ĐỀ HỌC SINH GIỎI LÝ THPT KÈM ĐÁP ÁN

Bộ đề môn Toán Học sinh giỏi lớp 4 kèm đáp án

Bộ đề môn Toán Học sinh giỏi lớp 4 kèm đáp án
... Đáp án môn toán - Lớp: Câu Câu Nội dung đáp án a) 16 x 48 + x 48 + 16 x 28 = 16 x 48 + 16 x 24 + 16 x 28 = 16 x ( 48 + 24 + 28= 1600 b) x x x 50 x 25 x 125 ... 0,25 0,25 27 Hiệu số Tổng số 0,5 2 Hiệu số phần số bé hiệu là: Đáp số : Số bé : 36 Số lớn: 45 Câu Câu 0,5 Nửa chu vi hình chữ nhật là: 240 : = 120 (m) Theo cạnh hình vuông chiều rộng vườn chiều dài ... = 860 20 số X x 20 + 82 x 10 = 860 X x 20 = 40 X =2 a) Gọi A số tự nhiên bé chia cho dư 1, chia cho dư 2, chia cho dư Vậy B = A + chia hết cho 2,3 ,4 Ta có: B : = C C chia hết cho 3, C : = D D...
 • 3
 • 98
 • 0

BÀI TẬP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI 11 CÓ ĐÁP ÁN

BÀI TẬP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LÝ 11 CÓ ĐÁP ÁN
... R 4e Pmin = e AC= -Khi x = R U 3R 11e2 -Khi x = 3R UAC=4e Pmax = R THPT Ba T -Trang - Gv : Nguyn Vn Ti 2.Coi phần mạch điện A D tơng ứng với nguồn điện suất điện động E điện trở r, mạch ... R2 + r ) R1 + r R2 + r R1 ( R2 + r ) = R2 ( R1 + r ) R1.R2=r2 R1 R2 ( R2 R1 ) = r ( R2 R1 ) Bài 1.Đặt RAC= x Công suất tỏa nhiệt R1 R2: U AM U NB P= + (1) R1 R2 Trong : UAM = UAC- e (2) U...
 • 8
 • 223
 • 3

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi THPT trên máy tính cầm tay tỉnh Sóc Trăng năm 2011 pptx

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi lý THPT trên máy tính cầm tay tỉnh Sóc Trăng năm 2011 pptx
... p2=5(Mpa) nhiệt độ t2=70C, lúc khối lượng bình khí M2=49 kg Hỏi khí bình .Tính thể tích bình.( khối lượng tính kg ; thể tích tính lít) Cho R=8,31 J/mol.K Cách giải Trang Kết Bài Cho mạch điện có ... pha góc  so với uMB Hỏi hộp X, Y chứa linh kiện nào, tính trị số chúng ? Cách giải Trang Kết Bài Đặt vật AB vuông góc với trục hệ quang học , cách hứng ảnh đoạn L = 70 cm; Một thấu kính O1 có ... biến thi n liên tục từ C1= 10 ( pF) đến C2= 490 (pF) góc quay chuyển động tăng dần từ 00 đến 180 Tụ mắc với cuộn dây có độ tự cảm L = 2(  F )tạo thành mạch dao động a Tìm dải bước sóng mà máy...
 • 9
 • 272
 • 0

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN KỲ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: ĐỊA ĐỀ SỐ 3 doc

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN KỲ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: ĐỊA LÝ ĐỀ SỐ 3 doc
... số liệu vẽ biểu đồ: (4 điểm) a Xử lí số liệu: Đơn vị: % Cây công Cây ăn Năm Lương thực Rau đậu nghiệp khác 1990 100,0 100,0 100,0 100,0 1995 126 ,5 1 43, 3 181,5 112, 9 2000 165,7 182,1 32 5,5 1 23 ,3 ... 32 5,5 1 23 ,3 20 03 182,1 241,7 35 3,5 137 ,3 b Vẽ biểu đồ Yêu cầu: Biểu đồ xác, khoa học, thẩm mĩ (Cần có tên biểu đồ, giải, khoảng cách ) Nhận xét giải thích: a Nhận xét: Từ năm 1990 - 20 03: - Giá ... Hình thức tổ chức sản xuất chăn nuôi ngày tiến bộ, bắt đầu tổ chức chăn nuôi tập trung quy mô lớn Các giải pháp dể phát triển chăn nuôi: - Đảm bảo tốt sở thức ăn cho chăn nuôi sở thâm canh, phát...
 • 5
 • 296
 • 1

