hấp thụ as (v) bằng vật liệu composit chitosan fe

Nghiên cứu tính chất hấp thụ sóng rada của vật liệu tàng hình từ conducting polyme

Nghiên cứu tính chất hấp thụ sóng rada của vật liệu tàng hình từ conducting polyme
... Nguyên liệu v thí nghiệm Nguyên liệu Vật liệu t ng hình hấp thụ sóng rada đ7ợc chế tạo từ conducting polyme đ7ợc phân tán polyme tạo th nh vật liệu composit Các t ng hình thí nghiệm hấp thụ sóng rada ... hao hấp thụ A -9 dB hiệu t ng hình vật thể đạt 99% hay độ phản xạ trở lại m n hình rada d7ới 1% Trong công trình n y nghiên cứu tính chất hấp thụ sóng rada vật liệu t ng hình qua tổn hao hấp thụ ... đồ m n chắn vật liệu t ng hình hấp thụ sóng rada Trong sơ đồ n y 128 Sóng rada Zo Ei Za Ea Đế Er d Hình 1: Sơ đồ thí nghiệm đo tính chất hấp thụ sóng rada vật liệu t ng hình Kết v$ thảo luận a)...
 • 6
 • 1,044
 • 24

Tổng hợp vật liệu nano Composite từ tính Fe3O4 MnO2. Xác định các đặc trưng và hiệu ứng oxy hóa hấp thụ Asen,Crôm của vật liệu

Tổng hợp vật liệu nano Composite từ tính Fe3O4 MnO2. Xác định các đặc trưng và hiệu ứng oxy hóa hấp thụ Asen,Crôm của vật liệu
... liệu nano composite từ tính Fe3O4/ MnO2 Xác định đặc trng hiệu ứng oxy hoá hấp phụ Asen, Crôm vật liệu Mục tiêu đề tài : Xây dựng quy trình công nghệ chế tạo vật liệu bột xốp nano composite sắt từ ... trng cho tính chất từ vật liệu Đờng từ cong từ hóa từ trễ cho ta biết thông số nh từ độ bão hòa (Ms), lực kháng từ (Hc), cảm ứng từ d (Bs) từ đa đánh giá sơ tính chất từ vật liệu Nh nói, từ kế ... đặc trng vật liệu chế tạo .Vật liệu nano composite sắt từ Fe3O4/ MnO2 chế tạo đợc vật liệu siêu thuận từ với độ từ bão hòa đo đợc 50 emu/g So với vật liệu nano sắt từ chế tạo đợc ban đầu vật liệu...
 • 52
 • 307
 • 1

KHÓA LUẬN NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ KHÍ SO2 BẰNG VẬT LIỆU HẤP PHỤ ĐƯỢC ĐIỀU CHẾ TỪ LÕI NGÔ

KHÓA LUẬN NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ KHÍ SO2 BẰNG VẬT LIỆU HẤP PHỤ ĐƯỢC ĐIỀU CHẾ TỪ LÕI NGÔ
... thời mở khóa k a (1) để trình hấp phụ diễn với áp suất không thay đổi Lượng khí sinh tiếp xúc với vật liệu hấp phụ phần khí SO2 giữ lại bề mặt vật liệu hấp phụ, phần 25 lại khỏi vật liệu hấp phụ ... bề mặt chất hấp phụ hấp phụ vật lí, nhiệt hấp phụ không lớn - Hấp phụ hóa học: Hấp phụ hóa học xảy phân tử chất hấp phụ tạo hợp chất hóa học với phân tử chất bị hấp phụ Lực hấp phụ hóa học ... đến khả hấp phụ, liều lượng khí SO2 tăng dần hiệu suất hấp phụ giảm dần 34 - Quá trình nghiên cứu thu số kết sau: Quá trình nghiên cứu chế tạo hệ thống xác định khả hấp thụ hấp phụ khí SO2 đạt...
 • 41
 • 246
 • 1

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GUỐC PHANH TÀU HỎA BẰNG VẬT LIỆU COMPOSIT

