HOT giáo án thể dục lớp 5 cả năm thể dục 5 phạm thị thanh tuyền

Giáo án Vật Lý lớp 9 ( cả năm ) part 5 pdf

Giáo án Vật Lý lớp 9 ( cả năm ) part 5 pdf
... GV: hướng dẫn học sinh làm số tập II Bài tập: định luật Bài 5. 1 ,5. 2, 5. 3 ,5. 4, 5. 5 ,5. 6, 6.3HS: Theo HD GV Làm BT giáo viên 6.6 .5 8.2-8 .5. , 11.2-11.4, D Củng cố: - GV bổ sung thêm tập củng cố sau: ... B 15h C 15h 50 min D 15h 05min Cõu 25: lnintrcamtonmchgmba intrcúgiỏtr ,cngdũng inchyqua mchl I =4A.Ngitalm gimcngdũng inxungcũn 2,5A bngcỏchnithờm vo mch mtintr R x lnca R x l A 13 ,5 B 15 C 5, ... phí theo P, U, R theo bước: + Công suất dòng điện: P = U.I I = P (1 ) U + Công suất toả nhiệt (hao ph ): Phf = I2.R (2 ) + Từ (1 ) (2 ) Công suất hao R.P phí tỏa nhiệt: Phf = U R.P U2 Hoạt động 3:...
 • 24
 • 232
 • 0

Giáo án Vật Lý lớp 8 ( cả năm ) part 5 pdf

Giáo án Vật Lý lớp 8 ( cả năm ) part 5 pdf
... : Tiến thành thí nghiệm ? Lực (N) - GV yêu cầu HS quan sát, hướng dẫn làm thí Giáo viên: Nguyễn Văn Chung - 45- S (m) Công (J) Trường THCS Hoàng Kim Giáo án vật nghiệm C1 : F2 1/2F1 HS: tiến ... hợp lực kéo nhỏ Giáo viên: Nguyễn Văn Chung -46- Trường THCS Hoàng Kim Giáo án vật F1 < F2 F1 = F2/2 b) Công kéo vật trường hợp (theo định luật công) A = P.h = 50 0N 1m = 50 0J b) Trường hợp công ... lên A2 lớn công kéo vật lực ma sát (tức công kéo vật không dùng MCĐG) - HD C6: C6 : P = 420N Giải S = 8m a) Dùng ròng rọc động lợi lần lực : a) F = ? h = ? F = P/2 = 210(N) b) A = ? Quãng đường...
 • 10
 • 261
 • 1

Giáo án Thủ công lớp 2 cả năm có hình ảnh_CKTKN (HOT)

Giáo án Thủ công lớp 2 cả năm có hình ảnh_CKTKN (HOT)
... Thứ……ngày……tháng.… năm … KẾ HOẠCH BÀI DẠY 26 Giáo án thủ công năm Bài : GẤP, CẮT, DÁN HÌNH TRÒN ( tiết 1) I/ MỤC TIÊU : - Biết cách gấp, cắt, dán hình tròn - Gấp ,cắt ,dán hình tròn Hình chưa tròn kích ... trắng(H1) - Dán hình tròn màu đỏ chờm lên chân biển báo - nửa ô(H2) - Dán hình tròn màu xanh hình tròn đỏ(H3) - Dán chéo hình chữ nhật màu đỏ vào hình 34 HS quan sát Giáo án thủ công năm tròn màu ... trả lời - + MBĐR phận nào? 12 Đầu, cánh, thân đuôi Giáo án thủ công năm + bước để làm MBĐR ? - HS : bước + Đó bước ?  Bước : Cắt tờ giấy hình chữ nhật thành hình vuông hình chữ nhật nhỏ...
 • 68
 • 1,442
 • 10

