêu khi đánh giá ics là để xác định mức độ tin cậyxây dựng quy trình mối nguy đánh giá rủi ro và xác định biện pháp kiểm soátbáo cáo đánh giá thực trạng và xác định nhu cầu nâng cao năng lực của các đối tác trong hoạt động truyền thông vì sự sống còn và phát triển trẻ emthiệt hại và xác định thiệt hại trong bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồngđánh giá thực trạng và xác định nhu cầu đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lựctỉnh quảng ninhhoàn thiện công tác tổ chức và xác định mục tiêu của hệ thống đánh giáhai chiều xác định mục tiêu kiểm tra đánh giámô hình đánh giá thiệt hại kinh tế xã hội do bão và áp dụng cho trường hợp bão số 7 2008 tại huyện diễn châu nghệ anđánh giá lần đầu và chỉ định phòng kiểm nghiệm chất lượng nông lâm thủy sảnđánh giá mở rộng và chỉ định phòng kiểm nghiệm chất lượng nông lâm thủy sảnđánh giá thiệt hại môi trườngđánh giá thực trạng công tác định mức lao động tại phân xưởng thành phẩm nhà máy bia hà nộimê linhđánh giá thường xuyên và công bằng mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người lao độngGiáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và ý thức giữ gìn dị sản văn hóa thế thành nhà hồ cho học sinh lớp 10a1 trường THPT quan sơn qua tiết học lịch sử địa phươngHướng dẫn học sinh lớp 12 ôn tập môn lịch sử theo định hướng “ 5 bước, 1 vấn đề”, đáp ứng yêu cầu mới của kỳ thi THPT quốc giaMột số biện pháp nhằm khắc sâu nhân vật lịch sử tiêu biểu trong phần lịch sử việt nam 11 THPTMột số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học chương IIINâng cao hiệu quả dạy học theo phương pháp tích hợp liên môn mục 1 quốc gia văn lang âu lạc (bài 14 lịch sử lớp 10) ở trường THPTPhương pháp tổ chức trò chơi trong dạy chưng III phần 2 lịch sử lớp 12 ban cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả bài họcskkn nâng cao chất lượng môn lịch sử bằng việc sưu tầm và ứng dụng các trò chơi vào dạy học lịch sử ở trường THPT phần lịch sử thế giới lớp 10Sử dụng ca dao và đồ dùng trực quan nhằm nâng cao hiệu quả bài họctình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân lSử dụng một số phương tiện,đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử góp phần tạo sự hứng thú cho học sinh ở trường THPT bá thước 3Sử dụng phương pháp học theo hợp đồng để dạy chủ đề thanh hóa trong phong trào cần vương nhằm trang bị kiến thức lịch sử địa phương cho học sinh lớp 11 tại tỉnh thanh hóaSử dụng sơ đồ tư duy dạy và học bài 21, lịch sử 11 phong trào yêu nước chống pháp của nhân dân việt nam trong những năm cuối thế kỉ XIXTích hợp thơ ca vào giảng dạy chương trình lịch sử việt nam lớp 12 ở trường trung học phổ thôngBài 11. Câu ghépXây dựng và sử dụng bản đồ giáo khoa điện tử trong dạy học lịch sử lớp 12 ở trường THPTexplore our world level 3 workbooksach GETTING TO YESI can speak english 1 WBprepare workbook level 1(bia)SCHRITTE 5 KURSBUCH UND ARBEITSBUCHtieng anh lop 3 sach bai tap