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GUỐC PHANH TÀU HỎA BẰNG VẬT LIỆU COMPOSIT
... GUỐC PHANH TÀU HỎA BẰNG VẬT LIỆU COMPOSIT 25 TIỂU LUẬN COMPOSIT GVHD Huỳnh Thị Việt Hà Bài giảng Vật liệu Composit Nguồn Internet CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GUỐC PHANH TÀU HỎA BẰNG VẬT LIỆU COMPOSIT 26 ... ! CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GUỐC PHANH TÀU HỎA BẰNG VẬT LIỆU COMPOSIT TIỂU LUẬN COMPOSIT GVHD Huỳnh Thị Việt Hà Chương I TỔNG QUAN VỀ VẬT LIỆU COMPOSITE I.Khái niệm 1.Khái niệm Vật liệu Composite vật ... tốt… CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GUỐC PHANH TÀU HỎA BẰNG VẬT LIỆU COMPOSIT TIỂU LUẬN COMPOSIT GVHD Huỳnh Thị Việt Hà II Phân loại Composite Vật liệu composite phân loại theo hình dạng theo chất vật liệu...
 • 26
 • 285
 • 1

Nghiên cứu loại bỏ asen trong nước ngầm để sản xuất nước sinh hoạt bằng vật liệu hỗn hợp Fe(OH)3 -MnO2

Nghiên cứu loại bỏ asen trong nước ngầm để sản xuất nước sinh hoạt bằng vật liệu hỗn hợp Fe(OH)3 -MnO2
... dung nghiên cứu a) M ục đích: Chể tạo vật liệu hỗn hợp Fe(OH )3 - M n vật liệu hỗn hợp Fe(OH )3 - M n mang than hoạt tính Sử dụng vật liệu chế tạo loại bỏ asen nước ngầm để sản xuất nước sinh hoạt ... BÁO CÁO TÓM TẤT 1) Tên đề tài: Nghiên cứu loại bỏ asen nước ngầm để sản xuất nước sinh hoạt vật liệu hỗn hợp Fe(OH )3 - M n 2” Mã số: QT-09-19 2) C hủ trì: ThS Nguyễn ... dung nghiên cứu: Chế tạo vật liệu hỗn hợp Fe(OH )3 - M n mang than hoạt tính Nghiên cứu đặc trưng vật liệu thu phương pháp vật lý hóa lý c) nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến trình hẩp phụ vật liệu...
 • 59
 • 321
 • 0

Nghiên cứu khả năng tách loại và thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc

Nghiên cứu khả năng tách loại và thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc
... trung nghiên cứu đề tài : "Nghiên cứu khả tách loại thu hồi số kim loại nặng dung dịch nước vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc" Trong đề tài này, thực nội dung sau:  Chế tạo vật liệu hấp phụ (VLHP) ... - VŨ QUANG TÙNG NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TÁCH LOẠI VÀ THU HỒI MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG DUNG DỊCH NƯỚC BẰNG VẬT LIỆU HẤP PHỤ CHẾ TẠO TỪ VỎ LẠC Chuyên ngành: Hóa phân tích Mã số: 60.44.29 LUẬN VĂN ... dụng vật liệu hấp phụ (VLHP) chế tạo từ nguồn tự nhiên vỏ trấu, bã mía, lõi ngô, vỏ đậu, rau câu, để tách loại thu hồi kim loại nặng từ dung dịch nước số tác giả giới nước nghiên cứu [ Loại...
 • 75
 • 601
 • 2

Luận văn: Nghiên cứu khả năng tách loại và thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc

Luận văn: Nghiên cứu khả năng tách loại và thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc
... trung nghiên cứu đề tài : "Nghiên cứu khả tách loại thu hồi số kim loại nặng dung dịch nước vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc" Trong đề tài này, thực nội dung sau:  Chế tạo vật liệu hấp phụ (VLHP) ... VŨ QUANG TÙNG NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TÁCH LOẠI VÀ THU HỒI MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG DUNG DỊCH NƯỚC BẰNG VẬT LIỆU HẤP PHỤ CHẾ TẠO TỪ VỎ LẠC Chuyên ngành: Hóa phân tích Mã số: 60.44.29 LUẬN VĂN THẠC ... dụng vật liệu hấp phụ (VLHP) chế tạo từ nguồn tự nhiên vỏ trấu, bã mía, lõi ngô, vỏ đậu, rau câu, để tách loại thu hồi kim loại nặng từ dung dịch nước số tác giả giới nước nghiên cứu [ Loại...
 • 75
 • 500
 • 0

Tài liệu Báo cáo " Nghiên cứu khả năng tách loại, thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ sinh học được chế tạo từ rong tảo biển " pot

Tài liệu Báo cáo
... cac ion kim loai bang VLHP-GA sir dung lin diu theo phucmg phap hap phu ddng tren cot Tir kit qua thu dugc d hinh cho thay, viec sir dung dung dich H2SO4 0,1 M de giai hap, thu hdi cac kim loai ... nghla thuc hien thu hdi cac kim loai quy, hiem va sir dung dl liim giau lugng vet cac ion kim loai VLHP sau hip phu cd kha nang rira giai kha tdt bing dung dich H2SO4 0,1 M Hau hit lugng kim loai ... Bed-volume thii 110 Trong qua trinh tai hip phu, sau cot hip phu dat can bing, chiing tdi tiln hanh qua trinh giai hip, thu hdi cac kim loai tuang tu nhu qua trinh giai hip, thu hdi cac ion kim loai ddi...
 • 5
 • 410
 • 0

nghiên cứu khả năng hấp phụ một số kim loại nặng trong môi trường nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ rơm và thử nghiệm xử lí môi trường

nghiên cứu khả năng hấp phụ một số kim loại nặng trong môi trường nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ rơm và thử nghiệm xử lí môi trường
... xử nước thải có ý nghĩa to lớn nhiều mặt Xuất phát từ thực tế đó, thực đề tài: “ Nghiên cứu khả hấp phụ số kim loại nặng môi trường nước vật liệu hấp phụ chế tạo từ rơm và thử nghiệm xử ... CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: đề tài “ Nghiên cứu khả hấp phụ số kim loại nặng nước vật liệu hấp phụ chế tạo từ rơm thử nghiệm xử môi trường ” thân thực Các số liệu, kết đề tài trung thực Nếu sai ... loại thu hồi kim loại nặng dung dịch nước Rơm Trung tâm nghiên quốc gia, Ai Cập, nghiên cứu khả hấp phụ Ni(II) Cd(II) của rơm Kết nghiên cứu cho thấy rơm khả loại bỏ ion kim loại nặng với hiệu...
 • 72
 • 334
 • 2

nghiên cứu sự hấp phụ as(v) trong dung dịch nước trên vật liệu fe -bentonit và fe-ctab -bentonit

nghiên cứu sự hấp phụ as(v) trong dung dịch nước trên vật liệu fe -bentonit và fe-ctab -bentonit
... trng vt liu Fe- CTAB-bentonit Hỡnh 3.5 l gin XRD ca cỏc mu Fe- CTAB-bentonit tng hp cỏc t l n OH /n Fe3 + khỏc (001) Cường độ (tùy chọn) 2,0FeCM 1,5FeCM 1,0FeCM 0,8FeCM 0,4FeCM 0,3FeCM CM M 10 ... trỡnh hp ph As(V) trờn vt liu Febentonit v Fe- CTAB-bentonit 31 2.2.4.5 Nghiờn cu ng nhit hp ph As(V) trờn vt liu Fe- bentonit v Fe- CTAB-bentonit 32 2.2.5 Gii hp ph As(V) v tỏi ... 20 M 0,3FeM 0,4FeM 0,8FeM 1FeM 1,5FeM 2FeM Mẫu Hỡnh 3.8 Hiu sut hp ph As(V) ca mu M v cỏc mu Fe- bentonit Kt qu cho thy mu bentonit tinh ch (M) cú kh nng hp ph As(V) thp, cũn cỏc mu Fe- bentonit...
 • 79
 • 371
 • 1

Nghiên cứu loại bỏ Ni2+, Cr3+ và Zn2+ trong nước thải mạ điện bằng vật liệu hấp thụ sinh học