30 đề thi học sinh giỏi toán 7 ( có đáp án kèm theo)

30 đề thi học sinh giỏi toán 7 ( có đáp án kèm theo)
... 2: a/.Ta cú: A= (- 7) + ( -7) 2 + + (- 7) 2006 + (- 7) 20 07 (- 7) A = ( -7) 2 + (- 7) 3 + + (- 7) 20 07 + (- 7) 2008 8A = (- 7) ( -7) 2008 Suy ra: A = (1 ) ( 2) 1 [(- 7) ( -7) 2008 ] = - ( 72 008 + ) 8 * Chng ... A= (- 7) + ( -7) 2 + + (- 7) 2006 + (- 7) 20 07 , cú 20 07 s hng Nhúm s liờn tip thnh mt nhúm (c 669 nhúm), ta c: A= [(- 7) + ( -7) 2 + (- 7) 3] + + [(- 7) 2005 + (- 7) 2006 + (- 7) 20 07] = (- 7) [1 + (- 7) ... kốm theo) T (1 ) v (2 ) suy a+b+c =9 hoc 18 hoc 27 Theo bi a b c a+b+c = = = (3 ) (4 ) T (3 ) v (4 ) => a+b+c=18 v t (4 ) => a, b, c m abc => s cn tỡm : 396, 936 b -(1 im ) A= (7 +72 +73 +74 ) + (7 5 +76 +77 +78 )...
 • 69
 • 8,752
 • 26

Đề học sinh giỏi VL10 - THPT Lê Hồng Phong, Hải Phòng môn vật

Đề học sinh giỏi VL10 - THPT Lê Hồng Phong, Hải Phòng môn vật lý
... (2) Sau i c 24,5 m thỡ dựng li, t cụng thc v2 - v02 = 2aS - v02 = 49a (3) Gii (1), (2), (3) ta c v0 = 14m/s, a = - 4m/s , l = 12m a = FK /m = 2m/s2 v2 - v02 = 2aS => v = 6m/s Chn h quy chiu gn vi ... TRNG THPT Lấ HNG PHONG Bi í1 Bi í2 í1 Bi 2 í2 Bi í1 í2 í1 Bi 2,5 MễN VT Lí - KHI 10 NM HC 2010 - 2011 Ni dung Trong 15 s u vt i c quóng ng S1 = v1.t1 ... lc P2 v lc masỏt Fms P2 Fms 2S P2 - Fms = (m1 + m2)a => a = , S= at2/2, => t = m1 + m a a) Fms = => a = g/2 = 5m/s => t = 0,4s b) Fms = àN = àmg => a = g ( 1- à)/2 = m/s => t = 0,447s im 0.5...
 • 2
 • 185
 • 0

Đề thi học sinh giỏi lớp 8 và đáp án tham khảo ( số 2)

Đề thi học sinh giỏi lớp 8 và đáp án tham khảo ( số 2)
... 4.2x – 8. 2x + 4 .8 = ⇔ 2x(2x – 4) – 8( 2x – 4) = ⇔ (2 x – 8) (2 x – 4) = ⇔ (2 x – 23 )(2 x – 22) = ⇔ 2x –23 = 2x –22 = ⇔ 2x = 23 2x = 22 ⇔ x = 3; x = ( điểm ) ( điểm ) ( 0,25điểm ) ( 0,25điểm ) ( 0,25điểm ... tự: y2+2xz = (y–x)(y–z) ; z2+2xy = (z–x)(z–y) ( 0,25điểm ) yz xz xy Do đó: A = ( x − y)(x − z) + ( y − x )( y − z) + (z − x )(z − y) ( 0,25điểm ) Tính A = • Bài 3(1 ,5 điểm): Gọi abcd số phải tìm ... Kết luận abcd = 3136 • Bài (4 điểm): Vẽ hình HA'.BC S HBC HA' = = a) S ; AA' ABC AA'.BC (0 ,25điểm) (0 ,25điểm) (0 ,25điểm) (0 ,25điểm) (0 ,25điểm) (0 ,25điểm) (0 ,25điểm) (0 ,25điểm) ...
 • 2
 • 4,930
 • 21

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 và đáp án

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 và đáp án
... preserved A because B when C and D so A die B preserve C survive D continue 10 A nothing B everything C something D anything Question : Rewrite these following sentences so that the meanings stay the ... dentist ( PAIN ) It will take a lot of money to this large house ( FURNITURE ) The of the Hollywood actor, Jimmy Halton, was announced last night ( DIE ) This drill is It doesnt work at all ( USE ... killed too many for them to (9) However, it isn't enough simply to talk about the problem We must act now before it is too late to ( 10) about it Join us now Save the Earth This is too important to...
 • 5
 • 1,245
 • 12

2 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 VÀ ĐÁP ÁN

2 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 VÀ ĐÁP ÁN
... + 25 (2xy )2 40(x2 + y2)(2xy) (1) Dấu đẳng thức xảy (x2 + y2) =5(2xy) Cộng hai vế (1) với 25 (x2 + y2) + 16(2xy )2 ta đợc: 41[ (x2 + y2) + (2xy )2] [5(x2 + y2) + 4(2xy) ]2 4 12 hay (x2 + y2 )2 + ... 3,5 x y 4x 2 x y y 2 *Với x y ta có: 0,5 x2y2 (x2 + y2) = x2 + y2 +x2 + y2 x2 + y2 + 2xy> x2 + y2 + xy * Vậy x y - Với x =2 thay vào phơng trình ta đợc + 2y + y2 = 4y2 hay 3y2-2y -4 =0 ... trình (1) có nghiệm x1 ,2 = t1 ; x 3,4 = t2 x14 + x24 + x34 + x44 = (t 12 + t 22) = 2[ (t1 + t2 )2 - t1.t2] = 2[ (-2m )2 -2. 4] = 8m2 - 16 Từ giả thi t ta có 8m2 - 16 = 32 m = ; m= (loại) Vậy...
 • 9
 • 1,084
 • 35

Đề thi học sinh giỏi lớp 5 và đáp án tham khảo

Đề thi học sinh giỏi lớp 5 và đáp án tham khảo
... Nẵng ĐÁP ÁN THI HỌC SINH GIỎI MÔN :TOÁN LỚP Bài 1(1 ,5 điểm): a) Tính y = 40 b) Tính y = (0, 75 iểm) (0, 75 iểm) Bài 2(2 điểm): a) Vì 1 25 125x127 – 127 127x1 25 = 1001x125x127 – 1001x127x1 25 = nên ... = nên : (1+3 +5+ +20 05) (1 25 125x127 – 127 127x1 25) = (1điểm) b) = 19,8 : 0,2 x 44,44x 2x13,2 : 0, 25 19,8x5x88,88x13,2 x = 3,3x88,88 : 0,5x 6,6 : 0,125x 3,3x88,88x x 6,6 x8x5 19,8x 5x88,88x13,2 ... 16 15 Bài 3(2 điểm): (0, 25 iểm) - Lập luận số học sinh xe I, II, III theo thứ tự gồm 18, 16, 15 phần (hoặc vẽ sơ đồ đoạn thẳng) (0 ,5 iểm) - Tính số học sinh xe thứ (0, 25 iểm) - Tính số học sinh...
 • 3
 • 672
 • 9

