Giáo án hình 7 kì 1 hình học 7 nguyễn thiên hương

Giáo án hình học 10 :: TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ (Tiết 1) ppsx

Giáo án hình học 10 :: TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ (Tiết 1) ppsx
... chất tích hướng vào tính toán biến đổi biểu thức vectơ - Bước đầu biết vận dụng định nghĩa tích hướng tính chất vào tập mang tính tổng hợp đơn giản Về tư Từ định nghĩa tích hướng vectơ ... vuông góc tính hướng? BTVN: 4, 5, 6, 7/51, 52 (SGK) TIẾT 18 TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ (T2) I Mục tiêu Về kiến thức - HS nắm tính chất hướng sử dụng tính chất vào tính toán Về kỹ - Sử dụng ... thận, xác - Xây dựng học cách tự nhiên chủ động - Toán học bắt nguồn từ thực tiễn II Chuẩn bị phương tiện dạy học - Tiết trước học sinh góc vectơ định nghĩa tích hướng vectơ - Chuẩn bị bảng...
 • 20
 • 1,561
 • 7

Giáo án hình học 10: TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ ỨNG DỤNG docx

Giáo án hình học 10: TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ ỨNG DỤNG docx
... nhận xét hai góc =180 kết luận gì? r r a b , ngược +Hai vectơ HĐ 1: Trong trường hợp góc hai hướng hướng *Ví dụ: Cho tam +Hai vectơ vuông giác góc vectơ 00 , +Hai vectơ ngược 900 C hướng ,180 ... +N3:( AC , CB );( AC , BA ) Tích hướng hai vectơ số xác định bởi: rr r r r r a.b = a b cos(a, b) uu r A  F ' OO ' cos *Ví dụ: Trong toán học gọi tích hướng hai véc tơ Tam giác ABC cạnh ... - Thiết kế giáo án - Xây dựng hình ảnh tương ứng phần mềm GSP 2/ Học sinh: - Học cũ: Giá trị lượng giác góc từ 00 đến 900 - Xem lại phép toán học vectơ- kết phép toán III-Phương pháp:...
 • 7
 • 584
 • 8

GIÁO ÁN HÌNH HỌC LỚP 7 HỌC 1

GIÁO ÁN HÌNH HỌC LỚP 7 HỌC KÌ 1
... Duyệt BGH Ngày tháng 11 năm 2 011 Lê Đình Thành GV: Lª Huy §«ng 32 Tr êng THCS Yªn C¸t Gi¸o ¸n H×nh Häc Ngày soạn : 11 / 11 / 2 011 TIẾT 21 N¨m Häc 2 011 – 2 012 Ngày dạy : 18 / 11 /2 011 LUYỆN TẬP I MỤC ... Ngày tháng 10 năm 2 011 Lê Đình Thành Ngày dạy : 21/ 10 / 2 011 Ngày soạn : 14 / 10 / 2 011 Tiết 13 GV: Lª Huy §«ng 7 ĐỊNH LÝ(tiÕp) 16 Tr êng THCS Yªn C¸t Gi¸o ¸n H×nh Häc N¨m Häc 2 011 – 2 012 I MỤC ... tháng 10 năm 2 011 Lê Đình Thành Ngày soạn : 7/ 10 / 2 011 Tiết 11 §6 GV: Lª Huy §«ng Ngày dạy : 14 / 10 / 2 011 TỪ VNG GĨC ĐẾN SONG SONG 12 Tr êng THCS Yªn C¸t Gi¸o ¸n H×nh Häc N¨m Häc 2 011 – 2 012 ...
 • 58
 • 410
 • 0

giáo án hình học 9 - học 1

giáo án hình học 9 - học kì 1
... 6, 7, tr 90 SBT - Chuẩn bị tiết sau luyện tập V Anh Minh Trng THCS - Huyn 10 Giáo án Hình hoc V Anh Minh Trng THCS - Huyn 11 ... trình bày - Tính h HS lớp nhận xét, chữa vào - Tính x, y h= hớng dẫn nhà - Nắm vững hệ thức cạnh đờng cao tròng tam giác vuông - Bài tập nhà số 7, tr 69, 70 SGK , 3, 4, 5, 6, 7, tr 90 SBT - Chuẩn ... THCS - Huyn Nội dung ghi bảng 3, Luyện tập Bài tập Giáo án Hình hoc a2 = + b2 = ; = ac h2 = = ah 1 = + h a2 = b2 + c2 b2 = a.b ; c2 = ac h2 = b.c b.c = ah 1 = 2+ h2 b c Bài tập tr 69 SGK...
 • 6
 • 154
 • 1

