HOT thành ngữ việt nam tập đọc 5 trường tiểu học việt ngọc

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Tập đọc Một trường tiểu học vùng cao. ppsx

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Tập đọc Một trường tiểu học vùng cao. ppsx
... * GV: Tranh minh họa học SGK * HS: Xem trước học, SGK, VBT III/ Các hoạt động: Khởi động: Hát Bài c : Nhớ Việt Bắc - GV kiểm tra Hs đọc th : Nhớ Việt Bắc + Người cán miền xuôi nhớ Việt bắc? ... luyện đọc, kết hợp với Hs đọc câu giải nghĩa từ Hs đọc lại từ - Gv mời đọc câu Hs đọc đoạn trước - Gv viết bảng: Sủng Thái, Sùng Tờ Dìn lớp - Gv yêu cầu Hs đọc đoạn trước lớp Hs tiếp nối đọc đoạn ... nhóm nhóm Hs thi đọc đoạn nối - Gv yêu cầu lớp đọc đồng tiếp - Gv theo dõi, hướng dẫn em đọc Cả lớp đọc đồng * Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu - Mục tiêu: Giúp Hs hiểu trả lời PP: Hỏi đáp, đàm...
 • 7
 • 872
 • 5

Giáo án tiếng việt 3 tuần 14 bài tập đọc một trường tiểu học vùng cao

Giáo án tiếng việt 3 tuần 14 bài tập đọc  một trường tiểu học vùng cao
... Em có yêu trường không ? giới thiệu vài nét trường em + GV : Trường em tên ? Trong trường có phòng ? Hằng ngày , đến trường em tham gia hoạt động ? Tình cảm em trường ? + em đọc lớp đọc thầm theo ... thiệu * NDC : Bài văn cho biết sống bạn HS miền núi nhiều vất vả , khó khăn song bạn yêu trường , yêu lớp +3 em nhắc lại * H 3 : Luyện đọc lại + em đọc , lớp đọc thầm theo + Y/C HS đọc hai đoạn ... Sủng Thài ,Trường nội trú , cải thiện + Y/C HS tiếp nối đọc trước lớp , HS đọc đoạn + em đọc đoạn trước lớp Bạn nhận xét + Y/C HS luyện đọc theo nhóm + Đọc theo nhóm đôi + Tổ chức thi đọc nhóm...
 • 3
 • 107
 • 1

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 14 bài tập đọc một trường tiểu học vùng cao

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 14 bài tập đọc  một trường tiểu học vùng cao
... thiện bữa ăn - Đi học tuần, Dìn có nhớ nhà khôg? - Lúc đầu, chúng em nhớ, trường vui Về nhà, mong sớm đến thứ hai/ để lại gặp Tập đọc Một trường tiểu học vùng cao I Luyện đọc: Đọc đúng: nội trú, ... trưởng - Trường nội trú Tập đọc Một trường tiểu học vùng cao I Luyện đọc: Đọc đúng: nội trú, lặn lội Ngắtđi/, Dìn vừa kể: / "Cứ Vừa giọng: sáng thứ hai/, chúng emkể: "Cứ Vừa Dìn vừa đến trường/ ... trưởng - Trường nội trú Tập đọc Một trường tiểu học vùng cao I Luyện đọc: Đọc đúng: nội trú, lặn lội Ngắt giọng: Vừa Dìn vừa kể: "Cứ đi/, Dìn vừa kể: / "Cứ sáng thứ hai, chúng em đến trường hai/,...
 • 15
 • 350
 • 0

skkn ứng dụng công nghệ nghe nhìn vào dạy học phân môn tập đọctrường tiểu học

skkn ứng dụng công nghệ nghe nhìn vào dạy học phân môn tập đọc ở trường tiểu học
... độ công nghệ nghe nhìn Tên đề tài là: Ứng dụng công nghệ nghe nhìn vào dạy học phân môn tập đọc Tiểu học Phạm vi đề tài là: sử dụng công nghệ nghe nhìn với vai trò phương tiện, thiết bị dạy học ... học phân môn tập đọc từ phía học sinh Đối chiếu kết năm học trước rút kết luận cục Các giải pháp ứng dụng công nghệ nghe nhìn vào dạy phân môn Tập đọc 2.1 Sử dụng công nghệ nghe nhìn dạy học cung ... việc ứng dụng công nghệ nghe nghìn năm học qua cho thấy, điều kiện để thực ứng dụng công nghệ nghe nhìn vào dạy học môn tập đọc, làm trường Tiểu học nào, khối, lớp Qua việc áp dụng thực tế năm học...
 • 25
 • 542
 • 0

skkn phương pháp hướng dẫn học sinh lớp 4 thực hiện tốt bài tập đọc nhạc trường tiểu học nhơn trạch

skkn phương pháp hướng dẫn học sinh lớp 4 thực hiện tốt bài tập đọc nhạc trường tiểu học nhơn trạch
... tiết tấu tốt Muốn thực tốt tập đọc nhạc ta cần phải thực quy trình tập đọc nhạc c/ Thực quy trình dạy tập đọc nhạc Việc giúp học sinh tập đọc tập đọc nhạc muốn thu kết tốt phải thực bước theo trình ... Ở lớp có tổng cộng tập đọc nhạc từ tập đọc nhạc số đến tập đọc nhạc số tập đọc nhạc có lời ca dài không 16 ô nhịp tất viết nhịp 2 /4. Vì tiếp cận nên giáo viên hướng dẫn học sinh thực hành tập đọc ... tiết học ôn tập hát kết hợp học tập đọc nhạc, ôn tập hát với ôn tập tập đọc nhạc, học hát với phát triển khả nghe nhạc, kể chuyện Âm nhạc Ở tiết ôn tập tập đọc nhạc cho học sinh nhớ lại tên nốt nhạc...
 • 19
 • 240
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm Thực trạng việc dạy tập đọctrường tiểu học và một số biện pháp rèn đọc cho học sinh.

Sáng kiến kinh nghiệm Thực trạng việc dạy tập đọc ở trường tiểu học và một số biện pháp rèn đọc cho học sinh.
... việc dạy đọc (tập đọc ), viết (tập viết,Chính tả) bậc tiểu học có hạn chế thiếu sót định ảnh hởng không tốt đến chất lợng học tập học sinh Vì mạnh dạn nêu số biện pháp cụ thể Phạm vi viết việc dạy ... việc dạy học tập đọc rèn đọc trờng tiểu học Trung Đô II Thực trạng đọc trờng tiểu học Thực tế trờng học sinh phát âm sai lỗi theo khu vực, giáo viên cha khéo léo tổ chức để tất học sinh làm việc ... chí bớt tình hình lớp dạy nhiều em đọc yếu, có điều kiện đọc văn -Thông qua việc rèn đọc cho học sinh đọc tốt, đọc diễn cảm tập đọc , học thuộc lòng, giáo viên hớng dẫn học sinh cảm thụ hay,...
 • 11
 • 447
 • 1

Báo cáo " Phân tích tâm lý biểu hiện nhu cầu vui chơi của học sinh lớp 5 trường tiểu học Vân Cơ thành phố Việt Trì" pdf

Báo cáo
... trgng thodi mdi vui chcri" vdi X= 2,8 xdp bic 1/3, "tu nguyen tham gia vui chc/i" X = 2,7 xep bac 2/3 va "Bdy td cdm xiic vui chai" X- 2 ,5 xdp bac 3/3 Bdng 4: Mat hdnh vi nhu cdu vui chai ^^-^^^Ticu ... Hgc sinh Idp tidu hgc dugc nghien ciru cd muc nhu ciu vui choi cao Cd su khac biet vd nhu cau vui choi cua hgc sinh nam va nu nhung khdng nhieu Ba mat bidu hien nhu cau vui choi cua hgc sinh ... tdm ly cdc mat bieu hien nhu cdu vui chai cua hoc sinh lop tieu hoc Vdn Ca - thdnh phd Viet Tri Bdng 2: Mat nhdn thifc nhu cdu vui chai ^ " " ^ ^ ^ T i e u chi Muc dp ^ " ^ ^ ^ ^ Cao Trung binh...
 • 5
 • 372
 • 0