Đề thi Học sinh giỏi Toán 9 và Đáp án

Đề thi Học sinh giỏi Toán 9 và Đáp án
... 1 + −  + 1 + −  + 1 + −  + + 1 + −  (1đ) 3  4 99 100   2   1  1 1 1 = 99 +  − + − + − + + − = 99 ,99  = 100 − 99 100  100 1 2 3 Câu 2:     a/ Ta thấy: x + x + 2005 ... ĐÁP ÁN Câu1: a/ A = 1+ 1 a (a + 1) + (a + 1) + a + = a (a + 1) a (a + 1) = a (a + 2a + + 1) + (a +...
 • 3
 • 943
 • 19

De thi hoc sinh gioi lop 9 (co dap an)

De thi hoc sinh gioi lop 9 (co dap an)
... điểm) - Xét riêng cặp tính trạng F2 Vàng 210 + 69 297 - = - = -(0,25 đ) Xanh 72 + 24 96 Trơn - = Nhăn 210 + 72 - = 69 + 24 282 93 -1 (0,25 đ) Từ kết ta suy ra: Tính trạng hạt ... hợp đề thi HSG Câu Bộ NST lỡng bội loài là: 2n = ( 1,0 điểm) Kí hiệu NST kỳ trớc I kỳ I: AAaaBBbbCCccDDdd Câu Dựa vào NTBS, gen A = 1050N suy T = 1050N ( 0,25 điểm) Gen có khối lợng phân tử 9. 105 ... cao, a thân thấp B hạt dài, b hạt tròn Phân tích cặp tính trạng lai F1 0,3đ Than cao 120 +1 19 2 39 Hat dai 120 +121 241 - Về chiều cao cây: Than thap = 121 +120 = 241 xap xi 0,25đ Là tỷ lệ phép...
 • 5
 • 933
 • 5

đề thi học sinh giỏi toán 7 co đáp án

đề thi học sinh giỏi toán 7 co đáp án
... H D 0.25 điểm Mỗi cách giải khác (nếu đúng) điểm tối đa - hết -DANH SÁCH HỌC SINH THI GIỎI TOÁN CẤP TRƯỜNG - LỚP Bùi Lê Kim Anh Nguyễn Hoài Nghóa Nguyễn Quốc Thông Trần Trung Hiếu ... + C + số phương b) Ta có: 32n + = 3.9n = 3 (7 + 2)n = 3(7k + 2n) , k ∈ N = 7a + 3.2n , a ∈ N Ta lại có: 2n+2 = 4.2n Do đó, ta có: 32n + + 2n + = 7a + 7. 2n Vậy: 32n + + 2n + M , ∀n ∈ N 1 x+y 10 ... ĐÁP ÁN ĐỀ NGHIỆM THU HSG CẤP TRƯỜNG HỌC KÌ II- LỚP Câu Nội dung a) Ta có: A = 11 … 11 = 102m – + 102m – + … + 10 +...
 • 4
 • 1,457
 • 29

Bài giảng ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOAN 9(CO DAP AN)

Bài giảng ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOAN 9(CO DAP AN)
... 1.2.3………2003.2004 ( 2004 + 2003 + + 1002 1003 ) ∈ N ⇒ B k ∈ N A = B 2005 k M 2005 ⇒ ĐPCM ( 1,0 đ) Bài : (4 đ) Cho hệ  x −1 y + =m  x −1 phương trình :  y  x+y =  Giải hệ phương trình m = 2 ...  −1 y =   (0,5đ) với x>1 ; y>0 (1đ ) (0,5đđ) Nên m < hệ phương trình cho vô nghiệm ( 0,5đ) Bài 4: (4 điểm) AB CD dây cung vuông góc E bên đường tròn (O, R) a) Chứng minh rằng: EA2 + EB2 + ... 4R2 b) Ta có ∠E3 = ∠A = ∠D ⇒ ∠D = ∠E3 ∠E1 = ∠E2 mà ∠E3 + ∠E2 = vuông ⇒ ∠D + ∠E1 = vuông ⇒ ĐPCM Bài (4 điểm) Cho nửa đường tròn tâm O có đường kính AB Gọi M điểm thuộc nửa đường tròn, H chân đường...
 • 4
 • 657
 • 12

Xem thêm