HOT giáo án âm nhạc 5 tuần 11 đến 17 âm nhạc 5 ngô văn nam

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 8 TUẦN 11 ĐẾN HẾT

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 8 TUẦN 11 ĐẾN HẾT
... 12 a x − 8x Thừa số chung tử Thừa số chung tử mấy? Thừa số chung mẫu x Thừa số chung tử 3x − 12x + 12 mấy? = Phân tích tử mẫu thành x − 8x nhân tử Nội dung 12 x y 2 x = 11a 18 xy 3y b 15 x ( ... động HS 10’ Bài tập 11 trang 40: Rút gọn phân thức: 12 x y a ; Thừa số chung 6xy2 18 xy 12 x y xy 2 x 2 x Thừa số chung gì? = = 18 xy xy y 3 y Phân tích tử mẫu thành nhân tử Thừa số chung 5x(x+5) ... qui tắc đổi dấu Kỹ năng: Làm thạo toán có sử dụng tính chất phân thức, qui tắc đổi dấu Thái độ: Liên hệ đến tính chất phân số II Chuẩn bị: Giáo viên: Sgk, giáo án, phấn, thước, bảng phụ Học sinh:...
 • 136
 • 82
 • 0

Tài liệu Giáo án môn Tiếng Việt tuần 11

Tài liệu Giáo án môn Tiếng Việt tuần 11
... ngày tháng năm 2004 Tập đọc Chõ bánh khúc dì II/ Mục tiêu: a) Kiến thức: - Giúp học sinh hiểu nội dung ý nghóa bài: Tả nét đẹp rau khúc, vẽ đẹp hấp dẫn bánh khúc mang hương vò đồng quê Việt Nam ... từ ứng dụng: Ghềnh Ráng Hs quan sát Hs nêu PP: Quan sát, thực hành Hs tìm Hs quan sát, lắng nghe Hs viết chữ vào bảng Hs đọc: tên riêng Ghềnh Ráng - Gv giới thiệu: Ghềnh ráng gọi Mộng Cầm thắng ... Thứ , ngày tháng năm 2004 Chính tả Nghe – viết : Tiếng hò sông I/ Mục tiêu: a) Kiến thức: - Nghe viết xác , trình bày “ Tiếng hò sông” - Biết viết hoa chữ đầu câu...
 • 20
 • 242
 • 1

GIAO AN ANH KHOI 8-TUAN 11

GIAO AN ANH KHOI 8-TUAN 11
... TUẦN 11 GIÁO ÁN TIẾNG ANH KHỐI +T observes +Students present their answers on the board 20’ 10’ Read and check +Students read the letter and check their prediction Label ... Long Bay with my aunt and uncle by bus this afternoon I’ll send you a post TUẦN 11 GIÁO ÁN TIẾNG ANH KHỐI card from there Write soon and tell me all your news Regards, Lan III/ Homework: 2’ -T ... listen to Spanish conversations on TV II/ New lesson: 6’ 10’ -Explanation -Explanation -Explanation -Explanation -Situation -Situation →Check: R&R Guiding questions +T asks +Students answer Q&A...
 • 8
 • 106
 • 0

Giáo án lớp 2 buổi tuần 11

Giáo án lớp 2 buổi tuần 11
... tháng năm Nhận xét, kí duyệt BGH Tuần Ngày soạn: 26 / 9 /20 08 Ngày dạy: Thứ sáu ngày tháng 10 năm 20 09 Bồi dỡng Toán: Bài 27 , 28 I) Mục tiêu: - Củng cố luyện giải dạng 47 +25 , kết hợp với toán ... dò: Nhận xét học + tuyên dơng Ngày tháng năm 20 09 Nhận xét, kí duyệt BG 10 Tuần Thứ sáu ngày 23 tháng 10 năm 20 09 Bồi dỡng Toán tự kiểm tra I) Mục tiêu: - Đánh giá việc thực phép cộng qua 10 (Cộng ... tuyên dơng Ngày tháng năm 20 09 Nhận xét, kí duyệt BGH Tuần Thứ sáu ngày tháng 10 năm 20 09 Bồi dỡng Toán: Bài 33 I) Mục tiêu: - Củng cố luyện giải dạng cộng với số 6+ kết hợp với toán có lời văn -...
 • 14
 • 362
 • 0

