thạc sĩ báo chí học Tổ chức sản xuất các chuyên đề truyền hình ở Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Bình

Luận văn thạc báo chí học tổ chức sản xuất chương trình truyền hình trực tiếp của các đài phát thanhtruyền hình khu vực tây nam bộ

Luận văn thạc sĩ báo chí học tổ chức sản xuất chương trình truyền hình trực tiếp của các đài phát thanh và truyền hình khu vực tây nam bộ
... hình, truyền hình trực tiếp, chương trình truyền hình trực tiếp, truyền hình địa phương, khái niệm tổ chức sản xuất tổ chức sản xuất chương trình truyền hình trực tiếp Các dạng chương trình truyền ... truyền hình trực tiếp 1.3 Tổ chức sản xuất chương trình truyền hình trực tiếp đài Phát 10 18 26 truyền hình địa phương Chương 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH 33 TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP ... sát tổ chức sản xuất chương trình truyền hình trực tiếp đài Phát - Truyền hình Trà Vinh, Vĩnh Long An Giang 2.2.1 Giới thiệu chương trình truyền hình trực tiếp đài Phát truyền hình khu vực Tây Nam...
 • 159
 • 471
 • 3

Luận văn thạc báo chí học tổ chức sản xuất chương trình truyền hình thời sự quốc tế trên đài PTTH vĩnh long hiện nay

Luận văn thạc sĩ báo chí học tổ chức sản xuất chương trình truyền hình thời sự quốc tế trên đài PTTH vĩnh long hiện nay
... VĨNH LONG HIỆN NAY 33 2.1 Các chương trình truyền hình thời quốc tế Đài Phát Truyền hình Vĩnh Long 2.2 Tình hình tổ chức sản xuất chương trình truyền hình thời 33 quốc tế Đài Phát Truyền hình Vĩnh ... hình 1.3 Tổ chức sản xuất chương trình truyền hình thời quốc tế 7 17 24 Chương 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC SẢN XUẤT CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH THỜI SỰ QUỐC TẾ TRÊN ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH VĨNH ... 33 Chương THỰC TRẠNG TỔ CHỨC SẢN XUẤT CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH THỜI SỰ QUỐC TẾ TRÊN ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH VĨNH LONG HIỆN NAY 2.1 Các chương trình truyền hình thời quốc tế Đài Phát Truyền...
 • 131
 • 319
 • 0

Luận văn thạc báo chí học cách thức sản xuất chương trình truyền hình thực tế của các đài phát thanh truyền hình miền tây nam bộ

Luận văn thạc sĩ báo chí học cách thức sản xuất chương trình truyền hình thực tế của các đài phát thanh truyền hình ở miền tây nam bộ
... việc thực sản xuất chương trình truyền hình thực 44 tế Đài Phát truyền hình miền Tây Nam Bộ 2.3 Đánh giá cách thức sản xuất chương trình truyền hình thực tế 50 Đài Phát truyền hình miền Tây Nam ... Hiện đài phát truyền hình (PTTH) miền Tây Nam có nhiều chương trình được gọi truyền hình thực tế Nhưng chương trình truyền hình thực tế cách thức sản xuất chương trình truyền hình thực tế cách ... 40 Chương 2: THỰC TRẠNG CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH THỰC TẾ CỦA CÁC ĐÀI TRUYỀN HÌNH MIỀN TÂY NAM BỘ 44 2.1 Vài nét giới thiệu Đài Phát truyền hình chương trình truyền hình thực tế miền Tây Nam...
 • 145
 • 278
 • 0

Luận văn thạc báo chí học liên kết sản xuất chương trình truyền hình giữa các đài phát thanh truyền hình khu vực tây nam bộ hiện nay

Luận văn thạc sĩ báo chí học liên kết sản xuất chương trình truyền hình giữa các đài phát thanh truyền hình khu vực tây nam bộ hiện nay
... PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH KHU VỰC TÂY NAM BỘ HIỆN NAY 2.1 Sự phát triển Đài Phát - Truyền hình khu vực Tây Nam 2.2 Khảo sát thực trạng liên kết sản xuất chương trình truyền hình Đài Phát - Truyền hình ... Truyền hình khu vực Tây Nam 2.2.1 Các chương trình liên kết tần suất liên kết Đài Phát - Truyền hình khu vựcTây Nam Hiện hoạt độngliên kết sản xuấtchương trình Đài PHTH khu vực Tây Nam có phần tiến ... Tây Nam phân tích chương Chương THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH GIỮA CÁC ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH KHU VỰC TÂY NAM BỘ HIỆN NAY 2.1.Sự phát triển Đài Phát - Truyền...
 • 150
 • 261
 • 0

