ứng dụng giải thuật gene trong bài toán tối ưu hóa

GIẢI THUẬT HEURISTIC ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT HEURISTIC TRONG BÀI TOÁN NGƯỜI ĐƯA THƯ

GIẢI THUẬT HEURISTIC  ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT HEURISTIC TRONG BÀI TOÁN NGƯỜI ĐƯA THƯ
... luận Ứng dụng toán người đưa thư Hỏi đáp Nội dung thuật giải Heuristic Giới thiệu thuật giải Heuristic Thuật giải Heuristic mở rộng khái niệm thuật toán Thư ng tìm lời giải tốt Giải toán theo thuật ... thuật toán tối ưu cho toán thuật toán tìm đường ngắn cho chu trình Haminton Do thuật toán tối ưu có độ phức tạp O( n!) thực thuật toán Vì sử dụng thuật giải Heuristic cho toán ỨNG DỤNG BÀI TOÁN ... Thuật giải A* có sử dụng thêm tập hợp CLOSE để lưu trữ trường hợp xét đến Nội dung thuật giải Heuristic ỨNG DỤNG BÀI TOÁN NGƯỜI ĐƯA THƯ Phát biểu toán Hạn chế sử dụng thuật toán tối ưu Cài đặt thuật...
 • 17
 • 1,092
 • 0

THUẬT TOÁN NÂNG CAO GIẢI THUẬT HEURISTIC ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT HEURISTIC TRONG BÀI TOÁN NGƯỜI ĐƯA THƯ

THUẬT TOÁN NÂNG CAO GIẢI THUẬT HEURISTIC ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT HEURISTIC TRONG BÀI TOÁN NGƯỜI ĐƯA THƯ
... thuật toán nâng cao CH2011_TDL&MMT_NHOM ỨNG DỤNG BÀI TOÁN NGƯỜI ĐƯA THƯ 2.1 Phát biểu toán Mục đích toán : để tiết kiệm thời gian đưa thư địa phương Người đưa thư phải qua tất điểm cần phát thư ... nhân tạo giải thuật Heuristic Trong nội dung báo cáo này, vào tìm hiểu giải thuật Heuristic sử dụng giải thuật Heuristic để giải toán người đưa thư Báo cáo môn : thuật toán nâng cao CH2011_TDL&MMT_NHOM ... cáo môn : thuật toán nâng cao CH2011_TDL&MMT_NHOM NỘI DUNG THUẬT GIẢI HEURISTIC 1.1 Giới thiệu thuật giải Heuristic Thuật giải Heuristic mở rộng khái niệm thuật toán Nó thể cách giải toán với...
 • 25
 • 919
 • 4

Giải thuật di truyền và ứng dụng trong bài toán tối ưu hóa khẩu phần thức ăn chăn nuôi

Giải thuật di truyền và ứng dụng trong bài toán tối ưu hóa khẩu phần thức ăn chăn nuôi
... Số hóa Trung tâm Học liệu –ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/ 37 Chương ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN TRONG BÀI TỐN TỐI ƯU HĨA KHẨU PHẦN THỨC ĂN CHĂN NI 3.1 Bài tốn tối ưu hóa phần thức ăn chăn ... biểu di n nhiễm sắc thể giải thuật di truyền tốn tử di truyền tương ứng - Ứng dụng giải thuật di truyền để giải tốn tối ưu hóa phần thức ăn chăn ni Phạm vi đề tài - Nghiên cứu khái niệm giải thuật ... TRUYỀN TRONG BÀI TỐN TỐI ƯU HĨA KHẨU PHẦN THỨC ĂN CHĂN NI 37 3.1 Bài tốn tối ưu hóa phần thức ăn chăn ni 37 3.2 Vấn đề tối ưu số xử lý ràng buộc 43 3.2.1 Bài tốn tối ưu số ...
 • 76
 • 446
 • 0

Báo cáo đồ án trí tuệ nhân tạo: Xây dựng giải thuật gene cho bài toán cái ba lô

Báo cáo đồ án trí tuệ nhân tạo: Xây dựng giải thuật gene cho bài toán cái ba lô
... a) Thuật toán GAs • Thuật toán Gene thuật toán khái quát, mà phải áp dụng cho toán cụ thể, lý thuyết chung hợp tham số thuật toán gene với toán • Sự giới thiệu thường kết việc học kinh nghiệm thuật ... khối lượng khác Người ăn xin có ba ( knapsack) mang khối lượng giới hạn, muốn cho lấy đầy ba với giá trị lớn Xong đồ vật lấy lần Bài tập xây dựng giải thuật cho có lựa chọn tối ưu • Áp dụng ... sở giả thuật gene ,’ lược đồ ngắn, lược đồ yêu cầu thấp,lược đồ mức trung bình nhận giá trị thử tăng theo hàm mũ quần thể sau Như lược đồ triển vọng đặt tên khối xây dựng Giải thuật gene xử...
 • 12
 • 784
 • 6

Thuyết trình Tìm hiểu và ứng dụng giải thuật Heuristic trong một số bài toán

Thuyết trình Tìm hiểu và ứng dụng giải thuật Heuristic trong một số bài toán
... kêu lớn ″tôi tìm rồi″ Thực ra, lúc ông kêu lên ″heureka″, sau người ta đổi từ thành ″eureka″ II .Ứng dụng Heuristic số toán Bài toán người đưa thư Cài đặt Mô tả toán Kết luận Bài toán tô màu cho ... với thuật toán tối ưu ( có độ phức tạp O( n!) ) - Nhược điểm: thuật giải có hạn chế, chưa cho lời giải xác Kết Luận -> Kết luận: Thuật giải Heuristic cho toán người đưa thư chưa đưa lời giải ... nối cung phải có hai màu khác Cài đặt thuật toán Có thể thấy toán tô màu cho số màu dùng toán NP-đầy đủ Lúc này, ta tìm lời giải tốt chấp nhận theo thuật toán heuristic sau: Ban đầu chọn màu đỉnh...
 • 11
 • 239
 • 0

Ứng dụng lý thuyết tập mờ giải quyết bài toán tối ưu hóa bù công suất phản kháng trong lưới phân phối

Ứng dụng lý thuyết tập mờ giải quyết bài toán tối ưu hóa bù công suất phản kháng trong lưới phân phối
... định dung lượng tối ưu Tính CĐXL với dung lượng tối ưu Vi phm rng buc in ỏp Bỏ C cuối cùng, cho nút thích hợp Đúng Sai Sai Tit kim gim Đúng Dừng Hình 1.10 Lưu đồ thuật toán phương pháp ... PHM VI NG DNG TRONG TNH TON V IU KHIN H THNG IN Chng II cp n mt s sau: - Nhng c bn v thuyt m - Phm vi ng dng ca thuyt m tớnh toỏn v iu khin h thng in 2.1 Nhng c bn v thuyt m: 1.1 ... giỏ tr ca bin ngụn ng Trong cỏc bi toỏn thc t, cỏc i lng vt cú th c mụ t di dng ngụn ng, chng hn: Nhanh, rt nhanh, chm, rt chm, nng, v v Mi giỏ tr ngụn ng ca bin vt c xỏc nh bng mt m N,...
 • 143
 • 747
 • 6

skkn ứng dụng của đạo hàm trong bài toán giải bài toán đại số

skkn ứng dụng của đạo hàm trong bài toán giải bài toán đại số
... Min u x m x I x I ng THPT s 2TP Lào Cai a b x ng d ng o hàm gi i toán i S & gi i tích III CÁC BÀI TOÁN MINH H A PH NG PHÁP HÀM S Bài Cho hàm s f x mx 2mx a Tìm m ph ng trình (x) có nghi m x [1; ... o hàm gi i toán IV BÀI T P T i S & gi i tích LUY N: Bài 1: Gi i ph ng trình b t ph a log ( x 3) = x b 2log3(tgx) = log2(sinx) ng trình sau: x2 x2 c 2x 2 x2 x x x d = + e x cos x Bài 2: Tìm m Bài ... tr hàm s : Hàm s t c c tr t i i m x xk f id ut i i m x xk xj a xi Ph m H ng Lan- Tr xj xj xi xi ng THPT s 2TP Lào Cai b x ng d ng o hàm gi i toán i S & gi i tích Giá tr l n nh t nh nh t c a hàm...
 • 15
 • 345
 • 0

ứng dụng của đạo hàm trong bài toán giải bài toán đại số

ứng dụng của đạo hàm trong bài toán giải bài toán đại số
... Min u x m x I x I ng THPT s 2TP Lào Cai a b x ng d ng o hàm gi i toán i S & gi i tích III CÁC BÀI TOÁN MINH H A PH NG PHÁP HÀM S Bài Cho hàm s f x mx 2mx a Tìm m ph ng trình (x) có nghi m x [1; ... o hàm gi i toán IV BÀI T P T i S & gi i tích LUY N: Bài 1: Gi i ph ng trình b t ph a log ( x 3) = x b 2log3(tgx) = log2(sinx) ng trình sau: x2 x2 c 2x 2 x2 x x x d = + e x cos x Bài 2: Tìm m Bài ... tr hàm s : Hàm s t c c tr t i i m x xk f id ut i i m x xk xj a xi Ph m H ng Lan- Tr xj xj xi xi ng THPT s 2TP Lào Cai b x ng d ng o hàm gi i toán i S & gi i tích Giá tr l n nh t nh nh t c a hàm...
 • 15
 • 98
 • 0

Khai triển tiệm cận của tích phân loại Laplace và ứng dụng giải quyết một số bài toán trong lĩnh vực vật lý

Khai triển tiệm cận của tích phân loại Laplace và ứng dụng giải quyết một số bài toán trong lĩnh vực vật lý
... tiết, thuyết khai triển tiệm cận Trình bày số phương pháp xấp xỉ tích phân loại Laplace Minh họa số ứng dụng phương pháp xấp xỉ tiệm cận tích phân loại Laplace qua việc giải hai toán xảy lĩnh vực ... học Toán học, em chọn đề tài Khai triển tiệm cận tích phân loại Laplace ứng dụng giải số toán lĩnh vực Vật Luận văn cấu trúc thành 03 chương Chương dành để đưa số kiến thức thuyết tiệm cận ... văn Thạc sĩ chuyên ngành Toán giải tích với đề tài Khai triển tiệm cận tích phân loại Laplace ứng dụng giải số toán lĩnh vực Vật hoàn thành nhận thức thân tác giả Trong trình nghiên cứu thực...
 • 63
 • 163
 • 0

Ứng dụng phương pháp moment trong bài toán phân tích các kết cấu điện tử phẳng được kích thích bởi sóng chạy

Ứng dụng phương pháp moment trong bài toán phân tích các kết cấu điện tử phẳng được kích thích bởi sóng chạy
... thiệu kết cấu đợc kích thích sóng chạy Các kết cấu sóng chạy kết cấu sóng kết cấu sóng mặt Chúng giống số điểm nh có hệ dẫn sóng kết cấu sở, nhiên điểm khác trình kích thích sóng kết cấu cấu ... điểm phân tích kết cấu điện từ đợc kích thích sóng chạy: 20 1.1.4 Những hạn chế toán phân tích kết cấu đợc kích thích sóng chạy phơng hớng giải 24 1.2 Bài toán tổng hợp kết cấu sóng ... hợp phân tích kết cấu có hình dạng đợc kích thích sóng chạy, sau mô kết cấu có hình dạng thành kết cấu phẳng đề xuất dạng kết cấu phẳng để nghiên cứu Dạng chung kết cấu sóng chậm đợc sử dụng kết...
 • 179
 • 313
 • 0

Hướng dẫn cài đặt SharePoint Ứng dụng công nghệ SharePoint trong bài toán quản lý công văn tại Bưu điện tỉnh Thái Nguyên

Hướng dẫn cài đặt SharePoint Ứng dụng công nghệ SharePoint trong bài toán quản lý công văn tại Bưu điện tỉnh Thái Nguyên
... Giao diện chương trình cài đặt xong Backup SharePoint: Chúng ta sử dụng công cụ stsadm.exe tích hợp sẵn File nằm thư mục: “ \Program Files\Common ... đường dẫn site tạo, ví dụ; http://sharepointsite.com filename tên file lưu File nằm thư mục hành thực dòng lệnh Restore SharePoint: Giả sử Site bị lỗi, cần phải restore lại Chúng ta sử dụng công...
 • 3
 • 458
 • 1

Ứng dụng công nghệ SharePoint trong bài toán quản lý công văn tại Bưu điện tỉnh Thái Nguyên

Ứng dụng công nghệ SharePoint trong bài toán quản lý công văn tại Bưu điện tỉnh Thái Nguyên
... dụng cách hiệu quả, cần tổ chức quản SharePoint công cụ giúp xây dựng ứng dụng kinh doanh để lưu trữ, chia sẻ quản bảo vệ thông tin SharePoint công nghệ “gia đình” công nghệ Microsoft SharePoint ... Management – Quản nội dung: Các tính quản trị nội dung bật MOSS chia thành nhóm chính: - Quản văn bản, tài liệu - Quản hồ sơ - Quản nội dung web MOSS cung cấp chức quản văn quan trọng ... với công cụ Office để thực quản lý, tạo tiện lợi, nhanh chóng dễ dàng cho doanh nghiệp 1.1.3 Nền tảng SharePoint SharePoint sử dụng công nghệ Portal dựa tảng Web bao gồm nhiều công cụ công nghệ...
 • 129
 • 519
 • 1

ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT BAYES TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT XUẤT HUYẾT NÃO VÀ NHỒI MÁU NÃO TRÊN LỀU pptx

ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT BAYES TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT XUẤT HUYẾT NÃO VÀ NHỒI MÁU NÃO TRÊN LỀU pptx
... VẤN ĐỀ Sự phân biệt nhồi máu não (NMN) xuất huyết não (XHN) quan trọng bước xử trí ban đầu bệnh nhân đột quỵ cấp tiên lượng điều trị khác Hiện nước ta, máy CT scan cần thiết để chẩn đoán đột quỵ ... xác suất xuất xuất huyết não (XHN) bệnh nhân có triệu chứng đau đầu (Đđ) P(XHN) = P(XHN/Đđ) * Trong : - P(XHN) : Xác suất xuất XHN - P(XHN/Đđ) : Xác suất xuất XHN triệu chứng đau đầu xuất - P(Đđ/XHN) ... sử dụng để hỗ trợ bác sĩ việc định lâm sàng hoàn cảnh hội chẩn trực tiếp với bác sĩ chuyên khoa Để tìm hiểu đánh giá vai trò kỹ thuật này, thực nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo chẩn đoán phân...
 • 17
 • 374
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng của phép quay trong bài toán chứng minh trong mặt phẳnggiải bài toán tối ưu hóa ứng dụng bằng matlabbai toan ung dung cua tich phan trong bai toan kinh te3 ứng dụng phương pháp websom trong bài toán phân cụm trang webứng dụng mạng ngữ nghĩa vào bài toán điều chế hóa chấtphần mềm giải bài toán tối ưu hóagiải bài toán tối ưu hóabài toán tối ưu hóa các module phát triển trong công tyáp dụng cho bài toán tối ưu hóa điều độ phát điệnbài toán tối ưu hóa tần số tăng độ phân giải tăng độ xuyên sâu giảm tần số giảm độ phân giải giảm độ xuyên sâu tăngbài toán tối ưu hóa độngbài toán tối ưu hóa tổ hợpbài toán tối ưu hóa phi tuyếnbài toán tối ưu hóa lợi nhuậnbài toán tối ưu hóa sản xuấthoa hinh ve ky thuat co khiPhân tích chính sáchchiến lược marketing mix công ty tnhh trà thông hồngThiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết ổ đỡ TRỤCchủ đề Tìm hiểu về alphaPhân tích tình hình tài chính và các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng tiến triểngiải pháp móng cho nền đất yếu công nghệ top – baselập kế hoạch kinh doanh cà phê thổ nhĩ kỳthiết kế khung ngang nhà xưởng bằng thép một tầng, một nhịp có 2 cầu trục hoạt động,chế độ làm việc trung bìnhxây dựng kế hoạch marketing cho sản phẩm sữa đậu nành mới của nhà máy sữa đậu nành việt nam vinasoyQuản lý hoạt động nhập và xuất quạt máy của xí nghiệp điện cơ thống nhất hà nộibáo cáo thực tập nhà máy nông dược bình dươngxây dựng hệ thống mạng bootrom đơn vị thực tập tốt nghiệp công ty cổ phần thiết bị công nghệ việtXây dựng website bán hàng điện thoại di độngthi công hố đào sâuPhòng vệ rủi ro tỷ giá bằng hợp đồng tương laiGiáo trình “Các hệ quản trị cơ sở dữ liệuKhai thác hệ thống điện thân xe toyota vios 2006 – lắp đặt mô hình hệ thống nâng hạ kính, lock cửa từ xa, báo động chống trộmbáo cáo thực tập tại công ty TNHH duyên hà có trụ sở tại số 441 phố tương mai, quận hoàng mai, TP hà nộilập trình plc s7 300 voi hệ thống mps