giáo án vật lí 10- tuần 11

giáo án vật lí 10- tuần 11
... 20 Tuần: 11 Ngay soạn: 26/ 10/ 2009 LỰC HẤP DẪN ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN I MỤC TIÊU Kiến thức : - Phát biểu định luật vạn vật hấp dẫn viết công thức lực hấp dẫn - Nêu định nghĩa trọng tâm vật ... 23,1.0,5 = 11, 6 (N) Bài 10.13 Gia tốc bóng thu : Hợp lực tác dụng lên vật : F = m.a = 2.6,4 = 12,8 (N) Bài 10.22 Chọn chiều dương chiều chuyển Viết biểu thức định luật III động ban đầu vật 1, ta ... Bài 10.14 Gia tốc vật thu : 2 at = at (vì vo = 0) 2 2s 2.0,8 => a = = = 6,4 (m/s2) t 0,5 Ta có : s = vo.t + Tính hợp lực tác dụng vào vật Yêu cầu hs tính hợp lực tác dụng lên vật dương từ O đến...
 • 4
 • 145
 • 0

Giáo án ghép 1+2 tuần 11 CKT

Giáo án ghép 1+2 tuần 11 CKT
... phòng bệnh giun em thực Lớp ghép1 + - Giáo viên giới thiệu mẫu sáng tạo -Giáo viên quan sát hướng dẫn Học sinh lúng túng trang trí sản phẩm 4/DẶN DÒ: (2’) Chuẩn bò bài: Xé dán hình mèo điều gì? -Ở ... CÔNG XÉ, DÁN HÌNH CON GÀ Tự nhiên xã hội Hiểu cách xé dán gà Đồn Thò Đơng ÔN TẬP : CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ Sau ôn tập, học sinh : HS nhớ lại khắc sâu số kiến thức Lớp ghép1 + Biết cách xé dán hình ... Chúc mừng sinh nhật -Giáo viên đệm đàn -Gõ đệm theo nhòp 3/4 -Hát mẫu -Hướng dẫn hát câu Hoạt động : Trò chơi Đố vui -Giáo viên hát nhòp nhòp -Nhấn rõ trọng âm nhòp nhòp 11 Lớp ghép1 + *Ôn hát “Lý...
 • 26
 • 398
 • 0

giao an lop 2 cktkn tuan 11

giao an lop 2 cktkn tuan 11
... so¹n: 25 / 10/ 20 10 Ngµy gi¶ng thứ năm 28 / 10 / 20 10 TOÁN : 52 28 I.Mục tiêu: -Biết thực phép trừ có nhớ phạm vi 100,dạng 52- 28 -Biết giải tốn có phép trừ dạng 52- 28 -Làm tập 1(dòng 1) ;2( a,b),3 ... tính rời tức lại 24 que tính -Còn lại 24 que tính H: 52 que tính, lấy 28 que tính, -HS nêu cách đặt tính 52 không trừ 8, lấy 12 trừ lại que tính? 28 viết nhớ -GV viết: 52 28 = 24 24 thêm 3, trừ ... gộp thành 24 que tính -Vậy 32 – = ? -GV hướng dẫn HS viết phép trừ 32 – - 32 trừ 24 -HS nêu cách đặt tính tính theo cột dọc 32 không trừ 8, lấy 12 trừ 8 4, viết nhớ 24 trừ viết *Hoạt động 2: Thực...
 • 26
 • 325
 • 2

Giao An Khoa Hoc L4- Tuan 11- 2010(CKTKN)

