HOT sổ theo dõi chất lượng giáo dục giáo viên bộ môn thể dục 4 thể dục 4 ngô quang hoàng

CÁCH GHI NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN SỔ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

CÁCH GHI NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN SỔ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
... bạn người khác, yêu trường, yêu lớp, yêu quê hương NHẬN XÉT THEO THÁNG CỦA GV MÔN MĨ THUẬT Nhận xét kiến thức, kĩ Môn học hoạt động giáo dục: Ghi nội dung học sinh vượt trội điểm yếu cần khắc ... Biết chia sẻ giúp đỡ bạn bè học tập Nhận xét phẩm chất ( Điều 9): Cách làm giống phần nhận xét lực a) Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia hoạt động giáo dục b) Tự tin, tự trọng, tự chịu trách ... biết tranh theo cảm nhận riêng + Hoàn thành tốt nội dung tháng Hình vẽ đẹp, cân đối Màu sắc tươi vui, có đậm nhạt + Chưa phân biệt ba sắc độ đậm nhạt Chưa ý lắng nghe cô giáo bạn nêu cách nhận biết...
 • 3
 • 2,061
 • 8

sổ theo dõi chất lượng giáo dục lớp 3

sổ theo dõi chất lượng giáo dục lớp 3
... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Năng lực Trang Phẩm chất NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Môn học hoạt động giáo dục (Kiến ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Năng lực Trang 11 Phẩm chất NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Môn học hoạt động giáo dục (Kiến ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Năng lực Trang 17 Phẩm chất NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Môn học hoạt động giáo dục (Kiến...
 • 27
 • 1,374
 • 0

sổ theo dõi chất lượng giáo dục (GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM) cấp tiểu học theo chương trình VNEN

sổ theo dõi chất lượng giáo dục (GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM) cấp tiểu học theo chương trình VNEN
... gian Nhận xét a) Môn học hoạt động giáo dục (Kiến thức, kĩ năng) : Tháng thứ b) Năng lực : c) Phẩm chất : ... gian Nhận xét a) Môn học hoạt động giáo dục (Kiến thức, kĩ năng) : Tháng thứ b) Năng lực : c) Phẩm chất : ... gian Nhận xét a) Môn học hoạt động giáo dục (Kiến thức, kĩ năng) : Tháng thứ b) Năng lực : c) Phẩm chất : ...
 • 176
 • 1,325
 • 4

SỔ THEO dõi CHẤT LƯỢNG GIÁO dục CHO GIÁO VIÊN bộ môn

SỔ THEO dõi CHẤT LƯỢNG GIÁO dục CHO GIÁO VIÊN bộ môn
... XUYÊN Môn học hoạt động giáo dục (Kiến thức, kĩ năng) THÁNG THỨ NHẤT Năng lực Phẩm chất NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN Môn học hoạt động giáo dục (Kiến thức, kĩ năng) THÁNG THỨ HAI Năng lực Phẩm chất NHẬN ... XUYÊN Môn học hoạt động giáo dục (Kiến thức, kĩ năng) THÁNG THỨ BA Năng lực Phẩm chất NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN Môn học hoạt động giáo dục (Kiến thức, kĩ năng) 10 THÁNG THỨ TƯ Năng lực Phẩm chất 11 ... XUYÊN Môn học hoạt động giáo dục (Kiến thức, kĩ năng) 12 THÁNG THỨ NĂM Năng lực Phẩm chất 13 NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN Môn học hoạt động giáo dục (Kiến thức, kĩ năng) 14 THÁNG THỨ SÁU Năng lực Phẩm chất...
 • 60
 • 5,054
 • 13

Tài liệu Vnen lớp 4: Sổ theo dõi chất lượng giáo dục

Tài liệu Vnen lớp 4: Sổ theo dõi chất lượng giáo dục
... XUYÊN Từ trình theo dõi thường xuyên, hàng tháng giáo viên ghi nhận xét bật Mục a) Môn học hoạt động giáo dục (Kiến thức, kĩ năng): - Nhận xét kiến thức kĩ Môn học hoạt động giáo dục mà học sinh ... hành nhóm tốt, mạnh dạn tự tin giao tiếp c) Phẩm chất: - Tích cực tham gia hoạt động giáo dục, chấp hành nội quy trường lớp a) Môn học hoạt động giáo dục (Kiến thức, kĩ năng): - Chưa hoàn thành nội ... nghỉ: c) Phẩm chất: Có phép: - Tích cực tham gia hoạt động giáo dục, chấp hành Không phép: 10 Cháng A Giàng Chiều cao: 1m29 Cân nặng: 28 kg nội quy trường lớp a) Môn học hoạt động giáo dục (Kiến...
 • 49
 • 345
 • 0

so theo doi danh gia giao vien

so theo doi danh gia giao vien
... chữa thờng xuyên quy định - Đảm bảo chất lợng dạy học, giáo dục HS lớp đợc giao - Tham gia ngày công đảm bảo - Tham gia đầy đủ có chất lợng buổi sinh hoạt chuyên môn tổ nhà trờng - Hoàn thành ... định kỳ - Chấm chữa quy định - Đảm bảo chất lợng dạy học, giáo dục HS lớp đợc giao - Tham gia ngày công đảm bảo - Tham gia đầy đủ có chất lợng buổi sinh hoạt chuyên môn tổ nhà trờng - Hoàn thành ... hồ sơ - Nạp mẫu báo cáo xác, thời gian - Huy động số trẻ độ tuổi lớp đạt 100% IV Các quy định chung Công tác dự Định kì: kì/năm ( HKI vàHKII ) - Đánh giá dạy theo phiếu: tiết/ 1kì Thờng kì: Thao...
 • 6
 • 817
 • 0

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIÁO VIÊN THCS MÔN HÓA

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIÁO VIÊN THCS MÔN HÓA
... - Hết - UBND HUYệN KRÔNG BUK PHòNG GIáO DụC Và ĐàO TạO - Kỳ KHảO SáT CHấT Lợng giáo viên thcs Môn hóa (Thời gian làm bài: 120 phút) Đề số: 302 Câu 1: Este no sau õy cú thnh phn ... - Hết - UBND HUYệN KRÔNG BUK PHòNG GIáO DụC Và ĐàO TạO - Kỳ KHảO SáT CHấT Lợng giáo viên thcs Môn hóa (Thời gian làm bài: 120 phút) Đề số: 304 Câu 1: Tớnh cht no ca cht m cú th ... - Hết - UBND HUYệN KRÔNG BUK PHòNG GIáO DụC Và ĐàO TạO - Kỳ KHảO SáT CHấT Lợng giáo viên thcs Môn hóa (Thời gian làm bài: 120 phút) Đề số: 305 Câu 1: Cho 11,2 g Canxi oxit tỏc...
 • 84
 • 1,680
 • 2

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIÁO VIÊN THCS MÔN TIẾNG ANH

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIÁO VIÊN THCS MÔN TIẾNG ANH
... necessary for you to attend this course A.You mustn’t attend this course B You can’t attend this course C You’d beter not attend this course D You don’t need to attend this course C©u 29: The last ... work this morning A.Peter and I ran to work this morning B I met Peter unexpectedly on my way to work this morning C I had a job appointment with Peter this morning D Peter and I met a friend this ... asked me C©u 41: This/be/good/computer/I/ever/used A.This was good computer I ever used B This is the better computer I ever used C This is the best computer I have ever used D This was better...
 • 54
 • 2,544
 • 11

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIÁO VIÊN THCS MÔN TOÁN

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIÁO VIÊN THCS MÔN TOÁN
... khẳng định sau ∆ sai ? ∠ A AB = MN B BC = MP C §B = §ND §C= §P C©u 33: Trong tính chất sau hình thang cân, tính chất sai: A Có trục đối xứng B Các cạnh bên C Các góc đối D Hai đường chéo C©u 34: ... giờ 30 phút Tính quãng đường § A 14km B 12km C 15km D 13km C©u 53: Trong tính chất sau hình thang cân, tính chất sai: A Hai đường chéo B Có trục đối xứng C Các góc đối D Các cạnh bên C©u 54: ... thị ? A Không có câu B Một điểm khác gốc tọa độ C điểm D điểm C©u 51: Trong tính chất sau hình thang cân, tính chất sai: A Các cạnh bên B Các góc đối C Hai đường chéo D Có trục đối xứng C©u 52:...
 • 48
 • 2,530
 • 16

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIÁO VIÊN THCS MÔN VẬT LÝ

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIÁO VIÊN THCS MÔN VẬT LÝ
... - Hết - UBND HUYệN KRÔNG BUK PHòNG GIáO DụC Và ĐàO TạO - Kỳ KHảO SáT CHấT Lợng giáo viên thcs Môn vật (Thời gian làm bài: 120 phút) Đề số: 302 Câu 1: Khi sn xut mui t bin ngi ... - Hết - UBND HUYệN KRÔNG BUK PHòNG GIáO DụC Và ĐàO TạO - Kỳ KHảO SáT CHấT Lợng giáo viên thcs Môn vật (Thời gian làm bài: 120 phút) Đề số: 303 Câu 1: Cun s cp ca mt mỏy bin th ... - Hết - UBND HUYệN KRÔNG BUK PHòNG GIáO DụC Và ĐàO TạO - Kỳ KHảO SáT CHấT Lợng giáo viên thcs Môn vật (Thời gian làm bài: 120 phút) Đề số: 304 Câu 1: Nhit lng mt vt cn thu vo...
 • 72
 • 1,405
 • 4

Đề thi khảo sát chất lượng giáo viên THCS môn toán tỉnh vĩnh phúc năm học 2015 2016(có đáp án)

Đề thi khảo sát chất lượng giáo viên THCS môn toán tỉnh vĩnh phúc năm học 2015  2016(có đáp án)
... SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN  NĂM HỌC 2015- 2016 MÔN: TOÁN – CẤP THCS  Câu (2,0 điểm) Nội dung trình bày ... trình bày Điểm 0,50 0,25 0,25 0,50 1 x2 có: (d ) : y = x − , y1 = (1), y = x2 − (2) 2 2 Theo giả thi t: x1 + x1 = −1 (3) y1 = y2 (4) 0,25 Khi m = 1    Thay (5) vào (1) có: x1 + x1 + 12 = (6) ... trình bày đủ kết cho điểm tối đa ý + Trong ý, thí sinh sai từ đâu không cho điểm từ + Bài hình học bắt buộc phải vẽ đủ hình, không vẽ đủ hình ý không cho điểm liên quan ý ...
 • 4
 • 5,998
 • 92

Đề thi khảo sát chất lượng giáo viên THCS môn văn tỉnh vĩnh phúc năm học 2015 2016(có đáp án)

Đề thi khảo sát chất lượng giáo viên THCS môn văn tỉnh vĩnh phúc năm học 2015  2016(có đáp án)
... sinh………………………………………….SBD……………………………………… SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC HDC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2015- 2016 MÔN: NGỮ VĂN - CẤP THCS (Đáp án gồm 04 trang) I PHẦN ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) ... nhân văn, hướng thi n: khuyên người sống nhân ái, tốt đẹp để nhận hạnh phúc theo luật nhân - Đặt tiêu đề cho đoạn văn: Thí sinh đặt tiêu đề theo nhiều cách khác nhau, tiêu đề phải nêu bật chủ đề ... điểm) Yêu cầu kĩ năng: Hiểu đề, biết cách làm văn nghị luận văn học Biết phân tích dẫn chứng để làm sáng tỏ vấn đề Bố cục rõ ràng, lập luận chặt chẽ Hành văn trôi chảy Văn viết có cảm xúc Không...
 • 6
 • 1,198
 • 10

Đề thi khảo sát chất lượng giáo viên THCS môn toán tỉnh vĩnh phúc lần 2 năm học 2015 2016(có đáp án)

Đề thi khảo sát chất lượng giáo viên THCS môn toán tỉnh vĩnh phúc lần 2 năm học 2015  2016(có đáp án)
... SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN  NĂM HỌC 20 15 -20 16 MÔN: TOÁN – CẤP THCS  Câu (2, 0 điểm) Nội dung trình bày Điểm 1,00 ... x2 = m − Gọi x1 , x2 nghiệm PT, theo định lý Viet ta có:  0 ,25 Theo giả thi t x 12 + x 22 = 12 ⇔ ( x1 + x2 ) − x1 x2 = 12 m = ⇔ 4m − ( m − ) = 12 ⇔ 2m − m − = ⇔ ( m − 1) ( 2m + 1) = ⇔  m = ... 0 ,25 0 ,25 0 ,25 Nội dung trình bày Điểm 0,50 a)  19  Có: ∆ ' = m − ( m − ) = m − m + =  m − ÷ + 2 2 0 ,25  19  =  m − ÷ + > với m, suy đpcm 2  b) 0 ,25 0,50  x1 + x2 = 2m  x1 x2 = m...
 • 4
 • 1,014
 • 20

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn ghi sổ theo dõi chất lượng giáo dục bộ môn tiểu họcso theo doi chat luong giao ductải mẫu sổ theo dõi chất lượng giáo dục lớp 1dtheo dõi chất lượng giáo dụcmẫu sổ theo dõi chất lượng học sinhsổ theo dõi chất lượngđề thi khảo sát chất lượng giáo viên thcs môn tiếng anhđề thi khảo sát chất lượng giáo viên thcs môn toánđề thi khảo sát chất lượng giáo viên thpt môn tiếng anhđề thi khảo sát chất lượng giáo viên thcs môn hóahồ sơ kiểm định chất lượng giáo dục mầm nonhồ sơ kiểm định chất lượng giáo dục thcshồ sơ kiểm định chất lượng giáo dục tiểu họcsổ theo dõi kết quả giáo dụchồ sơ kiểm định chất lượng giáo dục thcs 2014Nganh QTNL tinh den 18 8 2015Pháp luật việt nam về cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại (tt)Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phânThực trạng làm mẹ an toàn và vai trò của cán bộ y tế trong việc nâng cao công tác làm mẹ an toàn tại huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an năm 2014Thực trạng nuôi con bằng sữa mẹ và một số yếu tố liên quan tại huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ, năm 2013Thực trạng nguồn nhân lực, kết quả khám chữa bệnh và kiến thức, thái độ của cán bộ y tế về quản lý, kiểm định chất lượng bệnh viện, tại bệnh viện đa khoa thành phố vinh, năm 2014Thực trạng nhiễm HIV và hiệu quả của can thiệp bằng ARV tại huyện quế phong, tỉnh nghệ an từ 012013 đến 062014Tuần 8. Kì diệu rừng xanhTuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏViết các số đo độ dài dưới dạng số thập phânBài 46-47. Lắp mạch điện đơn giảnBài 52. Sự sinh sản của thực vật có hoaĐánh giá tình hình chuyển quyền sử dụng đất tại xã đắc sơn thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên giai đoạn 2013 – 2015công vănTran ngoc cuongPhieu ĐKXT bo sung dot 1 8 2017Thong bao TS lan 2 11 8 2017 CV1392CV đi số 1025CV đi số 2119CV đi số 2118