chế tạo ecu phụ nhằm tương thích hóa các cảm biến đo gió trên ô tô

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN ATMEGA1280 THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO BỘ ĐỌC TÍN HIỆU CỦA CẢM BIẾN KHOẢNG CÁCH TRÊN Ô

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN ATMEGA1280 THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO BỘ ĐỌC TÍN HIỆU CỦA CẢM BIẾN KHOẢNG CÁCH TRÊN Ô TÔ
... trình bày toàn nội dung đồ án: Nghiên cứu ứng dụng vi điều khiển ATMEGA1280 thiết kế chế tạo đọc tín hiệu cảm biến khoảng cách ô Trong trình thực đề tài không tránh khỏi sai sót, mong nhận ... cảm biến khoản cách chủ yếu có tác dụng cần đỗ xe vào khoảng cách hẹp cần luồn lách tránh tắc đường II VI ĐIỀU KHIỂN Giới thiệu vi điều khiển Vi điều khiển máy tính tích hợp chíp, thường sử dụng ... thao tác sử dụng Vi điều khiển góp phần vào kỹ thuật điều khiển mà góp phần to lớn vào vi c phát triển thông tin Chính lý trên, vi c tìm hiểu, khảo sát vi điều khiển điều mà sinh vi n ngành điện,...
 • 11
 • 1,700
 • 0

Giáo trình phân tích sơ đồ cấu tạo cơ cấu nâng tương thích với các vận tốc chuyển động p1 ppt

Giáo trình phân tích sơ đồ cấu tạo cơ cấu nâng tương thích với các vận tốc chuyển động p1 ppt
... cấu tạo chuyển động sau: • cấu nâng tạo chuyển động lên xuống • cấu di chuyển xe – chuyển động ngang • cấu di chuyển cầu – chuyển động dọc Cần trục quay có cấu tạo chuyển động: ... F- c u -tr a c k Các vận tốc chuyển động vận tốc cấu Với cần trục thông dụng, vận tốc lấy khoảng sau: • Vận tốc nâng: Vận tốc di chuyển xe con: • Vận tốc di chuyển cầu: • Vận tốc quay: = – 12 ... cấu tạo chuyển động: cấu quay – tạo chuyển động quay cần • cấu nâng cần, cấu thay đổi tầm với 0-7 c h a n g e Vi e w N y bu to k w c Các vận tốc chuyển động d o m C lic c u -tr a...
 • 19
 • 215
 • 0

nghiên cứu chế tạo biodiezel từ dầu jatropha có chỉ số axit tự do cao trên xúc tác đa oxit kim loạ

nghiên cứu chế tạo biodiezel từ dầu jatropha có chỉ số axit tự do cao trên xúc tác đa oxit kim loạ
... ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN …………………… Nguyễn Việt Hùng NGHIÊN CỨU, CHẾ TẠO BIODIEZEL TỪ DẦU JATROPHA CÓ CHỈ SỐ AXIT TỰ DO CAO TRÊN XÚC TÁC ĐA OXIT KIM LOẠI Chuyên ngành: Hóa dầu số: 60 44 0115 ... kiếm, chế tạo hệ xúc tác đa kim loại phi kim thích hợp cho công nghệ chế tạo biodiezel từ nguồn nguyên liệu số axit tự cao, thực giai đoạn, hạn chế phản ứng phụ phản ứng dehydrat metanol tạo ... sử dụng trước xúc tác đồng thể xúc tác tính bazơ Các nghiên cứu tập trung chủ yếu chế tạo hệ xúc tác rắn sở đa oxit kim loại doping phi kim nhằm cải biến lực axit bazơ để tăng tốc độ phản ứng...
 • 103
 • 178
 • 0

nghiên cứu chế tạo biodiezel từ dầu jatropha có chỉ số axit tự do cao trên xúc tác đa oxit kim loại

