Đồ án tổng hợp câu hỏi và gợi ý trả lời bảo vệ thiết kế máy

Tổng hợp câu hỏi gợi ý trả lời bảo vệ đồ án thiết kế máy - P1

Tổng hợp câu hỏi và gợi ý trả lời bảo vệ đồ án thiết kế máy - P1
... Trong ú: C - Hệ số kể đến ảnh hưởng góc ôm , tra bảng 15 -tr 6 1-[ 1] Cv - Hệ số kể đến ảnh hưởng ca tc tra bng 4.11-tr5 7-[ 1] Co - Hệ số kể đến ảnh hưởng ca v trớ b truyn tra bng 4.12-tr5 7-[ 1] Theo ... cụng thc 4.16-tr6 0-[ 1] ta cú Pcd K d z= P0 .C Cl Cu C z Trong ú: + Kđ - Hệ số tải (Bảng 7-tr 5 5-[ 1]) ta chọn Kđ + [P0] - Công suất cho phép, tra bảng 4.19 -tr 62 -[ 1], ta chn [Po] + C - Hệ số kể ... hưởng góc ôm , tra bảng 15 -tr 6 1-[ 1], ta có: C = - 0,0025(180 - 1) = 150180o + Cl - Hệ số kể đến ảnh hưởng chiều dài đai Xột t s ; tra bảng 4.16 -tr 61[1] chn Cl + Cu - Hệ số kể đến ảnh hưởng...
 • 7
 • 17,472
 • 773

Tổng hợp câu hỏi gợi ý trả lời bảo vệ đồ án thiết kế máy - P2

Tổng hợp câu hỏi và gợi ý trả lời bảo vệ đồ án thiết kế máy - P2
... momen mở máy phương pháp lắp đặt động để chọn kích thước động phù hợp với yêu cầu thiết kế * Thông số động : - Công suất - Tốc độ - Hệ số công suất : cos β - Tỷ số điều kiện mở máy :TK / Tdn - Tỷ ... số truyền lớn, kết kích thước giá thành truyền tăng lên Vì thiết kế nên phối hợp hai yếu tố vừa nêu , đồng thời vào sơ đồ hệ thống dẫn động cần thiết kế để chọn số vòng quay thích hợp cho động ... truyền truyền 2.4 45 – Nêu cách chọn hợp lý công suất số vòng quay động Trả lời: Dựa vào công suất cần thiết tính số vòng quay sơ động ,kết hợp với yêu cầu momen mở máy phương pháp lắp đặt động để...
 • 13
 • 3,999
 • 94

Tổng hợp câu hỏi gợi ý trả lời bảo vệ đồ án thiết kế máy - P3

Tổng hợp câu hỏi và gợi ý trả lời bảo vệ đồ án thiết kế máy - P3
... đề viết: Re: Thảo luận trả lời câu hỏi đồ án thường gặp Đã gửi: Thứ Tháng 01, 2009 1:18 pm thảo luận câu hỏi đồ án máy công cụ Sắp bảo vệ đến nơi Ngày tham gia: Thứ Tháng 13, 2009 7:25 pm Bài ... cấu bánh răng? Các bánh thiết kế chọn kết cấu nào? Kết cấu bánh phụ thuộc vào kích thước bánh răng, qui mô sản xuất phương pháp lắp với trục Nếu đường kính bánh nhỏ 150mm, bánh chế tạo liền khối ... Thảo luận trả lời câu hỏi đồ án thường gặp Đã gửi: Chủ nhật Tháng 15, 2009 1:59 pm câu hỏi 14: chi tiết hộp giảm tốc kiểm tra tải Ngày tham gia: Thứ hệ số tải lấy Kbd mà đề cho sẵn Tháng 10, 2009...
 • 9
 • 7,665
 • 386

Tổng hợp câu hỏi gợi ý trả lời bảo vệ đồ án thiết kế máy - P4

Tổng hợp câu hỏi và gợi ý trả lời bảo vệ đồ án thiết kế máy - P4
... hiệu dung sai mối lắp bánh trục? 45.Các kích thước cần ghi dung sai vẽ chi tiết, sao? 46.Giải thích ý nghĩa ký hiệu sai lệch hình dáng vẽ chi tiết? 47.Giải thích ý nghĩa ký hiệu độ nhám bề mặt ... HGT vẽ lắp? 66.Tại người ta chọn bánh nhỏ chủ động (quay nhanh) thường có vật liệu tốt bánh bị động (quay chậm)? 67.Các thông số để tính toán, thiết kế truyền bánh (răng trụ thẳng, nghiêng, chữ ... điều chỉnh ăn khớp truyền bánh nón? 77.Trình bày cách điều chỉnh ăn khớp truyền trục vít – bánh vít? 78.Khi thiết kế cặp bánh cấp nhanh HGT phân đôi cấp nhanh cần ý điều gì? 79.Giải thích phải...
 • 4
 • 2,422
 • 156

Luan van chuyen de 115130 79 cau hoi va goi y tra loi ve mon hoc t chuan

Luan van chuyen de 115130 79 cau hoi va goi y tra loi ve mon hoc t chuan
... v t ch t phong trào cách t ph t Trong thu t ngữ t t ởng Hồ Chí Minh”, khái niệm t t ởng có ý nghĩa t m khái qu t tri t học Khái niệm t t ởng dùng với nghĩa tinh thần - t t ởng, ý thức t ... thừa ph t triển giá trị truyền thống t t đẹp dân t c, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại T t ởng Hồ Chí Minh soi đường cho đấu tranh nhân dân ta giành thắng lợi, t i sản tinh thần to lớn Đảng ... t t ởng Hồ Chí Minh Là nhà khoa học, nhà t t ởng, Hồ Chí Minh thể t t ởng hệ thống bao qu t nhiều lĩnh vực, t t ởng tri t học, t t ởng kinh t , t t ởng trị t t ởng quân lĩnh vực lại t m...
 • 183
 • 315
 • 1

Bộ câu hỏi gợi ý trả lời Công đoàn Việt Nam 85 năm xây dựng phát triển

Bộ câu hỏi và gợi ý trả lời Công đoàn Việt Nam 85 năm xây dựng và phát triển
... Tổng Công đoàn Việt Nam thành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, công đoàn tỉnh, huyện đổi thành Liên đoàn Lao động Các chức danh Th ký Công đoàn gọi Chủ tịch Công đoàn Đại hội VI Công đoàn Việt Nam ... thống Công đoàn Việt Nam Câu hỏi 2: Đồng chí cho biết từ thành lập đến Công đoàn Việt Nam trải qua kỳ Đại hội? Mục tiêu, ý nghĩa kỳ Đại hội? gợi ý: Từ thành lập đến nay, Công đoàn Việt Nam trải qua ... Đổi đợc phát triển nh Đại hội XI Công đoàn Việt Nam gợi ý: Trong kỳ Đại hội, Đại hội VI Công đoàn Việt Nam đợc đánh giá Đại hội đổi mới, tạo bớc ngoặt lịch sử cho tổ chức Công đoàn Việt Nam, tiền...
 • 15
 • 316
 • 0

HỆ THỔNG CÂU HỎI GỢI Ý TRẢ LỜI TẠI HỘI THI "CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ GIỎI" LẦN THỨ NHẤT NĂM HỌC 2011-2012

HỆ THỔNG CÂU HỎI VÀ GỢI Ý TRẢ LỜI TẠI HỘI THI "CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ GIỎI" LẦN THỨ NHẤT NĂM HỌC 2011-2012
... Liên hệ thực tế đơn vị mối quan hệ Câu hỏi 10: Đồng chí cho biết nhiệm vụ cán công đoàn? Gợi ý trả lời: Cán công đoàn người bầu vào chức danh thông qua bầu cử đại hội hội nghị công đoàn (từ tổ công ... BCH công đoàn 05 ủy viên Kết bầu lần thứ nhất, có 04 đồng chí trúng BCH công đoàn Là người điều hành đại hội, đồng chí xử lý nào? Gợi ý trả lời: Sau bầu cử BCH công đoàn sở, xảy tình nội dung câu ... ghi nhận ý kiến đề nghị đoàn viên B - Hội ý đoàn chủ tịch đại hội để thống việc lấy biểu đại hội xin ý kiến công đoàn cấp - Tiến hành lấy biểu đại hội ý kiến công đoàn cấp - Nếu có ½ đoàn viên...
 • 20
 • 1,149
 • 0

79 câu hỏi gợi ý trả lời về môn học tư tưởng hồ chí minh

79 câu hỏi và gợi ý trả lời về môn học tư tưởng hồ chí minh
... tịch Hồ Chí Minh, biên soạn 79 câu hỏi gợi ý trả lời môn học tưởng Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng nhu cầu học tập sinh viên Trường Đại học Cao đẳng học tập nghiên cứu môn học tưởng Hồ Chí Minh ... ng môn học tưởng Hồ Chí Minh là: Hệ thống quan điểm lý luận Hồ Chí Minh; vận động tưởng Hồ Chí Minh thực tiễn cách mạng Việt Nam Trên sở đối ng nghiên cứu, môn học tưởng Hồ Chí Minh ... ng Hồ Chí Minh Vận dụng phương pháp liên ngành nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh Là nhà khoa học, nhà tưởng, Hồ Chí Minh thể tưởng hệ thống bao quát nhiều lĩnh vực, tưởng triết học, tưởng...
 • 181
 • 3,657
 • 9

CÂU HỎI GỢI Ý TRẢ LỜI VỀ THUẾ TÀI CHÍNH CÔNG

CÂU HỎI VÀ GỢI Ý TRẢ LỜI VỀ THUẾ VÀ TÀI CHÍNH CÔNG
... QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI CHÍNH Chuyên đề 17 I- TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH CÔNG VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG Bản chất tài công Về mặt sở hữu: nguồn tài chính, quỹ tiền tệ tài công thuộc sở hữu công cộng, ... chỉnh tài công thực sở kết giám đốc, tác động có ý chí Nhà nước nhằm điều chỉnh bất hợp lý trình hình thành sử dụng quỹ tiền tệ thuộc tài công Quản lý tài công Khái niệm quản lý tài công Quản lý tài ... hợp lý Các khoản thu-chi quản lý tài công phải bàn bạc thực công khai nhằm đáp ứng mục tiêu lợi ích cộng đồng -Nguyên tắc hiệu quả: nguyên tắc quan trọng quản lý tài công Hiệu quản lý tài công...
 • 32
 • 157
 • 0

5 bộ câu hỏi gợi ý trả lời thi tìm hiểu hiến pháp

5 bộ câu hỏi và gợi ý trả lời thi tìm hiểu hiến pháp
... sửa đổi, bổ sung bạn tâm đắc nhất? Vì sao? Gợi ý trả lời câu hỏi: - Hiến pháp năm 2013 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014 - Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp năm 2013 giữ nguyên điều, bổ sung 12 điều ... 82 50 Điều 50 15, 43 Sửa đổi, bổ sung Sửa đổi, bổ sung Ngoài điều trên, Hiến pháp năm 2013 nhiều điểm khác, người dự thi lựa chọn, phân tích gợi ý nêu Điều khác sửa đổi, bổ sung Câu Điều Hiến pháp ... Câu Những điểm Hiến pháp năm 2013 so với Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) quyền người, quyền nghĩa vụ công dân? Điểm bạn tâm đắc nhất? Vì sao? Gợi ý trả lời: 1.Những điểm Hiến pháp...
 • 17
 • 1,748
 • 0

Bộ câu hỏi gợi ý trả lời thi tìm hiểu hiến pháp

Bộ câu hỏi và gợi ý trả lời thi tìm hiểu hiến pháp
... Câu Những điểm Hiến pháp năm 2013 so với Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) quyền người, quyền nghĩa vụ công dân? Điểm bạn tâm đắc nhất? Vì sao? Gợi ý trả lời: 1.Những điểm Hiến pháp ... lập hiến, Hiến pháp 2013 quy định Quốc hội thực quyền lập hiến (Ðiều 69), so với Hiến pháp năm 1992, bỏ cụm từ "duy nhất", gắn với khả thực trưng cầu ý dân Hiến pháp quy trình sửa đổi Hiến pháp ... xử, ban hành án lệ Câu Cấp quyền địa phương quy định Hiến pháp năm 2013 gồm quan nào? Bạn nêu nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm quyền địa phương Nhân dân Gợi ý trả lời: Hiến pháp năm 2013 quy định...
 • 17
 • 156
 • 0

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC CÂU HỎI GỢI Ý TRẢ LỜI PHẦN CẢM THỤ VĂN HỌC MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP 4 DÀNH CHO HỌC SINH GIỎI, HỌC SINH NĂNG KHIẾU.

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC CÂU HỎI VÀ GỢI Ý TRẢ LỜI PHẦN CẢM THỤ VĂN HỌC MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP 4 DÀNH CHO HỌC SINH GIỎI, HỌC SINH NĂNG KHIẾU.
... thầy giáo giáo quý vị bạn đọc tham khảo phát triển tài liệu: CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC CÂU HỎI VÀ GỢI Ý TRẢ LỜI PHẦN CẢM THỤ VĂN HỌC MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP DÀNH CHO HỌC SINH GIỎI, ... https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC CÂU HỎI VÀ GỢI Ý TRẢ LỜI PHẦN CẢM THỤ VĂN HỌC MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP DÀNH CHO HỌC SINH GIỎI, HỌC SINH NĂNG KHIẾU Câu 1: Trong Cái trống trường em, ... bồi dưỡng khảo sát chất lượng học sinh học sinh giỏi, khiếu lớp kịp thời, sưu tầm biên soạn tuyển tập câu hỏi hướng dẫn trả lời câu hỏi cảm thụ văn học ăn học để giúp giáo viên có tài liệu http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836...
 • 108
 • 457
 • 0

câu hỏi gợi ý trả lời môn nghiệp vụ công tác đoàn

câu hỏi và gợi ý trả lời môn nghiệp vụ công tác đoàn
... cao nghiệp vụ công tác kiểm tra Liên hệ thực tiễn sở Câu hỏi 14: Đồng chí nêu vị trí, chức năng, nội dung công tác chủ tịch công đoàn sở ?Liên hệ thực tiễn đơn vị đ/c công tác Gợi ý trả lời: ... nghiệm công tác đạo thực chế độ báo cáo Công đoàn cấp Liên hệ thực tiễn sở Câu hỏi 7.Đồng chí cho biết nội dung hoạt động tổ Công đoàn ? Liên hệ thực tiễn đơn vị đồng chí công tác Gợi ý trả lời: ... địa phương Câu hỏi 13 Đồng chí nêu nội dung nhiệm vụ, quyền hạn UBKT Công đoàn quy định nào? Liên hệ thực tiễn đơn vị đ/c công tác Gợi ý trả lời: *Theo Điều 37, chương V, Điều lệ công đoàn Việt...
 • 11
 • 799
 • 0

Câu hỏi gợi ý trả lời trong bộ câu hỏi ôn thi TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ phần chủ nghĩa Mác Lênin