skkn một số kinh nghiệm dạy và học có hiệu quả, giúp học sinh tự tin trong học tập cho học sinh lớp 5 trưởng tiểu học long thành

skkn một số kinh nghiệm dạy và học có hiệu quả, giúp học sinh tự tin trong học tập cho học sinh lớp 5 trưởng tiểu học long thành
... nhở em V BÀI HỌC KINH NGHIỆM: Muốn dạy học hiệu quả, giúp em tự tin học tập người giáo viên phải thực người bạn học sinh: lòng bao dung, thông cảm, yêu thương, gần gũi học sinh Phải biết ... tạo lớp học thân thiện: Lớp học thân thiện, học sinh tích cực lớp học: - Phải sử dụng bảo quản thiết bị, đồ dùng dạy học nhà trường, sáng tạo việc giáo viên học sinh tự làm đồ dùng dạy học ... mà chưa để học sinh thời gian suy nghĩ, sáng tạo, tích cực học tập - Học sinh chưa thực làm chủ trình học tập, học sinh nghỉ học, chưa ham học - Đa số em chưa mạnh dạn hòa tập thể, mắc cỡ,...
 • 18
 • 241
 • 0

skkn giúp học sinh viết đúng chính tả ở lớp 5 trường tiểu học lôi thanh

skkn giúp học sinh viết đúng chính tả ở lớp 5  trường tiểu học lôi thanh
... nội dung hiểu sai khơng hiểu đầy đủ văn Viết tả giúp học sinh học tốt phân mơn khác, sở cho việc học mơn Tiếng Việt tiểu học Chính tả bồi dưỡng cho học sinh số Sáng kiến kinh nghiệm – Trần Ngọc ... học sinh cách hữu hiệu Có nhiều mẹo luật tả, học sinh lớp 5, giáo viên cần giúp học sinh ghi nhớ số mẹo luật tả đơn giản như: -Viết âm đầu gh sau i, ia, iê, ê, e (Ví dụ: ghi, ghế, ), viết g trường ... viên tiểu học - Số năm có kinh nghiệm: 22 năm - Các sáng kiến kinh nghiệm có năm gần đây: SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài: GIÚP HỌC SINH VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ LỚP I) Lý chọn đề tài: Phân mơn tả phân...
 • 15
 • 222
 • 0

skkn Rèn luyện kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5 trường tiểu học hoàng nam

skkn Rèn luyện kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5 trường tiểu học hoàng nam
... - Yêu cầu học sinh luyện đọc theo cặp ( đầu năm xếp cho học sinh đọc yếu ngồi cạnh học sinh đọc khá, đọc tốt để em luyện đọc cho ) - Gọi học sinh thi đọc diễn cảm trước lớp (cả lớp theo dõi bình ... môn tập đọc cuối cấp mạnh dạn nghiên cứu đề tài Rèn kỹ đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5 trường Tiểu học Hương Sơn C 2.2 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Là học sinh lớp 5B giảng dạy có tổng số học sinh 22 ... cường luyện đọc diễn cảm lớp Đọc cảm thụ hai hoạt động có mối quan hệ qua lại trình tiếp xúc với văn Cảm thụ văn học thông qua luyện đọc diễn cảm đường phù hợp với tâm sinh học sinh Tiểu học...
 • 27
 • 731
 • 2

nâng cao hiệu quả giờ dạy phân môn Tập làm văn của giáo viên và đặc biệt là giúp các em học sinh khá giỏi khối 4,5 trường Tiểu học Tân Lập viết được những bài văn miêu tả hay

nâng cao hiệu quả giờ dạy phân môn Tập làm văn của giáo viên và đặc biệt là giúp các em học sinh khá giỏi khối 4,5 trường Tiểu học Tân Lập viết được những bài văn miêu tả hay
... chuyên môn trường Tiểu học Tân Lập giúp giáo viên, học sinh nhà trường giảng dạy, học tập môn tập làm văn đạt hiệu cao Kết khảo sát giáo viên, học sinh cuối học kì cụ thể sau: a, Học sinh: Tổng ... biến nhiều giáo viên không riêng giáo viên trường Tiểu học Tân Lập Thực trạng chất lượng viết văn miêu tả học sinh giỏi khối 4,5 trường Tiểu học Tân Lập Kết khảo sát học sinh giỏi khối 4,5( đầu ... ngữ miêu tả Từ thực trạng trên, để thực tốt chủ đề năm học “ Đổi công tác quản lí nâng cao chất lượng giáo dục”, nâng cao hiệu dạy phân môn Tập làm văn giáo viên đặc biệt giúp em học sinh giỏi khối...
 • 24
 • 406
 • 0

Đề kiểm tra định kì cuối kì 1 lớp 5 trường tiểu học Toàn Thắng năm 2013 - 2014_Tiếng Việt

Đề kiểm tra định kì cuối kì 1 lớp 5 trường tiểu học Toàn Thắng năm 2013 - 2014_Tiếng Việt
... Động Trường Tiểu học Toàn Thắng Số phách:……… BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I - NĂM HỌC: 2 013 -2 014 Môn: Tiếng Việt Lớp Đọc Viết Thời gian: 90 phút Điểm chung GV chấm ĐỀ CHẴN A.KIỂM TRA ĐỌC: I.Đọc ... KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I - NĂM HỌC: 2 013 -2 014 Họ tên:………………………….…… Lớp: ………… Số báo danh:……… Số phách:……… -Phòng GD&ĐT Kim Động Trường ... - trang 14 4) Đọc đoạn: " Căn nhà sàn………… khách quý 9/ Bài “Về nhà xây” (TV tập - trang 14 8) Đọc thuộc lòng khổ thơ 10 / Bài “Thầy thuốc mẹ hiền” (TV tập - trang 15 3) Đọc thuộc lòng khổ thơ 11 /...
 • 7
 • 206
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tập đọc một trường tiểu học vùng caoxem đề thi môn tiếng việt kì 2 lớp 5 trường tiểu học nguyễn chí thanhđề thi cuối năm môn tiếng việt lớp 5 trường tiểu học bắc hồngcô trần thị thanh thủy là gvcn lớp 2 3 trường tiểu học hải vân cô đã có 11 năm kinh nghiệm giảng dạy đã 2 lần được tập huấn về giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tậtrèn luyện kĩ năng sử dụng ngôn ngữ toán học trong dạy học môn toán lớp 4 lớp 5 trường tiểu họcphương pháp dạy tập đọc nhạc ở tiểu họcđề thi toán lớp 5 trường tiểu hoc quỳnh thanh a lớp 5ade cuong on tap tet cua truong tieu hoc hung tay ki 2 nam 2015 cua lop 4bđề thi cuối học kì 2 môn tiếng việt lớp 5 truong tieu học le loide thi toan cuoi nam lop 5 truong tieu hoc van caomột vài biện pháp giúp học sinh học tốt tập đọc nhạc ở tiểu họcquyết định thành lập tổ công tác thư viện trường tiểu họcquyết định thành lập hội đồng tự đánh giá trường tiểu họcđề tài nckhspud toán 5 sử dụng phương pháp lưu đồ thuật toán giúp học sinh lớp 5 trường tiểu học xxx củng cố kỹ năng thực hiện phép tính chiaphiếu đánh giá tiêu chí tiêu chuẩn 5 trường tiểu họcĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả