VẬT CHẤT DI TRUYỀN PHÂN tử

1 HT vật CHẤT DI TRUYỀN PHÂN tử

1 HT  vật CHẤT DI TRUYỀN PHÂN tử
... Số nu loại mạch : A1 = 450 G1 = 15 0 Mà có A1 +T1 = A = T = 600 G1 + X1 = G = X = 900 => Vậy T1 = 15 0 X1 = 750 => Đáp án A Câu 48 : Lời giải Trên mạch thứ có : A1 = 15 0 T1 = 12 0 => Vì A=T G=X nên ... Đại học Vinh năm 2 015 Phân tích vật chất di truyền loài sinh vật, thấy phân tử axit nucleic có số loại adenine chiếm 23%, uraxin chiếm 26%, guanine chiếm 25% Loại vật chất di truyền loài A ARN ... 19 5 – = 19 4 Số phân tử nước giải phóng lần dịch mã : 19 3 Ta có số phân tử nước giải phóng trình dịch mã : 17 370 : 18 = 965 phân tử Số aa môi trường cần cung cấp cho dịch mã : 19 4 x ( 965 : 19 3...
 • 18
 • 2,474
 • 10

Di truyền thực vật - Chương 1: Cấu trúc và tái bản vật chất di truyền ở mức độ phân tử, tế bào pptx

Di truyền thực vật - Chương 1: Cấu trúc và tái bản vật chất di truyền ở mức độ phân tử, tế bào pptx
... xác vật chất di truyền cho hệ tế bào ADN, với mô hình cấu trúc cấp độ phân tử, mô hình cấu trúc phân tử (NST) chứng tỏ tính hoàn thiện tối cao vật chất mang thông tin di truyền - vật chất trung ... đổi chất tế bào - Vật chất di truyền tái cách xác để truyền đạt thông tin cho hệ tế bào sau - Vật chất di truyền phải có khả xảy ghi nhận biến đổi, thông tin biến đổi phải ổn định di truyền 1.2 ... Các TTDT truyền nguyên vẹn -> tế bào thể đa bào có máy di truyền + Các gen khác hoạt động nhóm tế bào - tế bào phân hóa chức có chế hoạt hóa di n trình phát triển cá thể + Qua phân bào gen hoạt...
 • 11
 • 487
 • 2

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT DI TRUYỀN Ở CẤP ĐỘ PHÂN TỬ

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT DI TRUYỀN Ở CẤP ĐỘ PHÂN TỬ
... 1500 phân tử axit H3PO4 KẾT LUẬN - Việc bồi dưỡng học sinh giỏi việc làm quan trọng cần thiết Thông qua việc hướng dẫn học sinh giải cách giải tập phần sở vật chất di truyền cấp độ phân tử giúp ... đơn phân phân tử ADN hay gen A, T, G X; mạch một: A1, T1, X1, G1; mạch 2: A2, X2, T2, G2 - Các loại đơn phân phân tử ARN thông tin ( mARN) : Am, Gm, Um, Xm Các dạng tập sở vật chất di truyền cấp ... tài em nảy nở Góp phần thực mục tiêu đào tạo giáo dục Bồi dưỡng nhân tài cho đất nước mai sau - Được trang bị đầy đủ hệ thống cách giải tập tập phần sở vật chất di truyền cấp độ phân tử giúp cho...
 • 37
 • 777
 • 1

TUYỂN tập câu hỏi ôn tập PHẦN cơ sở vật CHẤT DI TRUYỀN và BIẾN dị

TUYỂN tập câu hỏi ôn tập PHẦN cơ sở vật CHẤT DI TRUYỀN và BIẾN dị
... Đều biến dị có liên quan đến biến đổi vật chất di truyền Điểm khác nhau: - Về nguyên nhân: Biến dị tổ hợp xuất nhờ trình giao phối, biến dị đột biến xuất hiên tác động MT thể - Về chế: biến dị ... tổng hợp Tuyển tập câu hỏi DI TRUYỀN HỌC ThS Lê Hồng Thái Nhờ khả tổng hợp, ADN truyền đạt thông tin di truyền qua hệ tế bào qua hệ khác loài Câu 5: Mối quan hệ ADN prôtêin cấu trúc chế di truyền. Tính ... không nở thành gà có nhiễm sắc thể nào? c) Số gà trống gà mái đàn gà nói có tuân theo tỉ lệ 1: không? GỢI Ý ĐÁP ÁN CHO CÁC CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TỪNG PHẦN A- PHẦN : CÂU HỎI Câu Tại nói ADN sở vật...
 • 12
 • 247
 • 0

Bài giảng di truyền thực vật đại cương chương 1 cấu trúc và tái bản vật chất di truyền ở cấp độ phân tử, tế bào

Bài giảng di truyền thực vật đại cương  chương 1 cấu trúc và tái bản vật chất di truyền ở cấp độ phân tử, tế bào
... thông tin di truyền, vận động phân phối xác vật chất di truyền cho hệ tế bào ADN, với mô hình cấu trúc cấp độ phân tử, mô hình cấu trúc phân tử (NST) chứng tỏ tính hoàn thiện tối cao vật chất mang ... 7 /18 /15 1. 1.2 Những đòi hỏi tất yếu vật chất di truyền mà ADN đáp ứng a) Vật chất di truyền phải tàng trữ tất thông tin cần thiết để điều khiển cấu trúc đặc trưng hoạt động trao đổi chất tế bào ... pol I DNA pol III 11 7 /18 /15 SƠ ĐỒ CẤU TẠO VI KHUẨN 1. 4 Tế bào nhân sơ tế bào nhân chuẩn 1. 4 .1 Đặc điểm cấu trúc nhiễm sắc thể sinh vật nhân sơ • Sinh Prokaryotic flagella vật nhân sơ (prokaryote)...
 • 20
 • 241
 • 0

DI TRUYỀN PHÂN TỬ VÀ KỸ THUẬT DI TRUYỀN ỨNG DỤNG TRONG NHÂN GIỐNG ĐỘNG VẬT

DI TRUYỀN PHÂN TỬ VÀ KỸ THUẬT DI TRUYỀN ỨNG DỤNG TRONG NHÂN GIỐNG ĐỘNG VẬT
... Kỹ thuật di truyền Kỹ thuật tái tổ hợp DNA thường gọi kỹ thuật di truyền, bao gồm tập hợp gồm nhiều kỹ thuật, vai trò hàng đầu thuộc tư phương pháp di truyền vi sinh vật, sinh học phân tử, hóa ... điểm mã di truyền - Mã di truyền mã ba, nghĩa nucleotide mã hóa cho axit amin - Mã di truyền không gối lên Thông tin phân tử mRNA đọc theo chiều 5’P - 3’OH kể từ codon khởi đầu - Mã di truyền ... đa tiềm di truyền, tức có đủ tất thông tin di truyền để tổng hợp loại kháng thể, kháng nguyên có tác dụng tác nhân kích thích cảm ứng gen tổng hợp kháng thể hoạt động - Quan điểm di truyền học...
 • 70
 • 752
 • 7

Nghiên cứu soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm khách quan phần di truyền phân tử và đột biến gen để kiểm tra đánh giá chất lượng sinh viên khoa sinh KTNN, đại học sư phạm hà nội 2

Nghiên cứu soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm khách quan phần di truyền phân tử và đột biến gen để kiểm tra đánh giá chất lượng sinh viên khoa sinh  KTNN, đại học sư phạm hà nội 2
... Nghiên cứu soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm khách quan phần di truyền phân tử đột biến gen để kiểm tra đánh giá chất lượng sinh viên khoa Sinh KTNN, Đại học Phạm Nội 2 Mục đích nghiên cứu ... hỏi trắc nghiệm khách quan phần di truyền phân tử đột biến gen để kiểm tra đánh giá chất lượng sinh viên khoa Sinh - KTNN, Đại học phạm Nội 2 Tôi xin cam đoan kết nghiên cứu khóa luận đƣợc ... thống câu hỏi gồm 100 câu trắc nghiệm khách quan dạng đúng/sai dùng vào khâu kiểm tra đánh giá kiến thức di truyền phân tử đột biến gen sinh viên khoa Sinh KTNN, trƣờng ĐHSP Nội ĐẠI HỌC SƯ PHẠM...
 • 67
 • 224
 • 0

Quá trình thay đổi của vật chất di truyền trong phân bào

Quá trình thay đổi của vật chất di truyền trong phân bào
... thành thoi phân bào 2.2 Cơ chế Ở tế bào nhân sơ trình phân bào trực phân di n vật chất di truyền nhân đôi, tế bào chất tăng cường tổng hợp, phân chia tế bào thành tế bào 2.3 Kết - Từ tế bào mẹ ban ... nhân 3.2 Nguyên phân 3.2.1 Đặc điểm - Là trình phân bào xảy tế bào sinh dưỡng, tế bào sinh dục sơ khai hợp tử - Các tế bào tạo từ trình nguyên phân giống hệt tế bào mẹ vật chất di truyền 3.2.2 Cơ ... chúng di chuyển vêề hai cực đối di n 3.3.2.7 Kì cuối II phân chia tế bào chất - Nhân hình thành, NST dãn xoắn di n trình phân chia tế bào chất 3.3.3 Kết Qua lần phân bào từ tế bào mẹ giảm phân...
 • 14
 • 393
 • 0

BÀI TẬP DI TRUYỀN PHÂN TỬ

BÀI TẬP DI TRUYỀN PHÂN TỬ
... 90, G= X = 200 D A = T = 200, G = X = 90 Cõu 17 Trên mạch cảu phân tử ADN có tỉ lệ loại Nu A +G = Tỉ lệ mạch bổ sung T +X phân tử ADN nói là: A 0,5 B 0,2 C 2,0 D 5,0 Cõu 18: Mt on ARN thụng ... amin mụi trng cung cp l bao nhiờu? A 2.495 B 2.490 C 4.995 D 4.990 Câu 16 Trên đoạn mạch khuôn phân tử AĐN có số nuclêôtit loại nh sau: A = 60, G = 120, X = 80, T = 30 Sau lần nhân đôi đòi hỏi ... B Mt cp A T kienchuvan@gmail.com Tell: 0977153904 BI TP DI TRUYN PHN T C Thay cp A T bng cp G X D Mt cp G X Cõu 26;Mt gen cú chiu di 469,2 nanomet v cú 483 cp A T T l tng loi nuclờụtit...
 • 3
 • 2,924
 • 169

BÀI TẬP PHẦN DI TRUYỀN PHÂN TỬ

BÀI TẬP PHẦN DI TRUYỀN PHÂN TỬ
... nuclêôtit phân tử DNA, xác định khối lượng phân tử, chiều dài số vòng xoắn phân tử DNA b) Một đoạn phân tử DNA tách mạch đơn để mã, có số nuclêôtit loại T X 1/200 số nuclêôtit loại tương ứng phân tử ... phân tử mARN 1,4 giây 34 Khi phân tích thành phần hoá học 10 phân tử prôtêin loại người ta thấy có 3970 liên kết peptit Biết phân tử prôtêin chuỗi polipeptit A) Xác định: a) Khối lượng phân tử ... tính chiều dài C) 10 phân tử prôtêin tạo từ phân tử mARN Các ribôxôm tham gia vào trình tổng hợp số phân tử prôtêin trượt phân tử mARN lần Xác định số ribôxôm trượt phân tử mARN, biết số ribôxôm...
 • 6
 • 2,293
 • 125

ĐỀ TRẮC NGHIỆM DI TRUYỀN PHÂN TỬ

ĐỀ TRẮC NGHIỆM DI TRUYỀN PHÂN TỬ
... trỉng b Âäúi m di truưn âãø làõp rạp chênh xạc cạc axit amin c Gàõn våïi xêt amin mäi trỉåìng näüi bo d C a v b e Cạc chỉïc nàng trãn chỉa â 33 Cå såí váût cháút ca hiãûn tỉåüng di truưn åí cáp ... lãû = 0,60 thç hm lỉåüng G+X ca G+X xáúp xè: a 0,43 b 0,40 c 0,34 d 0,13 e 0,31 25 Váût cháút di truưn åí cáúp âäü phán tỉí cọ åí cạc loi sinh váût l: a Axit âãäxiribänuclãic b Axit ribänuclãic ... Lỉåüng A+T ln bàòng lỉåüng G+X e Tè lãû A+T/G+X âàûc trỉng âäúi våïi mäùi loi sinh váût 30 Mäüt gen di 10200Ao, cọ A chiãúm 20%, säú liãn kãút hrä gen âọ l: a 7200 b 600 c 7800 d 3600 e 3900 31 úu...
 • 4
 • 544
 • 17

DNA là vật chất di truyền

DNA là vật chất di truyền
... chất di truyền Mãi đến năm 1944 vai trò mang thông tin di truyền DNA chứng minh đến năm 1952 công nhận Các chứng minh gián tiếp Nhiều số liệu cho thấy có mối quan hệ DNA chất di truyền - DNA có ... chứng minh sinh hóa xác nhận DNA mang tín hiệu di truyền. Nhưng vai trò DNA chưa công nhận cho thí nghiệm protein Hình 1.2 Vật chất di truyền phage DNA Sự xâm nhập DNA virus vào vi khuẩn Năm 1952, ... khẳng định vai trò vật chất di truyền DNA Thí nghiệm biến nạp DNA (Transformation) Hiện tượng biến nạp Griffith phát vào năm 1928 vi khuẩn Diplococcus pneumoniae(gây sưng phổi động vật có vú) Vi khuẩn...
 • 12
 • 3,139
 • 30

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu vật chất di truyền cấp độ phân tửvật chất di truyền cấp độ phân tửvật chất di truyền cấp phân tử là gìcơ sở vật chất di truyền cấp độ phân tửvật chất di truyền ở cấp độ phân tử là gìbài 1 vật chất di truyền cấp độ phân tử acid nucleicbài 1 vật chất di truyền cấp độ phân tửdi truyền phân tửbệnh di truyền phân tửtài liệu di truyền phân tửnghiên cứu di truyền phân tửtìm hiểu di truyền phân tửứng dụng di truyền phân tửtái bản của vật chất di truyềncơ sở di truyền phân tửTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại