100 câu hỏi trắc nghiệm excel 2007

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm Excel 2007

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm Excel 2007
... Câu Cho hình 1, , tính COUNT(A1:A7) a) b) c) d) Câu Cho hình a b c d Câu 10 Cho hình a b c d , tính Count(A4:A7) , tính Count(A1:A7,2) Câu 11 Cho hình a b c d , tính CountA(A1:A7) Câu 12 ... , tính CountA(A4:A7) Câu 13 Cho hình a b c d , tính CountA(A1:A7,2) Câu 14 Cho hình a b c d e , tính CountA(A1:A7,’two’) Câu 15 Hàm Sum(“3”,2,True) cho kết a b c d #NAME? Câu 16 Nếu ô A1 chứa ... diễn số a nhân với số b excel, ta gõ: a = a*b b = a:b c = a x b d a * b Câu 29 Để nhập biểu thức biểu diễn số a chia cho b excel ta làm sau: a = a/b b = a:b c a:b d a\b Câu 30 Để nhập biểu thức...
 • 21
 • 431
 • 7

100 câu hỏi trắc nghiệm về nhân sự.doc

100 câu hỏi trắc nghiệm về nhân sự.doc
... thứ trình lựa chọn nguồn nhân lực là: a Nghiên cứu,thẩm tra lý lịch đơn xin việc b Kiểm tra cấp,giấy chứng nhận thông tin trình học hành,kinh nghiệm c Kiểm tra ,trắc nghiệm xem xét lại mẫu đơn ... nghiên cứu nhiều để phân tích công việc : a PAQ b DOT c KASO 35 Câu số câu gọi “khối làm sẵn để xây dựng” (building block) thứ mà nhân viên phải làm a Sắp đặt công việc có tính khoa học (Industrial ... nhiệm vụ 37 Theo thuyết hai nhân tố (two – factory theory) Herzberg cá nhân bị thúc đẩy nhiều chất công việc phần thưởng việc trả lương ? a Đúng b Sai 38 danh mục mà nhân viên làm việc ngày lựa...
 • 27
 • 1,233
 • 4

100 câu hỏi trắc nghiệm hình học 10

100 câu hỏi trắc nghiệm hình học 10
... tâm sai e = , tiêu điểm Ox Phương trình tắc (H) : a x 16 - y 84 = b x 84 - y 16 = c x 100 - y 84 = d x 16 - y 100 = 55 Cho vectơ A B → điểm C, có điểm D thỏa mãn A B → = C D → : a b c d vô số 56 ... x + y + 20 = b x + y - x - y + 10 = c x + y - x - y + 20 = d x + y - x - y - 20 = 44 Điều kiện điều kiện cần đủ để A B → = C D → : a ABCD hình bình hành b ABDC hình bình hành c AD BC có trung ... = 49 Cho hình vuông ABCD có cạnh a Trong đường thẳng sau đây, đường trục đẳng phương đường tròn ngoại tiếp hình vuông đường tròn tâm B bán kính R = a a AC b AB c BC d OB 50 Tìm tọa độ hình chiếu...
 • 15
 • 2,425
 • 121

100 câu hỏi trắc nghiệm đột biến gen

100 câu hỏi trắc nghiệm đột biến gen
... tiền phụi b đột biến xụma c đột biến giao tử d đột biến sinh dưỡng 28 Phát biểu sau nói đột biến giao tử ? a xảy dạng đột biến gen b xảy dạng đột biến cấu trỳc NST c xảy dạng đột biến số lượng ... phõn tử ADN 32 Loại đột biến gen không di truyền qua sinh sản hữu tớnh : a đột biến xôma b đột biến giao tử c đột biến tiền phụi d đột biến giao tử đột biến tiền phụi 33 Loại đột biến sau tạo nên ... : a Đột biến gen biến đổi cấu trỳc gen liờn quan đến đoạn AND xảy vị tri phõn tử AND b Đột biến gen biến đổi cấu trỳc gen liờn quan đến cặp nuclờụtit, xảy điểm phõn tử AND c Đột biến gen biến...
 • 12
 • 6,626
 • 63