Giao An Khoa Hoc L4- Tuan 11- 2010(CKTKN)
... lan mäi phÝa, thÊm qua mét sè vËt vµ cã thĨ hoµ tan mét sè chÊt 3.T§:- GD HS cã ý thøc gi÷ g×n søc kh bÞ bƯnh II.Ph¬ng ph¸p: Quan s¸t, trùc quan, ®µm tho¹i, ®éng n·o III.Chn bÞ: - H×nh vÏ trang ... qu¶n 2.KN:- Cã kü n¨ng quan s¸t, nhËn xÐt 3.T§:- Cã thãi quen gi÷ g×n vƯ sinh ¨n ng II.Ph¬ng ph¸p: Quan s¸t, trùc quan, ®µm tho¹i, ®éng n·o III §å dïng d¹y häc: - H×nh trang 24, 25-SGK; phiÕu häc ... Cã kü n¨ng quan s¸t, nhËn xÐt 3.T§:- Cã thãi quen gi÷ g×n vƯ sinh c¸ nh©n, ¨n ng ®Çy ®đ chÊt ®Ĩ phßng tr¸nh mét sè bƯnh liªn quan ®Õn dinh dìng II.Ph¬ng ph¸p: Quan s¸t, trùc quan, ®µm tho¹i,...
 • 25
 • 202
 • 0

giao an 3 chinh khoa tuan 11

giao an 3 chinh khoa tuan 11
... thuộc họ nội Quang + Ông bà , bố mẹ Quang Thủy , Quang Thủy người thuộc họ ngoại Hương Hồng + HS quan sát theo dõi HĐ2 : Vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng(10- 13 ) * Biết vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng ... Học + HS quan sát + HS trả lời + HS trả lời + HS lắng nghe + quan sát + HS quan sát + HS quan sát theo dõi + HS đánh dấu theo hướng dẫn TrÇn S¬n Trµ Líp 3B T , bỏ phần gạch chéo ( H 3a ) Mở chữ ... tắt đề toán Tóm tắt can : l dầu can : ? l dầu + HS + GV nhận xét sửa + HD giải toán H : Bài toán cho biết ? ( can l dầu ) H : Bài toán hỏi ? ( can ? l dầu ) Bài giải Số l dầu can có x = 64 ( l )...
 • 33
 • 118
 • 0

giao an Toan -lop 4 -tuan 11

giao an Toan -lop 4 -tuan 11
... 13 24 x 20 -Có thể nhân 13 24 x 20 NTN ? -GV hướng dẫn : 20 = 10 x 13 24 x 20 = 13 24 x (10 x 2) = (13 24 x 2) x 10 =2 648 x 10 -HS rút nhận xét: Khi thực nhân =2 648 0 13 24 x 20 ta việc thực 13 24 x ... nêu cách thực hiện-GV làm bảng -Ta có: 13 24 x 20 = 2 648 0 13 24 -Ta đặt tính nhân x 20 246 80 -Vài HS nhắc lại cách nhân Viết thêm vào bên phải tích 13 24 x chữ số b/HĐ2: Nhân số tận chữ số GV ghi ... -xi-mét vuông viết tắt là: dm2 -HS đọc thực hành : dm2, 24 dm2 -3 đề-xi-mét vuông, 24 đề-xi-mét 2 vuông, *Quan hệ dm cm -GV y/c HS quan sát hình -Hình vuông có cạnh dm xếơ đầy -100 hình hình...
 • 6
 • 1,622
 • 18

Giáo án Toán - TV 4 tuần 11 - 15 theo CKTKN

Giáo án Toán - TV 4 tuần 11 - 15 theo CKTKN
... 99 = 24 ( 100 - 1) = 24 100 - 24 = 40 0 - 24 - HS đọc đề = 376 - Bài toán cho biết gì? Bài 3(67) - Bài toán hỏi gì? Bài giải - HS làm bảng lớp- Số trứng lại - HS nhận xét 175 (40 - 10) = ... a (b - c) = a b - a c a b c Bài 1(67): Tính giá trị biểu thức a ( b - c) ab-ac (7 - 3) =3 = 12 - = 21 - = 12 (9 - 5) = = 24 - = 54 - 30 = 24 (5 - 2) = = 24 - = 40 - 16 = 24 Bài ... tính - Lớp làm bảng 68 37 112 2 x x - HS lên bảng làm 53 44 19 - HS nhận xét 2 04 148 10098 340 148 112 2 36 04 1628 21318 Bài 2(69): Tính GT biểu thức 45 a - Lớp thực vào Với a = 15 45 a = 45 15...
 • 97
 • 215
 • 0

giao an theo chuan moi tuan 11-20

giao an theo chuan moi tuan 11-20
... cho: Thu ( mùa thu, thu tiền) Cao (cao thấp, cao hổ cốt) Ba ( số 3, ba má) Tranh (cỏ tranh, tranh vẽ) Sang (sang đò, sang hèn) Nam (nam nhi, hướng nam) Sức (sức mạnh, sức học) Nhè (khóc nhè, nhè ... khổ gò bó - Trang 178 - GIÁO ÁN : NGỮ VĂN 1) khổ thơ đầu: Nỗi khổ nghèo lời thơ than nhà tranh bò gió thu phá nát + Khổ 1: Kể, tả gió thu thổi bay mái… + Khổ 2:Kể việc trẻ ăn cắp tranh… + Khổ 3: ... -HS ý lắng tứ tuyệt nghe tiếp thu kiến thức -HS tìm hiểu tranh theo hướng dẫn GV -Xác đònh , trình bày -HS đọc văn theo hướng dẫn - Trang 197 - GIÁO ÁN : NGỮ VĂN thản, sâu lắng , sau gọi HS đọc...
 • 142
 • 168
 • 0

Giáo án lớp 3 (hay) tuần 11

Giáo án lớp 3 (hay)  tuần 11
... Năm hoc 20 13- 2014 63 giáo án lớp Tiết : Sinh hoạt lớp I Nhận xét tình hình lớp tuần 11 a Ưu điểm b Tồn II Phơng hớng tuần 12 Bổ sung Ngày Phần duyệt tháng 11 năm 20 13 Ngô Thị ... Năm hoc 20 13- 2014 58 giáo án lớp 8x4 = 32 ( m) Số mét dây điện lại 50 -32 = 18 (M) Đáp số: 18m + HS nêu yêu cầu BT - HS làm vào SGK - HS đọc - HS nhận xét a 8x3 = 24 ( ô vuông) b 3x8 = 24 ( ô ... sinh nêu yêu cầu thực Năm hoc 20 13- 2014 56 giáo án lớp hành c Củng cố dặn dò - Nhắc lại nội dung - Nhận xét tiết học Bổ sung Thứ năm , ngày tháng 11 năm 20 13 Tiết : Tự nhiện xã hội : Thực...
 • 23
 • 402
 • 0

giáo án đạo đức từ tuần 1 đến tuần 11

giáo án đạo đức từ tuần 1 đến tuần 11
... Diệp Năm học: 2 013 - 2 014 Giáo án Đạo Đức Trờng tiểu học An ấp - Tuần : 13 Thứ ngày 14 tháng 11 năm 2 012 Dy lp 3A _Tit Dy lp 3B_Tit O C : Bài 7:Quan tõm giỳp hng xúm lỏng ging (Tit 1) I Mc tiờu: ... 22 GV : Lu Thị Diệp Năm học: 2 013 - 2 014 Giáo án Đạo Đức Trờng tiểu học An ấp - Tuần : 12 Thứ ngày 07 tháng 11 năm 2 012 Tớch cc tham gia vic lp, vic trng (Tit 1) I Mc tiờu: - Tr em cú quyn c ... cỏc em v nh xem li bi 28 GV : Lu Thị Diệp Năm học: 2 013 - 2 014 Giáo án Đạo Đức Trờng tiểu học An ấp - Tuần : 14 Thứ ngày 21 tháng 11 năm 2 012 Dy lp 3A _Tit Dy lp 3B_Tit O C Quan tõm giỳp hng...
 • 50
 • 69
 • 0

Xem thêm