HOT GIÁO án HH9 CHUONG 2 hình học 9 trần văn hùng

ÔN TẬP CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 9 (tt) ppt

ÔN TẬP CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 9 (tt) ppt
... MEA =90 0 Chứng minh tương tự MFA = 90 0 Áp dụng hệ thức lượng tam giác => tứ giác AEMF hình chử nhật vuông ? b) Chứng minh ME.MO = MF.MO’ -  vuông MAO có : AE  MO =>? Xét  vuông MAO có : -  vuông ... tròn Đ HĐ : Luyện tập : GV đọc đề , HS vẽ hình , em vẽ Bài tập 42 : (O)tiếp xúc (O’),tt quaAcắt bảng Viết giả thiết kết luận BC m B M E C Gt F O OC  BC , O’M  AC = F a) AEMF hình chử nhật O’ ... hình chử Chứng minh AEMF hình chử nhật ta nhật dựa vào dấu hiệu ? Ta có MO phân giác BMA (t/c) MO’ phân giác CMA (t/c) => Mà BMA kề bù CMA => OM  O’M => OMO’ = 90 0 Chứng minh AEMF có góc vuông...
 • 5
 • 1,013
 • 4

tóm tắt chương 2 hinh hoc 9

tóm tắt chương 2 hinh hoc 9
... góc với bán kính qua điểm đường thẳng tiếp tuyến đường tròn A tiếp tuyến (O;R) (có thể góc OBA 90 0) O B Chú ý: d tiếp tuyến đường tròn d 5/ Tính chất hai tiếp tuyến cắt Nếu hai tiếp tuyến đường...
 • 4
 • 184
 • 7

kiem tra chuong 2 hinh hoc 9 hay

kiem tra chuong 2 hinh hoc 9 hay
... 1: (3 điểm) IA = IB OI AB (1 đ) Tam giác vuông OIA, theo đlí Pyta go IA = OA2 OI = 1 52 = 12 (1đ) AB = 2AI = 24 (1đ) Câu 3: (4 điểm) Hình vẽ (1đ) D D B O K A O' C I E a)(1đ) Tứ giác BDCE ... ứng với cạnh huyền) ã ã Do KIA (1) (0 ,25 ) = KDA ã ã ' AI = DAK ã Tam giác OIA cân O nên O ' IA = O (2) ã ã ' IA = KDA ã ã Từ (1) (2) suy KIA +O + DAK = 90 0 Vậy KI tiếp tuyến đờng tròn (O) ... = KE nên hình bình hành Lại có BC DE nên hình thoi (0,5) b) (1đ) AIC có OI = AC nên ãAIC = 90 0 hay AI IC Tơng tự có AD BD suy BD//IC Lại có BD // EC ( t/c hình thoi) Suy E, I, C thẳng hàng(...
 • 2
 • 114
 • 0

Giáo án Toán10 cơ bản Hình học chương,2,3

Giáo án Toán10 cơ bản Hình học chương,2,3
... trình bày công thức Tìm tâm, bán kính đường tròn có PT: (x + 2)2 +(y –3)2 = x2 + y2 – 4x + 8y – = – I(2;–4), R= Học sinh xem SGK Hình 3.18a Hình 3.18b Hình 3.19 Hình 3.20 Giáo viên : BÙI GIA PHONG ... hợp với yêu cầu học sinh giải tập Bài tập Hướng dẫn học sinh vẽ hình Quy tắc ba điểm Phân tích vectơ Tính chất hình bình hành vận dụng vào vectơ Bài tập Hướng dẫn học sinh vẽ hình Quy tắc ba ... tập Tính chất hình bình hành Lưu ý yêu cầu học sinh vẽ nháp hình bình hành thứ tự đỉnh A, B, C, D Học sinh ghi sai AB = CD D(xD ; yD) Biểu thức tọa độ hai vectơ Yêu cầu học sinh vẽ hình bình hành...
 • 41
 • 355
 • 0

Giáo án lớp 7 môn Hình Học: CHƯƠNG I: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC - ĐƯỜNG THẲNG SONG HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH ppsx

Giáo án lớp 7 môn Hình Học: CHƯƠNG I: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC - ĐƯỜNG THẲNG SONG HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH ppsx
... hình vẽ * Cho hs tiếp cận kn Thế hai góc đối đỉnh : góc đđ (bảng phụ) o1 Ô1 & Ô3 góc đđ góc đối đỉnh Định nghĩa :sgk/81 góc o đối đỉnh - Cho hs quan sát hình vẽ - Hs trả lời : * GV :Ô1 & Ô3 góc ... cạnh góc 1, t z’ Hình học trang A - Nêu đn hai góc đđ - Ô2 & Ô4 hình có z phải hai góc đđ không - Hs lên bảng vẽ t’ ? Vì sao? M & M - Gọi hs lên bảng - Hai cặp góc đđ : không đối đỉnh ? ˆ ˆ tAz ... tia đối đđ cạnh Ox’ - Em nhận xét quan + Cạnh Oy tia đối hệ cạnh, đỉnh của cạnh Oy’ Ô1 & Ô3 ? - Gọi hai hs đọc đn sgk * GV : góc O1 & O3 có cạnh góc - Hs trả lời miệng Bài 3/82: tia đối cạnh góc...
 • 5
 • 304
 • 1

Giáo án lớp 7 môn Hình Học: ÔN TẬP CHƯƠNG I pps

Giáo án lớp 7 môn Hình Học: ÔN TẬP CHƯƠNG I pps
... giáo viên Hđ học sinh Ghi bảng G 1/ Hoạt động 1: BT 57/ 104: BT: 57/ 104 HS vẽ hình, kí hiệu GV g i ý: hình vẽ A a 38 O c +đặt tên cho đỉnh góc hướng dẫn Gv 132 B b 1HS nêu giả thiết A,B Qua i m ... B6 = G3 (đồng vị) mà G3  70  B6 =70 0 Hoạt động 4:Củng cố ,dặn dò a) củng cố: b) dặn dò :Ôn tập câu h i lí thuyết chương I Xem l i tập sửa.Tiết sau kiểm tra tiết nên ... ( bảng phụ hình4 0) B i 58/104: G i ý: đặt tên cho đỉnh ,góc , đường thẳng hình vẽ 15 A -Tính số đo x ta vận dụng x? B c b a tính chất nào? -Cho HS làm giấy Ta thấy kiểm tra thu b i, nhận : a...
 • 5
 • 271
 • 0

giao an kiem tra chuong 1 hinh hoc 9

giao an kiem tra chuong 1 hinh hoc 9
... điểm 20% 1= 10% điểm 20% giải tam giác vuông 2,5=25% điểm 50% đường phân giác 1 =10 % 1 điểm 10 % =50% 11 10 điểm 10 0% III Đề kiểm tra: ĐỀ 01 Câu 1: Cho tam giác RQS vuông R Biết RQ = cm, RS = 12 cm, ... =32:5 =9/ 5(cm) 1. 0đ N P H D HP= NP-HN=5 -9/ 5 =16 /5(cm) 0.5đ b) Tính góc HMN Ta có sinHMN = HN : MN = : = => 5 ∠DMN = ∠NMP / = 90 / = 45 Vậy ∠DMH = 45 − ∠HMN ≈ 45o-37o=8o ∠HMN ≈ 37o 0.5đ 16 12 = ... 12 = (cm) 5 MH 12 12 ⇒ MD = MH : CosDMH = Cos8o ≈ 0 ,99 =2,376 (cm )1. 0đ CosDMH= MD 5 Ta có: MH2=HN.HP ⇒ MH= HN.HP = Câu 3: (4.0 đ) * Vẽ hình ( 0.5đ) 0 0 Ta có ∠C = 90 - ∠B =90 -62 =28 (0.5đ)...
 • 3
 • 120
 • 0

GIÁO ÁN CHƯƠNG IV HÌNH HỌC 9

GIÁO ÁN CHƯƠNG IV HÌNH HỌC 9
... cung hình quạt ta phải biết bán kính hình quạt độ dài cung hình quạt +Các đại lợng ta biết toán cho ta : Bán kính hình quạt độ dài đờng sinh độ dài cung hình quạt chu vi Hình 94 /117(SGK) đáy hình ... từ có, không ) Hình Mặt cắt Hình chữ nhật Hình tròn bán kính R Hình tròn bán kính nhỏ R Hình trụ Hình cầu Có Có Không Không Có có Quan sát hình 104 trả lời +Khi cắt hình cầu bán kính câu hỏi ... sin = = = Hình 99 tr 1 19 (LT) => 14028 Làmbài tập 23/SGK +GV đa hình vẽ 99 lên bảng phụ cho HS quan sát -Bài yêu cầu điều ? -Để tính góc ta phải biết yếu tố ? -Để tính đợc bán kính đáy hình nón(OA)...
 • 38
 • 108
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết chương 2 hình học 7: Tam giác có đáp án

Đề kiểm tra 1 tiết chương 2 hình học 7: Tam giác có đáp án
... AB2 = AH2 + BH2 ( ĐL Py – ta – go) AH2 = AB2 – BH2 AH2 = 62 – 3, 62 = 36 – 12 ,96 = 23 ,04 AH = 23 ,04 = 4,8 (cm) 0,5 a) Theo (gt) Δ ABC cân A ⇒ ∠ABC ... ∠ACN (1) Xét : ΔABM ΔACN Câu : AB = AC (gt) ∠ABM = ∠ACN ( theo (1) ) BM = CN ( gt ) ΔABM = ΔACN ( c.g.c ) b) Xét : (2) ΔABH ΔACK hai tam giác vuông : Cạnh huyền : AB = AC Góc nhọn 1, 5 ∠BAH ... vuông : Cạnh huyền : AB = AC Góc nhọn 1, 5 ∠BAH = ∠CAH (gt) ( từ (2) suy ) ⇒ ΔABH = ΔACK ( cạnh huyền – góc nhọn ) ⇒ AH = AK 1, 5 c) Chứng minh : Δ BMH = Δ CNK ⇒ ∠HBM = ∠KCN ⇒ ∠OBC = ∠OCB ⇒ ΔOBC...
 • 3
 • 238
 • 0

Chương 2 Hình học 10

Chương 2 Hình học 10
... r r2 r a = (a1 ;a2 ) Ta có : a = a = ? r r2 2 + Do ta suy a = a1 + a2 ⇒ a = a 12 + a2 + Hs phát biểu r r r r a =a =a=a1a1 +a2 a2 =a 12 +a2 r r a1 ×b1 + a2 b2 r r a ×b cos(a,b) = r r = a ×b a 12 + ... cosA b2 = a2 + c2 – 2accosB c2 = a2 + b2 – 2abcosC b2 + c − a Hệ quả: CosA = 2bc a + c − b2 b2 + a − c CosB = CosC = 2ac 2ab A B aa C +Dẩn dắt vào đònh lý sách GV trang 62 + Yêu cầu học sinh phát ... −b)( p −c ) (a+b+c) ⇒ S= P= (7+9+ 12) =14 14(14 −7)(14 −9)(14 − 12) ≈31,3 (đvdt) HS tính: Hướng dẫn: BC2 =a2=b2+c2-2bccos 120 0 ⇒ a2 =b2+c2-2bc (- ∆ABC có Â = 120 0 Tính BC biết AC=m, AB=n ⇒ BC =...
 • 35
 • 655
 • 5

Kiem tra chuong 2 - Hinh học 7

Kiem tra chuong 2 - Hinh học 7
... tam giác ABC A a) b) C B c) d) 7. Xét tam giác vuông PQR P PQ = r cm ; QR = p cm ; PR = q cm, mệnh đề sau đúng? a.p2+ q2 = r2 c.q2 = p2+ r2 b.r2 = q 2- p2 d.q2+ r2 = p2 8, Số đo góc nhọn tam giác ... Kiểm tra chơng II Môn: Hình học Thời gian 45 phút Đề B Lời phê thầy cô giáo Họ tên Lớp: Điểm I-Trắc nghiệm:(4đ) M 1.Cho biết NH = PK,tam giác ... vuông 350,số đo góc nhọn lại a.650 b.550 c .25 0 d.1050 II-Tự luận:(6đ) 1, (1,5đ) Cạnh huyền tam giác vuông cân 108 Cm Tính cạnh góc vuông tam giác đó) 2, (3,5đ) Cho tam giác NNP cân M.Trên cạnh...
 • 4
 • 1,094
 • 42

Xem thêm