nghiên cứu và mô phỏng hệ thống triệt nhiễu dùng bộ lọc thích nghi vàmạng nơron

Nghiên cứu phỏng hệ thống IMS trên nền mạng NGN

Nghiên cứu và mô phỏng hệ thống IMS trên nền mạng NGN
... Trang 11 NGHIÊN CỨU VÀ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG IMS TRÊN NỀN NGN CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ IMS TRÊN NỀN NGN Chương giới thiệu tổng quan hình thành, vai trò vị trí phân hệ IMS hình mạng NGN IMS thành ... Hình 1.2: Vị trí IMS NGN Trang 16 NGHIÊN CỨU VÀ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG IMS TRÊN NỀN NGN CHƯƠNG 2: KIẾN TRÚC PHÂN HỆ IMS Chương giới thiệu cấu trúc, chức thực thể phân hệ IMS mối quan hệ chúng Mỗi thực ... phải có chế để đạt phù hợp với hệ thống mạng có Hiện tại, mạng điện thoại thực Trang 12 NGHIÊN CỨU VÀ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG IMS TRÊN NỀN NGN kết nối thoại Tương tự, mạng IP, phần lớn phiên thiết lập...
 • 94
 • 787
 • 18

Nghiên cứu phỏng hệ thống xử lý khí thải trong quá trình thiêu xác gia cầm bằng phần mềm ansys fluent

Nghiên cứu và mô phỏng hệ thống xử lý khí thải trong quá trình thiêu xác gia cầm bằng phần mềm ansys fluent
... cho trình xử Từ đó, số trình xử bên tháp hấp thụ hệ thồng xử khí thải phần mềm ANSYS FLUENT 1.5 Ph ng pháp nghiên cứu Tính toán hệ thống xử phương pháp hấp thụ trình xử bên ... tính hệ thống xử khí thải, dựa tính toán đạt dùng phần mềm SOLIDWORKS để hình hóa hệ thống xử khí thải dùng phần mềm ANSYS FLUENT để tiến hành máy tính trình xử khí thải bên tháp ... thải độc hại công nghiệp, vấn đề xử khí thải sau thiêu đốt xác súc vật gia cầm chưa có nhiều nghiên cứu Trong trình thiêu xác động vật có số khí thải tương tự thải lò [1], hệ thống xử khí...
 • 124
 • 221
 • 0

Nghiên cứu phỏng hệ thống wimax

Nghiên cứu và mô phỏng hệ thống wimax
... kiện bảo vệ hệ thống WiFi hoạt động băng tần Băng tần 2,5-2,690GHz cho hệ thống truy cập không dây băng rộng, kể IMT-2000 WiMAX 1.4 hình hệ thống Wimax hình hệ thống WiMAX giống hệ thống thông ... ngày cao người, hệ thống WiMAX đóng vai trò quan trọng phát triển thông tin Từ ưu điểm vai trò quan trọng hệ thống WiMAX tương lai, em đăng ký đồ án với tên Nghiên cứu hệ thống Wimax Trong ... giao OFDM, hệ thống WiMAX tiết kiệm băng thông cách đáng kể Hệ thống WiMAX đạt tốc độ truyền liệu mà hệ thống vô tuyến truyền thống thực được, với linh hoạt hệ thống nên tín hiệu WiMAX phủ sóng...
 • 79
 • 93
 • 0

Nghiên cứu phỏng hệ thống xử lý khí thải trong quá trình thiêu xác gia cầm bằng phần mềm Ansys Fluent

Nghiên cứu và mô phỏng hệ thống xử lý khí thải trong quá trình thiêu xác gia cầm bằng phần mềm Ansys Fluent
... LUẬN VĂN THẠC SĨ NGUYỄN LÊ QUỐC KHÁNG NGHIÊN CỨU VÀ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI TRONG QUÁ TRÌNH THIÊU XÁC GIA CẦM BẰNG PHẦN MỀM ANSYS FLUENT NGÀNH: CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY - 10.025.204.013 Hướng ... thải độc hại công nghiệp, vấn đề xử khí thải sau thiêu đốt xác súc vật gia cầm chưa có nhiều nghiên cứu Trong trình thiêu xác động vật có số khí thải tương tự thải lò [1], hệ thống xử khí ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ NGUYỄN LÊ QUỐC KHÁNG NGHIÊN CỨU VÀ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI TRONG QUÁ TRÌNH THIÊU XÁC GIA CẦM BẰNG PHẦN...
 • 22
 • 87
 • 0

Nghiên cứu phỏng hệ thống truyền dẫn OFDM thích nghi trong thông tin vô tuyến

Nghiên cứu và mô phỏng hệ thống truyền dẫn OFDM thích nghi trong thông tin vô tuyến
... kênh truyền tuyến di động Cũng lý đề tài tốt nghi p “ Nghi n cứu hệ thống truyền dẫn OFDM thích nghi thông tin tuyến ” mong muốn tìm hiểu làm rõ ưu điểm hệ thống truyền dẫn OFDM thích nghi ... chế thích nghi Chương 5: Chương trình hệ thống truyền dẫn OFDM thích nghi Giới thiệu tính chương trình hệ thống truyền dẫn OFDM Phân tích phương pháp tín hiệu OFDM, phân tích thông số hệ ... Chương 4: Điều chế OFDM thích nghi Trình bày nguyên lý điều chế thích nghi, vai trò điều chế thích nghi, xây dựng giải thuật thích nghi cho truyền dẫn OFDM thích nghi thông tin tuyến, phân tích...
 • 83
 • 236
 • 0

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN SS THỰC HIỆN

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH TƯ VẤN  KIỂM TOÁN SS THỰC HIỆN
... VỀ QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP THỰC HIỆN 1.3 .QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT ... VỀ QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP THỰC HIỆN 1.1 KHÁI QUÁT KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÁC CÔNG ... người thực kiểm soát lạm dụng chức quy n; 1.3 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quy trình nghiên cứu đánh giá hệ thống KSNB kiểm toán...
 • 110
 • 287
 • 2

nghiên cứu về ofdm vấn đề đồng bộ trong hệ thống ofdm phỏng hệ thống ofdm

nghiên cứu về ofdm và vấn đề đồng bộ trong hệ thống ofdm và mô phỏng hệ thống ofdm
... OFDMwww.4tech.com.vn Chương 3: VẤN ĐỀ ĐỒNG BỘ TRONG HỆ THỐNG OFDM 3.1 Giới thiệu chương Ở chương này, tìm nội dung vấn đề đồng hệ thống OFDM Cụ thể tìm hiểu lỗi gây nên đồng bộ, vấn đề nhận biết khung; ước ... loại đồng ứng với lỗi là: Đồng symbol, đồng tần số lấy mẫu, đồng tần số sóng mang xét ảnh hưởng sai lỗi đồng đến hiệu suất hệ thống 3.2 Sự đồng hệ thống OFDM Hệ thống OFDM yêu cầu khắt khe vấn đề ... hệ thống OFDM đề cập đến Để hạn chế nhiễu ảnh hưởng kênh truyền đa đường chương sau đề cập đến số kỹ thuật úng dụng OFDM 39 Chương 3: Vấn đề đồng hệ thống OFDMwww.4tech.com.vn Chương 3: VẤN ĐỀ...
 • 87
 • 280
 • 0

NGHIÊN CỨU ĐỘNG LỰC HỌC PHỎNG HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC DẪN ĐỘNG BỘ CÔNG TÁC CỦA MÁY KHOAN CỌC NHỒI LẮP TRÊN CẦN TRỤC BÁNH XÍCH

NGHIÊN CỨU ĐỘNG LỰC HỌC VÀ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC DẪN ĐỘNG BỘ CÔNG TÁC CỦA MÁY KHOAN CỌC NHỒI LẮP TRÊN CẦN TRỤC BÁNH XÍCH
... mỏy phự hp Trong thi công cọc khoan nhồi giới nh Việt Nam thờng dùng số loại máy khoan nhồi sau nhs mỏy khoan ca hóng (NIPPON SHANYO, HITACHIdo Nht sn xut, BAUER Đức, số máy Trung Quốc, Pháp ... xung h khoan hoc o theo chiu di ca cn khoan hay ng bờ tụng Trong khoan mt s mựn khoan cũn nm li h khoan nờn khụng th th di kim tra c, lỳc ny kim tra cao h khoan da vo chiu di v s lng cn khoan ... Xi lanh n v rỳt mõm khoan quỏ trỡnh khoan Lc n ca xi lanh thy lc n v rỳt mõm khoan quỏ trỡnh khoan c xỏc nh cn c vo trng lng b cụng tỏc khoan, chiu sõu khoan, ng kớnh l khoan, trng lng mỏy c...
 • 132
 • 918
 • 8

NGHIÊN CỨU PHỎNG CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ TÍN HIỆU DÙNG TRONG HỆ THỐNG RADAR XUYÊN ĐẤT

NGHIÊN CỨU VÀ MÔ PHỎNG CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ TÍN HIỆU DÙNG TRONG HỆ THỐNG RADAR XUYÊN ĐẤT
... thit k cỏc h thng radar bng thụng cc rng, x tớn hiu dng súng v x hỡnh nh Hu ht cỏc Radar xuyờn t l mt ng dng c th ca cụng ngh radar xung bng thụng cc rng Phng Phỏp X Tớn Hiu GPR Thut ... dng k thut radar xuyờn t giỏ thnh thp hn phự hp vi nhu cu Vit Nam, hc viờn ó bt tay i vo tỡm hiu h thng Radar xuyờn t v c bit l cỏc phng phỏp x tớn hiu cn thit s dng Radar xuyờn t Trong khuụn ... tớnh tc iii Cỏc Phng Phỏp X Tớn Hiu GPR Chng 3: Cỏc phng phỏp x tớn hiu Radar xuyờn t õy l phn tng i quan trng ca lun vn, khỏi quỏt cỏc phng phỏp t x c bn n x phc bao gm: iu chnh v trớ...
 • 104
 • 367
 • 2

Thiết kế chế tạo thiết bị nghiên cứu hấp phụ hơi thủy ngân phỏng hệ thống ở quy sản xuất

Thiết kế chế tạo thiết bị nghiên cứu hấp phụ hơi thủy ngân và mô phỏng hệ thống ở quy mô sản xuất
... HỌC TỰ NHIÊN - LÊ NGỌC THẮNG THIẾT KẾ CHẾ TẠO THIẾT BỊ NGHIÊN CỨU HẤP PHỤ HƠI THỦY NGÂN VÀ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG QUY MÔ SẢN XUẤT Chuyên ngành: Hóa Môi Trường Mã số: 60440120 LUẬN VĂN THẠC ... cầu thực tiễn tiến hành Thiết kế chế tạo thiết bị nghiên cứu hấp phụ thủy ngân hệ thống quy sản xuất ’với hi vọng thiết bị ứng dụng để kiểm soát, xử lý thủy ngân phát thải trình thực tiễn ... lượng hấp phụ đồng thời tạo liên kết bền thủy ngân than hoạt tính[2] 2.3 Một số công nghệ xử lý thủy ngân Để chế tạo thiết bị nghiên cứu hấp phụ thủy ngân tham khảo thêm số công nghệ nghiên cứu...
 • 55
 • 112
 • 0

Nghiên cứu thiết kế phỏng hệ thống tự động lưu xuất kho thành phẩm tại công ty SVEAM

Nghiên cứu thiết kế và mô phỏng hệ thống tự động lưu và xuất kho thành phẩm tại công ty SVEAM
... theo h ng thiết kế hệ thống tự đ ng hóa l u xuất kho công nghiệp v i tên c a luận văn là: Nghiên c u thiết kế hệ thống tự đ ng l u xuất kho thành phẩm công ty SVEAM 1.6 M c tiêu nghiên c ... đầu vào cho dây chuyền lắp ráp công nghiệp.Tiếp theo, hiệu đầu t đ i m i công nghệ đạt cao khâu l u kho xuất kho thành phẩm đ c trang b kho tự đ ng l u /xuất sản phẩm Hệ thống tự đ ng hóa l u xuất ... Kh ng d ng k t qu nghiên c u vƠo s n xu t kinh doanh Việc nghiên c u thiết kế thành công hệ thống kho hàng tự đ ng giúp hoàn thiện hệ thống tự đ ng hóa công nghiệp v i thiết kế trung bình m m...
 • 131
 • 329
 • 1

Nghiên cứu thiết kế phỏng hệ thống tự động lưu xuất kho thành phẩm tại công ty SVEAM

Nghiên cứu thiết kế và mô phỏng hệ thống tự động lưu và xuất kho thành phẩm tại công ty SVEAM
... THẠC SĨ THẠCH CAO MINH NAM NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG LƯU VÀ XUẤT KHO THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY SVEAM NGÀNH: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY – 605204 Hướng dẫn khoa học: PGS TS LÊ HIẾU ... thành phẩm công ty SVEAM nghiên cứu đề xuất lắp đặt kho hàng tự động kho thành phẩm công ty SVEAM giúp hoàn thiện dây chuyền chế tạo máy đại công ty Đề tài khảo sát kho hàng tự động xuất/ nhập ... thành cảm ơn iii TÓM TẮT Hệ thống kho hàng tự động xuất/ nhập ngày trở nên cấu thành quan trọng dây chuyền chế tạo máy đại Đề tài: Nghiên cứu thiết kế hệ thống tự động lƣu xuất kho kho thành...
 • 22
 • 202
 • 2

NGHIÊN cứu, cải THIỆN CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN PHỎNG hệ THỐNG dẫn ĐƯỜNG đa HƯỚNG SÓNG cực NGẮN

NGHIÊN cứu, cải THIỆN CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN và mô PHỎNG hệ THỐNG dẫn ĐƯỜNG đa HƯỚNG SÓNG cực NGẮN
... Nghiên cứu, c i thi n chất l ng thông tin ph ng h thống đƠiăd năđ c lựa ch n Đề tƠiăđ đa h ng đa h ng sóng cực ng nẰăđƣăđ c lựa ch n nh m gi i quy t m t số vấnăđề h thống d năđ ng sóng cực ... đƠiăphátăd năđ ng đa h ng sóng cực ng n Ch ngă1μăT ng quan 1.1.4 Nhi m v gi i h n c aăđ tài Đề tƠiă Nghiên cứu, c i thi n chất l d nă đ h ngă đa h ng thông tin ph ng h thống đƠiă ng sóng cực ng nẰđ ... căđíchăc aăđ tài nghiên c u  Tìm hi u, phân tích ph ng l i tín hi u phát thu h thống d n đ ng vô n sóng cực ng n  Nghiên cứu tìm hi u tácăđ ng lo i nhi u lên h thống Nghiên cứu, tìm hi u...
 • 61
 • 247
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu và mô phỏng các phƣơng pháp xử lý tín hiệu dùng trong hệ thống radar xuyên đấtnghiên cứu và triển khai hệ thống firewall mã nguồn mở cho doanh nghiệp vừa và nhỏnghiên cứu và phát triển hệ thống firewall mã nguồn mở cho doanh nghiệp vừa và nhỏnghiên cứu và triển khai hệ thống firewall mã nguồn mở cho doanh nghiệp vừa và nhnghiên cứu và thiết kế hệ thống voipv6thiet ke va mo phong he thong wdmmô hình hóa và mô phỏng hệ thống điều khiểnmô hình hoá và mô phỏng hệ thống điều khiểnđề tài nghiên cứu và mô phỏng mạng fttxnghiên cứu và mô phỏng giao thức định tuyến leach trong mạng cảm ứngthiết kế và mô phỏng hệ thống thông tin quang wdm sử dụng phần mềm optisystemđồ án thiết kế và mô phỏng hệ thống điều khiển đèn giao thông cho ngã tưluận văn nghiên cứu và thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty giấy tân mainghiên cứu và mô phỏng sự tạo thành hydrat trong quá trình vận chuyển và khai thác dầu khído an nghien cuu va mo phong mang truy nhap quang fttxtiểu luận hướng dẫn sử dụng microsoft outlook 2007slide chính sách côngbài tập solidworkhệ thống kaizen teianPhát triển năng lực dạy đọc hiểu văn bản cho sinh viên sư phạm Ngữ văn Trường Đại học Tây Bắc ttđại cương về tâm lý học và tâm lý y họcgiáo trình tính chất vật lý của thực phẩmỨng dụng CNSH để khai thác các hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh họcNỮ QUYỀN và PHÁT TRIỂNChương 3 môi trường quản trịNguyên lý kế toán, chứng từ kế toán và kiểm kêKỹ thuật tách chiết nucleic acidHiểu thế nào về một bài trình bày hiệu quảChủ nghĩa cổ điển classicismphân tích độ ẩm trong sản phẩm tiêu dùng bằng phương pháp sấy và chưng cất dung môi (xylen)Phân tích thực trạng hoạt động của sàn giao dịch bất động sản ở nước ta hiện nay? Đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật đối với hoạt động của sàn giao dịch bất động sảnPhân tích các yếu tố pháp lý để tư vấn cho cá nhân khi quyền nhân thân của cá nhân bị xâm phạmbài giảng hành vi khách hàngnghiên cứu hình thức chứng từ ghi sổquá trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học hiếu khí