Luận văn thạc báo chí học tính nhân văn trong các chương trình truyền hình nhân đạo của đài phát thanhtruyền hình vĩnh long hiện nay

Luận văn thạc sĩ báo chí học tính nhân văn trong các chương trình truyền hình nhân đạo của đài phát thanh và truyền hình vĩnh long hiện nay
... CAO TÍNH NHÂN VĂN CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NHÂN ĐẠO CỦA ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH VĨNH LONG HIỆN NAY 3.1 Những vấn đề đặt chương trình truyền hình nhân đạo Đài Phát thanh -Truyền hình ... TÍNH NHÂN VĂN TRONG CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NHÂN ĐẠO XÃ HỘI CỦA ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH VĨNH LONG TỪ NĂM 2009 ĐẾN NAY 2.1 Khái quát Đài Phát Truyền hình Vĩnh Long chương trình nhân đạo ... NHÂN VĂN TRONG CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NHÂN ĐẠO XÃ HỘI CỦA ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH VĨNH LONG TỪ NĂM 2009 ĐẾN NAY 2.1 Khái quát Đài Phát Truyền hình Vĩnh Long chương trình nhân đạo sóng...
 • 147
 • 381
 • 3

Luận văn thạc báo chí học chuyên ngành báo chí xây dựng quy trình tổ chức sản xuất các sản phẩm báo chí cho đài phát thanh truyền hình cần thơ hiện nay

Luận văn thạc sĩ báo chí học chuyên ngành báo chí xây dựng quy trình tổ chức sản xuất các sản phẩm báo chí cho đài phát thanh  truyền hình cần thơ hiện nay
... quy trình tổ chức sản xuất sản phẩm báo chí cho Đài Phát Truyền hình Cần Thơ 28 Chương THỰC TRẠNG QUY TRÌNH TỔ CHỨC SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM BÁO CHÍ TẠI ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH CẦN THƠ HIỆN NAY ... lượng xây dựng quy trình tổ chức sản xuất sản phẩm báo chí cho Đài Phát Truyền hình Cần Thơ 8 Chương XÂY DỰNG QUY TRÌNH TỔ CHỨC SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM BÁO CHÍ - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN 1.1 Các ... quan Đài Phát - Truyền hình Cần Thơ 2.2 Khảo sát quy trình tổ chức sản xuất sản phẩm báo chí Đài Phát - Truyền hình Cần Thơ 2.3 Đánh giá thực trạng quy trình tổ chức sản xuất sản phẩm báo chí Đài...
 • 142
 • 518
 • 4

Luận văn thạc báo chí học đổi mới phương thức tổ chức hoạt động của đài truyền thanh cấp huyện tỉnh cà mau hiện nay

Luận văn thạc sĩ báo chí học đổi mới phương thức tổ chức hoạt động của đài truyền thanh cấp huyện ở tỉnh cà mau hiện nay
... PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ĐÀI 70 TRUYỀN THANH CẤP HUYỆN TỈNH CÀ MAU HIỆN NAY 3.1 Những vấn đề đặt đài truyền cấp huyện tỉnh Mau 3.2 Giải pháp đổi phương thức tổ chức hoạt động đài truyền cấp ... thống đài truyền cấp huyện tỉnh Mau 11 11 17 20 Chương 2: THỰC TRẠNG PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐÀI TRUYỀN THANH CẤP HUYỆN 30 TỈNH CÀ MAU HIỆN NAY 2.1 Khảo sát phương thức tổ chức hoạt ... ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐÀI TRUYỀN THANH CẤP HUYỆN TỈNH CÀ MAU HIỆN NAY Ngành : Phát - Truyền...
 • 137
 • 215
 • 0

Luận văn thạc báo chí học hoàn thiện mô hình tổ chức, quản lý đài phát thanhtruyền hình thành phố cần thơ hiện nay

Luận văn thạc sĩ báo chí học hoàn thiện mô hình tổ chức, quản lý đài phát thanh và truyền hình thành phố cần thơ hiện nay
... chuyên môn khác 2.2 Những thành công hạn chế hình tổ chức, quản Đài Phát Truyền hình thành phố Cần Thơ 2.2.1 hình tổ chức, quản Đài Phát Truyền hình thành phố Cần Thơ 2.2.1.1 hình tổ ... thể Đài Phát Truyền hình thành phố Cần Thơ 26 Chương PHÂN TÍCH MÔ HÌNH TỔ CHỨC, QUẢN LÝ CỦA ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ HIỆN NAY 2.1 Khái quát Đài Phát Truyền hình thành phố ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN HOÀN THIỆN MÔ HÌNH TỔ CHỨC, QUẢN LÝ ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ HIỆN NAY Chuyên...
 • 109
 • 289
 • 0

luận văn thạc báo chí học Đổi mới tổ chức thông tin cho báo công an nhân dân điện tử

luận văn thạc sĩ báo chí học Đổi mới tổ chức thông tin cho báo công an nhân dân điện tử
... tạp chí Trung ương, 133 tạp chí địa phương), hãng thông quốc gia Số lượng báo điện tử có 98 báo, tạp chí điện tử, 265 trang thông tin điện tử tổng hợp quan báo chí [1] Báo CAND điện tử báo mạng ... bảo cho hoạt động đạt mục tiêu Trong luận văn, tác giả phân tích chức tổ chức thông tin báo mạng điện tử cho đạt mục đích mà báo mạng điện tử đặt 1.3.2.2 Khái niệm tổ chức thông tin Tổ chức thông ... thuyết cho việc khảo sát thực trạng tổ chức thông tin CAO, từ thấy thành công hạn chế mà tờ báo tổ chức thông tin 35 Chương PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TỔ CHỨC THÔNG TIN TRÊN BÁO CÔNG AN NHÂN DÂN ĐIỆN TỬ...
 • 160
 • 882
 • 0

luận văn thạc báo chí học Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 2015

luận văn thạc sĩ báo chí học Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 2015
... 01/3/2012 phê duyệt Đề án cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011- 2015 tạo hành lang rộng để xử lý ngân hàng yếu 2 Thực tế, bước trình tái cấu lại hệ thống NHTM cuối năm 2012 (07/6/2012) ... nhất, đặc biệt tín dụng, tiết kiệm dịch vụ toán thực nhiều chức tài so với tổ chức kinh doanh kinh tế 1.2 Những nội dung Đề án cầu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015 Tiếp theo ... thống tổ chức tín dụng giai đoạn 20112 015”: Mục tiêu đề án nhằm cấu lại bản, triệt để toàn diện hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD) theo hướng đại, hoạt động an toàn, hiệu vững với cấu trúc đa dạng...
 • 131
 • 840
 • 0

Luận văn thạc báo chí học,. chuyên ngành báo chí học Khai thác và sử dụng hình ảnh về phòng, chống tội phạm trong chương trình truyền hình vì an ninh tổ quốc

Luận văn thạc sĩ báo chí học,. chuyên ngành báo chí học Khai thác và sử dụng hình ảnh về phòng, chống tội phạm trong chương trình truyền hình vì an ninh tổ quốc
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG HÌNH ẢNH VỀ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH “VÌ AN NINH TỔ QUỐC” ... tội phạm chương trình an ninh Tổ quốc 15 Chương MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG HÌNH ẢNH VỀ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH 1.1 Khái niệm 1.1.1 Khai thác Theo ... việc khai thác sử dụng hình ảnh phòng, chống tội phạm chương trình an ninh Tổ quốc truyền hình Đài thuộc bán đảo Cà Mau 4.2 Đối tượng khảo sát - Hình ảnh chương trình an ninh tổ quốc ...
 • 134
 • 417
 • 0

luận văn thạc báo chí học chuyên ngành báo chí báo CHÍ cần THƠ với VIỆC THÔNG TIN PHÁT TRIỂN KINH tế THUỶ sản TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ HIỆN NAY

luận văn thạc sĩ báo chí học chuyên ngành báo chí  báo CHÍ cần THƠ với VIỆC THÔNG TIN PHÁT TRIỂN KINH tế THUỶ sản TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ HIỆN NAY
... ĐOAN Tôi xin cam đoan: Luận văn Báo chí Cần Thơ với việc thông tin phát triển kinh tế thuỷ sản địa bàn thành phố nay. (Khảo sát Báo Cần Thơ, Đài Phát Truyền hình thành phố Cần Thơ năm 2014) công trình ... Luận văn vấn đề thông tin kinh tế thuỷ sản địa bàn Cần Thơ Báo Cần Thơ, Đài Phát Truyền hình thành phố Cần Thơ 4.2.Phạm vi khảo sát Luận văn khảo sát Báo Cần Thơ, Đài Phát Truyền hình thành phố ... tựa đề: Báo chí Cần Thơ với việc thông tin phát triển kinh tế thuỷ sản địa bàn thành phố (khảo sát Báo Cần Thơ, Đài Phát Truyền hình thành phố Cần Thơ năm 2014) Đây đề tài khảo sát có tính chuyên...
 • 161
 • 252
 • 1

Luận văn thạc báo chí học phương pháp xác định và quản lý rủi ro trong sản xuất chương trình truyền hình trực tiếp

Luận văn thạc sĩ báo chí học phương pháp xác định và quản lý rủi ro trong sản xuất chương trình truyền hình trực tiếp
... quy trình sản xuất chương trình truyền hình trực tiếp bao gồm: Chương trình truyền hình trực tiếp, Yếu tố rủi ro quản trị rủi ro, mối liên hệ quy trình quản rủi ro hoạt động sản xuất truyền hình, ... đề quản rủi ro hoạt động sản xuất truyền hình 1.4 Ứng dụng thuyết xác định quản rủi ro sản xuất truyền hình trực tiếp 9 16 28 37 Chương 2: CÔNG TÁC QUẢN LÝ SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN ... ĐẦU Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUI TRÌNH SẢN XUẤT VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP 1.1 Khái quát chương trình truyền hình trực tiếp 1.2 thuyết chung quản trị rủi ro...
 • 143
 • 228
 • 0

LUẬN VĂN THẠC BÁO CHÍ HỌC: BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ VỚI VAI TRÒ GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG CHO ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM HIỆN NAY

LUẬN VĂN THẠC SĨ BÁO CHÍ HỌC: BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ VỚI VAI TRÒ GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG CHO ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM HIỆN NAY
... lí luận báo mạng điện tử, vai trò báo mạng điện tử giáo dục trị - tưởng cho đội ngũ đảng viên ĐCSVN - Khảo sát, đánh giá thực trạng báo mạng điện tử với vai trò giáo dục trị - tưởng cho đội ... trị, tưởng, giáo dục trị, báo điện tử Vai trò báo điện tử việc giáo dục trị - tưởng; Nội dung giáo dục trị - tưởng báo điện tử Việt Nam; Ưu điểm hạn chế báo điện tử thực việc giáo dục trị ... GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG CHO ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 1.1 Khái niệm, nội dung, vai trò báo mạng điện tử giáo dục trị - tưởng cho đội ngũ đảng viên Đảng...
 • 145
 • 325
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thạc sĩ báo chí họcphương pháp tổ chức sản xuất dây chuyềntổ chức sản xuất hiệu quả để đẩy mạnh xuất khẩukhuyến khích tạo điều kiện cho việc hình thành các tổ chức sản xuất các htx các câu lạc bộ nhóm những người cùng sở thíchđể giúp đỡ nhau trong sản xuấtđiều kiện tổ chức sản xuất dây chuyền và quản lý dây chuyềnlựa chọn hình thức tổ chức sản xuất phù hợp để thúc đẩy phát triển sản xuất trên địa bàn xã thuậntổ chức sản xuất một trò chơi truyền hìnhđào tạo thạc sĩ báo chíbáo cáo tổ chức sản xuất cơ khíchương trình đào tạo thạc sĩ báo chílựa chọn tiêu thức phân bổ chi phí sản xuất chung trong doanh nghiệp tổ chức sản xuấttổ chức sản xuất và quản lý chi phí tại công ty trách nhiệm hữu hạn thép nhật quangluận văn thạc sĩ báo chívới phương châm nhìn thẳng vào sự thật phân tích sâu sắc những thành tựu cũng như những tồn tại rút ra bài học trong tổ chức sản xuất kinh doanhtổ chức bộ máy tổ chức sản xuất tổ chức kế toán tại chi nhánh công tychiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1ĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 5. Người lính dũng cảm