nghiên cứu chế tạo biodiezel từ dầu jatropha có chỉ số axit tự do cao trên xúc tác đa oxit kim loại
... tia X: EDX 27 2.3 Quy trình chế tạo biodiezen từ dầu jatropha 29 2.3.1 Thiết bị 29 2.3.2 Hóa chất 29 2.3.3 Quy trình chế tạo biodiesel công nghệ gián đoạn ... nhiệt độ (TPD-CO2) 39 3.2 Khảo sát số axit dầu Jatropha 40 3.3 Nghiên cứu điều kiện phản ứng este chéo hóa 41 3.3.1 Khảo sát ảnh hƣởng tỷ lệ Vmetanol/VJatropha 41 3.3.2 Khảo sát ... đoạn quy mô 2,5 lít nguyên liệu/mẻ 29 2.3 Xác định số axit dầu Jatropha 31 2.4 Phản ứng este chéo hóa dầu Jatropha với metanol 31 2.5 Đánh giá thành phần sản phẩm độ chuyển...
 • 9
 • 294
 • 0

Chế tạo sợi nano vàng và khảo sát các điều kiện đo nồng độ As trong nước

Chế tạo sợi nano vàng và khảo sát các điều kiện đo nồng độ As trong nước
... CHÍ MINH PTN CÔNG NGHỆ NANO LÊ ĐÌNH THƯỜNG CHẾ TẠO SỢI NANO VÀNG VÀ KHẢO SÁT CÁC ĐIỀU KIỆN ĐO NỒNG ĐỘ ASEN TRONG NƯỚC Chuyên ngành: Vật liệu Linh kiện Nanô (Chuyên ngành đào tạo thí điểm) LUẬN VĂN ... thấy sợi chế tạo mang đặc trưng kim loại Au Kết khảo sát tính chất điện sợi nano Au chế tạo cho thấy sợi có đặc trưng I-V tuyến tính, có độ lặp lại cao 3.2 KHẢO SÁT CÁC ĐIỀU KIỆN ĐO NỒNG ĐỘ As TRONG ... Trên sở lựa chọn đề tài Chế tạo sợi nano vàng khảo sát điều kiện đo nồng độ Asen nước Trong khuôn khổ đề tài, tiến hành nội dung sau:  Tìm hiểu quy trình chế tạo sợi nano Au phương pháp bốc...
 • 63
 • 181
 • 0

Nghiên cứu chế tạo zno dạng thanh nano ứng dụng cho cảm biến nhạy khí kiểu sóng âm bề mặt (LV0750)

Nghiên cứu chế tạo zno dạng thanh nano ứng dụng cho cảm biến nhạy khí kiểu sóng âm bề mặt (LV0750)
... vậy, việc áp dụng màng mỏng tinh thể nano ZnO cảm biến SAW với AlN /Si khả thi Do vậy, chọn đề tài: Nghiên cứu chế tạo ZnO dạng nano ứng dụng cho cảm biến nhạy khí kiểu sóng âm bề mặt Bản luận ... chất 47 2.1.2 Tạo mầm ZnO đế AlN/ Si 47 2.1.3 Mọc nano ZnO (ZnO nanorods) 51 2.2 Chế tạo cảm biến SAW 51 2.3 Khảo sát tính nhạy khí SAW 53 CHƯƠNG III KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Kết chế tạo khảo sát ... kiện sóng âm bề mặt (SAW) loại cảm biến khí Một số ứng dụng quang điện tử ZnO so sánh với GaN Tuy nhiên, ZnO có số ưu điểm so với GaN, bán dẫn vùng cấm rộng Eg = 3,4 eV 300 K, sử dụng để tạo linh...
 • 74
 • 236
 • 2

Tài liệu Phân tích cơ sở lý thuyết đặc điểm cấu tạo nguyên lý hoạt động của hệ thống phanh chống trượt lê trên Ô doc

Tài liệu Phân tích cơ sở lý thuyết đặc điểm cấu tạo nguyên lý hoạt động của hệ thống phanh chống trượt lê trên Ô tô doc
... Đề tài bao gồm nội dung sau: Chương1: Tổng quan hệ thống phanh ơtơ Chương 2: sở thuyết hệ thống phanh chống trượt ơtơ Chương : Đặc điểm cấu tạo ngun hoạt động hệ thống phanh chống trượt ... sinh viên: Quang Tạo Lớp: 43DLOT Ngành: khí động lực ơtơ Mã ngành: 18.02.10 Tên đề tài: Phân tích sở thuyết đặc điểm cấu tạo v ngun hoạt động hệ thống phanh chống trượt lê( ABS) ơtơ ... XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚN G DẪN Họ tên sinh viên : Quang Tạo Lớp: 43DLOT : khí động lực Ơtơ Mãngành: 18.2.10 : Phân tích sở thuyết, đặc điểm cấu tạo Ngành Tên đề tài ngun hoạt động hệ thống...
 • 93
 • 783
 • 6

Nghiên cứu khả năng hấp phụ ion pb2+ lên vật liệu chế tạo từ vỏ đậu tương luận văn thạc sỹ hóa học

Nghiên cứu khả năng hấp phụ ion pb2+ lên vật liệu chế tạo từ vỏ đậu tương luận văn thạc sỹ hóa học
... 2 - Chế tạo vật liệu hấp phụ từ vỏ đậu tương định hướng tách loại ion chì nước thải - Nghiên cứu khả hấp phụ ion chì lên vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ đậu tương 3 Chương TỔNG ... nhân: hấp phụ vật hấp phụ hóa học Tùy thuộc vào chất lực tương tác chất hấp phụ chất bị hấp phụ người ta xếp vào lực vật lý hay lực hóa học Sự hấp phụ vật lý: 16 Sự hấp phụ gọi hấp phụ vật lý ... hoạt hóa Điều nói lên mẫu vật liệu hoạt hóa khả hấp phụ tốt Hình 3.2: Ảnh SEM vật liệu chưa hoạt hóa (a) hoạt hóa (b) 43 (a) (b) 3.3 So sánh khả hấp phụ vật liệu hấp phụ ban đầu vật liệu hấp phụ...
 • 62
 • 616
 • 0

Nghiên cứu khả năng xử lý cu2+ trong nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ đậu tương

Nghiên cứu khả năng xử lý cu2+ trong nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ đậu tương
... tài em nghiên cứu nội dung sau: Chế tạo vật liệu hấp phụ từ vỏ đậu tương Khảo sát khả hấp phụ yếu tố ảnh hưởng đến khả hấp phụ vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ đậu tương Đồng môi trường nước Khảo ... vào việc chế tạo vật liệu hấp phụ nhằm ứng dụng xử nước thải quan tâm Chính trên, em tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu khả xử Cu2+ nước vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ đậu tương ... nghiệp ( luận, thực tiễn, số liệu cần tính toán vẽ) - Chế tạo vật liệu hấp phụ từ vỏ đậu tương - Khảo sát khả hấp phụ yếu tố ảnh hưởng đến khả hấp phụ vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ đậu tương...
 • 54
 • 338
 • 0

Tương thích hoá một số loại cảm biến khí nạp trong hệ thống phun xăng điện tử bằng bộ điều khiển phụ

Tương thích hoá một số loại cảm biến khí nạp trong hệ thống phun xăng điện tử bằng bộ điều khiển phụ
... hệ điều khiển động Chương ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ VỚI BỘ ĐIỀU KHIỂN (ECU) PHỤ 3.1 Cơ sở khoa học thực tiễn tác động đến hệ thống phun xăng 3.1.1 Sơ đồ tính hệ điều khiển Sơ đồ hệ ... Hệ thống phun xăng điện tử Các hệ thống phun xăng điều khiển điện tử có hai loại chính: đo trực tiếp (L-Jetronic) đo gián tiếp (D-Jetronic) [75, 90] 1.2 Tình hình sử dụng hệ thống phun xăng điện ... thực tiễn cho hệ điều khiển với hai điều khiển (ECU) mắc nối tiếp, từ đề xuất giải pháp sử dụng ECU phụ để giải toán tương thích hóa loại cảm biến hệ thống điều khiển phun xăng điện tử – Thông qua...
 • 24
 • 488
 • 1

Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết, hệ thống tự động hoá thông minh sử dụng tương tác người máy bằng tiếng nói trong điều khiển

Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết, hệ thống tự động hoá thông minh sử dụng tương tác người máy bằng tiếng nói trong điều khiển
... 152 Chương Thiết kế, xây dựng thiết bị sử dụng tương tác người máy tiếng nói hệ thống nhúng 161 3.1 Đặc điểm chung thiết bị sử dụng tương tác người máy tiếng nói hệ thống nhúng ... 118 Bảng 2-8: Tương tác người máy điều khiển mở cửa 132 Bảng 2-10: Hệ thống tương tác người- máy điều khiển điều hòa 133 Bảng 2-11: Hệ thống tương tác người- máy điều khiển vô tuyến ... thiết kế phòng thông minh điều khiển tiếng nói 129 2.5.2 Kịch triển khai điều khiển thiết bị phòng thông minh 130 2.5.3 Điều khiển cửa tiếng nói 132 2.5.4 Điều khiển điều hòa tiếng nói ...
 • 254
 • 292
 • 0

Nghiên cứu khả năng xử lý cr6+ trong nước bằng vất liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ đậu tương

Nghiên cứu khả năng xử lý cr6+ trong nước bằng vất liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ đậu tương
... hiu sut hp ph Cr6+ Bng3.6: Kho sỏt thi gian t cõn bng hp ph: Bng 3.7: nh hng ca lng VLHP n kh nng hp ph Bng 3.8: nh hng ca ti trng vo nng cõn bng ca Cr6+ Bng 3.9: Kt qu hp ph Cr6+ bng VLHP Bng ... dng chỳng vo vic ch to vt liu hp ph nhm ng dng x nc thi cũn ớt c quan tõm Chớnh vỡ trờn, em ó tin hnh nghiờn cu ti: Nghiờn cu kh nng x Crom nc bng vt liu hp ph ch to t v qu su riờng ... thng, quỏ trỡnh hp ph s xy ng thi c hai quỏ trỡnh hp ph vt v hp ph húa hc Trong ú, hp ph húa hc c coi l trung gian gia hp ph vt v phn ng húa hc Cõn bng hp ph: quỏ trỡnh cht khớ hoc cht...
 • 39
 • 235
 • 1

Nghiên cứu tổng hợp phụ gia xúc tiến oxy hoá ứng dụng để chế tạo màng phủ nông nghiệp phân huỷ sinh học

Nghiên cứu tổng hợp phụ gia xúc tiến oxy hoá ứng dụng để chế tạo màng phủ nông nghiệp phân huỷ sinh học
... cứu tổng hợp phụ gia xúc tiến oxy hóa ứng dụng để chế tạo màng phủ nông nghiệp phân hủy sinh học Nguyễn Thị Luyến K36B – Hoá học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Khoá luận tốt nghiệp đại học Mục ... Đại học Sư phạm Hà Nội Khoá luận tốt nghiệp đại học TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA HÓA HỌC NGUYỄN THỊ LUYẾN NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP PHỤ GIA XÚC TIẾN OXY HÓA ỨNG DỤNG ĐỂ CHẾ TẠO MÀNG ... học Mục đích đề tài Tổng hợp phụ gia xúc tiến oxy hóa (sắt stearat) đánh giá khả phân hủy oxy hóa màng polyetylen chứa phụ gia Nhiệm vụ nghiên cứu Tổng hợp phụ gia xúc tiến oxy hóa sắt stearat...
 • 56
 • 91
 • 0

Thiết kế chế tạo ECU điều khiển hệ thống điều hòa tự động

Thiết kế chế tạo ECU điều khiển hệ thống điều hòa tự động
... 4: THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MẠCH ECU ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG vi  Thiết kế chế tạo ECU điều khiển hệ thống điều hòa tự động  ĐIỀU HÒA TỰ ĐỘNG 52 4.1.ăThuăthậpăsốăliệu điều khiển hệ thống điều hòa khơngăkhí tự động ...  Thiết kế chế tạo ECU điều khiển hệ thống điều hòa tự động  Bảng 5.2: Các thơng số hệ thống điều hòa tự động theo nhiệtăđộ đặt 104 ix  Thiết kế chế tạo ECU điều khiển hệ thống điều hòa tự ... khiển hệ thống điều hòa tự động 19 1.3 Kế hoạch thiết kế chế t o ECU điều khiển hệ thống điều hòa tự động 20 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG ĐIỀU HỊA TỰ ĐỘNG ...
 • 129
 • 230
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tổng hợp là phương pháp liên kết thống nhất lại các bộ phận các yếu tố các mặt đã được phân tích vạch ra mối liên hệ giữa chúng nhằm khái quát hoá các vấn đề trong sự nhận thức tổng thểnghiên cứu khả năng hấp phụ ion pb2 lên vật liệu chế tạo từ vỏ đậu tương luận văn thạc sỹ hóa họcnghiên cứu chế tạo khảo sát đặc tính điện hóa của điện cực ti sno2sb2o3 pbo2 trong dung dịch có chứa hợp chất hữu cơtử tưởng văn hóa huyện cẩm khê tỉnh phú thọxã hội học tử tưởng văn hóa huyện cẩm khê tỉnh phú thọtrình chế tạo màng phủ nhân tạocâu 2 trong quy trình chế tạo máng phủ nhân tạo mẫu vật sử dụng làm là những vật liệu gìđảm bảo sự hài hòa tính tương thích giữa các luật liên quanmột số phương pháp chế tạo màng phủ trên thủy tinhứng dụng cho công nghiệp giấy tinh bột được dùng để chế tạo chất phủ bề mặt thành phần nguyên liệu giấy không tro các sản phẩm tã giấy cho trẻ emvới công nghiệp giấy tinh bột được sử dụng để chế tạo chất phủ bề mặt thành phẩn nguyên liệu giấy không tro các sản phẩm tã giấy cho trẻ emkết quả chế tạo mẫu bằng phƣơng pháp hóa khửchế tạo cảm biến đo từ trường thấp dựa trên hiệu ứng amrthiết kế chế tạo khuôn cánh quạt bằng công nghệ cad cam cncchế tạo máy bơm nước cho nhà cao tầng bằng đầu dòTiny talk 2a workbookTiny talk 3b workbookUnit 01. My new school. Lesson 1. Getting startedDe nghe ieltsjava tutorialPhotoshop CS4 javascript refBáo cáo TN đề tài an sinh giáo dục thực trạng và một số biện pháp phát triển nghiệp vụ này ở công ty bảo hiểm nhân thọBáo cáo TN đề tài trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại cty pjicoUnit 4. Our pasttài “Sử dụng tài liệu thành văn trong dạy học lịch sử chương V: Quan hệ quốc tế (19452000) và chương VI: Cách mạng khoa họccông nghệ và xu thế toàn cầu hóa, phần lịch sử thế giới sách giáo khoa lịch sử 12 THPT (chương trình chuẩn)”Báo cáo TN đề tài nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ 3 tại công ty bảo hiểm cổ phần petrolimex thực trạng và giải phápđề cương tốt nghiệp tổ chức quy hoạch và thiết kê lập quy hoạch trong tổ chức giao thông đô thịphụ gia tự nhiên CarotenoidQuality in the Constructed ProjectQuality Tools for Managing Construction ProjectsÝ NGHĨA CUỘC TỰ THIÊU CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐỨC (11061963)Quản lý kinh doanh xây dựng CONSTRUCTION BUSINESS MANAGEMENTTỔNG hợp TRẮC NGHIỆM hàm sốmệnh đề quan hệCac de kiem tra 1 tiet tieng anh lop 6