100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VĂN 9

100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VĂN 9
... phơng thức đó? A Vì văn có luận điểm, luận sử dụng phép lập luận B Vì văn sử dụng nhiều từ ngữ câu biểu cảm C Vì văn kể lại diễn biến câu chuyện theo trình tự thời gian D Vì văn sử dụng nhiều phơng ... D Tuỳ bút 97 Nhân vật truyện Làng ai? A Ông Hai B Bà chủ nhà C Bà Hai D Bác Thứ 98 Trong câu nói ông Hai Nắng chúng nó!, chúng ai? A Giặc tây B Lũ trẻ C Cua, cá D Trâu bò 99 Loại dấu câu đợc sử ... Trung cầm quân trận trực tiếp chiến đấu tác giả chủ yếu dùng kiểu câu nào? A Câu kể (trần thuật) C Câu nghi vấn B Câu cầu khiến D Câu cảm thán 42 Vì tác giả vốn quan trung thành với nhà Lê nhng...
 • 10
 • 6,706
 • 102

100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA 9

100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA 9
... ( X ) kim loại hóa trò III, ta có PTHH đúng? A X + Cl2  XCl2 B X + Cl2  XCl3 C 2X + Cl2  2XCl3 D 3X + Cl2  3XCl3 98 / Kim loại hóa trò III ( câu 97 ) là: A Al B Fe C Cu D Zn 99 / Trong hợp chất ... Cả H2 CuO dư 77/ Khối lượng chất dư là: ( Câu 76 ) A g B g C g D g 78/ Khối lượng Cu tạo thành là: : ( Câu 76 ) A 25,6 g B 19, 2 g C 12,8 g D 6,4 g 79/ Đốt cháy hoàn toàn 3,1 g P bình kín chứa ... đem PƯ là: A Mg B Zn C Cu D Al 95 / Một hợp chất có CTHH gồm phi kim liên kết với O, 89/ Cặp chất không xảy PƯ? A Fe + HCl B Zn + CuSO4 C Ag + HCl D Cu + AgNO3 90 / Trong hợp chất oxit kim loại...
 • 7
 • 2,622
 • 195

100 câu hỏi trắc nghiệm môn mạng máy tính

100 câu hỏi trắc nghiệm môn mạng máy tính
... n Câu 91 ðánh d u câu ñúng v t ng giao v n (Transport): A Truy n gói tin thông qua t ng v t lý B Liên k t m ng máy tính C Làm vi c v i máy tính ñ u cu i D Làm vi c v i router Câu 92 ðánh d u câu ... Internet Control Message Protocol Câu 90 ðánh d u ch c c a t ng giao v n (Transport): A ðóng gói ñơn v thông tin B Liên k t m ng máy tính C K t n i máy tính - máy tính (host to host) D Qu n lý giao ... d u câu ñúng: A Máy A n i v i c ng s c a router B Máy A n i v i c ng s c a router C Máy A n i v i c ng s c a router D Máy B n i v i c ng s c a router E Máy B n i v i c ng s c a router F Máy B...
 • 8
 • 32,095
 • 266

Câu hỏi trắc nghiệm excel

Câu hỏi trắc nghiệm excel
... số lẻ Câu Trình bày thao tác chép Sheet từ tập tin có sẵn qua tập tin Câu Trình bày thao tác Rút trích liệu trừ Sheet có sẵn qua Sheet khác Câu Trình bày thao tác xếp liệu bảng tính có sẵn Câu ... =IF(AND(F4>=5,OR(C4>=2,D4>= 2,E4>=2)),"D","R") b =IF(AND(F4>=5,C4>=2,D4>=2,E 4>=2),"D","R") c Hai câu a b sai d Hai câu a.b Câu 27 Nếu điền vào ô D8 công thức =ROUND((SUM(D1:D7)/6)*2,0)/2 kết là: a 6.5 b 7.5 ... Format / Rows / Height 20 Trong Excel, Dữ liệu công thức b Chọn Edit / Rows / Height Excel luôn bắt đầu c Chọn Tools / Rows / Height a D6áu = d Tất sai b Dấu + Trong Excel, muốn chèn thêm dòng: c...
 • 3
 • 2,221
 • 65

