HOT GIAO AN DAI SO 10 CB đại số 10 đỗ văn hào thư viện giáo án điện tử

SKKN một số biện pháp chỉ đạo xây dựng thư viện học liệu điện tử của trường tiểu học dịch vọng a

SKKN một số biện pháp chỉ đạo xây dựng thư viện học liệu điện tử của trường tiểu học dịch vọng a
... folder: Bai giang dien tu, De thi va de kiem tra, Phan mem day hoc, Tu lieu tao bai giang v Sang kien kinh nghiem Tng th Th vin hc liu in t 13 - XEM BI GING IN T: kớch ỳp chut vo file Bai giang ien ... ngun trờn mng nh trang web google.com, anhso.net, nghenhac.info, Trong file s cú cỏc ni dung: Nhac, Phan mem, Phim tu lieu v Tranh anh Trong file Tranh nh, nhac bao gm cỏc tranh nh, bi nhc minh ... phn mm hay, sỏng to, phc v ti a cho vic dy v hc File Phan mem day hoc cú file l Suu tam v Tu lam Trong file Suu tam, bao gm cỏc phn mm dy hc tr giỳp cho vic hc tp, tỡm hiu thụng tin ca giỏo viờn...
 • 19
 • 54
 • 0

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN TOÁN ĐẠI SỐ LÓP 12 Bài 4: Đường tiệm cận

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN TOÁN ĐẠI SỐ LÓP 12 Bài 4: Đường tiệm cận
... Kiểm tra bài cũ: Nêu định nghĩa các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang Áp dụng vào h/s: y= x ; y = x2 − x + 2-x Bài mới : Hoạt động 1: Tiếp cận dạng không có tiệm cận ... nhóm IV Tiến trình học: Kiểm tra bài cũ Tìm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số sau: y = 2-x ; x-1 Bài mới Hoạt động 1: Tiếp cận khái niệm tiệm cận đứng Hoạt động của giáo ... phân số hữu tỉ có tiệm cận ngang 3.Củng cố Giáo viên cố: Định nghĩa đường tiệm cận ngang - Phương pháp tìm đường tiệm cận ngang Bài tập về nhà Làm bài tập trang 30 SGk và SBT về tiệm cận...
 • 8
 • 474
 • 0

Giao an dien tu tiet 52 dai so 7

Giao an dien tu tiet 52 dai so 7
... biến có đơn thức ? Cho hai biểu thức: A = 321 67 B = 34166 Tính tích A B ? A B = (321 67) (34166) = ( 32.34).(1 67. 166) = 36.1613 NHÂN HAI ĐƠN THỨC: TIẾT 52 - BÀI §¬n Thøc ĐƠN THỨC: Đơn thức biểu thức ... 9x4y6z2 5,7x2y3z 2x33xyx L L x4y5 x2y N N BÀI TẬP VỀ NHÀ * BT 10 , 13 , 14 trang 32 Sgk * BT 13 ; 17 ; 18 trang 11 trang 12 SBT Híng dÉn vỊ nhµ BT14-Tr 32 – SGK : * Đọc trước “ĐƠN THỨC ĐỒNG H·y ... 9x4y6z2 5,7x y z (2) (2) (3) (3) 4x y (4) (4) x4y5 (5) (5) x2y (6) (6) 2 Hãy thực phép nhân cánh hoa điền chữ thích hợp vào kết ?????? ?????? 19 07- 1986 Lª DDnÈ £ D U È £ U x y 9x4y6z2 5,7x2y3z 2x33xyx...
 • 22
 • 375
 • 0

Giáo án điện tử môn Lịch Sử lớp 10 bài Các quốc gia cổ đại phương Đông

Giáo án điện tử môn Lịch Sử lớp 10 bài Các quốc gia cổ đại phương Đông
... tầng lớp quý tộc bình dân Trên sở Nhà nước đời Chúng ta tìm hiểu mục hình thành quốc gia cổ đại Sự hình thành quốc gia cổ đại - GV phát vấn: Các quốc gia cổ đại Phương Đơng hình thành vào thời gian ... nhiên phát triển quốc gia cổ đại nói chung quốc gia cổ kinh tế đại Phương Đơng nói riêng để tìm hiểu chúng a Điều kiện tự nhiên ta tìm hiểu mục - GV treo đồ Các quốc gia cổ đại bảng, u cầu ... tập: - Vì các quốc gia cổ đại phương Đơng đời sớm? - Điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến đời sống kinh tế, trị, văn hố, xã hội quốc gia cổ đại phương Đơng? - Trong xã hội cổ đại có tầng lớp nào?...
 • 12
 • 819
 • 4

Bài soạn Giáo án Điện tử bài 38: Thằn lằn bóng đuôi dài sinh học lớp 7

Bài soạn Giáo án Điện tử bài 38: Thằn lằn bóng đuôi dài sinh học lớp 7
... BÀI : 38 THẰN LẰN BÓNG ĐUÔI DÀI THẰN LẰN BÓNG ẾCH  So sánh đặc điểm đời sống thằn lằn bóng đuôi dài với ếch đồng Đặc điểm đời sống Nơi sống Bắt mồi Trú đông Tập tính Thằn lằn bóng đuôi dài ... vực nước Thích nơi tối , bóng râm BÀI : 38 THẰN LẰN BÓNG ĐUÔI DÀI I ĐỜI SỐNG -Sống nơi khô ráo, kiếm ăn ban ngày -Trú đông hang đất khô BÀI : 38 THẰN LẰN BÓNG ĐUÔI DÀI I ĐỜI SỐNG -Sống nơi ... NGOÀI CỦA THẰN LẰN BÓNG NGÓN CHÂN CÓ VUỐT THẰN LẰN BÓNG  Đặc điểm cấu tạo thằn lằn bóng đuôi dài thích nghi với đời sống cạn STT Đặc điểm cấu tạo Da khô, có vảy sừng bao bọc Có cổ dài Mắt có...
 • 13
 • 4,667
 • 17

Giáo án điện tử môn môn sinh học: thằn lằn đuôi dài pdf

Giáo án điện tử môn môn sinh học: thằn lằn đuôi dài pdf
... đặc điểm sinh sản Thằn lằn bóng ? Trả lời : + phân tính + thụ tinh + trứng có vỏ dai nhiều nỗn hồng , phát triển trực tiếp Câu hỏi : Vì số lượng trứng Thằn lằn bóng ? Trả lời : Thằn lằn bóng ... : Trứng thằn lằn bóng có vỏ dai có ý nghĩa đời sống cạn ? Trả lời : Vỏ trứng có tác dụng bảo vệ QS hồn thành bảng so sánh đặc điểm đời sống thằn lằn bóng với ếch đồng ĐĐ đời sống Thằn lằn bóng ... nhiệt, sinh sản mơi trường nước, thụ tinh ngồi, nòng nọc phát triển qua biến thái Lớp Bò sát Tiết 40 – Bài 38 Thằn Lằn Bóng Đuôi dài I ĐỜI SỐNG: Tìm hiểu thơng tin sgk trang 124 mục I Câu hỏi :Thằn...
 • 20
 • 181
 • 0

giáo án điện tử công nghệ: mạch khuếch đại pot

giáo án điện tử công nghệ: mạch khuếch đại pot
... Bài 8: MẠCH KHUẾCH ĐẠI - MẠCH TẠO XUNG I MẠCH KHUẾCH ĐẠI Chức Chức Khuếch đại tín hiệu điện mặt : U, I , P Sơ đồ nguyên lí làm việc a, Sơ đồ IC khuếch đại thuật toán Ura : Tín hiệu ... Ura + + + - -E - - Bài 8: MẠCH KHUẾCH ĐẠI - MẠCH TẠO XUNG I MẠCH KHUẾCH ĐẠI Chức Sơ đồ nguyên lí làm việc Sơ đồ nguyên lí làm việc b, Nguyên lí làm việc mạch khuếch đại điện áp dùng OA Rht Uht ... NHIÊN LIỆU VÀ Bài 8: MẠCH KHUẾCH ĐẠI - MẠCH TẠO XUNG KHÔNG KHÍ TRONG ĐỘNG CƠ XĂNG I MẠCH KHUẾCH ĐẠI II MẠCH TẠO XUNG Chức Chức Biến đổi lượng dòng điện chiều → lượng dao động điện có dạng xung tần...
 • 8
 • 510
 • 2

Giáo án điện tử Bài 10 Co so du lieu quan he_Tinin 12

Giáo án điện tử Bài 10 Co so du lieu quan he_Tinin 12
... Nguyễn Anh 10/ 10/1990 12A TV-02 Trần Cơng 23/02/1991 11B TV-03 Lê Văn Bình 21 /12/ 1990 12B TV-04 Nguyễn Thị Dung 30/01/1992 10C Liên kết theo Mã số sách Mã số sách Tên sách TN -102 Bảng Sách ... TO- 012 Nguyễn Anh Ngày mợn Ngày trả Ngày sinh Lớp 5/9/2007 30/9/2007 10/ 10/1990 12A TV-04 TV-02 TN -103 Trần Cơng 12/ 9/2007 23/02/1991 15/9/2007 11B TV-02 TV-03 TN -102 Lê Văn Bình 24/9/2007 21 /12/ 1990 ... Anh 10/ 10/1990 12A TV-02 Trần Cơng 23/02/1991 11B TV-03 Lê Văn Bình 21 /12/ 1990 12B TV-04 Nguyễn Thị Dung 30/01/1992 10C Khoá thuộc tính Số thẻ Số thẻ Mã số sách Ngày mợn Ngày trả TV-02 TO-012...
 • 10
 • 402
 • 0

Giáo án điện tử tiểu học: ÔN tập toán lớp 2 về đại lượng pptx

Giáo án điện tử tiểu học: ÔN tập toán lớp 2 về đại lượng pptx
... trước tiết tiết ôn ã biết qua đại tập lại kiến thức qua lượng để đo, đong, thời gian, tiền tệ… ÔN TẬP VỀ CÁC ĐẠI LƯỢNG Giôùi thieäu baøi Bây mời hồ ? 1.a Đồng bạn làm tập ! Nếu buổi sáng ba ba mươi ... Bình lại là: 1000 - 800 = 20 0 (đồng) Đáp số: 20 0 đồng Các em đọc suy luận kỹ trước làm mmcm dm m km Tiết học đến kết thúc Chân thành cảm ơn quí thầy cô Đã đến dự tiết học lớp ... mười lăm Nếu buổi chiều mười bảy ba mươi phút mười lăm phút 1.a Đồng hồ ? Nếu buổi sáng là mười Nếu buổi sáng thì tám ba mươi phút Nếu là buổi tối hai mươi hai Nếu buổi tối hai mươi ba mươi phút...
 • 10
 • 385
 • 0

Giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: Quang Trung đại phá quân Thanh pps

Giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: Quang Trung đại phá quân Thanh pps
... trận Quang Trung đại phá quân Thanh: - Ngày 20 tháng chạp năm Mậu Thân (tháng năm 1789) Quang Trung huy quân đến Tam Điệp - Đêm mồng Tết năm Kỉ Dậu (1789) Quân ta đánh đồn Hà Hồi - Mờ sáng mồng ... nước Quang Trung đại phá quân Thanh vào năm nào? Kể tên tướng giặc nhà Thanh năm 1789? Kể tên trận đánh ngày mùng Tết? 4 .Quân ta tập kết đâu trước trận đánh? Kể tên trận đánh ngày mùng Tết? Quang ... 2010 Lịch sử 1) Nguyên nhân Nguyễn Huệ tiến quân Bắc lần thứ hai: - Mượn cớ giúp nhà Lê quân Thanh sang chiếm nước ta - Nguyễn Huệ lên hoàng đế kéo quân Bắc đánh quân Thanh 2) Diễn biến trận Quang...
 • 32
 • 1,212
 • 4

Giáo án điện tử tiểu học: Nhân một số thập phân với 10-100-1000 potx

Giáo án điện tử tiểu học: Nhân một số thập phân với 10-100-1000 potx
... 31304 5,2 ì Toán: Nhân số thập phân với phân số thập Ghi nhớ: Muốn nhân số thập phân với số thập phân ta làm sau: - Nhân nhân số tự nhiên - Đếm xem phần thập phân hai thừa số có chữ số dùng dấu ... Toán: Nhân số thập phân với phân a) Ví dụ 1: số thập 4,75 1,3 1425 475 6,1 ì 6,4 4,8 51 b) Ví dụ 2: 4,75 ì 1,3 = ? ì 25 0, (m2) Ghi nhớ: Muốn nhân số thập phân với số thập phân ta làm sau: - Nhân ... (m2) Ghi nhớ: Muốn nhân số thập phân với số thập phân ta làm sau: - Nhân nhân số tự nhiên - Đếm xem phần thập phân hai thừa số có chữ số dùng dấu phẩy tách tích nhiêu chữ số kể từ phải sang trái...
 • 9
 • 168
 • 1

Bài giảng giáo án điện tử: Vi Sinh Vật Đại Cương ppt

Bài giảng giáo án điện tử: Vi Sinh Vật Đại Cương ppt
... ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ MÔN VI SINH VẬT ĐẠI CƯƠNG ĐỐI TƯỢNG CỦA VI SINH VẬT HỌC ĐẠI CƯƠNG • vi khuẩn • virus • nấm men • nấm mốc • tảo protozoa Nhiệm vụ vi sinh vật học đại cương • -Nghiên cứu đặc ... vàng, vi sinh vật ứng dụng vào sản xuất, phục vụ sống từ lâu, người ta chưa hiểu chất vi sinh vật 2.2 Giai đoạn sau phát minh kính hiển vi (Phát vi sinh vật) • Leewenhoek người phát vi sinh vật ... hoạt động sinh lý hóa học, nhóm vi sinh vật -Sự phân bố vi sinh vật tự nhiên mối quan hệ chúng với môi trường sinh vật khác -Nghiên cứu biện pháp thích hợp để sử dụng cách có hiệu vi sinh vật có...
 • 147
 • 3,306
 • 16

Giáo án điện tử sinh học:Sinh học lớp 12- Luận văn-Bài 33: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất LOGO pot

Giáo án điện tử sinh học:Sinh học lớp 12- Luận văn-Bài 33: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất LOGO pot
... thái cổ (sự sống cổ sơ) • Đại cổ sinh Đại trung sinh Đại Tân sinh Đại nguyên sinh www.themegallery Company Logo Sinh vật đại địa chất Đại thái cổ (sự sống cổ sơ): Tồn cách 3500 triệu năm, kéo ... địa cách 400 triệu năm Company Logo www.themegallery Các lục địa cách 250 triệu năm www.themegallery Company Logo Các lục địa cách 180 triệu năm www.themegallery Company Logo Các lục địa cách ... www.themegallery Company Logo II Lịch sử phát triển sinh giới qua đại địa chất Hiện tượng trôi dạt lục địa Lớp vỏ Trái Đất khối thống mà chia thành vùng riêng biệt gọi phiến kiến tạo • Các phiến kiến...
 • 53
 • 1,023
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đại cáo bình ngô lớp 10 thư viện bài giảng điện tửphân thức đại số thư viện bài giảng điện tửtam đại con gà thư viện bài giảng điện tửthư viện bài giảng điện tử đại cáo bình ngôtây âu thời hậu kì trung đại thư viện bài giảng điện tửthư viện bài giảng điện tử về an toàn giao thôngvật lý 10 bài 1 thư viện bài giảng điện tửthư viện bài giảng điện tử trung học cơ sởtruyện kiều lớp 10 thư viện bài giảng điện tửthư viện bài giảng điện tử lịch sử 10 bài 19thư viện bài giảng điện tử địa lý 10an toàn khi sử dụng điện thư viện bài giảng điện tửhàm số lớp 7 thư viện bài giảng điện tửtổng quan văn học việt nam lớp 10 thư viện bài giảng điện tửthư viện bài giảng điện tử công nghệ 10Tiểu luận Tìm hiểu phương pháp chiếu xạ trong bảo quản nông sản sau thu hoạch. Tình hình ứng dụng phương pháp ở Việt Nam và trên thế giớiMột số câu hỏi trắc nghiệm và bán trắc nghiệm môn Luật tố tụng hình sựNghiên cứu phát triển hệ thống quản lý tài nguyên nước ngầm bằng công nghệ GIS và ứng dụng tại tỉnh bắc ninhPhân loại văn bản hành chính tiếng việt và ứng dụng vào các cơ quan nhà nước tỉnh bắc kạnBài 13. Di truyền liên kếtKỹ năng tạo động lực làm việcBài 8. Nhiễm sắc thểBài 66. Ôn tập - Tổng kếtBài 65. Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài ngườiđồ án tốt nghiệp chung cư cán bộ công nhân viên ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh sài gònBài 62. Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thaiHoàn thiện quy trình sản xuất một số giống Hoa Cẩm Chướng (Dianthus caryophyllus L.) bằng công nghệ tiên tiếnNghiên cứu đặc điểm giải phẫu, sinh lý của một số giống hoa cúc nuôi cấy mô giai đoạn vườn ươm và hoàn thiện qui trình nhân giống bằng giâm chồiNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG BÌNHCHUYỂN DỊCH cơ cấu KINH tế NGÀNH THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa ở TỈNH SEKONG, làoPHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại KHU CÔNG NGHIỆP tây bắc ĐỒNG hới, TỈNH QUẢNG BÌNHHOÀN THIỆN hệ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI sản PHẨM dầu NHỜN LON hộp PETROLIMEX tại CÔNG TY XĂNG dầu THỪA THIÊN HUẾPHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG sản ở HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNHĐặc điểm nghệ thuật tiểu thuyết miền hoang của sương nguyệt minh (tt)tieu luan quan tri logistic