KIỂM NGHIỆM THUỐC BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC

Kiểm nghiệm thuốc bằng phương pháp sinh học

Kiểm nghiệm thuốc bằng phương pháp sinh học
... Kiểm nghiệm thuốc theo tiêu chuẩn kiểm nghiệm thuốc tiến hành phân tích mẫu thuốc đại diện cho lô thuốc phương pháp hoá học, học, hoá lý, sinh học quy định để xem thuốc có đạt ... phiếu kiểm nghiệm phải có: Phần tiêu đề (bao gồm tên quan kiểm nghiệm, số phiếu kiểm nghiệm, tên mẫu kiểm nghiệm, lý lịch mẫu kiểm nghiệm ), tiêu thử kết quả, kết luận cuối mẫu thuốc kiểm nghiệm Dưới ... lời kết quả: Bằng phiếu kiểm nghiệm hay phiếu phân tích Phiếu kiểm nghiệm văn pháp lý tổ chức kiểm tra chất lượng thuốc, xác nhận kết kiểm nghiệm theo tài liệu kỹ thuật hợp pháp mẫu thuốc Phiếu...
 • 25
 • 926
 • 4

Kiểm nghiệm thuốc bằng phương pháp sinh học

Kiểm nghiệm thuốc bằng phương pháp sinh học
... Vì kết thử nghiệm sinh học phải đánh giá toán thống kê Độ xác phép thử thể giới hạn tin cậy  II KIỂM NGHIỆM THUỐC BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỬ TRÊN ĐỘNG VẬT  2.1 Nguyên tắc Kiểm nghiệm thuốc phép ... kiểm nghiệm thuốc, hai loại thử nghiệm áp dụng nhiều là: - Kiểm nghiệm thuốc phương pháp thử động vật - Kiểm nghiệm thuốc thử nghiệm vi sinh vật        1.2 Chất chuẩn Chất chuẩn yếu tố ... Phương pháp sinh học dựa nguyên tắc: So sánh hiệu lực tác dụng đặc tính riêng chất thử với chất chuẩn tương ứng điều kiện thời gian thí nghiệm Trong lĩnh vực kiểm nghiệm thuốc, hai loại thử nghiệm...
 • 37
 • 4,030
 • 18

Nghiên cứu điều chế chấm lượng tử CdS bằng phương pháp hoá học với kích thước có thể điều khiển được, khảo sát các tính chất quang của nano CdS bằng các phương pháp quang phổ

Nghiên cứu điều chế chấm lượng tử CdS bằng phương pháp hoá học với kích thước có thể điều khiển được, khảo sát các tính chất quang của nano CdS bằng các phương pháp quang phổ
... sinh học Trong phạm vi luận văn thực mục tiêu sau: Nghiên cứu điều chế chấm lượng tử CdS phương pháp hoá học với kích thước điều khiển Từ khảo sát tính chất quang nano CdS phương pháp quang phổ Điều ... quan tới kích thước khối lượng phân tử trung bình CS ( tính chất chung tất dung dịch polyme) Tính chất hoá học CS CS nhóm NH2 nên tính chất hoá học mang tính chất hoá học amin, bazơ, khả ... dùng điều chế màng CdS đa tinh thể 1.3.2.3 Phương pháp ăn mòn điện hoá Phương pháp tạo CdS cấu trúc tổ ong, kích thước nano, diện tích bề mặt lớn 1.4 Chế tạo màng tinh thể nano bán dẫn CdS...
 • 83
 • 346
 • 0

Nghiên cứu chế tạo và các tính chất vật lý của màng mỏng kim loại vàng (au) kích thước nanomet bằng phương pháp hóa học

Nghiên cứu chế tạo và các tính chất vật lý của màng mỏng kim loại vàng (au) kích thước nanomet bằng phương pháp hóa học
... đề: Nghiên cứu chế tạo tính chất vật màng mỏng kim loại vàng (Au) kích thước nanomet phương pháp hóa học Nội dung luận văn nghiên cứu chế tạo màng vàng thực đế thủy tinh phương pháp hóa học ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ NGUYỄN VĂN KHÁ NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA MÀNG MỎNG KIM LOẠI VÀNG (Au) KÍCH THƯỚC NANOMET BẰNG PHƯƠNG PHÁP HĨA HỌC Chun ... Rh6G 2.1 Thực nghiệm chế tạo màng vàng kích thước nanomet phương pháp hóa học Nhiệm vụ chế tạo màng Au kích thước nanomet đế thủy tinh phương pháp hóa học Phương pháp chế tạo bào gồm năm bước...
 • 50
 • 241
 • 0

Nhận biết bằng phương pháp hóa học

Nhận biết bằng phương pháp hóa học
... chất cần nhận biết Các tập nhận biết chất chưa rõ nguồn gốc thường cho trước dạng sơ đồ phân tícha thao tcá thí nghiệm nêu kèm theo tượng hóa học xảy Trên sơ mà dùng suy luận lô-gic nhận biết chất ... ; dùng pư đặc trưng để nhận biết Ví dụ : Hãy nhận biết ion có dd Y : Pb2+ ; Ba2+ ; Al3+ ; Zn2+ ; Cd2+; Ag+ -Dùng HCl nhận Pb2+ , Ag+ -Dùng H2So4 nhận Ba2+ - Dùng NaOH nhận Cd2+ (khỏi Zn2+ & Al3+) ... Trường hợp bạn lựa chọn hóa thích hợp có khả gây pư cho dấu hiệu đặc trưng cho tất chất cần nhận biết (hoặc hay chất từ chất nhận biết chất lại) winking Ví dụ 1 :Nhận biết chất bị nhãn sau : Na2SO4...
 • 5
 • 11,032
 • 72

Trình bày phương pháp xác định trinh tự axitnucleic bằng phương pháp hoá học của Maxam- Gilbert

 Trình bày phương pháp xác định trinh tự axitnucleic bằng phương pháp hoá học của Maxam- Gilbert
... ATTGACTTAGCC C * ATTGA * ATTGACTTAG * ATTGACTTAGC * ATTGACTTAGCC ↓ điện di gel + chụp phóng xạ Trình tự AND: 5’ ATTGACTTAGCC 3’ ... * ATTGACTTAGCC ↓xử lí hoá chất G * ATT * ATTGACTTA * ATTGACTTAGCC A+ G * ATT * ATTG * ATTGACTT * ATTGACTTA * ATTGACTTAGCC...
 • 2
 • 1,878
 • 38

Nghiên cứu xử lý váng mỡ ở các nhà hàng ăn uống bằng phương pháp hóa học và sinh học

Nghiên cứu xử lý váng mỡ ở các nhà hàng ăn uống bằng phương pháp hóa học và sinh học
... metan 2.2.3.2 Quỏ trỡnh phõn h y sinh h c y m khớ Quỏ trỡnh x y m khớ v m t húa h c v vi sinh v t ph c t p hn x hi u khớ ú l quỏ trỡnh chuy n húa cỏc ch t c a vi sinh v t liờn quan ủ n s chuy ... o khớ metan b ng qỳa trỡnh phõn h y vi sinh y m khớ ủ i v i vỏng m nh hng 2.2.3.1 Nguyờn chung Phõn h y sinh h c y m khớ g m m t chu i quỏ trỡnh vi sinh h c chuy n hoỏ cỏc h p ch t h u c thnh ... sau ủõy (CHO)nNS + Vi sinh v t y m khớ CO2 + H2O + t bo vi sinh + cỏc s n ph m d tr + cỏc ch t trung gian + CH4 + H2 + NH4+ + H2S + nng l ng ủi u ki n y m khớ sinh kh i vi sinh v t ủ c t o thnh...
 • 70
 • 628
 • 9

nghiên cứu xử lý nước thải của quá trình sản xuất sữa bằng phương pháp hoá học.

nghiên cứu xử lý nước thải của quá trình sản xuất sữa bằng phương pháp hoá học.
... Các phương pháp xử nước thải công nghiệp II.1 – Phương pháp xử học II.2 – Phương pháp xữ hoá học hoá học II.2.1 – Phương pháp oxy hoá nhiệt 10 II.2.2 – Phương ... lượng nước thải lớn nước thải chứa nhiều hợp chất hữu phải sữ dụng nhiều phương pháp để x nước thải Nói chung tất phương pháp xử nước thải phân thành nhóm: nhóm phương pháp thu hồi nhóm phương ... vệ môi trường,trong khoá luận nghiên cứu xử nước thải trình sản xuất sữa phương pháp hoá học Cao Minh Đức Khoá LuậnTốt nghiệp Phần1: TỔNG QUAN I-VÀI NÉT VỀ VAI TRÒ CỦA NƯỚC SẠCH TÌNH TRẠNG...
 • 35
 • 647
 • 0

Xử lý nước thải của quá trình sản xuất sữa bằng phương pháp hoá học

Xử lý nước thải của quá trình sản xuất sữa bằng phương pháp hoá học
... Các phương pháp xử nước thải công nghiệp II.1 – Phương pháp xử học II.2 – Phương pháp xữ hoá học hoá học II.2.1 – Phương pháp oxy hoá nhiệt 10 II.2.2 – Phương ... II.2 -Phương pháp hoá học hoá học Phương pháp để thu hồi chất quý để khử chất độc hay chất có ảnh hưởng xấu giai đoạn làm sinh học sau Cơ sở phương pháp hoá học phản ứng hoá học, trình hoá ... lượng nước thải lớn nước thải chứa nhiều hợp chất hữu phải sữ dụng nhiều phương pháp để x nước thải Nói chung tất phương pháp xử nước thải phân thành nhóm: nhóm phương pháp thu hồi nhóm phương...
 • 35
 • 584
 • 0

xử lý phospho trong nước thải xi mạ bằng phương pháp hóa học

xử lý phospho trong nước thải xi mạ bằng phương pháp hóa học
... Nhất Phương SVTT : Phan Thùy Linh Trang Đồ án tốt nghiệp: Xử phospho nước thải xi mạ phương pháp hóa học Đề tài Xử phospho nước thải xi mạ phương pháp hóa học nghiên cứu xử nước thải ... xử lý, thu hồi chất thải kim loại nặng, chất độc hại có nước thải xi mạ điều cần thiết Có phương pháp xử nước thải xi mạ nhiều nước giới áp dụng là: phương pháp xử học, phương pháp xử ... án tốt nghiệp: Xử phospho nước thải xi mạ phương pháp hóa học 2.5.2 Phương pháp hóa học Bao gồm hai phương pháp là: Phương pháp trung hòa phương pháp oxy hóa – khử Phương pháp trung hòa:...
 • 86
 • 811
 • 5

Nghiên cứu đánh giá khả năng hòa tan các dẫn xuất thế của HCOOH trong CO2 lỏng siêu tới hạn bằng phương pháp hóa học lượng tử

Nghiên cứu đánh giá khả năng hòa tan các dẫn xuất thế của HCOOH trong CO2 lỏng siêu tới hạn bằng phương pháp hóa học lượng tử
... CH3, NH2, OH) v i CO2 b ng phương pháp hóa h c lư ng t nghĩa khoa h c th c ti n nêu nên ch n ñ tài: Nghiên Phương pháp nghiên c u c u ñánh giá kh hòa tan d n xu t th c a HCOOH S d ng ph n m ... Sai s ch ng ch t b s (BSSE) 1.8 CÁC PHƯƠNG PHÁP G N ĐÚNG HOÁ H C LƯ NG T 1.8.1 Phương pháp trư ng t h p Hartree-Fock (HF) 1.8.2 Phương pháp nhi u lo n 1.8.3 Phương pháp tương tác c u hình (Configuration ... U tan scCO2 Các nhà khoa h c ñã ñưa nhóm ch c khác Tính c p thi t c a ñ tài vào c u trúc c a v t li u hòa tan scCO2 nh m làm tăng kh CO2 m t tác nhân gây hi u ng nhà kính, nh hư ng x u ñ n hòa...
 • 13
 • 592
 • 1

Nghiên cứu đánh giá khả năng tương tác của etylen và dẫn xuất đihalogen với cacbonđioxit bằng phương pháp hóa học lượng tử

Nghiên cứu đánh giá khả năng tương tác của etylen và dẫn xuất đihalogen với cacbonđioxit bằng phương pháp hóa học lượng tử
... hiñro, tương tác axit- bazơ Lewis tương tác khác m c ñ phân t T ng quan tài li u nghiên c u Trên th gi i vi c nghiên c u lý thuy t v tương tác c a ch t v i CO2 kh hòa tan scCO2 ñã ñang ñư c nghiên ... 2.4.2 Phương pháp nghiên c u thuy t ñư c ch n MP2/aug-cc-pVDZ tin c y h p lí cho vi c xem xét h nghiên c u 3.2 TƯƠNG TÁC GI A ETYLEN V I CACBONĐIOXIT 3.2.1 C u trúc hình h c lư ng tương tác T t c ... s hình thành tương Đã phát hi n s t n t i liên k t hiñro chuy n d i xanh ki u C- T3.4 có s hình thành tương tác axit-bazơ H···O, tương tác axit-bazơ Lewis, tương tác p···π* tương tác π···π Lewis...
 • 13
 • 298
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp sắt NANO bằng phương pháp hóa học

Nghiên cứu tổng hợp sắt NANO bằng phương pháp hóa học
... tiêu nghiên cứu Nghiên cứu tổng hợp hạt nano sắt sử dụng phương pháp hóa học u III Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu cách thức, quy trình tổng hợp nano sắt phương pháp hóa học Nghiên cứu cách bảo ... - I TÊN ĐỀ TÀI: Nghiên cứu tổng hợp sắt nano phương pháp hóa học II NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG: a-  Nghiên cứu cách thức, quy trình tổng hợp nano sắt phương pháp hóa học Nghiên cứu cách bảo quản ... khỏi oxy hóa trình tổng hợp, bảo quản IV Đối tượng nghiên cứu Tổng hợp sắt nano phương pháp hóa học a- V Phương pháp nghiên cứu Vũ ng Phân tích đặc tính thu sản phẩm tổng hợp Phương pháp lý thuyết:...
 • 50
 • 1,205
 • 2

Luận văn Xử lý phospho trong nước thải xi mạ bằng phương pháp hóa học

Luận văn Xử lý phospho trong nước thải xi mạ bằng phương pháp hóa học
... có nước thải xi mạ điều cần thiết Có phương pháp xử nước thải xi mạ nhiều nước giới áp dụng là: phương pháp xử học, phương pháp xử hóa học, phương pháp hóa 2.5.1 Phương pháp học Phương ... Xử phospho nước thải xi mạ phương pháp hóa học  Đối với sở lớn: 12 – 50 m3/ngày Nước thải xi mạ bao gồm: Nước rửa trước mạ nước thải rửa sau mạ 2.2.2 Thành phần nước thải Nước thải xi mạ ... eczima, ung thư … Đề tài Xử phospho nước thải xi mạ phương pháp hóa học nghiên cứu xử nước thải xi mạ nội dung hẹp xử phospho nước thải cơng đoạn phosphat hóa bề mặt kim loại gia...
 • 77
 • 580
 • 0

Xem thêm