100 câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi ĐH

100 câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi ĐH
... give me a hand?" What did she want me to do? A hand her something B help her C hold her hand D bring her something 84) Can you finish this proverb “as old as …”? A Samson B the hills C dry break ... C talk D say 86) If something is washable, it can be washed If something is edible, it can be… A carried B drunk C thrown away D eaten 87) What is a suitable reply? “I think I’ll go to see ‘Shrek ... broken 91) I don’t want to buy any of these books I’ve got _ A all B all them C everything D them all 92) This detailed map is the atlas A more useful as B more useful than C usefuller...
 • 17
 • 477
 • 18

100 câu hỏi trắc nghiệm vật lí 7

100 câu hỏi trắc nghiệm vật lí 7
... I/ 60 CÂU TRẮC NGHIỆM DẠNG NHIỀU LỰA CHỌN: Dùng bút khoanh tròn vào chữ đầu câu trả lời câu sau đây: (Mỗi câu trả lời 0,5 điểm) TT Đáp án TT Đáp án TT Đáp án TT Đáp án Câu Câu Câu Câu C A D ... giây Câu 7/ Bài 17 Vật bò nhiễm điện (vật mang điện tích) có khả …………………… vật khác Câu 8/ Bài 19 Dòng điện dòng …………………………………………… dòch chuyển có hướng Câu 9/ Bài 22 “Khi có dòng điện chạy qua, vật ... Cột B a vật không dẫn điện b gây nguy hiểm với thể người c không gây nguy hiểm với thể người d vật dẫn điện III/ 15 CÂU TRẮC NGHIỆM DẠNG ĐÚNG – SAI: Hãy chọn câu trả lời hay sai câu sau Câu 1/...
 • 17
 • 5,529
 • 56

100 cau hoi trac nghiem DOS cho nghe THCS

100 cau hoi trac nghiem DOS cho nghe THCS
... C:\TRUONG\LOP\TO\>RD LOP\TO DOS ổ đóa C ta dùng b) C:\TRUONG\LOP\TO\>RD LOP a) C:\>TREE /F c) C: \DOS> TREE /F c) C:\TRUONG\LOP\TO\>RD TRUONG\LOP b) C: \DOS> TREE /E d) C:\>TREE DOS d) Tất sai Câu 29: ... Sai cú pháp DOS ổ đóa C dùng lệnh ? Câu 43 Lệnh ngoại trú lệnh a) C:\>DIR C: \DOS\ *.* \S a) Tồn nhớ RAM khởi động b) C: \DOS> DIR *.*/A b) Muồn sử dụng phải khai báo đường dẫn c) C: \DOS> DIR *.*/A ... hành A:\> Để xoá tất tập tin b) DEL *.* thư mục DOS ta dùng c) TREE BAITOAN.TXT a b RD DOS c RD DEL *.* d DEL Câu 59 : Lệnh FORMAT A: /U DOS\ *.* DOS\ *.* d) Tất Câu 71 : Để tạo thư mục gốc ta sử...
 • 5
 • 717
 • 5

100 cau hoi trăc nghiem hay

100 cau hoi trăc nghiem hay
... 20% Khối lượng dung dịch NaOH cần dùng là: A 10g B 8g C 9g D 15g Câu 87:Cho 100ml dung dịch H2SO4 2M tác dụng với 100ml dung dịch Ba(NO 3)2 1M Nồng độ mol/l dung dịch sau phản ứng là: A 2M 1M ... D.CO2 Câu 55:Cần ml dung dịch brom 1M để tác dụng hết 2,24 lít khí etilen điều kiện tiêu chuẩn A .100 ml B.200 ml C.150 ml D.250 ml Câu 56:Đốt cháy 28 ml hỗn hợp khí A gồm (metan khí axetilen) cần ... dịch có nồng độ 8% (D=1,075g/ml) ? A 430g B 410g C 415g D 200g Câu 83:Cho 1,6 g CuO tác dụng với 100g dung dịch H 2SO4 có nồng độ 20% Nồng độ phần trăm chất dung dịch sau phản ứng kết thúc là:...
 • 6
 • 546
 • 0

100 câu hỏi trắc nghiệm

100 câu hỏi trắc nghiệm
... III: Câu hỏi dạng lựa chọn đúng, sai: Câu 39: Mỗi câu 0.5 điểm Sai Đúng Câu 40: Mỗi câu 0.5 điểm Sai Đúng Câu 41: Mỗi câu 0.5 điểm Đúng Sai Câu 42: Mỗi câu 0.5 điểm Sai Đúng Câu 43: Mỗi câu 0.5 ... C Câu 59 (0,5đ): A Câu 61 (0,5đ): C Câu 63 (0,5đ): D Câu 65 (0,5đ): D Câu 67 (0,5đ): B Câu 69 (0,5đ): C Câu 71 (0,5đ): A Câu 73 (0,5đ): D Câu 75 (0,5đ): C Câu 77 (0,5đ): C Câu 79 (0,5đ): C Câu ... D Câu 54 (0,5đ): B Câu 56 (0,5đ): B Câu 58 (0,5đ): D Câu 60 (0,5đ): D Câu 62 (0,5đ): C Câu 64 (0,5đ): C Câu 66 (0,5đ): A Câu 68 (0,5đ): C Câu 70 (0,5đ): B Câu 72 (0,5đ): B Câu 74 (0,5đ): B Câu...
 • 10
 • 326
 • 0

Bài soạn 100 câu hỏi trắc nghiệm anh 9

Bài soạn 100 câu hỏi trắc nghiệm anh 9
... cột B (Mỗi câu 0,25 điểm) 81 82 83 a c d 84 b 85 g 86 e VII Đọc đoạn văn sau chọn (True) sai (False (Mỗi câu 0,5điểm) 90 91 92 93 94 95 96 F F T T T F F 87 f 97 T 88 i 98 F 89 h 99 T 100 F GD Phù ... trống với từ cho khung) (Học sinh chọn câu 0,25 điểm) 91 92 93 94 95 96 97 teacher near at leaves goes starts eleven 81 b 82 e 89 h 98 home 90 g 99 lunch 100 with ... class (96 ) at seven and ends at (97 ) My sister rides (98 ) and has (99 ) at quarter to twelve (100) her family The end ! Phòng GD Phù Cát Trường THCS Cát thắng ĐÁP ÁN 100 CÂU TRẮC NGHIỆM...
 • 23
 • 398
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm excel 2007 có đáp án100 câu hỏi trắc nghiệm thị trường chứng khoán100 câu hỏi trắc nghiệm hóa học 9100 câu hỏi trắc nghiệm vật lý 10câu hỏi trắc nghiệm excel 2003câu hỏi trắc nghiệm excel có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm excel100 câu hỏi trắc nghiệm về thị trường chứng khoán100 câu hỏi trắc nghiệm môn thị trường chứng khoáncau hoi trac nghiem word 200797 câu hỏi trắc nghiệm excelcâu hỏi trắc nghiệm excel 2010100 câu hỏi trắc nghiệm thi bằng lái xe máybộ câu hỏi trắc nghiệm word 2007câu hỏi trắc nghiệm word 2007 có đáp ánĐơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tậpđơn xin gia hạn nộp học phíđơn xin miễn giảm học phí pdfđơn xin miễn giảm học phídon xin thôi họcĐề cương bài giảng quản trị tài chínhĐề cương bài giảng thanh toán quốc tếĐề cương bài giảng kế toán quốc tếĐề cương bài giảng mạng truyền thông trong ô tôĐề cương bài giảng thực tập hệ thống điện và điều khiển động cơ (hệ đại học chính quy)Đề cương bài giảng phương pháp phần tử hữu hạn trong mô phỏng và tính toán ô tôNăng suất của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam vai trò của xuất khẩu, hoạt động đổi mới và môi trường kinh doanh (LA tiến sĩ)Tuần 11. Ôn tập văn học dân gian Việt NamĐề cương bài giảng thực tập nâng cao cơ điện tử ô tôBài giảng hệ thống thông tin công nghiệpBài giảng kỹ thuật ăng tenBài giảng kỹ thuật cao áp (đại học chính quy)Đề cương bài giảng động lực học thẳng đứng và hệ thống treo ô tôĐề cương bài giảng tính toán thiết kế ô tôĐề cương bài giảng trang bị tiện nghi trên ô tô