điều khiển thông minh động cơ không đồng bộ

thiết kế bộ điều khiển thông minh cho truyền động trục chính của máy doa

thiết kế bộ điều khiển thông minh cho truyền động trục chính của máy doa
... tự động máy doa cỡ trung bình nặng, hệ thống truyền động ăn dao sử dụng hệ thống khuyếch đại máy điện - động điện chiều hệ thống T - Đ CHƯƠNG THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH CHO HỆ TRUYỀN ĐỘNG ... pháp thiết kế chọn phương pháp tiếp cận Gradient 2.3 THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI CHO MÁY DOA Mô hình Mô hình ym Tham số điều khiển Cơ cấu hiệu chỉnh Cơ cấu hiệu chỉnh uc Bộ điều khiển Bộ điều ... mặt phẳng, phay mặt ,phay mặt 1.2 CÁC TRUYỀN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA MÁY DOA a, Truyền động Truyền động máy Doa truyền động quay mâm gá dao, truyền động thực nhờ động KĐB ro to lồng sóc, thay đổi tốc...
 • 25
 • 244
 • 0

Trang bị điện điện tử dây chuyền cán thép nhà máy cán thép việt nhật đi sâu nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển công đoạn đóng bằng PLC s7 300

Trang bị điện điện tử dây chuyền cán thép nhà máy cán thép việt nhật đi sâu nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển công đoạn đóng bó bằng PLC s7 300
... 3.3KV Máy cắt dầu kiểu SC_14_12/20/800 Máy cắt dầu kiểu SC_14_12/20/800 Máy cắt dầu kiểu SC_10630/250 Máy biến áp công suất 1800KVA đi n áp 3.3/0.8KV Máy biến áp ba pha công suất 3200KVA đi n ... 500KW.750V_710A 1200_1750V/P Ukt=160V Cấp đi n 380V Cấp đi n 380V cho khu cán cho khu cán dây Cấp đi n 220V cho khu cán Cấp đi n 220V cho khu cán dây Hỡnh 1.4 H thng cung cp in khu vc cỏn dõy Cỏc phn t s : ... cán thép ống khói Nhà đi u hành công ty Quốc lộ bể nuớc Thùng chứa dầu Trạm Trạm khí cao Trạm hạ nén Phôi thép px co khớ Phế phẩm Trạm cân Bãi phôi Thép thành phẩm Phòng bảo vệ Nhà để xe Nhà...
 • 80
 • 536
 • 0

Trang bị điện điện tử dây chuyền cán thép nhμ máy sản xuất thép việt úc đi sâu tìm hiểu hệ thống điều khiển quá trình đóng thép cuộn

Trang bị điện điện tử dây chuyền cán thép nhμ máy sản xuất thép việt úc đi sâu tìm hiểu hệ thống điều khiển quá trình đóng bó thép cuộn
... đi n năng, cung cấp đi n tới phụi tải Hệ thống đi n nhà máy cung cấp đi n cho khu vực sau: - Cung cấp nguồn đi n động lực - Cung cấp đi n cho khu vực đo l-ờng đi u khiển lò nung phôi - Đi u khiển ... thị tr-ờng n-ớc 1.2 Hệ thống cung cấp đi n cho nhà máy 1.2.1 Khái quát chung hệ thống cung cấp đi n nhà máy Trong nhà máy công nghiệp đặc biệt nhà máy cán thép, hệ thống đi n đóng vai trò quan ... quan trang bị đi n nhà máy sản xuất thép việt úc( SSE) 1.1 Giới thiệu chung nhà máy Nhà máy thép việt úc SSE nhà máy vốn đầu t- 100% úc, nhà máy đ-ợc đầu t- khoa học kỹ thuật với trang thiết bị...
 • 67
 • 389
 • 1

Bài giảng hệ thống điều khiển thông minh chương 2 lý thuyết sở

Bài giảng hệ thống điều khiển thông minh  chương 2 lý thuyết cơ sở
... ÐHBK TPHCM 29 Suy luậ luận từ từ hệ qui tắ tắc mờ mờ Nếu ~ ~ A11 A1′ α11 ~ ~ A21 A2′ 21 Nếu α 12 ~ ~ A1′ A 12 x1 x1 1 ~ B1 ~ B1′ β1 x '2 ~ ~ A 22 A2′ x2 22 x '2 ~ B2 ~ B2′ 2 x2 y ~ B1 y ~ B2 ~ B′ y ... phương pháp điều khiển mờ Ž Điều khiển hệ thống thắng tăng tốc xe lửa, hệ thống lái xe Ž Điều khiển robot Ž Điều khiển máy giặt, máy ảnh tự động, April 20 10 © H T Hồng - ÐHBK TPHCM sở tốn học phương ... luận hệ qui tắc mờ hợp kết suy luận qui tắc Thí dụ: xét hệ gồm qui tắc mờ: ~ r1: (x1 A11) ( x2 ~ r2: (x1 A 12) ( x2 ~ ~ ′ Giả sử ngõ vào x1 A1 x2 A2′ April 20 10 ~ ~ A21) (y B1 ) ~ ~ A 22) (y B2 )...
 • 122
 • 177
 • 0

TRANG BỊ ĐIỆN ĐIỆN TỬ DÂY TRUYỀN CÁN THÉP NHÀ MÁY CÁN THÉP VIỆT NHẬT ĐI SÂU NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIÈU KHIỂN CÔNG ĐOẠN ĐÓNG BẰNG PLC S7-300

TRANG BỊ ĐIỆN ĐIỆN TỬ DÂY TRUYỀN CÁN THÉP NHÀ MÁY CÁN THÉP VIỆT NHẬT ĐI SÂU NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIÈU KHIỂN CÔNG ĐOẠN ĐÓNG BÓ BẰNG PLC S7-300
... 3.3KV Máy cắt dầu kiểu SC_14_12/20/800 Máy cắt dầu kiểu SC_14_12/20/800 Máy cắt dầu kiểu SC_10630/250 Máy biến áp công suất 1800KVA đi n áp 3.3/0.8KV Máy biến áp ba pha công suất 3200KVA đi n ... 500KW.750V_710A 1200_1750V/P Ukt=160V Cấp đi n 380V Cấp đi n 380V cho khu cán cho khu cán dây Cấp đi n 220V cho khu cán Cấp đi n 220V cho khu cán dây Hỡnh 1.4 H thng cung cp in khu vc cỏn dõy Cỏc phn t s : ... c trang b y cỏc h thng nh: + H thng hnh chớnh v qun lý nhõn s + H thng cung cp in +H thng trang b in +H thng dõy chuyn sn xut 1.2 S MT BNG CA NH MY Bể nuớc cán dây Thép thành phẩm Nhà máy cán...
 • 20
 • 59
 • 0

Thiết kế mô hình điều khiển thông minh

Thiết kế mô hình điều khiển thông minh
... (feedforward) M¸y thiÕt kÕ cã cÊu tróc cđa m¸y ®−ỵc thĨ hiƯn trªn h×nh H×nh HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN hình điều khiển máy tính giao tiếp qua cổng máy in mà sơ đồ chân cổng máy in sau: P1 CONNECTOR ... khiĨn th«ng minh nhiỊu thµnh phÇn cho robot th× c¸c t¸c gi¶ J.Albus Alacafe vµ Meystel ®· giíi thiƯu cÊu tróc cđa bé ®iỊu khiĨn th«ng minh Vµ ng−êi ta còng cho r»ng hƯ thèng th«ng minh cã thĨ ... MINH §Ĩ nghiªn cøu nh÷ng ®Ỉc tÝnh cđa m¸y tÝnh th«ng minh còng nh− ®Ĩ hoµn thiƯn nã ph¶I cã m« h×nh thÝ nghiƯm Nh−ng chän m« h×nh nh− thÕ nµo ®Ĩ ®¸p øng ®−ỵc c¸c yªu cÇu vỊ ®IỊu khiĨn th«ng minh...
 • 5
 • 491
 • 4

bo dieu khien thong minh

bo dieu khien thong minh
... thông minh, hệ thống thông minh điều khiển thông minh kiểm đònh hoạt động hệ thống gia công thông minh, điều khiển thông minh đònh tính thông minh hệ thống Chương 1: Bộ điều khiển máy CNC thông minh ... tác thông minh (Mạch xử lý tín hiệu số với giao tiếp qua cổng A/D D/A) Bàn máy Hình 1.3 : Cấu trúc hệ thống máy thông minh cuả Altintas Hệ thống gia công thông minh đáp ứng yêu cầu thông minh khác ... giả đưa số khái niệm máy thông minh Cho đến nay, có nhiều đònh nghóa máy công cụ thông minh Trong sách viết năm 1988, Wright Bourne đưa số ý tưởng mức độ thông minh cho máy công cụ Nacsa J [1,...
 • 84
 • 301
 • 2

Một số vấn đề tổng quan về điều khiển thông minh

Một số vấn đề tổng quan về điều khiển thông minh
... đa đến cách nhìn điều khiển thông minh, công nghệ thông minh vài khả thiết kế điều khiển thông minh đó, cuối đa vài suy nghĩ tình hình nghiên cứu, ứng dụng điều khiển thông minh nớc gioí Tài ... cáo cho phép điều khiển thông minh thực đợc đa vào ứng dụng thực tế, hệ thống điều khiển đảm bảo thời gian thực Bài toán điều khiển thông minh thu hút nghiên cứu nhiều hệ thống thông minh phân tán, ... công nghệ đợc sử dụng hệ thống điều khiển thông minh, mối liên quan phơng pháp điều khiển truyền thống với điều khiển thông minh Trên hình công nghệ thông minh khác nằm phù hợp vùng khác không...
 • 8
 • 252
 • 2

Điều khiển thông minh

Điều khiển thông minh
... đại lượng điều khiển Back C1 T1 10 Next Người lái, xe trình lái xe, thực tuyệt vời chức điều khiển, từ thu thập thông tin, thực thuật toán điều khiển (trong đầu) đưa tín hiệu điều khiển kịp thời ... niệm 1.1.1 Bộ điều khiển mờ lý tưởng Trên góc độ điều khiển người có khả tuyệt vời điều khiển mờ hoàn chỉnh Để hiểu rõ ta xét hoạt động lái xe người lái xe đường xem ông ta xử lý thông tin xử ... Back C1 T1 12 Next Các nguyên lý điều khiển mờ trên, có khác số lượng mệnh đề điều kiện, song có cấu trúc: điều kiện và điều kiện n định định m Dựa nguyên lý điều khiển mờ người lái xe thực việc...
 • 407
 • 333
 • 1

Điều khiển thông minh phụ tải nhằm tiết kiệm điện năng và giảm phụ tải đỉnh của hệ thống điện

Điều khiển thông minh phụ tải nhằm tiết kiệm điện năng và giảm phụ tải đỉnh của hệ thống điện
... án phát tri n Lư i i n Thông minh t i Vi t Nam vào ngày 08/11/2012 M c tiêu t ng quát phát tri n Lư i i n Thông minh v i công ngh hi n i, nh m nâng cao ch t lư ng i n năng, tin c y cung c p i ... lý ph t i d a lư i i n thông minh i u ki n c n nâng cao hi u qu s d ng ngu n lư ng s ch ti t ki m lư ng M t lư i i n thông minh t i Vi t Nam s cho phép chuy n d ch ph t i vào gi cao i m, gi m công ... t t nh thông tin trao i hai chi u c t o b i lư i i n thông minh, ngu n lư ng hóa th ch lư ng tái t o c s d ng hi u qu , b n v ng khí th i CO2 s c c t gi m Khi phát tri n lư i i n thông minh, m...
 • 27
 • 262
 • 0

Áp dụng công nghệ xanh, tiết kiệm năng lượng và sử dụng hệ thống điều khiển thông minh tại tòa nhà trung tâm hành chính thành phố đà nẵng

Áp dụng công nghệ xanh, tiết kiệm năng lượng và sử dụng hệ thống điều khiển thông minh tại tòa nhà trung tâm hành chính thành phố đà nẵng
... cụng ngh xanh v h thng iu khin thụng minh cho cỏc tũa nh cao tng Chng 3: ng dng cụng ngh xanh, tit kim nng lng v h thng iu khin thụng minh iBMS cho tũa nh Trung tõm hnh chớnh thnh ph Nng 3 CHNG ... khin thụng minh iu khin cỏc h thng k thut ca tũa nh Phng phỏp, i tng nghiờn cu S dng cỏc ti liu khoa hc ó c chng minh v kho sỏt thc t H s thit ca tũa nh nghiờn cu, ỏp dng cụng ngh xanh, tit ... nh Trung tõm hnh chớnh thnh ph Nng + Nghiờn cu gii phỏp iu khin t ng hnh, iu khin thụng minh hn nhm gim chi phớ hnh v tit kim nng lng ca tũa nh - Phm vi nghiờn cu: Da vo thit k ca tũa nh Trung...
 • 26
 • 398
 • 2

Tài liệu Luận văn:Điều khiển thông minh phụ tải nhằm tiết kiệm điện năng và giảm phụ tải đỉnh của hệ thống điện pot

Tài liệu Luận văn:Điều khiển thông minh phụ tải nhằm tiết kiệm điện năng và giảm phụ tải đỉnh của hệ thống điện pot
... án phát tri n Lư i i n Thông minh t i Vi t Nam vào ngày 08/11/2012 M c tiêu t ng quát phát tri n Lư i i n Thông minh v i công ngh hi n i, nh m nâng cao ch t lư ng i n năng, tin c y cung c p i ... lý ph t i d a lư i i n thông minh i u ki n c n nâng cao hi u qu s d ng ngu n lư ng s ch ti t ki m lư ng M t lư i i n thông minh t i Vi t Nam s cho phép chuy n d ch ph t i vào gi cao i m, gi m công ... t t nh thông tin trao i hai chi u c t o b i lư i i n thông minh, ngu n lư ng hóa th ch lư ng tái t o c s d ng hi u qu , b n v ng khí th i CO2 s c c t gi m Khi phát tri n lư i i n thông minh, m...
 • 27
 • 254
 • 0

điều khiển thông minh hệ thống đèn giao thông theo số làn xe dùng vdk 8051

điều khiển thông minh hệ thống đèn giao thông theo số làn xe dùng vdk 8051
... ti nhng im cú lng xe ln gi cao im - Gim thiu tai nn giao thụng vt c tham gia giao thụng mt phng tin quỏ ln 1.3 Gii thiu v vi iu khin 8051 - Bộ vi điều khiển 8051 thành viên họ 8051 c sn xut bi ... dng h thng ốn giao thụng thụng minh cho ngó t - Khi s dng h thng ốn giao thụng thụng minh s gim thiu c s cnh sỏt giao thụng lm nhim v ti cỏc ngó t, c bit l gi cao im - Gim ựn tc giao thụng ti ... chúng cho xe ri giao l Nu ốn vng bt sau ốn cú ngha l chun b i, ngi lỏi xe cú th i trc hoc chun b i vỡ tip ú ốn xanh s sỏng Khi ốn vng nhp nhỏy tt c cỏc hng ngha l c i nhng ngi lỏi xe phi chỳ...
 • 21
 • 236
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: trang bị điện điện tử dây chuyền cán thép nhà máy cán thép việt nhật đi sâu nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển công đoạn đóng bó bằng plc s7 300điều khiển thông minhchip vi điều khiển thông minhmột số vấn đề tổng quan về điều khiển thông minhbảng điều khiển thông minhphần mềm bảng điều khiển thông minhbảng điều khiển thông minh v1 0bài tập điều khiển thông minhbán điều khiển thông minh lghộp điều khiển thông minh pc3ehệ thống điều khiển thông minhđiều khiển thông minh lgđiều khiển thông minh huỳnh thái hoàngdieu khien thong minhthực hành điều khiển thông mìnhQuyết định 5371 QĐ-UBND năm 2016 Quy chế Quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công Thành phố Hồ Chí MinhQuyết định 3135 QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Văn phòng công tác biến đổi khí hậu thành phố Cần ThơQuyết định 1307 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch tỷ lệ 1 500 Khu dân cư Cống Tu xã Ninh Vân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 150 QĐ-UBND-TL năm 2016 thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh Đồng Tháp năm 2017Quyết định 2421 QĐ-UBND năm 2016 công bố bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên HuếQuyết định 3194 QĐ-UBND năm 2016 thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh PhúcQuyết định 69 2016 QĐ-UBND Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An GiangQuyết định 1056 QĐ-BXD năm 2016 chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp do Bộ Xây dựng ban hànhQuyết định 2219 QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Đà Lạt và huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm ĐồngQuyết định 2221 QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017, tỉnh Lâm ĐồngQuyết định 42 2016 QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Công Thương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hànhQuyết định 42 2016 QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017-2020Quyết định 3987 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1 500 Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh HóaQuyết định 23 2016 QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng NamQuyết định 72 2016 QĐ-UBND khung giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh An GiangQuyết định 56 2016 QĐ-UBND Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Long AnQuyết định 2633 QĐ-UBND năm 2016 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ hết hiệu lực toàn bộ theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014Quyết định 1980 QĐ-TTg năm 2016 Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hànhQuyết định 1345 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch tỷ lệ 1 500 Khu tái định cư Cửa Bạc giai đoạn II, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 54 2016 QĐ-UBND về thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bến Tre