Câu hỏi và gợi ý trả lời trong bộ câu hỏi ôn thi TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ phần chủ nghĩa Mác Lênin
... phụ thuộc vào hệ tư tưởng giai cấp thống trị xã hội Giai cấp nông dân lực lượng sản xuất lực lượng trị xã hội đông đảo nước nông nghiệp Với đặc điểm giai cấp nông dân khả tự giải phóng khỏi chế ... luật giá trị thặng dư quy luật kinh tế chủ nghĩa tư quy định chất sản xuất tư chủ nghĩa, chi phối mặt đời sống kinh tế xã hội tư Không có sản xuất giá trị thặng dư chủ nghĩa tư Theo C Mác, chế ... - Chủ nghĩa Mác - Lênin khẳng định tính tất yếu liên minh công - nông tầng lớp lao động khác giai đoạn cách mạng giành quyền, mà đặc biệt lưu ý giai đoạn xây dựng CNXH Trong giai đoạn này, Lênin...
 • 19
 • 316
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tổng hợp câu hỏi và gợi ý trả lời bảo vệ đồ án thiết kế máy p4tổng hợp câu hỏi và gợi ý trả lời bảo vệ đồ án thiết kế máy p1tổng hợp câu hỏi và gợi ý trả lời bảo vệ đồ án thiết kế máy p370 câu hỏi và gợi ý trả lời đảng cộng sản việt namcâu hỏi và gợi ý đáp áncó 10 câu hỏi đúng sai 4 đội nghe xong câu hỏi và giơ bảng trả lời sau hiệu lệnh của người dẫn chương trình mỗi câu đúng được 10đquá trình thiết kế em chủ yếu sử dụng các công thức và số liệu tra trong tài liệu thiết kế máy điện của tác giả trần khánh hà amp nguyễntổng hợp câu hỏi lý thuyết và đáp án môn sinh học lớp 12tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm có đáp án về vai trò quản trị nguồn nhân lựctổng hợp câu hỏi trắc nghiệm sản khoa có đáp ántổng hợp câu hỏi trắc nghiệm thù lao và các phúc lợitổng hợp câu hỏi trắc nghiệm chuong 6 môn quản trị nhan luc có đáp ántổng hợp câu hỏi trắc nghiệm có đáp án về quản trị nguồn nhân lựctổng hợp câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn quản trị nhân lựctổng hợp câu hỏi trắc nghiệm thu nhập và trã công nguồn lao độngmarketing và sự phát triển các làng nghề thủ công mĩ nghệ khu vực hà nộimột số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tư vấn quy hoạch thiết kế và xây dựng hải dươngnghiên cứu hợp đồng kỳ hạn foward contractNghiên cứu thống kê về chất lượng dịch vụ gửi xe trường đại học ngoại thương cơ sở ingộ độc thực phẩm tại các khu công nghiệpNhận thức tiếp thu trong quá trình thực tập tại NH TMCP công thương việt nam – chi nhánh lê chânPhân tích hiệu quả dự án đầu tư khai thác mỏ khoáng sảnphân tích rủi ro công ty tnhh xnk tm nguồn sống việtskkn Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Mĩ thuật ở tiểu học theo định hướng phát triển năng lựcPhân tích thực trạng năng lượng gió ở việt nam và giải phápphân tích tình hình tài chính công ty cổ phần dệt lưới sài gònDesign, simulation, fabrication and performance analysis of a piezoresistive micro accelerometerphương thức thanh toán cad, ghi sổ, chuyển tiềnquy luật chuyển hóa giữa lượng và chất vận dụng quy luật lượng chất vào việc phát triển hệ thống ngân hàng sacombank hiện nayquy trình công nghệ sản xuất shorteningPhát biểu của bí thư thị ủy, nhân kỷ niệm thành lập trường hoàng maithiết kế mạng máy tính cho trường đại học công nghiệp thành phố hồ chí minhthiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết càng điều tốcThiết kế và gia công nắp sau máy phay 6p82Thực trạng công ty bảo hiểm tại việt nam