70 CAU HOI TRAC NGHIEM WORD FORMATION

90 CAU HOI TRAC NGHIEM WORD FORMATION

90 CAU HOI TRAC NGHIEM WORD FORMATION
... 90 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề dạng từ | mrnsapro@gmail.com (Biên soạn) 22 The _ of the moon for the earth causes the tides A attract B attracted C attractive D attraction 23 ... _ arranged rooms A attractive B attracted C attractively D attraction 67 I wasn’t _ on going to the party last night A keenness B keenly C keen D keenest Trang 3/4 90 câu hỏi trắc nghiệm ... statistics C statistical D statistically 27 She has made an _ for the job as a nursery teacher because she like children A apply B applicant C application D applicator 28 Daisy has been out of...
 • 4
 • 477
 • 13

70 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ

70 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ
... Error: Reference source not foundSai 20 Quan hệ kinh tế quốc tế tổng thể mối quan hệ kinh tế đối ngoại xét phạm vi: Choose one answer Erro r: Refe renc e a Quốc gia sour ce not foun d Erro b Khu ... renc e a thuế quan ưu đãi, thuế quan ưu đãi đặc biệt, thuế quan phổ thông sour ce not foun d Erro b thuế quan ưu đãi, thuế quan phổ thông, thuế quan tự vệ r: 57 Chính sách kinh tế chung có hình ... có hình thức liên kết kinh tế quốc tế sau đây: Choose one answer Erro r: Refe renc e a Diễn đàn hợp tác kinh tế sour ce not foun d Erro r: Refe renc e b Liên minh thuế quan sour ce not foun d...
 • 64
 • 900
 • 5

70 câu hỏi trắc nghiệm về Window

70 câu hỏi trắc nghiệm về Window
... + S 19 Muốn gạch chân đơn cho cụm từ: A + D B + U C + Y D + V 20 Câu sau không trường hợp định dạng đoạn - Paragraph? A Bấm nút Center công cụ canh đoạn hành chọn...
 • 2
 • 587
 • 20

70 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Kinh tế Vĩ mô (có đáp án)

70 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Kinh tế Vĩ mô (có đáp án)
... Nền kinh tế giảm lạm phát Nền kinh tế lạm phát Nền kinh tế giảm phát Cả A,B Câu 50: thất nghiệp chu kỳ loại thất nghiệp: A B C D Xảy có tính chất lặp lặp lại hàng năm Xảy theo thời vụ Xảy kinh tế ... B C D 12 10 13 15 Câu 17: vào năm kinh tế Việt Nam chuyển từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa? A B C D 1975 1980 1986 1999 Câu 18: Việt Nam Mỹ ... vay để mua, thuê, thuê mua phủ không? A B C D 1, thuộc thuộc, không thuộc, không Cả không Câu 9: BĐS phân thành nhóm nào? A B C D BĐS Có đầu tư xây dựng, BĐS không đầu tư xây dựng, BĐS chuẩn bị...
 • 15
 • 3,314
 • 10

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Word

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Word
... công cụ chuẩn D Câu a , b, c 25 Trong Microsoft Word, ấn phím F12 có nghĩa là: Trang Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Word A lưu tập tin B lưu tập tin với tên khác C Câu a, b sai D Câu a,b 26 Loại ... cộng theo cột bảng MS Word ta dùng lệnh: A =Sum(Above) B =Sum(Left) C =Sum(Right) D =Total Trang Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Word 77 Khi ta vào menu Table chọn Sort , MS Word cung cấp cho ta ... hiện: A nhấn Ctrl+P B chọn File -> Print C Các câu a b C Các câu a b sai 90 Thẻ lệnh Page range File-Print dùng để: Trang Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Word A chọn phần văn để in B chọn số trang...
 • 9
 • 632
 • 17

70 câu hỏi trác nghiệm kinh tế quốc tế có đáp án

70 câu hỏi trác nghiệm kinh tế quốc tế có đáp án
... kết tổ chức kinh tế quốc tế d b c 19 Tự hóa thương mại xu chính, đồng nghĩa với việc rào cản bảo hộ không tồn Đáp án : Đúng Sai 20 Quan hệ kinh tế quốc tế tổng thể mối quan hệ kinh tế đối ngoại ... quan tự vệ 57 Chính sách kinh tế chung hình thức liên kết kinh tế quốc tế đây: a Thị trường chung b Liên minh tiền tệ c Liên minh kinh tế d Liên minh thuế quan e b c 58 Bán phá giá hối đoái a ... lợi thương mại quốc tế biến động giá hàng xuất nhập thời kỳ định c Cho biết tỷ trọng tham gia vào thương mại quốc tế nhóm hàng I nhóm hàng II 29 Quyền tác giả nội dung a Quyền kinh tế...
 • 11
 • 356
 • 1

70 câu hỏi trắc nghiệm môn quan hệ kimh tế quốc tế

70 câu hỏi trắc nghiệm môn quan hệ kimh tế quốc tế
... ty quốc gia c Là liên kết tổ chức kinh tế quốc tế d b c 19 Tự hóa thương mại xu chính, đồng nghĩa với việc rào cản bảo hộ không tồn Đáp án : Đúng Sai 20 Quan hệ kinh tế quốc tế tổng thể mối quan ... quan ưu đãi, thuế quan ưu đãi đặc biệt, thuế quan phổ thông b thuế quan ưu đãi, thuế quan phổ thông, thuế quan tự vệ 57 Chính sách kinh tế chung có hình thức liên kết kinh tế quốc tế đây: Choose ... Các quốc gia độc lập có chủ quyền b Các quốc gia lãnh thổ có quyền độc lập sách thương mại quan hệ thương mại quốc tế c Các quốc gia độc lập vùng lãnh thổ có thị phần tham gia vào thương mại quốc...
 • 16
 • 164
 • 0

70 câu hỏi trắc nghiệm nguyên lý mác

70 câu hỏi trắc nghiệm nguyên lý mác
... gồm nguyên nào? Chọn câu trả lời a Nguyên mối liên hệ b Nguyên tính hệ thống , cấu trúc c Nguyên mối liên hệ phổ biến,và phát triển.dNguyên vận động phát triển 22 Từ nguyên ... thượng đế mách bảo 46 Tiêu chuẩn chân gì? Chọn phán đoán a tiêu chuẩn chân tri thức đựơc nhiều người công nhận b tiêu chuẩn chân tri thức hệ trước để lại c tiêu chuẩn chân lời nói ... phán đoán sai? a Coi trọng nhận thức kinh nghiệm nhận thức luận b Cần chống “chủ nghĩa kinh nghiệm c Cần chống “chủ nghĩa giáo điều” “giáo điều kinh nghiệm d Không có phán đoán sai 49 Phương...
 • 15
 • 122
 • 0

Câu hỏi trắc nghiệm về Word

Câu hỏi trắc nghiệm về Word
... 39 Theo mặc định, tài liệu Word chứa tùy chọn phóng to thu nhỏ (Zoom)? 12* 14 40 Word có 22 công cụ Đúng hay sai? Đúng* Sai 41 Số lượng mục tối đa bạn đặt ClipBoard Word 2003 bao nhiêu? 12 24* ... tài liệu mà không cần hỏi 33 Nhấn tổ hợp phím Ctrl+F có tác dụng gì? Mở hộp thoại Print Preview Mở hộp thoại Print Mở hộp thoại Find and Replace* In tài liệu mà không cần hỏi 34 Nhấn tổ hợp phím ... từ ClipBoard vào tài liệu* Nhân khối văn chọn 21 Trong Word, bạn hoàn tác nhiều hành động Đúng hay sai? Đúng Sai* 22 Hướng giấy mặc định Word? Dọc* Ngang A4 A3 23 Không thể điều chỉnh kích thước...
 • 7
 • 8,616
 • 173

Câu hỏi trắc nghiệm về thực hàng word chuẩn

Câu hỏi trắc nghiệm về thực hàng word chuẩn
... thực hiện: A Insert \ Hyperlink B Ctrl + K C Câu A B D Câu A B sai Câu 4: Trong Word để chèn ký hiệu cho văn bản, ta thực hiện: A Ctrl + P B Kích vào biểu tượng C Insert \ Symbol… D Câu B C Câu ... Các câu B C Câu 5: Trong Word muốn nhảy từ ô trái bảng qua ô phải ta thực sao? A Nhấn phím → B Nhấn phím TAB C Nhấn phím ALT D Câu A B Câu 6: Trong Word muốn nhảy từ ô phải bảng qua ô trái ta thực ... tượng Shadow Câu 11: Trong Word để tạo bảng ta thực hiện: A Insert \ Insert Table B Table \ Insert \ Table C Tools \ Insert \ Table D Insert \ Table Câu 12: Trong Word để xoá hàng bảng ta thực hiện:...
 • 25
 • 1,179
 • 13

Câu hỏi trắc nghiệm MS word 2007

Câu hỏi trắc nghiệm MS word 2007
... Cells A Tab Insert Split Cells Câu hỏi 34: Màn hình làm việc chuẩn củaMS Word 2007 (2010) A Outline B Print Layout C Web layout D Normal Câu hỏi 35: Chức WordArt MS Word dùng để làm gì? A Tạo ký ... Trong MS Word 2007 (2010) muốn tạo số (ví dụ: H2O) ta nhấn tổ hợp phím gì? A Alt + += B Ctrl + += C Tất sai D Ctrl + Shift Câu hỏi 42: Để chuyển đổi qua lại tài liệu soạn MS Word 2007 Câu hỏi 41: ... đối tượng D Cả câu Để chuyển đổi đơn vị đo (Unit) MS Word 2007 (2010) ta vào Office Button  Word Optionsvà chọn thẻ nào? A Save B Edit C Advanced D Các câu sai Câu hỏi 63: Câu hỏi 64: Trong PowerPoint,...
 • 25
 • 12,440
 • 56

Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức tin học phần thực hành word (chuẩn)

Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức tin học phần thực hành word (chuẩn)
... quay dọc… ta thực hiện: A File\Page Setup B File\Setup C Câu A B sai D Câu A B Câu 2: Trong Word muốn sửa lại văn có lưu với tên (tập tin cũ còn), ta thực hiện: A Kích biểu tượng Save công cụ B ... thực hiện: A Insert \ Hyperlink B Ctrl + K C Câu A B D Câu A B sai Câu 4: Trong Word để chèn ký hiệu cho văn bản, ta thực hiện: A Ctrl + P B Kích vào biểu tượng C Insert \ Symbol… D Câu B C Câu ... phím TAB C Nhấn phím ALT D Câu A B Câu 6: Trong Word muốn nhảy từ ô phải bảng qua ô trái ta thực sao? A Nhấn phím ← B Nhấn phím TAB C Câu A B sai D Câu A B Câu 7: Trong Word muốn nhảy từ ô phải...
 • 25
 • 5,605
 • 93

Câu hỏi trắc nghiệm Microsoft Word ôn thi công chức thuế

Câu hỏi trắc nghiệm Microsoft Word ôn thi công chức thuế
... công thức SUM(ABOVE) B Sử dụng công thức SUM(ALL) C Sử dụng công thức SUM(Tên cột cần tính tổng) D Câu A B Câu 5: Giả sử bảng tạo Word có cột ghi số (thí dụ: số ngày công lao động người đơn vị) Nếu ... TOOLBAR Câu 1: Trong Word muốn cho không cho xuất công cụ menu…ta thực hiện: A Vào File \ Toolbars B Vào Edit \ Toolbars C Vào View \ Toolbars D Vào Format \ Toolbars Câu 2: Trong Word muốn không ... sai Câu 3: Trong bảng văn Word, muốn tính tổng cho số liệu bảng, ta sử dụng: A Hàm Max B Hàm Sum C Hàm Min D Hàm And Câu 4: Để tính tổng số cột số liệu bảng ta sử dụng công thức: A Sử dụng công...
 • 25
 • 2,625
 • 16

Xem thêm

Từ khóa: các câu hỏi trắc nghiệm word và excel 2007cau hoi trac nghiem word 2007câu hỏi trắc nghiệm word excel 200770 câu hỏi trắc nghiệm quan hệ kinh tế quốc tếcác câu hỏi trắc nghiệm word và excelbộ câu hỏi trắc nghiệm word 2007câu hỏi trắc nghiệm word 2007 có đáp ánnhung cau hoi trac nghiem word 2007cau hoi trac nghiem word va excel 2007các câu hỏi trắc nghiệm word 200770 cau hoi trac nghiem mon kinh te quoc tecâu hỏi trắc nghiệm word 2010câu hỏi trắc nghiệm về word và excelcau hoi trac nghiem ms word 2007 co dap ancâu hỏi trắc nghiệm tin học word 2007chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiHai đường thẳng vuông gócBài 43. Rễ cây