536 bài tập có đáp bán môn quản trị học

BAI TAP CO ĐÁP ÀN MÔN QUẢN TRỊ HỌC

BAI TAP CO ĐÁP ÀN MÔN QUẢN TRỊ HỌC
... quản trị, thổi phồng mặt nghệ thuật quản trị Vi vay: Nắm khoa học quản trị, GĐ đỡ thất bại kinh doanh Nắm nghề quản trị, GĐ bớt lúng túng vận hành DN Nắm nghệ thuật quản trị, giúp GĐ giành bềnvững ... thuyết quản trị hành chánh Trong trường phái quản trị khoa học trọng đến hợp lý hóa cơng việc nhiệm vụ mà cơng nhân phải làm trường phái quản trị tổng qt (hay hành chánh) lại phát triển ngun tắc quản ... nhà quản trị cơng nhân, để bên làm tốt cơng việc họ, khơng phải đổ lên đầu cơng nhân trước Tóm lại : Trường phái quản trị khoa học có nhiều đóng góp giá trị cho phát triển tư tưởng quản trị, ...
 • 39
 • 286
 • 1

Câu hỏi tự luận đáp án môn Quản trị học

Câu hỏi tự luận có đáp án môn Quản trị học
... nghiên cứu môn học quản trò chức quản trò sản xuất, quản trò tiếp thò, quản trò nhân viên, quản trò hành chánh, quản trò nhà nước… Quản trò môn khoa học đối tượng nghiên cứu cụ thể, phương ... tích, lý thuyết xuất phát từ nghiên cứu Quản trò học khoa học liên ngành, sử dụng tri thức nhiều ngành khoa học khác kinh tế học, tâm lý học, xã hội học, toán học, thống kê… Quản trò vừa khoa học, ... dù hình thức trực tiếp hay gián tiếp đem lại hệ đònh hoạt động QT Mặc khác yếu tố luôn biến đổi không ngừng, đòi hỏi nhà quản trò phải sáng tạo đònh quản trò Câu : Chức Năng Và Yêu Cầu Đối...
 • 13
 • 8,332
 • 14

Câu hỏi tự luận đáp án môn Quản trị học 2

Câu hỏi tự luận có đáp án môn Quản trị học 2
... Quản trị vừa khoa học, thực hành quản trị nghệ thuật Nhà quản trị phải hiểu biết lý thuyết quản trị, để quản trị hữu hiệu, nhà quản trị phải biết linh hoạt vận dụng ... thức trực tiếp hay gián tiếp đem lại hệ định hoạt động QT Mặc khác yếu tố luôn biến đổi không ngừng, đòi hỏi nhà quản trị phải sáng tạo định quản trị Câu 3: chưa tìm đc Câu : Cho Biết Tác Dụng ... đến mục tiêu lâu dài tổ chức _ Mục tiêu quản trị trạng thái mong đợi cần phải hệ thống quản trị thời điểm sau thời gian định _ Vai trò mục tiêu quản trị thể mặt : + Mặt tĩnh : xác định cụ...
 • 11
 • 2,397
 • 1

Câu hỏi trắc nghiệm đáp án môn Quản trị học

Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn Quản trị học
... tiết kiệm (d) Rút kinh nghiệm cho lần thực sau Câu 1: thể hiểu thuật ngữ "Quản trò" sau: (a) Quản trò trình quản lý (b) Quản trò bắt buộc người khác hành động (c) Quản trò tự hành động hướng ... nghiệm quản trò hình thành lòch sử vào nghề nghiệp (b) nhiều tác phẩm viết lòch sử quản trò đã, xuất (c) Lý thuyết quản trò phải dựa chứng lòch sử quản trò (d) Hầu hết sinh viên phải học quản ... phó với vấn đề quản trò (c) Những nhà quản trò thường thuyên chuyển hai khu vực quản lý nhà nước quản lý kinh doanh (d) Những nhà quản trò tổ chức thực chức Câu 14: nh hưởng nhà quản trò tổ chức...
 • 29
 • 25,500
 • 69

Câu hỏi trắc nghiệm đáp án môn Quản trị học (2)

Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn Quản trị học (2)
... lâu hoạt động quản trị C Lý thuyết quản trị chẳng qua chép hoạt động quản trị vốn xã hội loài người D Hoạt động quản trị nội dung, lý thuyết quản trị hình thức mà thể hiểu thuật ngữ "Quản ... động quản trị hoạt động từ xuất loài người trái đất, lý thuyết quản trị lại sản phẩm xã hội đại" Câu hiểu sau: A Không cần lý thuyết quản trị, người ta quản trị xB Lý thuyết quản trị đời ... không đòi hỏi phải kỹ chuyên môn nghiệp vụ cao nhà quản trị cấp sở B Cấp bậc quản trị cao kỹ tư cần phải cao, tức nhà quản trị cấp cao thiết phải kỹ tư duy, sáng tạo, nhận định, đánh giá...
 • 11
 • 2,680
 • 4

Câu hỏi trắc nghiệm đáp án môn Quản trị học (3)

Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn Quản trị học (3)
... yếu tố d Tất câu 70) Quản trị học theo thuyết Z là: a Quản trị theo cách Mỹ b Quản trị theo cách Nhật Bản c Quản trị theo cách Mỹ Nhật Bản d Tất câu sai 71) Lý thuyết quản trị cổ điển hạn chế ... a b d Ra đời lâu 72) Thuyết quản trị khoa học xếp vào trường phái quản trị nào: a Trường phái quản trị đại b Trường phái quản trị tâm lý xã hội c Trường phái quản trị cổ điển d Trường phái định ... c Cả câu 88) Tất tổ chức cần kỹ năng: a Nhân b Kỹ thuật c Tư d Tất câu 89) Mối quan hệ cấp bậc quản trị kỹ quản trị là: a Cấp bậc quản trị cao, kỹ kỹ thuật quan trọng b Cấp bậc quản trị thấp,...
 • 15
 • 1,895
 • 0

Câu hỏi ôn thi đáp án môn Quản Trị Học

Câu hỏi ôn thi có đáp án môn Quản Trị Học
... quản trị cao kỹ tư quan trọng C Các nhà quản trị cấp sở cần thi t phải kỹ kỹ thuật, chuyên môn cao D Nhà quản trị cấp cần kỹ nhân cao nhà quản trị cấp cao cấp sở họ phải vừa tiếp xúc với ... thuyết lưới Quản trị, vật chất tạo điều kiện để tăng suất lao động tinh thần làm việc nhân viên biểu phong cách A Quản trị tổ đội B Quản trị CLB C Quản trị thỏa hiệp D Quản trị công việc 32: ... Ông Giám đốc đọc 41: Mục tiêu quản trị cần: A tính khoa học B tính khả thi C tính cụ thể D Tất yếu tố 42: Cơ sở để thi t kế máy tổ chức không thi t đòi hỏi phải là: A Mục tiêu chiến...
 • 19
 • 358
 • 0

trắc nghiệm đáp án môn quản trị học chương 8

trắc nghiệm có đáp án môn quản trị học chương 8
... cuối trình quản trị Câu 11: Một hệ thống kiểm soát tốt phải bao gồm kiểm soát nhằm tiên liệu trước rủi ro, hình thức kiểm soát a b c d Đo lường Dự phòng Chi tiết Thường xuyên ĐÁP ÁN: 10 11 B...
 • 2
 • 1,642
 • 38

trắc nghiệm đáp án môn quản trị học chương 7

trắc nghiệm có đáp án môn quản trị học chương 7
... Cách thuyết phục nhà quản trị d) Nhiều yếu tố ĐÁP ÁN 1.D 2.A 3.B 4.B 5.A 6.B 7. B 8.A 9.C 10.B 11.D 12.B 13.D 14.C 15.D 16.D 17. A 18.C 19.B 20.B 21.A 22.B 23.B 24.D 25.B 26.B 27. D 28.B 29.C 30.D ... hợp, nhà quản trị cần xuất phát từ a) Ý muốn b) Nhu cầu cấp c) Tiềm lực công ti d) Tất yếu tố Câu 20 : Doanh nghiệp xây dựng nhà lưu trú cho công nhân thực loại nhu cầu a) Xã hội b) Sinh học c) ... nhằm đạt được…của tổ chức” a) Kế hoạch b) Mục tiêu c) Kết d) Lợi nhuận Câu 29 : Để quản lí thông tin tốt nhà quản trị cần phải biết a) Yêu cầu nhân viên thực đầy đủ báo cáo b) Chịu khó đọc báo chuyên...
 • 3
 • 1,976
 • 31

trắc nghiệm đáp án môn quản trị học chương 6

trắc nghiệm có đáp án môn quản trị học chương 6
... cấp quản trị thấp đề nhiều loại định Tất Câu 20 : Số lượng nhân viên (cấp dưới) mà nhà quản trị trực tiếp điều khiển công việc cách hiệu a) Dịnh mức quản trị b) Tầm hạn quản trị c) Khâu quản trị ... thống hiu c) Dỡ tốn chi phí d) Các phận dễ dàng phối hợp với ĐÁP ÁN : 1.D 2.D 3.A 4.D 5.B 6. A 7.D 8.B 9.C 10.D 11.C 12.A 13.D 14.B 15.B 16. D 17.A 18.A 19.C 20.B 21.A 22.D 23.D 24.A Câu 22 : Nhược ... Vi phạm nguyên tắc thống huy b) Chế độ trách nhiệm không rõ ràng c) Khó đào tạo tìm kiếm nhà quản trị đáp ứng nhu cầu mô hình d) Cả a va b Câu 23 : Ưu điểm mô hình cấu tổ chức trực tuyến-chức a)...
 • 2
 • 1,114
 • 21

trắc nghiệm đáp án môn quản trị học chương 5

trắc nghiệm có đáp án môn quản trị học chương 5
... kết nhà quản trị cấp cao, hợp tác thành viên, tự nguyện c) Nhiệm vụ ổn định, trình độ nhân viên, cam kết nhà quản trị cấp cao, tổ chức kiểm soát định kì d) Tất sai Câu 17 : Khi thực quản trị mục ... công việc quan trọng b) Kết quan trọng c) Bao gồm a b d) Cả sai Câu 18 : Khi thực quản trị mục tiêu MBO nhà quản trị a) Cần kiểm tra tiến triển công việc theo định kì b) Không cần kiểm tra c) Chỉ ... thành, suy thoái d) Thâm nhập, tham gia, chiếm lĩnh, rời khỏi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ĐÁP ÁN A A C B A B D D D D A D D B D A B D C A D A B B C ...
 • 3
 • 2,343
 • 54

trắc nghiệm đáp án môn quản trị học chương 4

trắc nghiệm có đáp án môn quản trị học chương 4
... đề định Câu 26: Quyết định quản trị a) Sự lựa chọn nhà quản trị b) Mệnh lệnh nhà quản trị c) Ý tuởng nhà quản trị Câu 15: Ra định công việc a) b) c) d) Của nhà quản trị Mang tính nghệ thuật Vừa ... d) Sản phẩm lao động quản trị Câu 27: Bước qúa trình định quản trị a) Tìm kiếm phương án b) Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá phưong án c) Thu thập thông tin d) Đánh giá phương án Câu 28: Buớc thứ ... thực Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá phương án Lựa chọn phương án tối ưu Đánh giá phương án Đáp án: 10 11 12 13 14 B B A A D C C D D A C D D D 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 C D D B A C...
 • 3
 • 2,644
 • 77

trắc nghiệm đáp án môn quản trị học chương 3

trắc nghiệm có đáp án môn quản trị học chương 3
... Thị trường chứng khoáng nước hồi phục Câu 32 : Đại dịch H5N1 H1N1 yếu tố thuộc a) Mt công nghệ b) Mt tự nhiên c) Mt xã hội d) Mt kt-xh Đáp án: c d a d b d c c b 10 c 11 c 12 b 13 a 14 b 15 c 16 d ... d c c b 10 c 11 c 12 b 13 a 14 b 15 c 16 d 17 c 18 b 19 d 20 b 21 c 22 b 23 a 24 d 25 b 26 d 27 c 28 c 29 d 30 b 31 b 32 b ... nghiên cứu mt công việc phải làm của: a) Giám đốc doanh nghiệp b) Các nhà chuyên môn c) Khách hang d) Tất nhà quản trị Câu 17: Điền vàochỗ trống”khi nghiên cứu mt cần nhận diện yếu tố tác động ….của...
 • 3
 • 6,948
 • 57

trắc nghiệm đáp án môn quản trị học chương 2

trắc nghiệm có đáp án môn quản trị học chương 2
... đạt hiệu quản trị quan điểm trường phái a b c d Tâm lý – xã hội quản trị (*) Quản trị khoa học (**) Cả (*) & (**) Quản trị định lượng Câu 25 : Các lý thuyết quản trị cổ điển a Không quản trị đại ... phái quản trị trình” là: a b c d Harold Koontz Henry Fayol Robert Owen Max Weber Đáp án: C A C A B C B A C 10 C 11 B 12 A 13 A 14 B 15 A 16 A 17 C 18 A 19 A 20 B 21 A 22 B 23 C 24 A 25 D 26 B 27 ... thuyết “ Quản trị khoa học đc xếp vào trường phái quản trị a b c d Trường phái tâm lý – xã hội Trường phái quản trị định lượng Trường phái quản trị cổ điển Trường phái quản trị đại Câu 12: Tư tưởng...
 • 4
 • 8,644
 • 132

trắc nghiệm đáp án môn quản trị học chương 1

trắc nghiệm có đáp án môn quản trị học chương 1
... Câu 12 : Mối quan hệ cấp bậc quản trị kỹ nàh quản trị a Ở bậc quản trị cao kỹ kỹ thuật tầm quan trọng b Ở bậc quản trị cao kỹ nhân tầm quan trọng c Kỹ nhân tầm quan trọng cấp bậc quản trị ... tra Câu 14 : Trong tổ chức, cấp bậc quản trị thừơng đc chia thành a b c d cấp quản trị cấp quản trị cấp quản trị cấp quản trị Câu 15 : Cố vấn cho ban giám đốc cảu doanh nghiệp thuộc cấp quản trị a ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 C D A D C A D B A C C B A A D D B B D A C A ĐÁP ÁN: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 D A D A C D C C A D D C A B D B C C D B A C ...
 • 5
 • 2,539
 • 63

Xem thêm