Nghiên cứu loại bỏ Ni2+, Cr3+ và Zn2+ trong nước thải mạ điện bằng vật liệu hấp thụ sinh học
... việc loại bỏ kim loại nặng phương pháp sinh học 15 1.3.3 Hấp phụ sinh học kim loại nặng 17 1.4 Vài nét nước thải mạ điện 30 1.4.1 Tính chất nước thải mạ điện 30 1.4.2 Kim loại nặng nước thải mạ điện ... loại bỏ Ni2+, Cr3+ Zn2+ nước thải mạ điện vật liệu hấp phụ sinh học Nội dung nghiên cứu bao gồm: Tiến hành xử lý sinh khối số loại rong biển thu từ biển Nha Trang thành vật liệu hấp phụ sinh học ... nhiệt hấp phụ loại vật liệu hấp phụ với ion Zn2+ 45 Hình 3.4 Hiệu loại bỏ Ni2+ vật liệu SM nồng độ kim loại khác 46 Hình 3.5 Hiệu loại bỏ Zn2+ vật liệu UR nồng độ kim loại khác 46 Hình 3.6 Hiệu loại...
 • 73
 • 317
 • 1

Đồ án tốt nghiệp nghiên cứu khả năng xử lý cr6 trong nước bằng vật liệu hấp thụ chế tạo từ vỏ sầu riêng

Đồ án tốt nghiệp nghiên cứu khả năng xử lý cr6 trong nước bằng vật liệu hấp thụ chế tạo từ vỏ sầu riêng
... trỡnh by nh sau Thụng s Crom(VI) Giỏ tr gii hn n v mg/l Sinh viên: L-u Thị Huế- MT1501 A B 0,05 0,1 13 Truờng ĐHDL Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp Trong ú: - Ct A quy nh giỏ tr C ca cỏc thụng s ụ nhim ... tốt nghiệp Truờng ĐHDL Hải Phòng 20 y = 0.131x R = 0.994 18 16 T l Cf/q 14 12 10 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Nng Cr6+ nc sau x (mg/l) Hỡnh 3.8: ng biu din s ph thuc ca Cf/q vo Cf i vi Cr6+ ... ca Cr6+ 36 Bng 3.9: Kt qu hp ph Cr6+ bng VLHP 37 Bng 3.10: Kt qu gii hp VLHP bng HNO3 1M 38 Bng 3.11: Kt qu tỏi sinh VLHP 38 Sinh viên: L-u Thị Huế- MT1501 Khoá luận tốt nghiệp...
 • 51
 • 183
 • 2

Nghiên cứu khả năng tách loại và thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc

Nghiên cứu khả năng tách loại và thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc
... trung nghiên cứu đề tài : "Nghiên cứu khả tách loại thu hồi số kim loại nặng dung dịch nước vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc" Trong đề tài này, thực nội dung sau: • Chế tạo vật liệu hấp phụ (VLHP) ... - VŨ QUANG TÙNG NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TÁCH LOẠI VÀ THU HỒI MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG DUNG DỊCH NƯỚC BẰNG VẬT LIỆU HẤP PHỤ CHẾ TẠO TỪ VỎ LẠC Chuyên ngành: Hóa phân tích Mã số: 60.44.29 LUẬN VĂN ... học Trong phương pháp hấp phụ - sử dụng vật liệu hấp phụ (VLHP) chế tạo từ nguồn tự nhiên vỏ trấu, bã mía, lõi ngô, vỏ đậu, rau câu, để tách loại thu hồi kim loại nặng từ dung dịch nước số tác...
 • 83
 • 58
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ke che tao thung bao quan thuy san bang vat lieu compositnghiên cứu khả năng tách loại và thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạcnghiên cứu khả năng hấp phụ cadimi và chì trong đất ô nhiễm bằng vật liệu có nguồn gốc tự nhiêntính cân bằng vật liệu và nhiệt lượng lớp thứ ikhảo sát khả năng hấp phụ giải hấp phụ và tái hấp phụ của vl2 đói vớias iii as v bằng phương pháp hấp phụ độngkhảo sát khả năng hấp phụ giải hấp phụ tái hấp phụ của vl2 đối với as iii as v bằng phương pháp hấp phụ độngquấn băng vật liệucân bằng vật liệugóp vốn liên doanh bằng vật liệuthủ tục mua nguyên vật liệu hàng hóaquá trình hấp thụ nước ở thực vậtthiết kế tháp hấp thu khí nh3 bằng nướchấp thụ khí so2 bằng nướccấp đổi giấy phép lái xe bằng vật liệu petthủ tục nhập khẩu vật liệu xây dựngĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. QuảBài 43. Rễ cây