Giáo án Hóa học Lớp 11 cả năm - 5

Giáo án Hóa học Lớp 11 cả năm - 5
... =1 0-3 M; [OH ]= 10 -1 1 M =>[H+] >[OH -] hay [H+] >1 0-7 M - Gv: Cho ví dụ: Tính [H+] [OH -] dung dịch NaOH 1 0 -5 M Hs: Tính toán cho KQ:[H+]= 1 0-9 M, [OH -] = 1 0 -5 M =>[H+] < [OH -] hay [H+] < 1 0-7 ... axít: -Vd: tính [H+] [OH -] dd HCl HCl  H+ + Cl1 0-3 M 1 0-3 M => [H+] = [HCl] = 1 0-3 M =>[OH-] = => [H+] > [OH-] hay [H+] >1 0-7 M b) Trong mt bazơ: -Vd: Tính [H+] [OH-] dung dịch NaOH 1 0 -5 M NaOH ... 0 ,5 (1) Lại có: 24x + 56 y = 20 (2) Từ (1) (2) giải hệ ta có x=0, 25, y=0, 25 → m = 55 ,5 gam Bài Một hỗn hợp khí O2 SO2 có tỉ khối so với H2 24 thành phần % khí theo thể tích là: a 75% 25% c 50 % 50 %...
 • 181
 • 263
 • 0

Giáo án Hóa học Lớp 11 cả năm - Trường THPT Số 2 Đức Phổ

Giáo án Hóa học Lớp 11 cả năm - Trường THPT Số 2 Đức Phổ
... E 2 – Eđ1 = A Mà v1 = => Eđ1 = A = qEd Lập luận, thay số để tính E 2  E 2 = qEd = - 1,6.1 0-1 9.103. (- 1 0 -2 ) = 1,6.1 0-1 8(J) Giáo viên: Trần Trọng Khải -1 8- Vật lí lớp 11 Trường THPT Số Đức Phổ ... = E1Tt = 12. 1,5.60 = 1080(J) PA2 = E2I = 6.1,5 = 9(W) AA2 = E2Tt = 6.1,5.60 = 540(J) Giáo viên: Trần Trọng Khải -3 9- Vật lí lớp 11 Trường THPT Số Đức Phổ Tiết 2 2- 2 3 THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH SUẤT ĐIỆN ... Nhận xét mối liên hệ UN R - Nhận xét câu thực bạn -4 2- Vật lí lớp 11 Trường THPT Số Đức Phổ Tiết 24 KIỂM TRA TIẾT Ngày dạy: 07 /11/ 20 12 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ Mơn: Vật lí Lớp 11 Thời gian làm bài: 45...
 • 115
 • 226
 • 1

Giáo án Hóa học lớp 12 cả năm - 5

Giáo án Hóa học lớp 12 cả năm - 5
... phân: ứng hố học hợp chất amin, .-NH-CH-CO-NH-CH-CO-NH-CH-CO- + nH2O aminoaxit, protein | | | R1 R2 R3    → +NH2-CH-COOH +NH2-CH-COOH  | | R1 R2 NH2-CH-COOH + | R3 H + hc enzim - Phản ứng ... kh«ng ®iỊu hoµ * CÊu t¹o kiĨu ®iỊu hoµ -CH2-CH-CH2-CH-CH2-CH-CH 2-CH- | | | | Cl Cl Cl Cl * CÊu t¹o kiĨu kh«ng ®iỊu hoµ .-CH2-CH-CH-CH2-CH 2-CH-CH-CH 2- | | | | Cl Cl Cl Cl C¸c d¹ng cÊu tróc ... phòng tnc = 71 ,50 C - Dùa vào tnc cho biết trạng thái chất béo trên? + CH2 - O - CO - R CH - O - CO - R + CH2 - OH CH2 - O - CO - R t  → CH - OH + R - COONa CH2 - OH 3NaOH R - COONa R - COONa triglixerit...
 • 74
 • 134
 • 0

Giáo án Tin học lớp 6 cả năm

Giáo án Tin học lớp 6 cả năm
... 49, 50 Tiết 51 Tiết 52 Tiết 53, 54 Tiết 55, 56, 57 Tiết- 58, 59 Tiết- 60 , 61 Tiết- 62 Tiết- 63 , 64 Tiết- 65 , 66 Tiết- 67 Tiết- 68 Tiết- 69 , 70 Năm học 2008-2009 Bài thực hành 3: Các thao tác với ... Trần Cao Vân - Hiệp Đức - QN Giáo án Tin học lớp Người soạn : Nguyễn Đình 40 Năm học 2008-2009 Tr ường THCS Trần Cao Vân - Hiệp Đức - QN Giáo án Tin học lớp 41 Năm học 2008-2009 Bài 10 HỆ ĐIỀU ... - QN Giáo án Tin học lớp Năm học 2008-2009 xét biểu diễn - Biểu diễn thông tin cách thông tin? thể thông tin Lưu ý: thông tin có dạng cụ thể thể có nhiều cách biểu diễn - Biểu diễn thông tin cách...
 • 105
 • 24,752
 • 150

Giáo án âm nhạc lớp 4 cả năm

Giáo án âm nhạc lớp 4 cả năm
... động phụ họa theo nhạc Hs trình bày trước lớp Hs quan sát nhạc Quan sát Hs trả lời Nghe trả lời Hs đọc cao độ Đọc thang âm Hs đọc nhạc theo đàn Đọc nhạc theo bạn Hs đọc theo dãy lớp Hs đọc cá nhân ... phụ họa theo nhạc Hs trình bày trước lớp Hs quan sát nhạc Quan sát Hs trả lời Hs đọc cao độ Nghe trả lời Đọc thang âm Hs đọc tiết tấu Đọc tiết tấu Hs đọc nhạc theo đàn Hs đọc theo dãy lớp Hs đọc ... trả lời Gv vắn tắt nhận xét 3/ : tập đọc nhạc TĐN số Giới thiệu vài nhạc cụ dân tộc A/ HOẠT ĐỘNG : tập đọc nhạc số Gv cho hs quan sát nhạc Hs quan sát nhạc Gv hướng dẫn hs luyện đọc cao độ Hs...
 • 67
 • 4,397
 • 51

Giao án Mĩ thuật lớp 3( Cả năm)

Giao án Mĩ thuật lớp 3( Cả năm)
... hình dáng ngời thân bạn bè - Chuẩn bị đất nặn, bảng nặn giấy màu Thứ ngày tháng năm 200 Tuần 32 Bài 32: Tập nặn tạo dáng tự Nặn vẽ, xé dán hình dáng ngời I/ Mục tiêu - HS nhận biết đợc hình dáng ... cách nặn vẽ, xé dán hình dáng ngời- Nặn vẽ, xé dán đợc hình dáng ngời hoạt động - Nhận biết vẻ đẹp sinh động hình dáng ngời hoạt động II/Chuẩn bị GV: - Su tầm tranh, ảnh hình dáng khác ngời - ... ngời 10 + Nặn từ khối đất thành h/dáng ngời theo ý muốn tiết hoàn chỉnh,tạo dáng + Lu ý: b- Cách xé dán: - Khi nặn chi tiết, - HS tự chọn dáng ngời h/động để xé dán - Chọn màu giấy cho phận: đầu,...
 • 37
 • 11,547
 • 99

Giáo án âm nhạc lớp 1 cả năm

Giáo án âm nhạc lớp 1 cả năm
... chơi âm nhạc I Mục tiêu: - Tập cho HS mạnh dạn tham gia biểu diễn hát trớc lớp - Qua trò chơi âm nhạc giúp cho em phát triển khả nghe nhạy cảm với tiết tấu âm nhạc II thiết bị dạy học: - Nhạc ... - Cả lớp đọc lời ca tập hát câu theo GV hớng dẫn - Tập thể lớp hát ca - nhịp cuối cho HS vỗ tay theo tiết tấu - Hát két hợp nhún chân Khối Lớp 1; TUầN 14 ; Tiết 14 : Ôn tập hát bài: đến tết Nhạc ... nghe Trờng Tiểu Học S Qung an Khối Lớp 1; TUầN 18 ; Tiết 18 Kiểm tra học kỳ Khối Lớp Trờng Tiểu Học S Qung an TUầN 19 ; Tiết 19 : Học hát bài: bầu trời xanh Nhạc lời: NGUYễN VăN QUỳ I Mục tiêu:...
 • 37
 • 3,493
 • 57

Giáo án thủ công lớp 1 cả năm

Giáo án thủ công lớp 1 cả năm
... Giáo án thủ công Trang 18 Môn : Thủ công Bài dạy : Xé dán hình gà Tuần : 10 Ngày dạy I MỤC TIÊU : - Học sinh biết cách xé dán hình gà đơn giản - Giúp em xé hình gà dán cân đối,phẳng ... Môn : Thủ công Giáo án thủ công Bài dạy : Xé dán hình gà Trang 20 Tuần : 11 Ngày dạy : I MỤC TIÊU : - Học sinh xé dán hình gà giấy màu đùng mẫu,cân đối - Giúp em xé hình gà dán cân đối,phẳng ... Giáo án thủ công Trang 23 Giáo án thủ công Trang 24 Môn : Thủ công Bài dạy : Các quy ước gấp giấy gấp hình Tuần : 13 Ngày dạy : MỤC...
 • 67
 • 11,745
 • 145

Giáo án Chính tả lớp 2 (cả năm)

Giáo án Chính tả lớp 2 (cả năm)
... Trấn Thới Lai Ngày soạn : / / 20 0 Ngày dạy : / / 20 0 TUẦN **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢ BÀI : CÔ GIÁO LỚP EM I MỤC TIÊU: -Nghe viết xác khổ thơ hai, ba “Cô giáo lớp em” -Làm tập phân biệt ... Ngày soạn : / / 20 0 Ngày dạy : / / 20 0 TUẦN **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢ BÀI : ÔN TẬP GIỮA KỲ I  Trường TH Thò Trấn Thới Lai Ngày soạn : / / 20 0 Ngày dạy : / / 20 0 TUẦN 10 **** KẾ ... Ngày soạn : / / 20 0 Ngày dạy : / / 20 0 TUẦN **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢ BÀI : BÍM TÓC ĐUÔI SAM I.MỤC TIÊU: -Chép lại xác đoạn “Bím tóc đuôi sam” -Viết quy tắc tả iê/yê, iên/yên Phân...
 • 131
 • 9,259
 • 76

Giáo án Tập đọc lớp 2(cả năm)

Giáo án Tập đọc lớp 2(cả năm)
... -Y/C đọc nối tiếp đoạn : -Đọc nối tiếp +Y/C hs phát từ mới, ghi bảng -Đọc, giải nghóa từ -Hướng dẫn luyện đọc câu -Hs đọc -Đọc đoạn nhóm, thi đọc -Hs nhóm đọc với -Đại diện nhóm thi đọc -Cả lớp ... MÔN : TẬP ĐỌC Tiết : ÔN TẬP GIỮA KỲ I I.MỤC TIÊU : -Tiếp tục kiểm tra lấy điểm tập đọc -Ôn tập từ hoạt động -Giáo dục hs tính xác II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: GV: Phiếu ghi tên tập đọc, bảng phụ làm tập ... Luyện đọc Mục tiêu : Đọc toàn  Giáo viên đọc mẫu lần -Hs theo dõi -Y/C hs đọc nối tiếp câu - Đọc nối tiếp +Y/C hs phát từ khó, đọc từ khó, gv ghi bảng : trực nhật, lặng yên, bàn tán,… -Hs đọc...
 • 193
 • 8,511
 • 86

Xem thêm