Giáo án Hình học 7 Chương 1

Giáo án Hình học 7 Chương 1
... ^ B1 = A4 (so le ) ^ = > B1 = 370 ^ b) A4 +^A1 = 18 00 (góc kề bù) ^ ^ A1 = 18 00 – A4 ^ A1 = 18 00 – 370 = 14 30 ^ ^ Ma A1 = B4 = 14 30 (hai góc đồng vò) ^ ^ c) B2 = B4 = 14 30 (đối đỉnh) Bài 32 T ... giải - Làm tập : 16 , 17 sgk T 87 15 , 14 sbt T 75 - Xem nội dung trang 88 V – RÚT KINH NGHIỆM : Năm học 20 07 - 2008 THCS Nguyễn Trãi HÌNH HỌC H chưa có kỹ phân tích yêu cầu vẽ hình T dành nhiều ... A1 = B3 = 14 00 ^ ^ ^ ^ A1 = B1 = 14 00 , A2 = B2 = 400 ^ ^ ^ ^ A3 = B3 = 14 00 , A4 = B4 = 400 c) cặp góc phía ^ ^ ^ ^ A1 B2 , A4 B3 ^ ^ A1 + B2 = 14 00 + 400 = 18 00 ^ ^ A4 + B3 = 14 00 + 400 = 18 00...
 • 44
 • 186
 • 0

Giáo án Hình Học 6 1+kì 2

Giáo án Hình Học 6 Kì 1+kì 2
... Sgk/1 26 , 127 - BTVN: 60 , 61 , 63 , 64 Sgk/1 26 Soạn :08/ 12 Dạy :09/ 12 Tiết 13 ÔN TẬP CHƯƠNG I I Mục tiêu học - Hệ thống hoá kiến thức điểm, tia, đường thẳng, đoạn thẳng Sử dụng thành thạo dụng cụ học ... MB = 5 /2 = 2, 5 (cm) => MA = MB = ½ AB ? Trên tia AB vẽ điểm M cho AM = 5 /2 = 2, 5 (cm) = 2, 5 cm Vẽ hình: GV hướng dẫn học sinh vẽ hình Học sinh lên thực vẽ hình GV hướng dẫn học sinh gấp hình xác ... Ngày soạn: 02/ 03/05 Ngày dạy: 03/03/05 O z •C •A • B y O Bài tập:Bài 18/ 82: Tổng 77o Bài 19/ 82: Góc yOy’=180o− 120 o =60 o Bài 20 / 82: xOy+yOz=xOz=180o HĐ3:Luyện tập:Cho học sinh hình 25 trang 82( bài 18)...
 • 46
 • 335
 • 5

Gián án Giáo án Hình học 7 - ki 2

Gián án Giáo án Hình học 7 - ki 2
... ta có: 12 x x2 = 12 + 22 = + = x = a) b) Hình 1 27 c: Tam giác tam giác vuông nên theo định lý Pytago ta có : 29 29 2 = 21 2 + x2 21 x2 = 29 2 - 21 2 = 841 - 441 = 400 x x = 20 x Hình 127 d: Tam ... có: BH2=AB2-AH2 (Định lý Pitago) = 92 -7 2 = 32 BH = 32 cm vuông BHC có: BC2=BH2+HC2= 32+ 22= 36 Vậy BC= cm b, Tơng tự nh câu a: KQ: BC= 10 cm Bài tập 61 (Tr13 3- SGK) vuông ABI có: AB2=AI2+BI2 =22 + 12= 4+1=5 ... lý Pytago ta có AC2 = AB2 + BC2 1 02 = x2 + 82 x2 = 1 02 - 82 x2 = 100 - 64 = 36 x=6 DEF vuông D nên theo định lý Pytago ta có EF2 = DE2 + DF2 x2 = 12 + 12 = x = Hoạt động 2: Định lý Pitago...
 • 97
 • 343
 • 3

Gián án Giáo án Hình học 7 - ki 2

Gián án Giáo án Hình học 7 - ki 2
... ta có: 12 x x2 = 12 + 22 = + = x = a) b) Hình 1 27 c: Tam giác tam giác vuông nên theo định lý Pytago ta có : 29 29 2 = 21 2 + x2 21 x2 = 29 2 - 21 2 = 841 - 441 = 400 x x = 20 x Hình 127 d: Tam ... có: BH2=AB2-AH2 (Định lý Pitago) = 92 -7 2 = 32 BH = 32 cm vuông BHC có: BC2=BH2+HC2= 32+ 22= 36 Vậy BC= cm b, Tơng tự nh câu a: KQ: BC= 10 cm Bài tập 61 (Tr13 3- SGK) vuông ABI có: AB2=AI2+BI2 =22 + 12= 4+1=5 ... lý Pytago ta có AC2 = AB2 + BC2 1 02 = x2 + 82 x2 = 1 02 - 82 x2 = 100 - 64 = 36 x=6 DEF vuông D nên theo định lý Pytago ta có EF2 = DE2 + DF2 x2 = 12 + 12 = x = Hoạt động 2: Định lý Pitago...
 • 97
 • 272
 • 0

Giáo án hình hoc 7 ki 2

Giáo án hình hoc 7 ki 2
... BC2 = 52 + 32 = 25 + = 34 ⇒ BC = A A 34 AB2 = 22 + 12 Bài 62 trang 133 =4+1=5 ⇒ AB = D AC2 = 42 + 32 = 16 + = 25 ⇒ AC = 3 O Bài 62 trang 133 OA = + 32 = 25 = < 6 B D Tam giác ACD vuông D Có AC2 ... 13 AC = AH2 + HC2 = 122 + 1 62 = 144 + 25 6 = 400 ⇒ AC = 20 cm B BH = AB2 - AH2 = 1 32 - 122 Thiết kế giảng hình học 15 A 12 H C 16 GV:Phạm Văn Hùng Trường THCS Quang Trung Năm học 20 09 - 20 10 = 169 ... lớp / Ki m tra cũ : (8 phút) / Phát biểu đònh lý Pitago / Chữa Bài 60 SGK trang 133 13 AC = AH2 + HC2 = 122 + 1 62 = 144 + 25 6 = 400 ⇒ AC = 20 cm BH = AB2 - AH2 = 1 32 - 122 B = 169 - 144 = 25 ⇒...
 • 95
 • 450
 • 1

Giáo án hình học lớp 7 - Tiết 38: Luyện tập 1 docx

Giáo án hình học lớp 7 - Tiết 38: Luyện tập 1 docx
... = 12 2 + 16 2 = 14 4 + 256 = 400 AC = 20 (cm) Xột ABH vuụng ti H : AB2 =AH2 + BH2 (nh lý Pytago) BH2 = 13 2 - 12 2 = 16 9 - 14 4 = 25 Họ tên giáo viên: Nguyễn Thị Hoan Tổ KHTN 10 2 Giáo án Hình học ... 58 17 2 Tam giỏc cú di Mt hc sinh lờn ba cnh bng 8, bng lm bi, c 15 , 17 l tam giỏc lp lm vo v vuụng A Bi 58 ( Tr 13 1B H C SGK) Họ tên giáo viên: Nguyễn Thị Hoan Tổ KHTN 10 0 Giáo án Hình học ... (1) - Hc k nh lý Pitago, nh lý o - Bi 59, 61, 62 (Tr 13 3 - SGK), lm c bi ó t cõu hi Họ tên giáo viên: Nguyễn Thị Hoan Tổ KHTN 10 3 Giáo án Hình học Trường THCS Đông Hỉa Quận Hải An Họ tên giáo...
 • 8
 • 546
 • 2

Giáo án hình học lớp 7 - Tiết 44: Ôn tập chương II (tiết 1) potx

Giáo án hình học lớp 7 - Tiết 44: Ôn tập chương II (tiết 1) potx
... Học sinh: Bút xanh, phiếu học tập, bút xanh, thước thẳng, com pa III Tiến trình dạy: Kiểm tra chuẩn bị học sinh: (5’ – 7 ) - Kiểm tra đề cương ôn tập học sinh Dạy học mới: Hoạt ... Hoạt động 1: Ôn tập lý thuyết (5’ – 7 )  Yêu cầu học sinh  Học làm tập lí thuyết phiếu học tập (giáo viên đưa sinh lên điền bảng phụ, lớp điền vào bảng phụ phiếu chiếu giấy học tập nội dung ... Chữa làm sinh học làm bạn  bảng phụ giấy hoàn chỉnh trong, hoàn thiện lại đáp án đáp án vào phiếu học tập Hoạt động 2: Luyện tập (25’ – 28’) Bài 67 (Tr 140 Bài 67 (Tr 140 -  Hai học SGK) SGK)...
 • 9
 • 1,827
 • 1

Giáo án hình học lớp 7 - Tiết 66: kỳ 2 (tiết 1) Ôn tập học pptx

Giáo án hình học lớp 7 - Tiết 66: kỳ 2 (tiết 1) Ôn tập học pptx
... - SGK) Cha bi cho hc sinh, nhn xột, cho lờn bng, cỏc SGK) hc sinh khỏc a) 9,6 2 lm vo v 2. 125 : 12 im = - 970 18 b) - 1,456: 15 + 4,5 29 = -1 90 0,81 .2, 3 25 c) =d) 53 300 (- 5). 12: ... n 10 (SGK - Tr 90) Họ tên giáo viên: Nguyễn Thị Hoan Tổ KHTN 121 Trường THCS Đông Hải Quận Hải An Ngy son:18/1 /20 07 Ngy ging: 25 /1 /20 07 Họ tên giáo viên: Nguyễn Thị Hoan Tổ KHTN 122 ... hm s y = 2x + Họ tên giáo viên: Nguyễn Thị Hoan Tổ KHTN 120 Trường THCS Đông Hải Quận Hải An Luyn v cng c bi hc: ( 8- 10) Hng dn hc sinh hc nh: (1) - Hon thin phiu hc tp, lm ỏp ỏn ụn - Bi n 10...
 • 8
 • 270
 • 1

Giáo án hình học 10 : ÔN TẬP HỌC I - 1 doc

Giáo án hình học 10 : ÔN TẬP HỌC KÌ I - 1 doc
... B i tập ôn tập học I- Lớp 10 - CB B i 1: Cho tam giác ABC có A(3 ;1) ; B ( -1 ;2); C(0;4) a) Tìm tọa độ i m D cho tứ giác ABCD hình bình hành b) Tính chu vi tam giác ABC c) Tìm trọng tâm tam giác ... i m C (-7 ;x) thuộc đường thẳng AB B i 1 5: Cho r r a = (1; - 3);b = (4;2) Tính r r sin a, b ( ) B i 1 6: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC v i A ( -1 ;1) , B (1; 3) C (1 ; -1 ) Chứng tỏ tam giác ... 2MN D uuu r r uuu CN = - AC Câu 6: Cho hai véctơ A r a = (- 2;3) r r a+ b r b = (4 ;1) ; r r a- b Khi cốin góc l : B - C - 10 D 10 Câu 7: Cho hình chữ nhật ABCD có cạnh AB =1; BC=2 Tích vô hướng...
 • 7
 • 328
 • 0

Giáo án hình học 7 theo chuẩn kiến thức năng năm 2011

Giáo án hình học 7 theo chuẩn kiến thức kĩ năng năm 2011
... tiêu - Kiến thức: Kiểm tra việc nắm kiến thức học sinh Học sinh biết diễn đạt kiến thức thông quia hình vẽ - năng: Kiểm tra trình bày, vẽ hình, vận dụng định lí để suy luận, tính toán - Thái ... - Kiến thức: Khắc sâu kiến thức: Tr-ờng hợp ccc hai tam giác qua rèn giải số toán - năng: Rèn vẽ hình, suy luận, vẽ tia phân giác góc Chứng minh hai tam giác để suy góc - Thái độ: Giáo ... 17: Đ1 tổng ba góc tam giác A: Mục tiêu - Kiến thức: Học sinh nắm đ-ợc định lí tổng ba góc tam giác - năng: Biết vận dụng định lí để tính số đo góc tam giác Có ý thức vận dụng kiến thức học...
 • 101
 • 378
 • 11

Giáo án Hình học 7-Chương 1

Giáo án Hình học 7-Chương 1
... C = 18 00 (trong cïng phÝa) µ µ ⇒ B2 + 15 00 = 18 00 ⇒ B2 = 300 µ µ · V× tia Bz n»m gi÷a BA, BC ⇒ B1 + B2 = ABC µ µ ⇒ B1 + 300 = 700 ⇒ B1 = 400 µ µ µ Ta cã A = 14 00 ⇒ A + B1 = 14 00 + 400 = 18 00 ... tỉng ba gãc tam gi¸c) · 800 + 350 + ADB = 18 00 0 · ADB = 18 0 − 11 5 = 65 · · ADB kỊ bï ADC · · ⇒ ADB + ADC = 18 00 · · ADC = 18 0 − ADB = 18 00 − 650 = 11 50 HS 2: − VÏ ∆ ABC kÐo dµi c¹nh BC vỊ hai ... nhãm Bµi 38 < T95/ Sgk> Nhãm 1, 2 lµm phÇn khung bªn tr¸i KÕt qu¶ nhãm 1, 2 Nhãm 3,4 lµm phÇn khung bªn ph¶i µ µ µ µ µ µ * BiÕt d // d' => A1 = B3 vµ A1 = B1 , A1 + B2 = 18 00 GV lu ý häc sinh : Trong...
 • 146
 • 197
 • 0

Xem thêm