HOT đề thi hsg toán 5 2016 toán học 5 trần thị xuân

De chon HSG toan 5

De chon HSG toan 5
... có 252 chân Hỏi tất có gà chó, biết số gà số chó Giải: Vì số gà số chó nên số chân chó gấp đôi số chân gà: Số chân chó: (0 ,5 ) 252 (chân) Số chân gà: Nhìn vào sơ đồ ta thấy số chân gà là: 252 ... hai hình vuông có cạnh đoạn AO (0 ,5 ) Đoạn AO dài là: : = (cm) Diện tích hình vuông ghép là: x = cm2 (0 ,5 ) (0 ,5 ) Diện tích hình vuông ABCD cho là: x = cm2 (0 ,5 ) Đáp số: a/ Hình 1a b/ cm2 Bài ... (m) (1đ) (0 ,5 ) Chu vi bãi tập hình vuông ban đầu là: 84 – 12 = 72 (m) (0 ,5 ) 4m Cạnh bãi tập ban đầu là: 72 : = 18 (m) (0 ,5 ) Hình Diện tích bãi tập ban đầu là: 18 x 18 = 324 (m2) (0 ,5 ) Đáp số:...
 • 4
 • 172
 • 2

1)De chon HSG toan 5

1)De chon HSG toan 5
... có 252 chân Hỏi tất có gà chó, biết số gà số chó Giải: Vì số gà số chó nên số chân chó gấp đôi số chân gà: Số chân chó: (0 ,5 ) 252 (chân) Số chân gà: Nhìn vào sơ đồ ta thấy số chân gà là: 252 ... hai hình vuông có cạnh đoạn AO (0 ,5 ) Đoạn AO dài là: : = (cm) Diện tích hình vuông ghép là: x = cm2 (0 ,5 ) (0 ,5 ) Diện tích hình vuông ABCD cho là: x = cm2 (0 ,5 ) Đáp số: a/ Hình 1a b/ cm2 Bài ... (m) (1đ) (0 ,5 ) Chu vi bãi tập hình vuông ban đầu là: 84 – 12 = 72 (m) (0 ,5 ) 4m Cạnh bãi tập ban đầu là: 72 : = 18 (m) (0 ,5 ) Hình Diện tích bãi tập ban đầu là: 18 x 18 = 324 (m2) (0 ,5 ) Đáp số:...
 • 4
 • 173
 • 0

DE KT HSG LOP 5 TOAN 1.2010.doc

DE KT HSG LOP 5 TOAN 1.2010.doc
... cõy, s cõy lp 5/ 1 trng c bng s cõy lp 5/ 2 trng Tỡm s cõy mi lp ó trng Bit nu lp 5/ 1 trng thờm c 55 cõy v lp 5/ 2 trng thờm c 20 cõy thỡ lỳc ú s cõy lp 5/ 1 trng c bng 17 20 s cõy lp 5/ 2 trng c Bi ... M lónh lng c 2.480.000ng gm 50 t giy bc vi loi t : 100.000 ng, 50 .000 ng v 20.000 ng Tỡm s t ca mi loi tin Bit s t loi 20.000 ng nhiu gp ụi s t loi 50 .000 ng Bi 5: (4im) Mt thựng nc hỡnh hp ... thựng l 3cm Tỡm chiu cao thựng ? Bài Tính giá trị biểu thức sau phơng pháp hợp lí: Bài ì7 + ì9 + + 59 ì61 Hãy thay chữ A, G, H, I, N, O, P chữ số khác nhau, thích hợp để phép tính sau đúng: HAI +...
 • 4
 • 210
 • 0

Bài giảng 5 BO DE+DA HSG TOAN 7

Bài giảng 5 BO DE+DA HSG TOAN 7
... Bài 1: điểm Câu a: điểm (kết = 0) Câu b: điểm 1 1 99. 97 97. 95 95. 93 5. 3 3.1 1 1 = + + + + ữ 99. 97 1.3 3 .5 5 .7 95. 97 1 1 1 1 = + + + + ữ 99. 97 3 5 95 97 1 = ữ 99. 97 97 ... 0 ,5 0, 25 0, 25 0, 25 0, 25 0, 25 0, 25 0, 25 0, 25 0, 25 0, 25 0 ,5 0 ,5 Cả ba ăn hết : 1 1 + + = (xe cỏ) 12 Cả ba ăn hết xe cỏ ngày nên ăn hết xe cỏ ngày Vẽ hình A E (0 ,5) B 0 ,5 0 ,5 0 ,5 M C H D F a (0, 75 ) ... Vy s trang sỏch ca ngi th nht, th hai, th ba ỏnh c ln lt l: 180, 2 25, 150 1 ,5 0, 25 0, 75 0 ,5 0 ,5 0, 25 0 ,5 1,0 0, 75 0, 75 0, 75 0, 25 Chỳ ý : Nu hc sinh lm theo cỏch khỏc ỳng chm im ti a PHềNG GD&T...
 • 15
 • 241
 • 0

HAC HAI - DE KS HSG TOAN 5 (LAN 2)

HAC HAI - DE KS HSG TOAN 5 (LAN 2)
... Bi (2 ,5 im): a)Tớnh nhanh(1 im): 52 52 ì 53 5 353 + 1,1 + 1,2 + 1,3 + + 8,8 + 8,9 + 53 53 ì 52 5 252 52 ì 101 ì 53 ì 10101 = + 1,1 + 1,2 + 1,3 + + 8,8 + 8,9 + 53 ì 101 ì 52 ì 10101 t A = 0, 25 = 1+ ... 12 ,5 (cm2) v SCDI = 12 ,5 (cm2) SABI = 12 ,5 x = 37,5m2 Vỡ SABD = SBCD (gii thớch) v cú SADI = SCDI nờn SABI = SBCI = 37,5cm2 Suy SCEI = 37 ,5 x SBCI = = 15 (cm2) 5 SCDI + SCEI = 12 ,5 + 15 = 27 ,5( cm2); ... 13 = 59 a = 59 : 13 (phép chia có d - loại ) 0, 25 - Nếu b = a x 13 + x = 59 a x 13 + 20 = 59 a x 13 = 59 - 20 a x 13 = 39 a = 39 : 13 a=3 Vậy = 35 hay số tự nhiên cần tìm 35 Bi (1,5im): 0, 25 Ta...
 • 5
 • 166
 • 0

Đề chọn HSG lớp 5 - Toán

Đề chọn HSG lớp 5 - Toán
... Đề thi khảo sát học sinh giỏi - lớp (Vòng ) Môn thi: Toán (Thời gian làm bài: 90phút ) Bài 1: a- Với chữ số : 0; ; ; Hãy thiết lập số có chữ số khác từ chữ số chođể đợc số chia hết cho b-Tìm ... biết số số viết theo thứ tự ngợc lại Bài : a- Viết tất phân số thỏa mãn điều kiện sau: + Nhỏ + Tử số mẫu số có chữ số + 12 chia hết cho tử số mẫu số a b- a Cho phân số Khi rút gọn phân số đợc phân ... đoạn mơng Ngày thứ đội đào 15 đợc đoạn mơng 20 m mơng Ngày thứ hai đội đào đợc m mơng đoạn mơng lại.Ngày thứ ba đội đào đợc đoạn mơng lại m Ngày thứ t đội đào đợc 35 m mơng cuối Hỏi đoạn mơng...
 • 2
 • 199
 • 0

Đề KSCL HSG Toán lớp 5 - tháng 3-2010

Đề KSCL HSG Toán lớp 5 - tháng 3-2010
... chữ nhật là: 32 x 48 = 153 6 (m2 ) Diện tích lối : 153 6 : 24 = 64 ( m2 ) ( 0 ,5 điểm ) ( 0 ,5 điểm ) ( 0 ,5 điểm ) ( 0 ,5 điểm ) ( 0 ,5 điểm ) Bài 2: ( 2 ,5 điểm ) Vẽ hình cho 0 ,5 điểm, câu a/ điểm, câu ... - HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN : TOÁN A Phần trắc nghiệm: 14 điểm Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời Học sinh khoanh vào câu trả lời cho 0 ,5 điểm có kết sau: ... điểm có kết sau: Câu 1:A Câu 2: B Câu 3: A Câu 4: C Câu 5: D Câu 6: C Câu 7: B Câu 8: B Câu 9: A Câu 10: C A Phần tự luận: (5 điểm) Bài 1: ( 2 ,5 điểm ) Nửa chu vi hình chữ nhật là: 160 : = 80 ( m)...
 • 4
 • 162
 • 0

DE DA HSG TOAN 5

DE DA HSG TOAN 5
... chữ nhật là: 32 x 48 = 153 6 (m2 ) Diện tích lối : 153 6 : 24 = 64 ( m2 ) ( 0 ,5 điểm ) ( 0 ,5 điểm ) ( 0 ,5 điểm ) ( 0 ,5 điểm ) ( 0 ,5 điểm ) Bài 2: ( 2 ,5 điểm ) Vẽ hình cho 0 ,5 điểm, câu a/ điểm, câu ... chiều cao hạ từ đỉnh chung A, nên SBAE = SEAC đó: SEAC = SABC = : = 4 ,5 (cm2) Vì SHEC = SABC = : = (cm2) Nên SAHE = 4 ,5 = 1 ,5 (cm2) Lu ý: Học sinh giải khác cho điểm tối đa ... Bài 1: ( 2 ,5 điểm ) Nửa chu vi hình chữ nhật là: 160 : = 80 ( m) Chiều rộng hình chữ nhật là: ( 80 : ) x =...
 • 2
 • 110
 • 0

Đề tuyển HSG - Toán 5 (11-12)

Đề tuyển HSG - Toán 5 (11-12)
... 45 + x x 55 = 1000 x x ( 45 + 55 ) = 1000 0 ,5 x x 100 = 1000 x = 1000 : 100 x = 10 b) + =2 x 6:x+ =2 6:x =22 6:x = 0, 25 0, 25 0, 25 0, 25 x = 6: 0, 25 0, 25 x = Bài (2 điểm) Mẹ 30 tuổi Sau 25 ... Chiều dài hình chữ nhật : 464600 : 50 5 = 920 (cm) Chu vi hình chữ nhật ABCD : (920 + 50 5) x = 2 850 (cm) 0 ,5 0, 25 0, 25 0 ,5 0 ,5 0, 75 Đáp số : 2 850 cm 0, 25 ... tuổi người : 100 – 25 x = 50 (tuổi) 0 ,5 Tuổi : (50 – 30) : = 10 (tuổi) 0 ,5 Tuổi mẹ : 10 + 30 = 40 (tuổi) 0 ,5 Hoặc (50 + 30) : = 40 (tuổi) Đáp số : mẹ 40 tuổi ; 10 tuổi 0 ,5 Bài (3 điểm) Ta...
 • 6
 • 66
 • 0

Đề 8 HSG toán 5 ( có đáp án tham khảo )

Đề 8 HSG toán 5 ( có đáp án tham khảo )
... phn bng l: - = (ln) (0 ,5im) S B ó bt 0,2 l: 13,14 : = 4, 38 (1 im) S B l: 4, 38 + 0,2 = 4, 58 (1 im) S A l: 4, 58 + 13,14 = 17,72 (1 im) ỏp s: (0 ,5 im) A = 17,72 ; B = 4, 58 Cõu (5 im) Mt hỡnh ch nht ... Din tớch hỡnh ch nht l: 100 x + = (phn) (0 ,5 im) : = 20 (m) (1 im) x = 100 (m) (1 im) (2 0 + 3) = 2300 (m 2) (1 im) ỏp s: 2300 (m 2) (0 ,5 im) Cõu 4: (4 im) Linh mua giy v quyn v ht 21600 ng Dng mua ... ming ỏt l: 152 : = 76 (m) Chiu di ca ming t l: 76 - 34 = 42 (m) Din tớch ming t bng 42 x 34 = 14 28 (m 2) ỏp s: 14 28 (m 2) Cõu (5 im) Cho hai s A v B Nu em s A tr 6 ,57 v em s B cng vi 6 ,57 thỡ c hai...
 • 5
 • 279
 • 2

BO DE ON HSG TOAN 8 HOT CO DAP AN

BO DE ON HSG TOAN 8 HOT CO DAP AN
... + + =6 86 84 82 x − 214 x − 132 x − 54 ⇔ ( − 1) + ( − 2) + ( − 3) = 86 84 82 x − 300 x − 300 x − 300 ⇔ + + =0 86 84 82 1   ⇔ (x-300)  + +  = ⇔ x-300=0 ⇔ x=300 VËy S = { 300}  86 84 82  a, ... ( a + ) + 15 ( =(a =(a =(a )( ) = a + 8a + a + 8a + 15 + 15 ) ( ) + 8a + 22 a + 8a + 120 ) + 8a + 12 ) ( a = ( a + 2) ( a + 6) ( a 2đ 2 + 8a + 11 − 2 ) + 8a + 10 ) ⇔ x − ( a + 10 ) x + 10a + = ... − 54 + + =6 86 84 82 b, 2x(8x-1)2(4x-1)=9 2-y2+2x-4y-10=0 víi x,ynguyªn d¬ng c, x C©u 4: (5®iĨm) Cho h×nh thang ABCD (AB//CD), lµ giao ®iĨm hai ®êng chÐo.Qua kỴ ®êng th¼ng song song víi AB c¾t...
 • 40
 • 93
 • 0

Xem thêm